Chameleon

Chameleon Commit Details

Date:2011-11-11 23:41:07 (9 years 2 months ago)
Author:ErmaC
Commit:1696
Parents: 1695
Message:- Update Arabic ("Complete") thx Mohamed Khairy. - Update Serbian (Complete) thx mlstudio.
Changes:
M/branches/ErmaC/Trunk/package/Resources/sr.lproj/Conclusion.rtfd/TXT.rtf
M/branches/ErmaC/Trunk/package/Resources/sr.lproj/Description.html
M/branches/ErmaC/Modules/package/Resources/sr.lproj/Welcome.rtfd/TXT.rtf
M/branches/ErmaC/Trunk/package/Resources/ar.lproj/Localizable.strings
M/branches/ErmaC/Modules/package/Resources/sr.lproj/Conclusion.rtfd/TXT.rtf
M/branches/ErmaC/Trunk/package/Resources/sr.lproj/Localizable.strings
M/branches/ErmaC/Modules/package/Resources/sr.lproj/Description.html
M/branches/ErmaC/Modules/package/Resources/ar.lproj/Localizable.strings
M/branches/ErmaC/Modules/package/Resources/sr.lproj/Localizable.strings
M/branches/ErmaC/Trunk/package/Resources/sr.lproj/Welcome.rtfd/TXT.rtf

File differences

branches/ErmaC/Trunk/package/Resources/sr.lproj/Description.html
1515
1616
1717
18
18
1919
2020
2121
2222
2323
2424
25
26
25
26
2727
2828
29
29
3030
3131
3232
......
3838
3939
4040
41
41
4242
4343
</style>
</head>
<body>
<p class="p1">Chameleon je kombinacija različitih komponenata bootloadera. On se zasniva na David Elliottovoj lažnoj EFI implementaciji dodanoj u Apple boot-132 projekt.</p>
<p class="p1">Chameleon je kombinacija različitih komponenti bootloadera. On je zasnovan na David Elliottovoj lažnoj EFI implementaciji dodanoj u Apple boot-132 projekat.</p>
<p class="p2"><br></p>
<p class="p1">Nove funkcije u Chameleon 2.0</p>
<p class="p2"><br></p>
<p class="p1">- Potpuno prilagođen grafički korisinički interfejs donosi vizuelna poboljšanja u Darwin Bootloaderu.</p>
<p class="p1">- Start sa retail DVD-om direktno učitava ramdisk slike bez pomoći dodatnih programa.</p>
<p class="p1">- Hibernacija. Uživajte u nastavaku rada vašeg Mac OS X-a sa pregledom slike.</p>
<p class="p1">- SMBIOS zamijena tvorničkih za modificiranu SMBIOS vrijednost.</p>
<p class="p1">- DSDT zamijena za korištenje modificiranog, ispravljenog DSDT-a koji može riješiti nekoliko problema.</p>
<p class="p1">- SMBIOS zamena tvorničkih za modifikovanu SMBIOS vrednost.</p>
<p class="p1">- DSDT zamena za korišćenje modifikovanog, ispravljenog DSDT-a koji može rešiti nekoliko problema.</p>
<p class="p1">- Implementacija svojstva uređaja putem svojstva niza.</p>
<p class="p1">- hibridni boot0 / boot1h za MBR i GPT particijske diskove.</p>
<p class="p1">- automatsko FSB kodno otkrivanje čak i za posljednje AMD procesore.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">- automatsko FSB kodno otkrivanje čak i za poslednje AMD procesore.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">- Apple softver RAID podrška.</p>
<p class="p1">- Nvidia &amp; ATI/AMD Grafički Aktivator.</p>
<p class="p1">- Modul podrška</p>
<p class="p1">Kod je objavljen pod verzijom 2 GNU javna licenca.</p>
<p class="p4"><span class="s2"><a href="http://forge.voodooprojects.org/p/chameleon/">http://forge.voodooprojects.org/p/chameleon</a></span></p>
<p class="p2"><br></p>
<p class="p4"><span class="s3">Za detaljne informacije posjetite: <a href="http://forum.voodooprojects.org/index.php/topic,754.0.html"><span class="s2">http://forum.voodooprojects.org/index.php/topic,754.0.html</span></a></span></p>
<p class="p4"><span class="s3">Za detaljne informacije posetite: <a href="http://forum.voodooprojects.org/index.php/topic,754.0.html"><span class="s2">http://forum.voodooprojects.org/index.php/topic,754.0.html</span></a></span></p>
</body>
</html>
branches/ErmaC/Trunk/package/Resources/sr.lproj/Welcome.rtfd/TXT.rtf
1919
2020
2121
22
22
2323
2424
2525
\
\pard\ri0\qc
\fs28 \cf2 Instalacija nije prilago\uc0\u273 ena za Apple Macintosh kompjutere\
\fs28 \cf2 Instalacija nije prilago\uc0\u273 ena za Apple Macintosh ra\u269 unare\
\pard\ri0\qc
\fs26 \cf0 \
branches/ErmaC/Trunk/package/Resources/sr.lproj/Conclusion.rtfd/TXT.rtf
77
88
99
10
10
1111
12
12
1313
14
15
14
15
1616
1717
1818
\f0\b\fs28 \cf0 \
\
Skripte su zavr\'9aile i datoteka pod\
Skripte su zavr\'9aene i mapa pod\
nazivom \cf2 Chameleon_Installer_Log.txt\cf3 je snimljena\
na root particije diska koje ste odabrali.\
u koren particije diska koje ste odabrali.\
\
\cf0 Molimo \cf4 pro\uc0\u269 itajte ga\cf0 kako biste saznali da li je instalacija bila\
uspije\'9ana i \uc0\u269 uvajte ga radi evidencije o tome \'9ata je u\u269 injeno\
\cf0 Molimo \cf4 pro\uc0\u269 itajte\cf0 kako biste saznali da li je instalacija bila\
uspe\'9ana i \uc0\u269 uvajte log radi evidencije o tome \'9ata je u\u269 injeno\
\cf4 \
\
\
branches/ErmaC/Modules/package/Resources/sr.lproj/Description.html
1515
1616
1717
18
18
1919
2020
2121
2222
2323
2424
25
26
25
26
2727
2828
29
29
3030
3131
3232
......
3838
3939
4040
41
41
4242
4343
</style>
</head>
<body>
<p class="p1">Chameleon je kombinacija različitih komponenata bootloadera. On se zasniva na David Elliottovoj lažnoj EFI implementaciji dodanoj u Apple boot-132 projekt.</p>
<p class="p1">Chameleon je kombinacija različitih komponenti bootloadera. On je zasnovan na David Elliottovoj lažnoj EFI implementaciji dodanoj u Apple boot-132 projekat.</p>
<p class="p2"><br></p>
<p class="p1">Nove funkcije u Chameleon 2.0</p>
<p class="p2"><br></p>
<p class="p1">- Potpuno prilagođen grafički korisinički interfejs donosi vizuelna poboljšanja u Darwin Bootloaderu.</p>
<p class="p1">- Start sa retail DVD-om direktno učitava ramdisk slike bez pomoći dodatnih programa.</p>
<p class="p1">- Hibernacija. Uživajte u nastavaku rada vašeg Mac OS X-a sa pregledom slike.</p>
<p class="p1">- SMBIOS zamijena tvorničkih za modificiranu SMBIOS vrijednost.</p>
<p class="p1">- DSDT zamijena za korištenje modificiranog, ispravljenog DSDT-a koji može riješiti nekoliko problema.</p>
<p class="p1">- SMBIOS zamena tvorničkih za modifikovanu SMBIOS vrednost.</p>
<p class="p1">- DSDT zamena za korišćenje modifikovanog, ispravljenog DSDT-a koji može rešiti nekoliko problema.</p>
<p class="p1">- Implementacija svojstva uređaja putem svojstva niza.</p>
<p class="p1">- hibridni boot0 / boot1h za MBR i GPT particijske diskove.</p>
<p class="p1">- automatsko FSB kodno otkrivanje čak i za posljednje AMD procesore.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">- automatsko FSB kodno otkrivanje čak i za poslednje AMD procesore.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">- Apple softver RAID podrška.</p>
<p class="p1">- Nvidia &amp; ATI/AMD Grafički Aktivator.</p>
<p class="p1">- Modul podrška</p>
<p class="p1">Kod je objavljen pod verzijom 2 GNU javna licenca.</p>
<p class="p4"><span class="s2"><a href="http://forge.voodooprojects.org/p/chameleon/">http://forge.voodooprojects.org/p/chameleon</a></span></p>
<p class="p2"><br></p>
<p class="p4"><span class="s3">Za detaljne informacije posjetite: <a href="http://forum.voodooprojects.org/index.php/topic,754.0.html"><span class="s2">http://forum.voodooprojects.org/index.php/topic,754.0.html</span></a></span></p>
<p class="p4"><span class="s3">Za detaljne informacije posetite: <a href="http://forum.voodooprojects.org/index.php/topic,754.0.html"><span class="s2">http://forum.voodooprojects.org/index.php/topic,754.0.html</span></a></span></p>
</body>
</html>
branches/ErmaC/Modules/package/Resources/sr.lproj/Welcome.rtfd/TXT.rtf
1919
2020
2121
22
22
2323
2424
2525
\
\pard\ri0\qc
\fs28 \cf2 Instalacija nije prilago\uc0\u273 ena za Apple Macintosh kompjutere\
\fs28 \cf2 Instalacija nije prilago\uc0\u273 ena za Apple Macintosh ra\u269 unare\
\pard\ri0\qc
\fs26 \cf0 \
branches/ErmaC/Modules/package/Resources/sr.lproj/Conclusion.rtfd/TXT.rtf
77
88
99
10
10
1111
12
12
1313
14
15
14
15
1616
1717
1818
\f0\b\fs28 \cf0 \
\
Skripte su zavr\'9aile i datoteka pod\
Skripte su zavr\'9aene i mapa pod\
nazivom \cf2 Chameleon_Installer_Log.txt\cf3 je snimljena\
na root particije diska koje ste odabrali.\
u koren particije diska koje ste odabrali.\
\
\cf0 Molimo \cf4 pro\uc0\u269 itajte ga\cf0 kako biste saznali da li je instalacija bila\
uspije\'9ana i \uc0\u269 uvajte ga radi evidencije o tome \'9ata je u\u269 injeno\
\cf0 Molimo \cf4 pro\uc0\u269 itajte\cf0 kako biste saznali da li je instalacija bila\
uspe\'9ana i \uc0\u269 uvajte log radi evidencije o tome \'9ata je u\u269 injeno\
\cf4 \
\
\

Archive Download the corresponding diff file

Revision: 1696