Chameleon

Chameleon Svn Source Tree

Root/branches/xZenu/src/util/doxygen/src/translator_fi.h

Source at commit 1322 created 9 years 5 months ago.
By meklort, Add doxygen to utils folder
1/******************************************************************************
2 *
3 *
4 *
5 * Copyright (C) 1997-2011 by Dimitri van Heesch.
6 *
7 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
8 * documentation under the terms of the GNU General Public License is hereby
9 * granted. No representations are made about the suitability of this software
10 * for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.
11 * See the GNU General Public License for more details.
12 *
13 * Documents produced by Doxygen are derivative works derived from the
14 * input used in their production; they are not affected by this license.
15 *
16 */
17/*
18==================================================================================
19Suomenkielinen käännös:
20Olli Korhonen ( -> 0.49-990425) <olli.korhonen@ccc.fi>
21Antti Laine (0.49-990425 -> ) <antti.a.laine@tut.fi>
22==================================================================================
231999/10/19
24* Alustava käännös valmis.
25
26* Huom: Kaikille termeille on keksitty käännösvastine, mikä ei ehkä ole
27 kaikissa tapauksissa hyvä ratkaisu, ja parempikin termi voi
28 olla vakiintuneessa käytössä.
29
302008-04-08
31* Käännetty versioon 1.5.5 asti.
322008-08-26
33* MAX_DOT_GRAPH_HEIGHT poistettu, versio 1.5.6
34* Tekstit muutettu UTF-8:ksi
352009-01-17
36* versio 1.5.8
37* Kantaluokka vaihdettu TranslatorEnglishistä Translatoriksi
38* Enumeraatio -> luettelotyyppi
39* Paranneltu kieltä ja poistettu kirjoitusvirheitä
40
41* Tehtävää:
42 - Termien kokoaminen listaksi ja suomennosten järkevyyden tarkastelu. (lista on jo melko kattava)
43 Author = Tekijä
44 Class = Luokka
45 Compound = Kooste
46 Data = Data
47 Documentation = Dokumentaatio
48 Defines = Määrittelyt
49 Description = Selite
50 Detailed = Yksityiskohtainen
51 Diagram = Kaavio
52 Enum = Luettelotyyppi
53 Exceptions = Poikkeukset
54 File = Tiedosto
55 Friends = Ystävät
56 Functions = Funktiot
57 Hierarchical = Hierarkinen
58 Index = Indeksi
59 Inherits = Perii
60 Member = Jäsen
61 Module = Moduli
62 Namespace = Nimiavaruus
63 Parameters = Parametrit
64 Private = Yksityinen
65 Protected = Suojattu
66 Prototypes = Prototyypit
67 Public = Julkinen
68 Reference Manual= Käsikirja
69 Reimplemented = Uudelleen toteutettu
70 Related = Liittyvä
71 Signals = Signaalit
72 Slots = Vastineet
73 Static = Staattinen
74 Struct = Tietue
75 Typedef = Tyyppimäärittely
76 Union = Yhdiste
77 Variables = Muuttujat
78 - Taivutusmuotojen virheettömyyden tarkastelu prepositioiden korvauskohdissa.
79 - Sanasta sanaan käännöskohtien mielekkyyden tarkastelu valmiista dokumentista.
80 - umlaut vastineiden käyttö scandien kohdalla.
81
82positiiviset kommentit otetaan ilolla vastaan.
83===================================================================================
84*/
85
86#ifndef TRANSLATOR_FI_H
87#define TRANSLATOR_FI_H
88
89class TranslatorFinnish : public TranslatorAdapter_1_6_0
90{
91 public:
92 /*! This method is used to generate a warning message to signal
93 * the user that the translation of his/her language of choice
94 * needs updating.
95 */
96 /*virtual QCString updateNeededMessage()
97 {
98 return "Warning: The Finnish translator is really obsolete.\n"
99 "It was not updated since version 1.0.0. As a result,\n"
100 "some sentences may appear in English.\n\n";
101 }*/
102
103 // --- Language control methods -------------------
104
105 /*! Used for identification of the language. The identification
106 * should not be translated. It should be replaced by the name
107 * of the language in English using lower-case characters only
108 * (e.g. "czech", "japanese", "russian", etc.). It should be equal to
109 * the identification used in language.cpp.
110 */
111 virtual QCString idLanguage()
112 { return "finnish"; }
113
114 /*! Used to get the LaTeX command(s) for the language support.
115 * This method should return string with commands that switch
116 * LaTeX to the desired language. For example
117 * <pre>"\\usepackage[german]{babel}\n"
118 * </pre>
119 * or
120 * <pre>"\\usepackage{polski}\n"
121 * "\\usepackage[latin2]{inputenc}\n"
122 * "\\usepackage[T1]{fontenc}\n"
123 * </pre>
124 *
125 * The English LaTeX does not use such commands. Because of this
126 * the empty string is returned in this implementation.
127 */
128 virtual QCString latexLanguageSupportCommand()
129 {
130 return "\\usepackage[finnish]{babel}\n";
131 }
132
133 /*! return the language charset. This will be used for the HTML output */
134 virtual QCString idLanguageCharset()
135 {
136 return "utf-8";
137 }
138
139 // --- Language translation methods -------------------
140
141 /*! used in the compound documentation before a list of related functions. */
142 virtual QCString trRelatedFunctions()
143 { return "Liittyvät funktiot"; } // "Related Functions";
144
145 /*! subscript for the related functions. */
146 virtual QCString trRelatedSubscript()
147 { return "(Huomaa, että nämä eivät ole jäsenfunktioita.)"; } // "(Note that these are not member functions.)"
148
149 /*! header that is put before the detailed description of files, classes and namespaces. */
150 virtual QCString trDetailedDescription()
151 { return "Yksityiskohtainen selite"; } // "Detailed Description"
152
153 /*! header that is put before the list of typedefs. */
154 virtual QCString trMemberTypedefDocumentation()
155 // header that is put before the list of typedefs.
156 { return "Jäsentyyppimäärittelyiden dokumentaatio"; } // "Member Typedef Documentation"
157
158 /*! header that is put before the list of enumerations. */
159 virtual QCString trMemberEnumerationDocumentation()
160 { return "Jäsenluettelotyyppien dokumentaatio"; } // "Member Enumeration Documentation"
161
162 /*! header that is put before the list of member functions. */
163 virtual QCString trMemberFunctionDocumentation()
164 { return "Jäsenfunktioiden dokumentaatio"; } // "Member Function Documentation"
165
166 /*! header that is put before the list of member attributes. */
167 virtual QCString trMemberDataDocumentation()
168 {
169 if (Config_getBool("OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C"))
170 {
171 return "Kenttien dokumentaatio"; // "Field Documentation";
172 }
173 else
174 {
175 return "Jäsendatan dokumentaatio"; // "Member Data Documentation"
176 }
177 }
178
179 /*! this is the text of a link put after brief descriptions. */
180 virtual QCString trMore()
181 { return "Lisää..."; } // "More..."
182
183 /*! put in the class documentation */
184 virtual QCString trListOfAllMembers()
185 { return "Lista kaikista jäsenistä."; } // "List of all members."
186 virtual QCString trMemberList()
187
188 /*! used as the title of the "list of all members" page of a class */
189 { return "Jäsenlista"; } // "Member List"
190
191 /*! this is the first part of a sentence that is followed by a class name */
192 virtual QCString trThisIsTheListOfAllMembers()
193 { return "Tämä on lista kaikista jäsenistä luokassa "; } // "This is the complete list of members for "
194
195 /*! this is the remainder of the sentence after the class name */
196 virtual QCString trIncludingInheritedMembers()
197 { return ", sisältäen kaikki perityt jäsenet."; } // ", including all inherited members."
198
199 /*! this is put at the author sections at the bottom of man pages.
200 * parameter s is name of the project name.
201 */
202 virtual QCString trGeneratedAutomatically(const char *s)
203 { QCString result=(QCString)"Automaattisesti luotu Doxygenilla "
204 "lähdekoodista projektille "+s; // "Generated automatically by Doxygen" ... "for" ... "from the sourcecode"
205 //if (s) result+=(QCString)" voor "+s;
206 // tässä on ongelma, kuinka taivuttaa parametria, esim. "Jcad"+"in"; "IFC2VRML konversio"+"n"
207 // mutta ratkaistaan ongelma kätevästi kaksoispisteellä -> "Jcad:n" / "IFC2VRML konversio:n"
208 // lopputulos on vähemmän kökkö ja täysin luettava, mutta ei kuitenkaan täydellinen.
209 //
210 // kierretään ongelma taivuttamalla sanaa projekti :)
211 return result;
212 }
213
214 /*! put after an enum name in the list of all members */
215 virtual QCString trEnumName()
216 { return "luettelotyypin nimi"; } // "enum name"
217
218 /*! put after an enum value in the list of all members */
219 virtual QCString trEnumValue()
220 { return "luettelotyypin arvo"; } // "enum value"
221
222 /*! put after an undocumented member in the list of all members */
223 virtual QCString trDefinedIn()
224 { return "määritelty"; } // "defined in"
225
226 // quick reference sections
227
228 /*! This is put above each page as a link to the list of all groups of
229 * compounds or files (see the \\group command).
230 */
231 virtual QCString trModules()
232 { return "Moduulit"; } // "Modules"
233
234 /*! This is put above each page as a link to the class hierarchy */
235 virtual QCString trClassHierarchy()
236 { return "Luokkahierarkia"; } // "Class Hierarchy"
237
238 /*! This is put above each page as a link to the list of annotated classes */
239 virtual QCString trCompoundList()
240 {
241 if (Config_getBool("OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C"))
242 {
243 return "Tietueet"; // "Data Structures"
244 }
245 else
246 {
247 return "Luokkalista"; // "Class List"
248 }
249 }
250
251 /*! This is put above each page as a link to the list of documented files */
252 virtual QCString trFileList()
253 { return "Tiedostolista"; } // "File List"
254
255 /*! This is put above each page as a link to all members of compounds. */
256 virtual QCString trCompoundMembers()
257 {
258 if (Config_getBool("OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C"))
259 {
260 return "Tietueen kentät"; // "Data Fields"
261 }
262 else
263 {
264 return "Luokan jäsenet"; // "Class Members"
265 }
266 }
267
268 /*! This is put above each page as a link to all members of files. */
269 virtual QCString trFileMembers()
270 {
271 if (Config_getBool("OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C"))
272 {
273 return "Globaalit"; // "Globals"
274 }
275 else
276 {
277 return "Tiedoston jäsenet"; // "File Members"
278 }
279 }
280
281 /*! This is put above each page as a link to all related pages. */
282 virtual QCString trRelatedPages()
283 { return "Liittyvät sivut"; } // "Related Pages"
284
285 /*! This is put above each page as a link to all examples. */
286 virtual QCString trExamples()
287 { return "Esimerkit"; } // "Examples"
288
289 /*! This is put above each page as a link to the search engine. */
290 virtual QCString trSearch()
291 { return "Etsi"; } // "Search"
292
293 /*! This is an introduction to the class hierarchy. */
294 virtual QCString trClassHierarchyDescription()
295 { return "Tämä periytymislista on päätasoltaan aakkostettu " // "This inheritance list is sorted roughly, "
296 "mutta alijäsenet on aakkostettu itsenäisesti:"; // "but not completely, alphabetically:";
297 }
298
299 /*! This is an introduction to the list with all files. */
300 virtual QCString trFileListDescription(bool extractAll)
301 {
302 QCString result="Tässä on lista kaikista ";
303 if (!extractAll) result+="dokumentoiduista "; // "documented "
304 result+="tiedostoista lyhyen selitteen kanssa:"; // "files with brief descriptions:"
305 return result;
306 }
307
308 /*! This is an introduction to the annotated compound list. */
309 virtual QCString trCompoundListDescription()
310 {
311
312 if (Config_getBool("OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C"))
313 {
314 return "Tässä ovat tietueet lyhyen selitteen kanssa:"; // "Here are the data structures with brief descriptions:"
315 }
316 else
317 {
318 return "Tässä ovat luokat, tietueet ja " // "Here are the classes, structs and "
319 "yhdisteet lyhyen selitteen kanssa:"; // "unions with brief descriptions:"
320 }
321 }
322
323 /*! This is an introduction to the page with all class members. */
324 virtual QCString trCompoundMembersDescription(bool extractAll)
325 {
326 QCString result="Tässä on lista kaikista "; // "Here is a list of all "
327 if (!extractAll)
328 {
329 result+="dokumentoiduista "; // "documented "
330 }
331 if (Config_getBool("OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C"))
332 {
333 result+="tietuiden ja yhdisteiden kentistä"; // "struct and union fields"
334 }
335 else
336 {
337 result+="luokkien jäsenistä"; // "class members"
338 }
339 result+=" linkitettyinä "; // " with links to "
340 if (!extractAll)
341 {
342 if (Config_getBool("OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C"))
343 {
344 result+="jokaisen kentän tietueen/yhdisteen dokumentaatioon:"; // "the struct/union documentation for each field:"
345 }
346 else
347 {
348 result+="jokaisen jäsenen luokkadokumentaatioon:"; // "the class documentation for each member:"
349 }
350 }
351 else
352 {
353 if (Config_getBool("OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C"))
354 {
355 result+= "tietueisiin/yhdisteisiin, joihin ne kuuluvat:"; // "the structures/unions they belong to:"
356 }
357 else
358 {
359 result+="luokkiin, joihin ne kuuluvat"; //"the classes they belong to:"
360 }
361 }
362 return result;
363 }
364
365 /*! This is an introduction to the page with all file members. */
366 virtual QCString trFileMembersDescription(bool extractAll)
367 {
368 QCString result="Tässä on lista kaikista "; // "Here is a list of all "
369 if (!extractAll) result+="dokumentoiduista "; // "documented "
370
371 if (Config_getBool("OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C"))
372 {
373 result+="funktioista, muuttujista, määrittelyistä, luettelotyypeistä ja tyyppimäärittelyistä"; // "functions, variables, defines, enums, and typedefs"
374 }
375 else
376 {
377 result+="tiedoston jäsenistä"; // "file members"
378 }
379 result+=" linkitettyinä "; // " with links to "
380 if (extractAll)
381 result+="tiedostoihin, joihin ne kuuluvat:"; // "the files they belong to:"
382 else
383 result+="dokumentaatioon:"; // "the documentation:"
384 return result;
385 }
386
387 /*! This is an introduction to the page with the list of all examples */
388 virtual QCString trExamplesDescription()
389 { return "Tässä on lista kaikista esimerkeistä:"; } // "Here is a list of all examples:"
390
391 /*! This is an introduction to the page with the list of related pages */
392 virtual QCString trRelatedPagesDescription()
393 { return "Tässä on lista kaikista liittyvistä dokumentaatiosivuista:"; } // "Here is a list of all related documentation pages:"
394
395 /*! This is an introduction to the page with the list of class/file groups */
396 virtual QCString trModulesDescription()
397 { return "Tässä on lista kaikista moduleista:"; } // "Here is a list of all modules:"
398
399 // index titles (the project name is prepended for these)
400
401 /*! This is used in HTML as the title of index.html. */
402 virtual QCString trDocumentation()
403 { return "Dokumentaatio"; } // "Documentation"
404
405 /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
406 * index of all groups.
407 */
408 virtual QCString trModuleIndex()
409 { return "Moduuliluettelo"; } // "Module Index"
410
411 /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
412 * class hierarchy.
413 */
414 virtual QCString trHierarchicalIndex()
415 { return "Hierarkinen luettelo"; } // "Hierarchical Index"
416
417 /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
418 * annotated compound index.
419 */
420 virtual QCString trCompoundIndex()
421 {
422 if (Config_getBool("OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C"))
423 {
424 return "Tietueluettelo"; // "Data Structure Index"
425 }
426 else
427 {
428 return "Luokkaluettelo"; // "Class Index"
429 }
430 }
431
432 /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
433 * list of all files.
434 */
435 virtual QCString trFileIndex()
436 { return "Tiedostoluettelo"; } // "File Index"
437
438 /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
439 * the documentation of all groups.
440 */
441 virtual QCString trModuleDocumentation()
442 { return "Moduulien dokumentaatio"; } // "Module Documentation"
443
444 /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
445 * the documentation of all classes, structs and unions.
446 */
447 virtual QCString trClassDocumentation()
448 {
449 if (Config_getBool("OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C"))
450 {
451 return "Tietueiden dokumentaatio"; // "Data Structure Documentation"
452 }
453 else
454 {
455 return "Luokkien dokumentaatio"; // "Class Documentation"
456 }
457 }
458
459 /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
460 * the documentation of all files.
461 */
462 virtual QCString trFileDocumentation()
463 { return "Tiedostojen dokumentaatio"; } // "File Documentation"
464
465 /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
466 * the documentation of all examples.
467 */
468 virtual QCString trExampleDocumentation()
469 { return "Esimerkkien dokumentaatio"; } // "Example Documentation"
470
471 /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
472 * the documentation of all related pages.
473 */
474 virtual QCString trPageDocumentation()
475 { return "Sivujen dokumentaatio"; } // "Page Documentation"
476
477 /*! This is used in LaTeX as the title of the document */
478 virtual QCString trReferenceManual()
479 { return "Käsikirja"; } // "Reference Manual"
480
481 /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
482 * list of defines
483 */
484 virtual QCString trDefines()
485 { return "Määrittelyt"; } // "Defines"
486
487 /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
488 * list of function prototypes
489 */
490 virtual QCString trFuncProtos()
491 { return "Funktioiden prototyypit"; } // "Function Prototypes"
492
493 /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
494 * list of typedefs
495 */
496 virtual QCString trTypedefs()
497 { return "Tyyppimäärittelyt"; } // "Typedefs"
498
499 /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
500 * list of enumerations
501 */
502 virtual QCString trEnumerations()
503 { return "Luettelotyypit"; } // "Enumerations"
504
505 /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
506 * list of (global) functions
507 */
508 virtual QCString trFunctions()
509 { return "Funktiot"; } // "Functions"
510
511 /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
512 * list of (global) variables
513 */
514 virtual QCString trVariables()
515 { return "Muuttujat"; } // "Variables"
516
517 /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
518 * list of (global) variables
519 */
520 virtual QCString trEnumerationValues()
521 { return "Luettelotyyppien arvot"; } // "Enumerator"
522
523 /*! This is used in the documentation of a file before the list of
524 * documentation blocks for defines
525 */
526 virtual QCString trDefineDocumentation()
527 { return "Määritysten dokumentointi"; } // "Define Documentation"
528
529 /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
530 * of documentation blocks for function prototypes
531 */
532 virtual QCString trFunctionPrototypeDocumentation()
533 { return "Funktioprototyyppien dokumentaatio"; } // "Function Prototype Documentation"
534
535 /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
536 * of documentation blocks for typedefs
537 */
538 virtual QCString trTypedefDocumentation()
539 { return "Tyyppimääritysten dokumentaatio"; } // "Typedef Documentation"
540
541 /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
542 * of documentation blocks for enumeration types
543 */
544 virtual QCString trEnumerationTypeDocumentation()
545 { return "Luettelotyyppien dokumentaatio"; } // "Enumeration Type Documentation"
546
547 /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
548 * of documentation blocks for functions
549 */
550 virtual QCString trFunctionDocumentation()
551 { return "Funktioiden dokumentaatio"; } // "Function Documentation"
552
553 /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
554 * of documentation blocks for variables
555 */
556 virtual QCString trVariableDocumentation()
557 { return "Muuttujien dokumentaatio"; } // "Variable Documentation"
558
559 /*! This is used in the documentation of a file/namespace/group before
560 * the list of links to documented compounds
561 */
562 virtual QCString trCompounds()
563 {
564 if (Config_getBool("OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C"))
565 {
566 return "Tietueet"; // "Data Structures"
567 }
568 else
569 {
570 return "Luokat"; // "Classes"
571 }
572 }
573
574 /*! This is used in the standard footer of each page and indicates when
575 * the page was generated
576 */
577 virtual QCString trGeneratedAt(const char *date,const char *projName)
578 {
579 // funktio on hiukan vaikea kääntää prepositioihin sidotun rakenteen vuoksi.
580 // Muutetaan siis lauserakennetta suomalaisemmaksi
581 // Generated on $date for $project by:
582 // -> Generated for $project on $date by:
583 QCString result=(QCString)"Generoinut ";
584 if (projName) result+=(QCString)"projektille "+projName+" ";
585 result+=(QCString)date+" ";
586 return result;
587 }
588 /*! This is part of the sentence used in the standard footer of each page.
589 */
590 virtual QCString trWrittenBy()
591 {
592 return "kirjoittanut"; // "written by"
593 }
594
595 /*! this text is put before a class diagram */
596 virtual QCString trClassDiagram(const char *clName)
597 {
598 return "Luokan "+(QCString)clName+" luokkakaavio"; // "Inheritance diagram for "
599 }
600
601 /*! this text is generated when the \\internal command is used. */
602 virtual QCString trForInternalUseOnly()
603 { return "Vain sisäiseen käyttöön."; } // "For internal use only."
604
605 /*! this text is generated when the \\warning command is used. */
606 virtual QCString trWarning()
607 { return "Varoitus"; } // "Warning"
608
609 /*! this text is generated when the \\version command is used. */
610 virtual QCString trVersion()
611 { return "Versio"; } // "Version"
612
613 /*! this text is generated when the \\date command is used. */
614 virtual QCString trDate()
615 { return "Päiväys"; } // "Date"
616
617 /*! this text is generated when the \\return command is used. */
618 virtual QCString trReturns()
619 { return "Palauttaa"; } // "Returns"
620
621 /*! this text is generated when the \\sa command is used. */
622 virtual QCString trSeeAlso()
623 { return "Katso myös"; } // "See also"
624
625 /*! this text is generated when the \\param command is used. */
626 virtual QCString trParameters()
627 { return "Parametrit"; } // "Parameters"
628
629 /*! this text is generated when the \\exception command is used. */
630 virtual QCString trExceptions()
631 { return "Poikkeukset"; } // "Exceptions"
632
633 /*! this text is used in the title page of a LaTeX document. */
634 virtual QCString trGeneratedBy()
635 { return "Generoinut"; } // "Generated by"
636
637//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
638// new since 0.49-990307
639//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
640
641 /*! used as the title of page containing all the index of all namespaces. */
642 virtual QCString trNamespaceList()
643 { return "Nimiavaruus Lista"; } // "Namespace List"
644
645 /*! used as an introduction to the namespace list */
646 virtual QCString trNamespaceListDescription(bool extractAll)
647 {
648 QCString result="Tässä on lista kaikista "; // "Here is a list of all "
649 if (!extractAll) result+="dokumentoiduista "; // "documented "
650 result+="nimiavaruuksista lyhyen selitteen kanssa:"; // "namespaces with brief descriptions:"
651 return result;
652 }
653
654 /*! used in the class documentation as a header before the list of all
655 * friends of a class
656 */
657 virtual QCString trFriends()
658 { return "Ystävät"; } // "Friends"
659
660//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
661// new since 0.49-990405
662//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
663
664 /*! used in the class documentation as a header before the list of all
665 * related classes
666 */
667 virtual QCString trRelatedFunctionDocumentation()
668 { return "Ystävät ja niihin liittyvien funktioiden dokumentaatio"; } // "Friends And Related Function Documentation"
669
670//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
671// new since 0.49-990425
672//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
673
674 /*! used as the title of the HTML page of a class/struct/union */
675 virtual QCString trCompoundReference(const char *clName,
676 ClassDef::CompoundType compType,
677 bool isTemplate)
678 {
679 QCString result=(QCString)clName;
680 switch(compType)
681 {
682 case ClassDef::Class: result+=" luokka"; break; // " Class"
683 case ClassDef::Struct: result+=" tietue"; break; // " Struct"
684 case ClassDef::Union: result+=" yhdiste"; break; // " Union"
685 case ClassDef::Interface: result+=" rajapinta"; break; // " Interface"
686 case ClassDef::Protocol: result+=" protokolla"; break; // " Protocol"
687 case ClassDef::Category: result+=" kategoria"; break; // " Category"
688 case ClassDef::Exception: result+=" poikkeus"; break; // " Exception"
689 }
690 if (isTemplate) result+="malli"; // " Template"
691 result+="referenssi"; // " Reference"
692 return result;
693 }
694
695 /*! used as the title of the HTML page of a file */
696 virtual QCString trFileReference(const char *fileName)
697 {
698 QCString result=fileName;
699 result+=" tiedostoreferenssi"; // " File Reference"
700 return result;
701 }
702
703 /*! used as the title of the HTML page of a namespace */
704 virtual QCString trNamespaceReference(const char *namespaceName)
705 {
706 QCString result=namespaceName;
707 result+=" nimiavaruusreferenssi"; // " Namespace Reference"
708 return result;
709 }
710
711 virtual QCString trPublicMembers()
712 { return "Julkiset jäsenfunktiot"; } // "Public Member Functions"
713 virtual QCString trPublicSlots()
714 { return "Julkiset vastineet"; } // "Public Slots"
715 virtual QCString trSignals()
716 { return "Signaalit"; } // "Signals"
717 virtual QCString trStaticPublicMembers()
718 { return "Staattiset julkiset jäsenfunktiot"; } // "Static Public Member Functions"
719 virtual QCString trProtectedMembers()
720 { return "Suojatut jäsenfunktiot"; } // "Protected Member Functions"
721 virtual QCString trProtectedSlots()
722 { return "Suojatut vastineet"; } // "Protected Slots"
723 virtual QCString trStaticProtectedMembers()
724 { return "Staattiset suojatut jäsenfunktiot"; } // "Static Protected Member Functions"
725 virtual QCString trPrivateMembers()
726 { return "Yksityiset jäsenfunktiot"; } // "Private Member Functions"
727 virtual QCString trPrivateSlots()
728 { return "Yksityiset vastineet"; } // "Private Slots"
729 virtual QCString trStaticPrivateMembers()
730 { return "Staattiset yksityiset jäsenfunktiot"; } // "Static Private Member Functions"
731
732 /*! this function is used to produce a comma-separated list of items.
733 * use generateMarker(i) to indicate where item i should be put.
734 */
735 virtual QCString trWriteList(int numEntries)
736 {
737 QCString result;
738 int i;
739 // the inherits list contain `numEntries' classes
740 for (i=0;i<numEntries;i++)
741 {
742 // use generateMarker to generate placeholders for the class links!
743 result+=generateMarker(i); // generate marker for entry i in the list
744 // (order is left to right)
745
746 if (i!=numEntries-1) // not the last entry, so we need a separator
747 {
748 if (i<numEntries-2) // not the fore last entry
749 result+=", ";
750 else // the fore last entry
751 result+=" ja "; // ", and "
752 }
753 }
754 return result;
755 }
756
757 /*! used in class documentation to produce a list of base classes,
758 * if class diagrams are disabled.
759 */
760 virtual QCString trInheritsList(int numEntries)
761 {
762 return (QCString)"Periytyy "+(numEntries > 1 ? "luokista " : "luokasta ")+trWriteList(numEntries)+"."; // "Inherits "
763 }
764
765 /*! used in class documentation to produce a list of super classes,
766 * if class diagrams are disabled.
767 */
768 virtual QCString trInheritedByList(int numEntries)
769 {
770 return (QCString)"Periytetään "+(numEntries > 1 ? "luokissa " : "luokassa ")+trWriteList(numEntries)+"."; // "Inherited by "
771 }
772
773 /*! used in member documentation blocks to produce a list of
774 * members that are hidden by this one.
775 */
776 virtual QCString trReimplementedFromList(int numEntries)
777 {
778 return (QCString)"Uudelleentoteuttaa "+(numEntries > 1 ? "luokat " : "luokan ")+trWriteList(numEntries)+"."; // "Reimplemented from "
779 }
780
781 /*! used in member documentation blocks to produce a list of
782 * all member that overwrite the implementation of this member.
783 */
784 virtual QCString trReimplementedInList(int numEntries)
785 {
786 return (QCString)"Uudelleentoteutetaan "+(numEntries > 1 ? "luokissa " : "luokassa ")+trWriteList(numEntries)+"."; // "Reimplemented in "
787 }
788
789 /*! This is put above each page as a link to all members of namespaces. */
790 virtual QCString trNamespaceMembers()
791 { return "Nimiavaruuden jäsenet"; } // "Namespace Members"
792
793 /*! This is an introduction to the page with all namespace members */
794 virtual QCString trNamespaceMemberDescription(bool extractAll)
795 {
796 QCString result="Tässä on lista kaikista "; // "Here is a list of all "
797 if (!extractAll) result+="dokumentoiduista "; // "documented "
798 result+="nimiavaruuden jäsenistä linkitettynä "; // "namespace members with links to "
799 if (extractAll)
800 result+="nimiavaruuden dokumentaatioon johon ne kuuluvat:"; // "the namespace documentation for each member:";
801 else
802 result+="nimiavaruuksiin joihin ne kuuluvat:"; // "the namespaces they belong to:"
803 return result;
804 }
805 /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
806 * index of all namespaces.
807 */
808 virtual QCString trNamespaceIndex()
809 { return "Nimiavaruuksien luettelo"; } // "Namespace Index"
810
811 /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
812 * the documentation of all namespaces.
813 */
814 virtual QCString trNamespaceDocumentation()
815 { return "Nimiavaruuden dokumentaatio"; } // "Namespace Documentation"
816
817//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
818// new since 0.49-990522
819//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
820
821 /*! This is used in the documentation before the list of all
822 * namespaces in a file.
823 */
824 virtual QCString trNamespaces()
825 { return "Nimiavaruudet"; } // "Namespaces"; }
826
827//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
828// new since 0.49-990728
829//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
830
831 /*! This is put at the bottom of a class documentation page and is
832 * followed by a list of files that were used to generate the page.
833 */
834 virtual QCString trGeneratedFromFiles(ClassDef::CompoundType compType,
835 bool single)
836 { // here s is one of " Class", " Struct" or " Union"
837 // single is true implies a single file
838 QCString result=(QCString)"Dokumentaatio tälle "; // "The documentation for this "
839 switch(compType)
840 {
841 case ClassDef::Class: result+="luokalle"; break; // "class"
842 case ClassDef::Struct: result+="tietueelle"; break; // "struct"
843 case ClassDef::Union: result+="yhdisteelle"; break; // "union"
844 case ClassDef::Interface: result+="rajapinnalle"; break; // "interface"
845 case ClassDef::Protocol: result+="protokollalle"; break; // "protocol"
846 case ClassDef::Category: result+="kategorialle"; break; // "category"
847 case ClassDef::Exception: result+="poikkeukselle"; break; // "exception"
848 }
849 if (single) result+=" luotiin seuraavasta tiedostosta:"; // " was generated from the following file"
850 else result+=" luotiin seuraavista tiedostoista:"; // ":" or "s:"
851 return result;
852 }
853
854 /*! This is in the (quick) index as a link to the alphabetical compound
855 * list.
856 */
857 virtual QCString trAlphabeticalList()
858 { return "Aakkosellinen lista"; } // "Alphabetical List"
859
860//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
861// new since 0.49-990901
862//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
863
864 /*! This is used as the heading text for the retval command. */
865 virtual QCString trReturnValues()
866 { return "Paluuarvot"; } // "Return values"
867
868 /*! This is in the (quick) index as a link to the main page (index.html)
869 */
870 virtual QCString trMainPage()
871 { return "Pääsivu"; } // "Main Page"
872
873 /*! This is used in references to page that are put in the LaTeX
874 * documentation. It should be an abbreviation of the word page.
875 */
876 virtual QCString trPageAbbreviation()
877 { return "s."; } // "p."
878
879//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
880// new since 0.49-991003
881//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
882
883 virtual QCString trDefinedAtLineInSourceFile()
884 {
885 return "Määrittely tiedoston @1 rivillä @0."; // "Definition at line @0 of file @1."
886 }
887 virtual QCString trDefinedInSourceFile()
888 {
889 return "Määrittely tiedostossa @0."; // "Definition in file @0."
890 }
891
892//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
893// new since 0.49-991205
894//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
895
896 virtual QCString trDeprecated()
897 {
898 return "Vanhentunut"; // "Deprecated"
899 }
900
901//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
902// new since 1.0.0
903//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
904
905 /*! this text is put before a collaboration diagram */
906 virtual QCString trCollaborationDiagram(const char *clName)
907 {
908 return (QCString)"Yhteistyökaavio luokalle "+clName+":"; // "Collaboration diagram for "+clName+":"
909 }
910 /*! this text is put before an include dependency graph */
911 virtual QCString trInclDepGraph(const char *fName)
912 {
913 return (QCString)"Sisällytysriippuvuuskaavio tiedostolle "+fName+":"; // "Include dependency graph for "+fName+":"
914 }
915 /*! header that is put before the list of constructor/destructors. */
916 virtual QCString trConstructorDocumentation()
917 {
918 return "Rakentajien & purkajien dokumentaatio"; // "Constructor & Destructor Documentation";
919 }
920 /*! Used in the file documentation to point to the corresponding sources. */
921 virtual QCString trGotoSourceCode()
922 {
923 return "Siirry tämän tiedoston lähdekoodiin."; // "Go to the source code of this file."
924 }
925 /*! Used in the file sources to point to the corresponding documentation. */
926 virtual QCString trGotoDocumentation()
927 {
928 return "Siirry tämän tiedoston dokumentaatioon."; // "Go to the documentation of this file."
929 }
930 /*! Text for the \\pre command */
931 virtual QCString trPrecondition()
932 {
933 return "Esiehto"; //"Precondition"
934 }
935 /*! Text for the \\post command */
936 virtual QCString trPostcondition()
937 {
938 return "Jälkiehto"; // "Postcondition"
939 }
940 /*! Text for the \\invariant command */
941 virtual QCString trInvariant()
942 {
943 return "Invariantti"; // vai "Pysyväisväittämä"? "Invariant"
944 }
945 /*! Text shown before a multi-line variable/enum initialization */
946 virtual QCString trInitialValue()
947 {
948 return "Alkuarvo:"; // "Initial value:"
949 }
950 /*! Text used the source code in the file index */
951 virtual QCString trCode()
952 {
953 return "koodi"; // "code"
954 }
955 virtual QCString trGraphicalHierarchy()
956 {
957 return "Graafinen luokkahierarkia"; // "Graphical Class Hierarchy"
958 }
959 virtual QCString trGotoGraphicalHierarchy()
960 {
961 return "Siirry graafiseen luokkahierarkiaan"; // "Go to the graphical class hierarchy"
962 }
963 virtual QCString trGotoTextualHierarchy()
964 {
965 return "Siirry tekstimuotoiseen luokkahierarkiaan"; // "Go to the textual class hierarchy"
966 }
967 virtual QCString trPageIndex()
968 {
969 return "Sivuhakemisto"; // "Page Index"
970 }
971
972//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
973// new since 1.1.0
974//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
975
976 virtual QCString trNote()
977 {
978 // FIXME: Missähän merkityksessä tätä käytetään?
979 return "Huomautus"; // "Note"
980 }
981 virtual QCString trPublicTypes()
982 {
983 return "Julkiset tyypit"; // "Public Types"
984 }
985 virtual QCString trPublicAttribs()
986 {
987 if (Config_getBool("OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C"))
988 {
989 return "Tietueen kentät"; // "Data Fields"
990 }
991 else
992 {
993 return "Julkiset attribuutit"; // "Public Attributes"
994 }
995 }
996 virtual QCString trStaticPublicAttribs()
997 {
998 return "Staattiset julkiset attribuutit"; // "Static Public Attributes"
999 }
1000 virtual QCString trProtectedTypes()
1001 {
1002 return "Suojellut tyypit"; // "Protected Types"
1003 }
1004 virtual QCString trProtectedAttribs()
1005 {
1006 return "Suojellut attribuutit"; // "Protected Attributes"
1007 }
1008 virtual QCString trStaticProtectedAttribs()
1009 {
1010 return "Staattiset suojellut attribuutit"; // "Static Protected Attributes"
1011 }
1012 virtual QCString trPrivateTypes()
1013 {
1014 return "Yksityiset tyypit"; // "Private Types"
1015 }
1016 virtual QCString trPrivateAttribs()
1017 {
1018 return "Yksityiset attribuutit"; // "Private Attributes"
1019 }
1020 virtual QCString trStaticPrivateAttribs()
1021 {
1022 return "Staattiset yksityiset attribuutit"; // "Static Private Attributes"
1023 }
1024
1025//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1026// new since 1.1.3
1027//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1028
1029 /*! Used as a marker that is put before a \\todo item */
1030 virtual QCString trTodo()
1031 {
1032 return "Vielä tehtävänä"; // "Todo"
1033 }
1034 /*! Used as the header of the todo list */
1035 virtual QCString trTodoList()
1036 {
1037 return "Tehtävälista"; // "Todo List"
1038 }
1039
1040//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1041// new since 1.1.4
1042//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1043
1044 virtual QCString trReferencedBy()
1045 {
1046 return "Viitattu"; // "Referenced by"
1047 }
1048 virtual QCString trRemarks()
1049 {
1050 return "Huomioita"; // "Remarks"
1051 }
1052 virtual QCString trAttention()
1053 {
1054 return "Huomio"; // "Attention"
1055 }
1056 virtual QCString trInclByDepGraph()
1057 {
1058 return "Tämä kaavio näyttää, mitkä tiedostot suorasti "
1059 "tai epäsuorasti sisällyttävät tämän tiedoston";
1060 // "This graph shows which files directly or "
1061 // "indirectly include this file:"
1062 }
1063 virtual QCString trSince()
1064 {
1065 // FIXME: Missä merkityksessä tätä käytetään?
1066 return "Lähtien"; // "Since"
1067 }
1068
1069//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1070// new since 1.1.5
1071//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1072
1073 /*! title of the graph legend page */
1074 virtual QCString trLegendTitle()
1075 {
1076 return "Kaavion selite"; // "Graph Legend"
1077 }
1078 /*! page explaining how the dot graph's should be interpreted
1079 * The %A in the text below are to prevent link to classes called "A".
1080 */
1081 virtual QCString trLegendDocs()
1082 {
1083 return
1084 "Tämä sivu selittää, kuinka doxygenin luomia kaavioita tulkitaan.<p>\n"
1085 // "This page explains how to interpret the graphs that are generated "
1086 // "by doxygen.<p>\n"
1087 "Ajattele seuraavaa esimerkkiä:\n"
1088 // "Consider the following example:\n"
1089 "\\code\n"
1090 "/*! Näkymätön luokka katkaisun vuoksi */\n"
1091 // "/*! Invisible class because of truncation */\n"
1092 "class Nakymaton { };\n\n"
1093 // "class Invisible { };\n\n"
1094 "/*! Katkaistu luokka, periytymissuhde on piilotettu */\n"
1095 // "/*! Truncated class, inheritance relation is hidden */\n"
1096 "class Katkaistu : public Nakymaton { };\n\n"
1097 // "class Truncated : public Invisible { };\n\n"
1098 "/* Luokkaa ei ole dokumentoitu doxygen-kommenteilla */\n"
1099 // "/* Class not documented with doxygen comments */\n"
1100 "class Dokumentoimaton { };\n\n"
1101 // "class Undocumented { };\n\n"
1102 "/*! Julkista periyttämistä käyttäen periytetty luokka */\n"
1103 // "/*! Class that is inherited using public inheritance */\n"
1104 "class JulkinenKanta : public Katkaistu { };\n\n"
1105 // "class PublicBase : public Truncated { };\n\n"
1106 "/*! Malliluokka */\n"
1107 // "/*! A template class */\n"
1108 "template<class T> class Malli { };\n\n"
1109 // "template<class T> class Templ { };\n\n"
1110 "/*! Suojeltua periytymistä käyttäen periytetty luokka */\n"
1111 // "/*! Class that is inherited using protected inheritance */\n"
1112 "class SuojeltuKanta { };\n\n"
1113 // "class ProtectedBase { };\n\n"
1114 "/*! Yksityistä periytymistä käyttäen periytetty luokka */\n"
1115 // "/*! Class that is inherited using private inheritance */\n"
1116 "class YksityisKanta { };\n\n"
1117 // "class PrivateBase { };\n\n"
1118 "/*! Luokka jota periytetty luokka käyttää */\n"
1119 // "/*! Class that is used by the Inherited class */\n"
1120 "class Kaytetty { };\n\n"
1121 // "class Used { };\n\n"
1122 "/*! Kantaluokka joka periytyy useasta muusta luokasta */\n"
1123 // "/*! Super class that inherits a number of other classes */\n"
1124 "class Periytetty : public JulkinenKanta,\n"
1125 " : protected SuojeltuKanta,\n"
1126 " : private YksityisKanta,\n"
1127 " : public Dokumentoimaton,\n"
1128 " : public Malli<int>\n"
1129 "{\n"
1130 " private:\n"
1131 " Kaytetty *m_kaytettyLuokka;\n"
1132 "}\n";
1133 // "class Inherited : public PublicBase,\n"
1134 // " protected ProtectedBase,\n"
1135 // " private PrivateBase,\n"
1136 // " public Undocumented,\n"
1137 // " public Templ<int>\n"
1138 // "{\n"
1139 // " private:\n"
1140 // " Used *m_usedClass;\n"
1141 // "};\n"
1142 "\\endcode\n"
1143 "Tuloksena on seuraavanlainen kaavio:"
1144 //"This will result in the following graph:"
1145 "<p><center><img alt=\"\" src=\"graph_legend."+Config_getEnum("DOT_IMAGE_FORMAT")+"\"></center>\n"
1146 "<p>\n"
1147 "Ylläolevassa kaaviossa laatikoilla on seuraavat merkitykset\n:"
1148 // "The boxes in the above graph have the following meaning:\n"
1149 "<ul>\n"
1150 "<li>Täytetty harmaa laatikko esittää tietuetta tai luokkaa, jolle "
1151 // "<li>%A filled gray box represents the struct or class for which the "
1152 "kaavio on luotu.\n"
1153 // "graph is generated.\n"
1154 "<li>Mustareunainen laatikko merkitsee dokumentoitua tietuetta tai luokkaa.\n"
1155 // "<li>%A box with a black border denotes a documented struct or class.\n"
1156 "<li>Harmaareunainen laatikko merkitsee dokumentoimatonta tietuetta tai luokkaa.\n"
1157 // "<li>%A box with a grey border denotes an undocumented struct or class.\n"
1158 "<li>Punareunainen laatikko merkistee dokumentoitua luokkaa tai structia "
1159 // "<li>%A box with a red border denotes a documented struct or class for"
1160 "jolle ei näytetä kaikkia periytymis-/sisällyssuhteita. Kaavio "
1161 // "which not all inheritance/containment relations are shown. %A graph is "
1162 "katkaistaan, jos se ei mahdu määriteltyjen rajojen sisään.\n"
1163 // "truncated if it does not fit within the specified boundaries.\n"
1164 "</ul>\n"
1165 "Nuolilla on seuraavat merkitykset:\n"
1166 // "The arrows have the following meaning:\n"
1167 "<ul>\n"
1168 "<li>Tummansinistä nuolta käytetään osoittamaan julkista periytymis"
1169 // "<li>%A dark blue arrow is used to visualize a public inheritance "
1170 "suhdetta kahden luokan välillä.\n"
1171 // "relation between two classes.\n"
1172 "<li>Tummanvihreää nuolta käytetään suojellussa periytymisessä.\n"
1173 // "<li>%A dark green arrow is used for protected inheritance.\n"
1174 "<li>Tummanpunaista nuolta käytetään yksityisessä periytymisessä.\n"
1175 // "<li>%A dark red arrow is used for private inheritance.\n"
1176 "<li>Purppuranväristä katkoviivaa käytetään, jos luokka sisältyy tai "
1177 // "<li>%A purple dashed arrow is used if a class is contained or used "
1178 "on toisen luokan käyttämä. Nuoli nimetään sillä muuttujalla/muuttujilla "
1179 // "by another class. The arrow is labeled with the variable(s) "
1180 "jonka läpi osoitettua luokkaa tai tietuetta käytetään.\n"
1181 // "through which the pointed class or struct is accessible.\n"
1182 "<li>Keltainen katkoviivalla piirretty nuoli merkitsee suhdetta mallin esiintymän ja "
1183 // "<li>%A yellow dashed arrow denotes a relation between a template instance and "
1184 "malliluokan välillä. Nuoli nimetään "
1185 // "the template class it was instantiated from. The arrow is labeled with "
1186 "mallin esiintymän malliparametrilla.\n"
1187 // "the template parameters of the instance.\n"
1188 "</ul>\n";
1189 }
1190 /*! text for the link to the legend page */
1191 virtual QCString trLegend()
1192 {
1193 return "selite"; // "legend"
1194 }
1195
1196//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1197// new since 1.2.0
1198//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1199
1200 /*! Used as a marker that is put before a test item */
1201 virtual QCString trTest()
1202 {
1203 return "Testi"; // "Test"
1204 }
1205 /*! Used as the header of the test list */
1206 virtual QCString trTestList()
1207 {
1208 return "Testilista"; // "Test List"
1209 }
1210
1211//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1212// new since 1.2.1
1213//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1214
1215 /*! Used as a section header for KDE-2 IDL methods */
1216 virtual QCString trDCOPMethods()
1217 {
1218 return "DCOP-jäsenfunktiot"; // "DCOP Member Functions"
1219 }
1220
1221//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1222// new since 1.2.2
1223//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1224
1225 /*! Used as a section header for IDL properties */
1226 virtual QCString trProperties()
1227 {
1228 return "Ominaisuudet"; // "Properties"
1229 }
1230 /*! Used as a section header for IDL property documentation */
1231 virtual QCString trPropertyDocumentation()
1232 {
1233 return "Ominaisuuksien dokumentaatio"; // "Property Documentation"
1234 }
1235
1236//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1237// new since 1.2.4
1238//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1239
1240 /*! Used for Java classes in the summary section of Java packages */
1241 virtual QCString trClasses()
1242 {
1243 if (Config_getBool("OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C"))
1244 {
1245 return "Tietueet"; // "Data Structures"
1246 }
1247 else
1248 {
1249 return "Luokat"; // "Classes"
1250 }
1251 }
1252 /*! Used as the title of a Java package */
1253 virtual QCString trPackage(const char *name)
1254 {
1255 return (QCString)"Paketti "+name; // "Package "
1256 }
1257 /*! Title of the package index page */
1258 virtual QCString trPackageList()
1259 {
1260 return "Pakettilista"; // "Package List"
1261 }
1262 /*! The description of the package index page */
1263 virtual QCString trPackageListDescription()
1264 {
1265 return "Tässä ovat paketit lyhyiden selitysten kanssa (jos saatavilla):"; // "Here are the packages with brief descriptions (if available):"
1266 }
1267 /*! The link name in the Quick links header for each page */
1268 virtual QCString trPackages()
1269 {
1270 return "Paketit"; // "Packages"
1271 }
1272 /*! Text shown before a multi-line define */
1273 virtual QCString trDefineValue()
1274 {
1275 return "Arvo:"; // "Value:"
1276 }
1277
1278//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1279// new since 1.2.5
1280//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1281
1282 /*! Used as a marker that is put before a \\bug item */
1283 virtual QCString trBug()
1284 {
1285 return "Bugi"; // "Bug"
1286 }
1287 /*! Used as the header of the bug list */
1288 virtual QCString trBugList()
1289 {
1290 return "Bugilista"; // "Bug List"
1291 }
1292
1293//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1294// new since 1.2.6
1295//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1296
1297 /*! Used as ansicpg for RTF file
1298 *
1299 * The following table shows the correlation of Charset name, Charset Value and
1300 * <pre>
1301 * Codepage number:
1302 * Charset Name Charset Value(hex) Codepage number
1303 * ------------------------------------------------------
1304 * DEFAULT_CHARSET 1 (x01)
1305 * SYMBOL_CHARSET 2 (x02)
1306 * OEM_CHARSET 255 (xFF)
1307 * ANSI_CHARSET 0 (x00) 1252
1308 * RUSSIAN_CHARSET 204 (xCC) 1251
1309 * EE_CHARSET 238 (xEE) 1250
1310 * GREEK_CHARSET 161 (xA1) 1253
1311 * TURKISH_CHARSET 162 (xA2) 1254
1312 * BALTIC_CHARSET 186 (xBA) 1257
1313 * HEBREW_CHARSET 177 (xB1) 1255
1314 * ARABIC _CHARSET 178 (xB2) 1256
1315 * SHIFTJIS_CHARSET 128 (x80) 932
1316 * HANGEUL_CHARSET 129 (x81) 949
1317 * GB2313_CHARSET 134 (x86) 936
1318 * CHINESEBIG5_CHARSET 136 (x88) 950
1319 * </pre>
1320 *
1321 */
1322 virtual QCString trRTFansicp()
1323 {
1324 return "1252";
1325 }
1326
1327
1328 /*! Used as ansicpg for RTF fcharset
1329 * \see trRTFansicp() for a table of possible values.
1330 */
1331 virtual QCString trRTFCharSet()
1332 {
1333 return "0";
1334 }
1335
1336 /*! Used as header RTF general index */
1337 virtual QCString trRTFGeneralIndex()
1338 {
1339 return "Hakemisto"; // "Index"
1340 }
1341
1342 /*! This is used for translation of the word that will possibly
1343 * be followed by a single name or by a list of names
1344 * of the category.
1345 */
1346 virtual QCString trClass(bool first_capital, bool singular)
1347 {
1348 QCString result((first_capital ? "Luokka" : "luokka")); // "Class" / "class"
1349 if (!singular) result=(first_capital ? "Luokat" : "luokat"); // "+es" -> "Classes" / "classes"
1350 return result;
1351 }
1352
1353 /*! This is used for translation of the word that will possibly
1354 * be followed by a single name or by a list of names
1355 * of the category.
1356 */
1357 virtual QCString trFile(bool first_capital, bool singular)
1358 {
1359 QCString result((first_capital ? "Tiedosto" : "tiedosto")); // "File" / "file"
1360 if (!singular) result+="t"; // "+s" -> "Files" / "files"
1361 return result;
1362 }
1363
1364 /*! This is used for translation of the word that will possibly
1365 * be followed by a single name or by a list of names
1366 * of the category.
1367 */
1368 virtual QCString trNamespace(bool first_capital, bool singular)
1369 {
1370 QCString result((first_capital ? "Nimiavaruus" : "nimiavaruus")); // "Namespace" / "namespace"
1371 if (!singular) result=(first_capital ? "Nimiavaruudet" : "nimiavaruudet"); // "+s"
1372 return result;
1373 }
1374
1375 /*! This is used for translation of the word that will possibly
1376 * be followed by a single name or by a list of names
1377 * of the category.
1378 */
1379 virtual QCString trGroup(bool first_capital, bool singular)
1380 {
1381 QCString result((first_capital ? "Ryhmä" : "ryhmä")); // "Group" / "group"
1382 if (!singular) result+="t"; // "+s"
1383 return result;
1384 }
1385
1386 /*! This is used for translation of the word that will possibly
1387 * be followed by a single name or by a list of names
1388 * of the category.
1389 */
1390 virtual QCString trPage(bool first_capital, bool singular)
1391 {
1392 QCString result((first_capital ? "Sivu" : "sivu")); // "Page" / "page"
1393 if (!singular) result+="t"; // "+s"
1394 return result;
1395 }
1396
1397 /*! This is used for translation of the word that will possibly
1398 * be followed by a single name or by a list of names
1399 * of the category.
1400 */
1401 virtual QCString trMember(bool first_capital, bool singular)
1402 {
1403 QCString result((first_capital ? "Jäsen" : "jäsen")); // "Member" / "member"
1404 if (!singular) result+="et"; // "+s"
1405 return result;
1406 }
1407
1408 /*! This is used for translation of the word that will possibly
1409 * be followed by a single name or by a list of names
1410 * of the category.
1411 */
1412 virtual QCString trGlobal(bool first_capital, bool singular)
1413 {
1414 QCString result((first_capital ? "Globaali" : "globaali")); // "Global" / "global"
1415 if (!singular) result+="t"; // "+s"
1416 return result;
1417 }
1418
1419//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1420// new since 1.2.7
1421//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1422
1423 /*! This text is generated when the \\author command is used and
1424 * for the author section in man pages. */
1425 virtual QCString trAuthor(bool first_capital, bool singular)
1426 {
1427 QCString result((first_capital ? "Tekijä" : "tekijä")); // "Author" / "author"
1428 if (!singular) result+="t"; // "+s"
1429 return result;
1430 }
1431
1432//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1433// new since 1.2.11
1434//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1435
1436 /*! This text is put before the list of members referenced by a member
1437 */
1438 virtual QCString trReferences()
1439 {
1440 return "Viittaukset"; // "References"
1441 }
1442
1443//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1444// new since 1.2.13
1445//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1446
1447 /*! used in member documentation blocks to produce a list of
1448 * members that are implemented by this one.
1449 */
1450 virtual QCString trImplementedFromList(int numEntries)
1451 {
1452 return "Toteuttaa luokan "+trWriteList(numEntries)+"."; // "Implements "
1453 }
1454
1455 /*! used in member documentation blocks to produce a list of
1456 * all members that implement this abstract member.
1457 */
1458 virtual QCString trImplementedInList(int numEntries)
1459 {
1460 return "Toteutettu luokassa "+trWriteList(numEntries)+"."; // "Implemented in "
1461 }
1462
1463//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1464// new since 1.2.16
1465//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1466
1467 /*! used in RTF documentation as a heading for the Table
1468 * of Contents.
1469 */
1470 virtual QCString trRTFTableOfContents()
1471 {
1472 return "Sisällysluettelo"; // "Table of Contents"
1473 }
1474
1475//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1476// new since 1.2.17
1477//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1478
1479 /*! Used as the header of the list of item that have been
1480 * flagged deprecated
1481 */
1482 virtual QCString trDeprecatedList()
1483 {
1484 return "Vanhentuneiden lista"; // "Deprecated List"
1485 }
1486
1487//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1488// new since 1.2.18
1489//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1490
1491 /*! Used as a header for declaration section of the events found in
1492 * a C# program
1493 */
1494 virtual QCString trEvents()
1495 {
1496 return "Tapahtumat"; // "Events"
1497 }
1498 /*! Header used for the documentation section of a class' events. */
1499 virtual QCString trEventDocumentation()
1500 {
1501 return "Tapahtumien dokumentaatio"; // "Event Documentation"
1502 }
1503
1504//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1505// new since 1.3
1506//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1507
1508 /*! Used as a heading for a list of Java class types with package scope.
1509 */
1510 virtual QCString trPackageTypes()
1511 {
1512 return "Paketin tyypit"; // "Package Types"
1513 }
1514 /*! Used as a heading for a list of Java class functions with package
1515 * scope.
1516 */
1517 virtual QCString trPackageMembers()
1518 {
1519 return "Paketin funktiot"; // "Package Functions"
1520 }
1521 /*! Used as a heading for a list of static Java class functions with
1522 * package scope.
1523 */
1524 virtual QCString trStaticPackageMembers()
1525 {
1526 return "Paketin staattiset funktiot"; // "Static Package Functions"
1527 }
1528 /*! Used as a heading for a list of Java class variables with package
1529 * scope.
1530 */
1531 virtual QCString trPackageAttribs()
1532 {
1533 return "Paketin attribuutit"; // "Package Attributes"
1534 }
1535 /*! Used as a heading for a list of static Java class variables with
1536 * package scope.
1537 */
1538 virtual QCString trStaticPackageAttribs()
1539 {
1540 return "Paketin staattiset attribuutit"; // "Static Package Attributes"
1541 }
1542
1543//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1544// new since 1.3.1
1545//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1546
1547 /*! Used in the quick index of a class/file/namespace member list page
1548 * to link to the unfiltered list of all members.
1549 */
1550 virtual QCString trAll()
1551 {
1552 return "Kaikki"; // "All"
1553 }
1554 /*! Put in front of the call graph for a function. */
1555 virtual QCString trCallGraph()
1556 {
1557 return "Tässä on kutsukaavio tälle funktiolle:"; // "Here is the call graph for this function:"
1558 }
1559
1560//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1561// new since 1.3.3
1562//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1563
1564 /*! When the search engine is enabled this text is put in the header
1565 * of each page before the field where one can enter the text to search
1566 * for.
1567 */
1568 virtual QCString trSearchForIndex()
1569 {
1570 return "Etsi"; // "Search for"
1571 }
1572 /*! This string is used as the title for the page listing the search
1573 * results.
1574 */
1575 virtual QCString trSearchResultsTitle()
1576 {
1577 return "Hakutulokset"; // "Search Results"
1578 }
1579 /*! This string is put just before listing the search results. The
1580 * text can be different depending on the number of documents found.
1581 * Inside the text you can put the special marker $num to insert
1582 * the number representing the actual number of search results.
1583 * The @a numDocuments parameter can be either 0, 1 or 2, where the
1584 * value 2 represents 2 or more matches. HTML markup is allowed inside
1585 * the returned string.
1586 */
1587 virtual QCString trSearchResults(int numDocuments)
1588 {
1589 if (numDocuments==0)
1590 {
1591 return "Valitettavasti yksikään dokumentti ei vastannut hakuasi."; // "Sorry, no documents matching your query."
1592 }
1593 else if (numDocuments==1)
1594 {
1595 return "Löytyi <b>1</b> dokumentti, joka vastasi hakuasi."; // "Found <b>1</b> document matching your query.";
1596 }
1597 else
1598 {
1599 return "Löytyi <b>$num</b> dokumenttia, jotka vastasivat hakuasi. " // "Found <b>$num</b> documents matching your query. "
1600 "Parhaat tulokset näytetään ensin."; // "Showing best matches first."
1601 }
1602 }
1603 /*! This string is put before the list of matched words, for each search
1604 * result. What follows is the list of words that matched the query.
1605 */
1606 virtual QCString trSearchMatches()
1607 {
1608 return "Osumat:"; // "Matches:"
1609 }
1610
1611//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1612// new since 1.3.8
1613//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1614
1615 /*! This is used in HTML as the title of page with source code for file filename
1616 */
1617 virtual QCString trSourceFile(QCString& filename)
1618 {
1619 return filename + " lähdekooditiedosto"; // " Source File"
1620 }
1621
1622//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1623// new since 1.3.9
1624//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1625
1626 /*! This is used as the name of the chapter containing the directory
1627 * hierarchy.
1628 */
1629 virtual QCString trDirIndex()
1630 { return "Hakemistohierarkia"; } // "Directory Hierarchy"
1631
1632 /*! This is used as the name of the chapter containing the documentation
1633 * of the directories.
1634 */
1635 virtual QCString trDirDocumentation()
1636 { return "Hakemistojen dokumentaatio"; } // "Directory Documentation"
1637
1638 /*! This is used as the title of the directory index and also in the
1639 * Quick links of an HTML page, to link to the directory hierarchy.
1640 */
1641 virtual QCString trDirectories()
1642 { return "Hakemistot"; } // "Directories"
1643
1644 /*! This returns a sentences that introduces the directory hierarchy.
1645 * and the fact that it is sorted alphabetically per level
1646 */
1647 virtual QCString trDirDescription()
1648 { return "Tämä hakemistohierarkia on järjestetty aakkosellisesti tasoittain:";
1649 //This directory hierarchy is sorted roughly, "
1650 // "but not completely, alphabetically:";
1651 }
1652
1653 /*! This returns the title of a directory page. The name of the
1654 * directory is passed via \a dirName.
1655 */
1656 virtual QCString trDirReference(const char *dirName)
1657 { QCString result=dirName; result+=" hakemistoreferenssi"; return result; }
1658 // " Directory Reference"
1659
1660 /*! This returns the word directory with or without starting capital
1661 * (\a first_capital) and in sigular or plural form (\a singular).
1662 */
1663 virtual QCString trDir(bool first_capital, bool singular)
1664 {
1665 QCString result((first_capital ? "Hakemisto" : "hakemisto")); // "Director" / "director"
1666 if (singular) result+=""; else result+="t"; // "+y" / "+ies"
1667 return result;
1668 }
1669
1670//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1671// new since 1.4.1
1672//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1673
1674 /*! This text is added to the documentation when the \\overload command
1675 * is used for a overloaded function.
1676 */
1677 virtual QCString trOverloadText()
1678 {
1679 return "Tämä on ylikuormitettu jäsenfunktio, ja se tarjotaan "
1680 "käytön helpottamiseksi. Se eroaa ylläolevasta "
1681 "funktiosta ainoastaan hyväksymiltään parametreilta.";
1682 // "This is an overloaded member function, "
1683 // "provided for convenience. It differs from the above "
1684 // "function only in what argument(s) it accepts."
1685 }
1686
1687//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1688// new since 1.4.6
1689//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1690
1691 /*! This is used to introduce a caller (or called-by) graph */
1692 virtual QCString trCallerGraph()
1693 {
1694 return "Tässä on kutsukaavio tälle funktiolle:"; // "Here is the caller graph for this function:"
1695 }
1696
1697 /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
1698 * of documentation blocks for enumeration values
1699 */
1700 virtual QCString trEnumerationValueDocumentation()
1701 { return "Luettelotyypin dokumentaatio"; } // "Enumerator Documentation"
1702
1703//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1704// new since 1.5.4 (mainly for Fortran)
1705//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1706
1707 /*! header that is put before the list of member subprograms (Fortran). */
1708 virtual QCString trMemberFunctionDocumentationFortran()
1709 { return "Jäsenfunktioiden/aliohjelmien dokumentaatio"; } // "Member Function/Subroutine Documentation"
1710
1711 /*! This is put above each page as a link to the list of annotated data types (Fortran). */
1712 virtual QCString trCompoundListFortran()
1713 { return "Tietotyyppien lista"; } // "Data Types List"
1714
1715 /*! This is put above each page as a link to all members of compounds (Fortran). */
1716 virtual QCString trCompoundMembersFortran()
1717 { return "Kentät"; } // "Data Fields";
1718
1719 /*! This is an introduction to the annotated compound list (Fortran). */
1720 virtual QCString trCompoundListDescriptionFortran()
1721 { return "Tässä ovat tietotyypit lyhyiden selitysten kanssa:"; } // "Here are the data types with brief descriptions:"
1722
1723 /*! This is an introduction to the page with all data types (Fortran). */
1724 virtual QCString trCompoundMembersDescriptionFortran(bool extractAll)
1725 {
1726 QCString result="Tässä on lista kaikista "; // "Here is a list of all "
1727 if (!extractAll)
1728 {
1729 result+="dokumentoiduista "; // "documented "
1730 }
1731 result+="tietotyyppien jäsenistä"; // "data types members"
1732 result+=", sekä linkit "; // " with links to "
1733 if (!extractAll)
1734 {
1735 result+="tietueen dokumentaatioon jokaiselle jäsenelle"; // "the data structure documentation for each member"
1736 }
1737 else
1738 {
1739 result+="tietotyyppeihin, joihin ne kuuluvat:"; // "the data types they belong to:"
1740 }
1741 return result;
1742 }
1743
1744 /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
1745 * annotated compound index (Fortran).
1746 */
1747 virtual QCString trCompoundIndexFortran()
1748 { return "Tietotyyppien hakemisto"; } // "Data Type Index"
1749
1750 /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter containing
1751 * the documentation of all data types (Fortran).
1752 */
1753 virtual QCString trTypeDocumentation()
1754 { return "Tietotyyppien dokumentaatio"; } // "Data Type Documentation"
1755
1756 /*! This is used in the documentation of a file as a header before the
1757 * list of (global) subprograms (Fortran).
1758 */
1759 virtual QCString trSubprograms()
1760 { return "Funktiot/aliohjelmat"; } // "Functions/Subroutines"
1761
1762 /*! This is used in the documentation of a file/namespace before the list
1763 * of documentation blocks for subprograms (Fortran)
1764 */
1765 virtual QCString trSubprogramDocumentation()
1766 { return "Funktioiden/aliohjelmien dokumentaatio"; } // "Function/Subroutine Documentation"
1767
1768 /*! This is used in the documentation of a file/namespace/group before
1769 * the list of links to documented compounds (Fortran)
1770 */
1771 virtual QCString trDataTypes()
1772 { return "Tietotyypit"; } // "Data Types"
1773
1774 /*! used as the title of page containing all the index of all modules (Fortran). */
1775 virtual QCString trModulesList()
1776 { return "Moduulilista"; } // "Modules List"
1777
1778 /*! used as an introduction to the modules list (Fortran) */
1779 virtual QCString trModulesListDescription(bool extractAll)
1780 {
1781 QCString result="Tässä on lista kaikista "; // "Here is a list of all "
1782 if (!extractAll) result+="dokumentoiduista "; // "documented "
1783 result+="moduuleista lyhyiden selitysten kanssa:"; // "modules with brief descriptions:"
1784 return result;
1785 }
1786
1787 /*! used as the title of the HTML page of a module/type (Fortran) */
1788 virtual QCString trCompoundReferenceFortran(const char *clName,
1789 ClassDef::CompoundType compType,
1790 bool isTemplate)
1791 {
1792 QCString result=(QCString)clName;
1793 switch(compType)
1794 {
1795 case ClassDef::Class: result+=" moduuli"; break; // " Module"
1796 case ClassDef::Struct: result+=" tyyppi"; break; // " Type"
1797 case ClassDef::Union: result+=" yhdiste"; break; // " Union"
1798 case ClassDef::Interface: result+=" rajapinta"; break; // " Interface"
1799 case ClassDef::Protocol: result+=" protokolla"; break; // " Protocol"
1800 case ClassDef::Category: result+=" kategoria"; break; // " Category"
1801 case ClassDef::Exception: result+=" poikkeus"; break; // " Exception"
1802 }
1803 if (isTemplate) result+="malli"; // " Template"
1804 result+="referenssi"; // " Reference"
1805 return result;
1806 }
1807 /*! used as the title of the HTML page of a module (Fortran) */
1808 virtual QCString trModuleReference(const char *namespaceName)
1809 {
1810 QCString result=namespaceName;
1811 result+=" moduulin referenssi"; // " Module Reference"
1812 return result;
1813 }
1814
1815 /*! This is put above each page as a link to all members of modules. (Fortran) */
1816 virtual QCString trModulesMembers()
1817 { return "Moduulin jäsenet"; } // "Module Members"
1818
1819 /*! This is an introduction to the page with all modules members (Fortran) */
1820 virtual QCString trModulesMemberDescription(bool extractAll)
1821 {
1822 QCString result="Tässä on lista moduulin kaikista "; // "Here is a list of all "
1823 if (!extractAll) result+="dokumentoiduista"; // "documented "
1824 result+="jäsenistä, sekä linkit "; // "module members with links to "
1825 if (extractAll)
1826 {
1827 result+="moduulin dokumentaatioon jokaiselle jäsenelle:"; // "the module documentation for each member:"
1828 }
1829 else
1830 {
1831 result+="moduuleihin, joihin ne kuuluvat:"; // "the modules they belong to:"
1832 }
1833 return result;
1834 }
1835
1836 /*! This is used in LaTeX as the title of the chapter with the
1837 * index of all modules (Fortran).
1838 */
1839 virtual QCString trModulesIndex()
1840 { return "Moduulien hakemisto"; } // "Modules Index"
1841
1842 /*! This is used for translation of the word that will possibly
1843 * be followed by a single name or by a list of names
1844 * of the category.
1845 */
1846 virtual QCString trModule(bool first_capital, bool singular)
1847 {
1848 QCString result((first_capital ? "Moduuli" : "moduuli")); // "Module" / "module"
1849 if (!singular) result+="t"; // "+s"
1850 return result;
1851 }
1852 /*! This is put at the bottom of a module documentation page and is
1853 * followed by a list of files that were used to generate the page.
1854 */
1855 virtual QCString trGeneratedFromFilesFortran(ClassDef::CompoundType compType,
1856 bool single)
1857 { // here s is one of " Module", " Struct" or " Union"
1858 // single is true implies a single file
1859 QCString result=(QCString)"Dokumentaatio tälle "; // "The documentation for this "
1860 switch(compType)
1861 {
1862 case ClassDef::Class: result+="moduulille"; break; // "module"
1863 case ClassDef::Struct: result+="tyypille"; break; // "type"
1864 case ClassDef::Union: result+="yhdisteelle"; break; // "union"
1865 case ClassDef::Interface: result+="rajapinnalle"; break; // "interface"
1866 case ClassDef::Protocol: result+="protokollalle"; break; // "protocol"
1867 case ClassDef::Category: result+="kategorialle"; break; // "category"
1868 case ClassDef::Exception: result+="poikkeukselle"; break; // "exception"
1869 }
1870 result+=" luotiin "; // " was generated from the following file"
1871 if (single) result+="seuraavasta tiedostosta:"; else result+="seuraavista tiedostoista:"; // ":" / "s:"
1872 return result;
1873 }
1874 /*! This is used for translation of the word that will possibly
1875 * be followed by a single name or by a list of names
1876 * of the category.
1877 */
1878 virtual QCString trType(bool first_capital, bool singular)
1879 {
1880 QCString result((first_capital ? "Tyyppi" : "tyyppi")); // "Type" / "type"
1881 if (!singular) result=(first_capital ? "Tyypit" : "tyypit"); // "+s"
1882 return result;
1883 }
1884 /*! This is used for translation of the word that will possibly
1885 * be followed by a single name or by a list of names
1886 * of the category.
1887 */
1888 virtual QCString trSubprogram(bool first_capital, bool singular)
1889 {
1890 QCString result((first_capital ? "Aliohjelma" : "aliohjelma")); // "Subprogram" / "subprogram"
1891 if (!singular) result+="t"; // "+s"
1892 return result;
1893 }
1894
1895 /*! C# Type Constraint list */
1896 virtual QCString trTypeConstraints()
1897 {
1898 return "Tyyppien rajoitteet"; // "Type Constraints"
1899 }
1900
1901};
1902
1903#endif
1904

Archive Download this file

Revision: 1322