Chameleon

Chameleon Svn Source Tree

Root/trunk/package/po/cs.po

1# SOME DESCRIPTIVE TITLE
2# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the Chameleon package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: Chameleon 2.1svn-r1870\n"
9"POT-Creation-Date: 2012-03-06 22:38+0000\n"
10"PO-Revision-Date: 2012-04-28 21:53+0200\n"
11"Last-Translator: martin63 <martin.badin@gmail.com>\n"
12"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
13"Language: cs\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Generator: Pootle 2.1.6\n"
18
19#. type: Content of: <html><body><div><p>
20#: Resources/templates/Welcome.html:22
21msgid "Chameleon"
22msgstr "Chameleon"
23
24#. type: Content of: <html><body><div><p>
25#: Resources/templates/Welcome.html:23
26msgid "v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
27msgstr "v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
28
29#. type: Content of: <html><body><div><p>
30#: Resources/templates/Welcome.html:25
31msgid "Do not install to an Apple Macintosh computer"
32msgstr "Neinstalujte na počítač značky Apple Macintosh"
33
34#. type: Content of: <html><body><div><p>
35#: Resources/templates/Welcome.html:27
36msgid "Developers :"
37msgstr "Vývojáři :"
38
39#. type: Content of: <html><body><div><p>
40#: Resources/templates/Welcome.html:28
41msgid "%DEVELOP%"
42msgstr "%DEVELOP%"
43
44#. type: Content of: <html><body><div><p>
45#: Resources/templates/Welcome.html:30
46msgid "Thanks to :"
47msgstr "Poděkování :"
48
49#. type: Content of: <html><body><div><p>
50#: Resources/templates/Welcome.html:31
51msgid "%CREDITS%"
52msgstr "%CREDITS%"
53
54#. type: Content of: <html><body><div><p>
55#: Resources/templates/Welcome.html:33
56msgid "Package :"
57msgstr "Program :"
58
59#. type: Content of: <html><body><div><p>
60#: Resources/templates/Welcome.html:34
61msgid "%PKGDEV%"
62msgstr "%PKGDEV%"
63
64#. type: Content of: <html><body><div><p>
65#: Resources/templates/Welcome.html:36 Resources/templates/Conclusion.html:30
66msgid "Package built by: %WHOBUILD%, language translated by: blackosx"
67msgstr "Program sestavil: %WHOBUILD%, jazyk přeložil: vaLin, martin63"
68
69#. type: Content of: <html><body><div><p>
70#: Resources/templates/Welcome.html:37 Resources/templates/Conclusion.html:31
71#, fuzzy
72#| msgid "Copyright © %CPRYEAR%"
73msgid "Copyright © %CPRYEAR%"
74msgstr "Copyright © %CPRYEAR%"
75
76#. type: Content of: <html><body><p>
77#: Resources/templates/Description.html:18
78msgid ""
79"Chameleon is a boot loader built using a combination of components which "
80"evolved from the development of David Elliott's fake EFI implementation "
81"added to Apple's boot-132 project."
82msgstr ""
83"Chameleon je zavaděč systému který vznikl kombinací komponent, které vzeÅ"
84"¡ly z vývoje fake EFI implementace Davida Elliota použité v projektu "
85"Apple boot-132"
86
87#. type: Content of: <html><body><p>
88#: Resources/templates/Description.html:20
89msgid "Chameleon v2 is extended with many features. For example:"
90msgstr "Chameleon v2 je rozšířen o mnohé funkce. Například:"
91
92#. type: Content of: <html><body><p>
93#: Resources/templates/Description.html:22
94msgid "- Fully customizable GUI to bring some color to the Darwin Bootloader."
95msgstr "- Plně nastavitelné GUI, které přináší barvy do zavaděče Darwin"
96
97#. type: Content of: <html><body><p>
98#: Resources/templates/Description.html:23
99msgid ""
100"- Load a ramdisk to directly boot retail DVDs without additional programs."
101msgstr ""
102"- Načíst ramdisk k umožnění přímého bootu retail DVD bez potřeby další"
103"ch programů."
104
105#. type: Content of: <html><body><p>
106#: Resources/templates/Description.html:24
107msgid "- Hibernation. Enjoy resuming your Mac OS X with a preview image."
108msgstr ""
109"- Hybernace. Užijte si obnovení vašeho Mac OS X za použití preview image."
110
111#. type: Content of: <html><body><p>
112#: Resources/templates/Description.html:25
113msgid "- SMBIOS override to modify the factory SMBIOS values."
114msgstr "- Možnost změny továrních parametrů SMBIOS."
115
116#. type: Content of: <html><body><p>
117#: Resources/templates/Description.html:26
118msgid ""
119"- DSDT override to use a modified fixed DSDT which can solve several issues."
120msgstr ""
121"- Možnost změny parametrů DSDT, které mohou pomoct vyřešit některé "
122"problémy."
123
124#. type: Content of: <html><body><p>
125#: Resources/templates/Description.html:27
126msgid "- Device Property Injection via device-properties string."
127msgstr ""
128"- Injektování parametrů zařízení pomocí řetězce device-properties."
129
130#. type: Content of: <html><body><p>
131#: Resources/templates/Description.html:28
132msgid "- hybrid boot0 / boot1h for MBR and GPT partitioned disks."
133msgstr "- hybridní boot0 / boot1h pro disky rozdělené pomocí MBR a GPT."
134
135#. type: Content of: <html><body><p>
136#: Resources/templates/Description.html:29
137msgid "- Automatic FSB detection code even for recent AMD CPUs."
138msgstr "- Kód automaticky detekující FSB i u novějších procesorů AMD."
139
140#. type: Content of: <html><body><p>
141#: Resources/templates/Description.html:30
142msgid "- Apple Software RAID support."
143msgstr "- Podpora pro Apple Software RAID."
144
145#. type: Content of: <html><body><p>
146#: Resources/templates/Description.html:31
147msgid "- Nvidia &amp; ATI/AMD Graphics Card Enabler."
148msgstr "- Nvidia &amp; ATI/AMD Graphics Card Enabler."
149
150#. type: Content of: <html><body><p>
151#: Resources/templates/Description.html:32
152msgid "- Module support"
153msgstr "- Podpora modulů"
154
155#. type: Content of: <html><body><p>
156#: Resources/templates/Description.html:33
157msgid "- Memory detection adapted from memtest86:&nbsp;"
158msgstr "- Detekce paměťových modulů adaptovaná z memtest86:&nbsp;"
159
160#. type: Content of: <html><body><p>
161#: Resources/templates/Description.html:34
162msgid ""
163"- Automatic P-State &amp; C-State generation for native power management."
164msgstr ""
165"- Automatické generování P-State &amp; C-State pro nativní správu napÃ"
166"¡jení."
167
168#. type: Content of: <html><body><p>
169#: Resources/templates/Description.html:35
170msgid "- Message logging."
171msgstr "- Logování zpráv."
172
173#. type: Content of: <html><body><p>
174#: Resources/templates/Description.html:37
175msgid "The code is released under version 2 of the Gnu Public License."
176msgstr "Kód je vydán pod licencí Gnu Public Licence verze 2."
177
178#. type: Content of: <html><body><p><span>
179#: Resources/templates/Description.html:40
180msgid "FAQ's:&nbsp;"
181msgstr "FAQ's:&nbsp;"
182
183#. type: Content of: <html><body><div><p>
184#: Resources/templates/Conclusion.html:22
185msgid "The scripts have completed and a file named&nbsp;"
186msgstr "Skripty byly dokončeny a soubor s názvem&nbsp;"
187
188#. type: Content of: <html><body><div><p><span>
189#: Resources/templates/Conclusion.html:22
190msgid "@LOG_FILENAME@"
191msgstr "@LOG_FILENAME@"
192
193#. type: Content of: <html><body><div><p>
194#: Resources/templates/Conclusion.html:23
195msgid "&nbsp;has been written to the root of your chosen partition."
196msgstr ""
197"&nbsp;byl zapsán do kořenového adresáře zvolené diskové oblasti."
198
199#. type: Content of: <html><body><div><p>
200#: Resources/templates/Conclusion.html:25
201msgid "Please&nbsp;"
202msgstr "Prosím&nbsp;"
203
204#. type: Content of: <html><body><div><p><span>
205#: Resources/templates/Conclusion.html:25
206msgid "read it"
207msgstr "přečtěte si ho"
208
209#. type: Content of: <html><body><div><p>
210#: Resources/templates/Conclusion.html:26
211msgid ""
212"&nbsp;to find out if the installation was successful and keep it for a "
213"record of what was done."
214msgstr ""
215"&nbsp;to find out if the installation was successful and keep it for a "
216"record of what was done.&nbsp;aby jste zjistili zda instalace proběhla v "
217"pořádku a uchovejte jej pro případnou potřebu."
218
219#. type: Content of: <html><body><div><p>
220#: Resources/templates/Conclusion.html:28
221msgid "Chameleon v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
222msgstr "Chameleon v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
223
224#. type: "Chameleon_Package_Title"
225#: Resources/templates/Localizable.strings:4
226#, no-wrap
227msgid "Chameleon Bootloader Package"
228msgstr "Zavaděč systému Chameleon"
229
230#. type: "ERROR_BOOTVOL"
231#: Resources/templates/Localizable.strings:9
232#, no-wrap
233msgid "This software must be installed on the startup volume."
234msgstr "Tento software musí být nainstalován na spouštěcím oddílu."
235
236#. type: "ERROR_INSTALL"
237#: Resources/templates/Localizable.strings:10
238#, no-wrap
239msgid "This volume does not meet the requirements for this update."
240msgstr "Tento oddíl nesplňuje požadavky pro update."
241
242#. type: "Newer_Package_Installed_message"
243#: Resources/templates/Localizable.strings:12
244#, no-wrap
245msgid "A newer version of Chameleon is already installed"
246msgstr "Novější verze programu Chameleon je již nainstalována"
247
248#. type: "Intel_Mac_message"
249#: Resources/templates/Localizable.strings:13
250#, no-wrap
251msgid "This software cannot be installed on this computer."
252msgstr "Software nelze nainstalovat na tento počítač."
253
254#. type: "Chameleon_title"
255#: Resources/templates/Localizable.strings:19
256#, no-wrap
257msgid "Chameleon Bootloader"
258msgstr "Zavaděč Chameleon"
259
260#. type: "Chameleon_description"
261#: Resources/templates/Localizable.strings:20
262#, no-wrap
263msgid ""
264"Chameleon requires three essential files. (in simple terms)\n"
265"boot0 (On the drive's MBR) responsible for loading boot1.\n"
266"boot1 (On the partition's boot-sector) to finding boot2.\n"
267"boot2 (On the partition's root directory) for loading kernel etc."
268msgstr ""
269"Chameleon vyžaduje tři základní soubory. (jednoduše rečeno)\n"
270"boot0 (v MBR disku) zodpovědný za načtení boot1.\n"
271"boot1 (v boot-sektoru diskového oddílu) k nalezení boot2.\n"
272"boot2 (v kořenovém adresáři diskového oddílu) k načtení kernelu atd."
273
274#. type: "Default_title"
275#: Resources/templates/Localizable.strings:25
276#: Resources/templates/Localizable.strings:245
277#, no-wrap
278msgid "Standard"
279msgstr "Standartní"
280
281#. type: "Standard_description"
282#: Resources/templates/Localizable.strings:26
283#, no-wrap
284msgid "Install Chameleon's files to the root of the selected partition using either boot0 or boot0md depending on your system without destroying any existing Windows installation if you have one."
285msgstr "Nainstaluje soubory Chameleona do kořenového adresáře zvoleného oddílu za použití buď boot0 nebo boot0md, v závislosti na vašem systému, aniž by zničil existující instalaci Windows, pokud nějakou máte."
286
287#. type: "noboot_title"
288#: Resources/templates/Localizable.strings:28
289#, no-wrap
290msgid "Don't install the Bootloader"
291msgstr "Neinstalovat zavaděč"
292
293#. type: "noboot_description"
294#: Resources/templates/Localizable.strings:29
295#, no-wrap
296msgid "Useful if you only want to install the extra's."
297msgstr "Užitečné pokud chcete instalovat pouze doplňky."
298
299#. type: "Module_title"
300#: Resources/templates/Localizable.strings:35
301#, no-wrap
302msgid "Modules"
303msgstr "Moduly"
304
305#. type: "Module_description"
306#: Resources/templates/Localizable.strings:36
307#, no-wrap
308msgid "The modules system incorporated in chameleon allows for a user or developer to extend the core functionality of chameleon without replacing the main boot file."
309msgstr "Systém modulů, začleněný v Chameleonu, dovoluje uživateli či vývojáři rozšířit primární funkce zavaděče, bez nutnosti měnit základní boot soubor."
310
311#. type: "klibc_title"
312#: Resources/templates/Localizable.strings:38
313#, no-wrap
314msgid "klibc"
315msgstr "klibc"
316
317#. type: "klibc_description"
318#: Resources/templates/Localizable.strings:39
319#, no-wrap
320msgid ""
321"This module provides a standard c library for modules to link to if the library provided by chameleon is insufficient.\n"
322"This is currently only used by the uClibc++ library.\n"
323"Source: http://www.kernel.org/pub/linux/libs/klibc/"
324msgstr ""
325"Tento modul poskytuje standardní c knihovnu modulům ke slinkování v případě, že knihovna obsažená v chameleonu nedostačuje.\n"
326"Momentálně ji používá pouze knihovna uClibc++.\n"
327"Zdroj: http://www.kernel.org/pub/linux/libs/klibc/"
328
329#. type: "Resolution_title"
330#: Resources/templates/Localizable.strings:43
331#: Resources/templates/Localizable.strings:273
332#, no-wrap
333msgid "Resolution"
334msgstr "Rozlíšení"
335
336#. type: "AutoReso_description"
337#: Resources/templates/Localizable.strings:44
338#, no-wrap
339msgid ""
340"This module reads the edid information from the monitor attached to the main display.\n"
341"The module is currently not integrated into trunk and has minimal uses as it stands.\n"
342"Additionally, the module will patch the vesa modes available in pre intel hd graphics cards to provide proper resolution while booting."
343msgstr ""
344"Tento modul čte edid informace z monitoru připojeného k hlavní grafické kartě.\n"
345"Modul prozatím není součástí vývojové větve trunk a má v nynější podobě minimum využítí.\n"
346"Kromě toho modul zpřístupní vesa módy dostupné v grafických kartách předcházejících éře intel hd a poskytne tak korektní rozlišení obrazu během bootování."
347
348#. type: "uClibc_title"
349#: Resources/templates/Localizable.strings:48
350#, no-wrap
351msgid "uClibc++"
352msgstr "uClibc++"
353
354#. type: "uClibc_description"
355#: Resources/templates/Localizable.strings:49
356#, no-wrap
357msgid ""
358"This module provides a minimalistic c++ runtime library for use in other modules. This does not provide functionality by itself, instead it is used to allow for the c++ language to be used in other modules.\n"
359"*Please note that rtti and exceptions has both been disabled.\n"
360"Source: http://cxx.uclibc.org/\n"
361"Dependencies: klibc"
362msgstr ""
363"Tento modul poskytuje minimalistickou c++ runtime knihovnu pro použití v jiných modulech. To samo o sobě neposkytuje žádnou funkcionalitu, ale místo toho dovoluje použití jazyka c++ v jiných modulech.\n"
364"*Vemte prosím na vědomí, že rtti a vyjímky jsou vypnuty.\n"
365"Zdroj: http://cxx.uclibc.org/\n"
366"Závislosti: klibc"
367
368#. type: "Options_title"
369#: Resources/templates/Localizable.strings:58
370#, no-wrap
371msgid "Settings"
372msgstr "Nastavení"
373
374#. type: "Options_description"
375#: Resources/templates/Localizable.strings:59
376#, no-wrap
377msgid "Create an /Extra/org.chameleon.Boot.plist by selecting any of these boot options and kernel flags."
378msgstr "Soubor /Extra/org.chameleon.Boot.plist se vytvoří zvolením kterékoliv z těchto boot a kernel možností."
379
380#. type: "BootBanner_title"
381#: Resources/templates/Localizable.strings:61
382#, no-wrap
383msgid "BootBanner=No"
384msgstr "BootBanner=No"
385
386#. type: "BootBanner_description"
387#: Resources/templates/Localizable.strings:62
388#, no-wrap
389msgid "Hides Chameleon's boot banner in GUI. This is the text that is drawn at the top left corner of the screen displaying the release version etc."
390msgstr "Schová Chameleonův boot banner v GUI. To je text který je vykreslen v horním levém rohu obrazovky zobrazující verzi release atd."
391
392#. type: "GUI_title"
393#: Resources/templates/Localizable.strings:64
394#, no-wrap
395msgid "GUI=No"
396msgstr "GUI=No"
397
398#. type: "GUI_description"
399#: Resources/templates/Localizable.strings:65
400#, no-wrap
401msgid "Disables the default enabled graphic user interface."
402msgstr "Vypne standartně zapnuté grafické uživatelské rohraní."
403
404#. type: "LegacyLogo_title"
405#: Resources/templates/Localizable.strings:67
406#, no-wrap
407msgid "LegacyLogo=Yes"
408msgstr "LegacyLogo=Yes"
409
410#. type: "LegacyLogo_description"
411#: Resources/templates/Localizable.strings:68
412#, no-wrap
413msgid "Use the legacy 'dark grey' apple logo on the light grey screen for the boot process rather than the boot.png in the theme."
414msgstr "Použije pro bootování původní 'tmavošedé' apple logo na světlešedém pozadí namísto souboru boot.png ze zvoleného téma."
415
416#. type: "InstantMenu_title"
417#: Resources/templates/Localizable.strings:70
418#, no-wrap
419msgid "InstantMenu=Yes"
420msgstr "InstantMenu=Yes"
421
422#. type: "InstantMenu_description"
423#: Resources/templates/Localizable.strings:71
424#, no-wrap
425msgid "By default, when Chameleon loads you'll see the icon for the current default partition, along with a timeout progress bar which left alone will count down before Chameleon automatically boots that partition. This options skips that and takes you directly to the device selection screen."
426msgstr "Ve výchozím nastavení, když se Chameleon spustí, uvidíte ikonu výchozího oddílu spolu s ukazatelem zbývajícího času, který, pokud nevyvoláte žádnou akci, bude odpočítávat než Chameleon automaticky začne bootovat tento oddíl. Tato volba to zruší a zobrazí se přímo obrazovka s výběrem oddílů."
427
428#. type: "QuietBoot_title"
429#: Resources/templates/Localizable.strings:73
430#, no-wrap
431msgid "QuietBoot=Yes"
432msgstr "QuietBoot=Yes"
433
434#. type: "QuietBoot_description"
435#: Resources/templates/Localizable.strings:74
436#, no-wrap
437msgid "Enable quiet boot mode (no messages or prompt)."
438msgstr "Zapne tichý boot mód (žádné výpisy nebo nápověda)."
439
440#. type: "ShowInfo_title"
441#: Resources/templates/Localizable.strings:76
442#, no-wrap
443msgid "ShowInfo=Yes"
444msgstr "ShowInfo=Yes"
445
446#. type: "ShowInfo_description"
447#: Resources/templates/Localizable.strings:77
448#, no-wrap
449msgid "Enables display of partition and resolution details shown on the left side of the GUI under the boot banner. This is useful information for troubleshooting, though can clash with certain themes."
450msgstr "Zapne zobrazení detailů o oddílu a rozlišení obrazu na levé straně GUI pod boot bannerem. To je užitečné při řešení problémů, ale nemusí fungovat správně s některými tématy."
451
452#. type: "Wait_title"
453#: Resources/templates/Localizable.strings:79
454#, no-wrap
455msgid "Wait=Yes"
456msgstr "Wait=Yes"
457
458#. type: "Wait_description"
459#: Resources/templates/Localizable.strings:80
460#, no-wrap
461msgid "Pauses the boot process after Chameleon has finished it's setup then waits for a key press before it starts the mach kernel. Useful when combined with verbose boot for troubleshooting."
462msgstr "Pozastaví proces zavádění po té co Chameleon dokončí své nastavení a pak čeká na stisk klávesy než spustí mach kernel. Užitečné v kombinaci s verbose boot při řešení problémů."
463
464#. type: "arch_title"
465#: Resources/templates/Localizable.strings:84
466#, no-wrap
467msgid "arch=i386"
468msgstr "arch=i386"
469
470#. type: "arch_description"
471#: Resources/templates/Localizable.strings:85
472#, no-wrap
473msgid "Boots the kernel in 32bit mode rather than the default 64bit mode."
474msgstr "Spustí kernel ve 32bit módu namísto výchozího 64bit módu."
475
476#. type: "EHCIacquire_title"
477#: Resources/templates/Localizable.strings:87
478#, no-wrap
479msgid "EHCIacquire=Yes"
480msgstr "EHCIacquire=Yes"
481
482#. type: "EHCIacquire_description"
483#: Resources/templates/Localizable.strings:88
484#, no-wrap
485msgid "Enables the option to fix any EHCI ownership issues due to bad bioses."
486msgstr "Povolí možnost opravit problémy týkající se vlastnických práv v EHCI způsobené vadnými BIOSy."
487
488#. type: "EthernetBuiltIn_title"
489#: Resources/templates/Localizable.strings:90
490#, no-wrap
491msgid "EthernetBuiltIn=Yes"
492msgstr "EthernetBuiltIn=Yes"
493
494#. type: "EthernetBuiltIn_description"
495#: Resources/templates/Localizable.strings:91
496#, no-wrap
497msgid "Enables the option of adding 'built-in' to your ethernet devices."
498msgstr "Povolí možnost přidání 'built-in' do vašich síťových karet."
499
500#. type: "ForceHPET_title"
501#: Resources/templates/Localizable.strings:93
502#, no-wrap
503msgid "ForceHPET=Yes"
504msgstr "ForceHPET=Yes"
505
506#. type: "ForceHPET_description"
507#: Resources/templates/Localizable.strings:94
508#, no-wrap
509msgid "Enables HPET on intel chipsets, for bioses that dont include the option."
510msgstr "Povolí HPET na intel chipsetech, pro BIOSy které tuto možnost neobsahují."
511
512#. type: "ForceWake_title"
513#: Resources/templates/Localizable.strings:96
514#, no-wrap
515msgid "ForceWake=Yes"
516msgstr "ForceWake=Yes"
517
518#. type: "ForceWake_description"
519#: Resources/templates/Localizable.strings:97
520#, no-wrap
521msgid "This option enables you to bypass bad sleep images."
522msgstr "Tato možnost vám dovolí obejít vadné sleep images."
523
524#. type: "RestartFix_title"
525#: Resources/templates/Localizable.strings:99
526#, no-wrap
527msgid "RestartFix=No"
528msgstr "RestartFix=No"
529
530#. type: "RestartFix_description"
531#: Resources/templates/Localizable.strings:100
532#, no-wrap
533msgid "Disables the automatically enabled restart fix."
534msgstr "Vypne automaticky povolenou opravu restartu."
535
536#. type: "UHCIreset_title"
537#: Resources/templates/Localizable.strings:102
538#, no-wrap
539msgid "UHCIreset=Yes"
540msgstr "UHCIreset=Yes"
541
542#. type: "UHCIreset_description"
543#: Resources/templates/Localizable.strings:103
544#, no-wrap
545msgid "Enables the option to reset UHCI controllers before starting OS X."
546msgstr "Povolí možnost resetu UHCI řadiče před startem OS X."
547
548#. type: "UseMemDetect_title"
549#: Resources/templates/Localizable.strings:105
550#, no-wrap
551msgid "UseMemDetect=No"
552msgstr "UseMemDetect=No"
553
554#. type: "UseMemDetect_description"
555#: Resources/templates/Localizable.strings:106
556#, no-wrap
557msgid "Disables the automatically enabled RAM recognition."
558msgstr "Vypne automaticky povolené rozpoznávání RAM."
559
560#. type: "UseKernelCache_title"
561#: Resources/templates/Localizable.strings:108
562#, no-wrap
563msgid "UseKernelCache=Yes"
564msgstr "UseKernelCache=Yes"
565
566#. type: "UseKernelCache_description"
567#: Resources/templates/Localizable.strings:109
568#, no-wrap
569msgid "For Lion only. Enables loading of the pre-linked kernel. This will ignore /E/E and /S/L/E. ONLY use this is you have know it contains everything you need."
570msgstr "Pouze pro Lion. Povolí načtení pre-linked kernelu. Ignoruje /E/E a /S/L/E. NEPOUŽÍVEJTE pokud nevíte zda obsahuje vše co potřebujete."
571
572#. type: "Wake_title"
573#: Resources/templates/Localizable.strings:111
574#, no-wrap
575msgid "Wake=Yes"
576msgstr "Wake=Yes"
577
578#. type: "Wake_description"
579#: Resources/templates/Localizable.strings:112
580#, no-wrap
581msgid "Attempts to load the sleep image saved from last hibernation."
582msgstr "Pokusí se načíst sleep image uložený z poslední hibernace."
583
584#. type: "CSTUsingSystemIO_title"
585#: Resources/templates/Localizable.strings:116
586#, no-wrap
587msgid "CSTUsingSystemIO=Yes"
588msgstr "CSTUsingSystemIO=Yes"
589
590#. type: "CSTUsingSystemIO_description"
591#: Resources/templates/Localizable.strings:117
592#, no-wrap
593msgid "New C-State _CST generation method using SystemIO registers instead of FixedHW."
594msgstr "Nová metoda generování C-State _CST za použití SystemIO registrů namísto FixedHW."
595
596#. type: "DropSSDT_title"
597#: Resources/templates/Localizable.strings:119
598#, no-wrap
599msgid "DropSSDT=Yes"
600msgstr "DropSSDT=Yes"
601
602#. type: "DropSSDT_description"
603#: Resources/templates/Localizable.strings:120
604#, no-wrap
605msgid "Discard the motherboard's built-in SSDT tables."
606msgstr "Vyřadí SSDT tabulky obsažené v základní desce."
607
608#. type: "EnableC2State_title"
609#: Resources/templates/Localizable.strings:122
610#, no-wrap
611msgid "EnableC2State=Yes"
612msgstr "EnableC2State=Yes"
613
614#. type: "EnableC2State_description"
615#: Resources/templates/Localizable.strings:123
616#, no-wrap
617msgid "Enable specific Processor power state, C2."
618msgstr "Povolí specifický stav napájení procesoru, C2."
619
620#. type: "EnableC3State_title"
621#: Resources/templates/Localizable.strings:125
622#, no-wrap
623msgid "EnableC3State=Yes"
624msgstr "EnableC3State=Yes"
625
626#. type: "EnableC3State_description"
627#: Resources/templates/Localizable.strings:126
628#, no-wrap
629msgid "Enable specific Processor power state, C3."
630msgstr "Povolí specifický stav napájení procesoru, C3."
631
632#. type: "EnableC4State_title"
633#: Resources/templates/Localizable.strings:128
634#, no-wrap
635msgid "EnableC4State=Yes"
636msgstr "EnableC4State=Yes"
637
638#. type: "EnableC4State_description"
639#: Resources/templates/Localizable.strings:129
640#, no-wrap
641msgid "Enable specific Processor power state, C4."
642msgstr "Povolí specifický stav napájení procesoru, C4."
643
644#. type: "GenerateCStates_title"
645#: Resources/templates/Localizable.strings:131
646#, no-wrap
647msgid "GenerateCStates=Yes"
648msgstr "GenerateCStates=Yes"
649
650#. type: "GenerateCStates_description"
651#: Resources/templates/Localizable.strings:132
652#, no-wrap
653msgid "Enable auto generation of processor idle sleep states (C-States)."
654msgstr "Zapne automatické generování procesorových idle sleep stavů (C-States)."
655
656#. type: "GeneratePStates_title"
657#: Resources/templates/Localizable.strings:134
658#, no-wrap
659msgid "GeneratePStates=Yes"
660msgstr "GeneratePStates=Yes"
661
662#. type: "GeneratePStates_description"
663#: Resources/templates/Localizable.strings:135
664#, no-wrap
665msgid "Enable auto generation of processor power performance states (P-States)."
666msgstr "Zapne automatické generování procesorových power performance stavů (P-States)."
667
668#. type: "1024x600x32_title"
669#: Resources/templates/Localizable.strings:139
670#, no-wrap
671msgid "1024x600x32"
672msgstr "1024x600x32"
673
674#. type: "1024x600x32_description"
675#: Resources/templates/Localizable.strings:140
676#, no-wrap
677msgid "Set Graphics Mode to 1024x600x32"
678msgstr "Nastavit rozlišení na 1024x600x32"
679
680#. type: "1024x768x32_title"
681#: Resources/templates/Localizable.strings:142
682#, no-wrap
683msgid "1024x768x32"
684msgstr "1024x768x32"
685
686#. type: "1024x768x32_description"
687#: Resources/templates/Localizable.strings:143
688#, no-wrap
689msgid "Set Graphics Mode to 1024x768x32"
690msgstr "Nastavit rozlišení na 1024x768x32"
691
692#. type: "1280x768x32_title"
693#: Resources/templates/Localizable.strings:145
694#, no-wrap
695msgid "1280x768x32"
696msgstr "1280x768x32"
697
698#. type: "1280x768x32_description"
699#: Resources/templates/Localizable.strings:146
700#, no-wrap
701msgid "Set Graphics Mode to 1280x768x32"
702msgstr "Nastavit rozlišení na 1280x768x32"
703
704#. type: "1280x800x32_title"
705#: Resources/templates/Localizable.strings:148
706#, no-wrap
707msgid "1280x800x32"
708msgstr "1280x800x32"
709
710#. type: "1280x800x32_description"
711#: Resources/templates/Localizable.strings:149
712#, no-wrap
713msgid "Set Graphics Mode to 1280x800x32"
714msgstr "Nastavit rozlišení na 1280x800x32"
715
716#. type: "1280x1024x32_title"
717#: Resources/templates/Localizable.strings:151
718#, no-wrap
719msgid "1280x1024x32"
720msgstr "1280x1024x32"
721
722#. type: "1280x1024x32_description"
723#: Resources/templates/Localizable.strings:152
724#, no-wrap
725msgid "Set Graphics Mode to 1280x1024x32"
726msgstr "Nastavit rozlišení na 1280x1024x32"
727
728#. type: "1280x960x32_title"
729#: Resources/templates/Localizable.strings:154
730#, no-wrap
731msgid "1280x960x32"
732msgstr "1280x960x32"
733
734#. type: "1280x960x32_description"
735#: Resources/templates/Localizable.strings:155
736#, no-wrap
737msgid "Set Graphics Mode to 1280x960x32"
738msgstr "Nastavit rozlišení na 1280x960x32"
739
740#. type: "1440x900x32_title"
741#: Resources/templates/Localizable.strings:157
742#, no-wrap
743msgid "1440x900x32"
744msgstr "1440x900x32"
745
746#. type: "1440x900x32_description"
747#: Resources/templates/Localizable.strings:158
748#, no-wrap
749msgid "Set Graphics Mode to 1440x900x32"
750msgstr "Nastavit rozlišení na 1440x900x32"
751
752#. type: "1600x900x32_title"
753#: Resources/templates/Localizable.strings:160
754#, no-wrap
755msgid "1600x900x32"
756msgstr "1600x900x32"
757
758#. type: "1600x900x32_description"
759#: Resources/templates/Localizable.strings:161
760#, no-wrap
761msgid "Set Graphics Mode to 1600x900x32"
762msgstr "Nastavit rozlišení na 1600x900x32"
763
764#. type: "1600x1200x32_title"
765#: Resources/templates/Localizable.strings:163
766#, no-wrap
767msgid "1600x1200x32"
768msgstr "1600x1200x32"
769
770#. type: "1600x1200x32_description"
771#: Resources/templates/Localizable.strings:164
772#, no-wrap
773msgid "Set Graphics Mode to 1600x1200x32"
774msgstr "Nastavit rozlišení na 1600x1200x32"
775
776#. type: "1680x1050x32_title"
777#: Resources/templates/Localizable.strings:166
778#, no-wrap
779msgid "1680x1050x32"
780msgstr "1680x1050x32"
781
782#. type: "1680x1050x32_description"
783#: Resources/templates/Localizable.strings:167
784#, no-wrap
785msgid "Set Graphics Mode to 1680x1050x32"
786msgstr "Nastavit rozlišení na 1680x1050x32"
787
788#. type: "1920x1080x32_title"
789#: Resources/templates/Localizable.strings:169
790#, no-wrap
791msgid "1920x1080x32"
792msgstr "1920x1080x32"
793
794#. type: "1920x1080x32_description"
795#: Resources/templates/Localizable.strings:170
796#, no-wrap
797msgid "Set Graphics Mode to 1920x1080x32"
798msgstr "Nastavit rozlišení na 1920x1080x32"
799
800#. type: "1920x1200x32_title"
801#: Resources/templates/Localizable.strings:172
802#, no-wrap
803msgid "1920x1200x32"
804msgstr "1920x1200x32"
805
806#. type: "1920x1200x32_description"
807#: Resources/templates/Localizable.strings:173
808#, no-wrap
809msgid "Set Graphics Mode to 1920x1200x32"
810msgstr "Nastavit rozlišení na 1920x1200x32"
811
812#. type: "GraphicsEnabler_title"
813#: Resources/templates/Localizable.strings:177
814#, no-wrap
815msgid "GraphicsEnabler=Yes"
816msgstr "GraphicsEnabler=Yes"
817
818#. type: "GraphicsEnabler_description"
819#: Resources/templates/Localizable.strings:178
820#, no-wrap
821msgid "Enables the option to autodetect NVIDIA based GPUs and inject the correct info."
822msgstr "Povolí možnost autodetekce graf. karet NVIDIA a vložit o ní korektní informace."
823
824#. type: "EnableHDMIAudio_title"
825#: Resources/templates/Localizable.strings:180
826#, no-wrap
827msgid "EnableHDMIAudio=Yes"
828msgstr ""
829
830#. type: "EnableHDMIAudio_description"
831#: Resources/templates/Localizable.strings:181
832#, no-wrap
833msgid "Inject HDMi audio for NVIDIA or AMD/ATI."
834msgstr ""
835
836#. type: "UseAtiROM_title"
837#: Resources/templates/Localizable.strings:183
838#, no-wrap
839msgid "UseAtiROM=Yes"
840msgstr "UseAtiROM=Yes"
841
842#. type: "UseAtiROM_description"
843#: Resources/templates/Localizable.strings:184
844#, no-wrap
845msgid "Enables UseAtiROM options."
846msgstr "Zapnout UseAtiROM nastavení"
847
848#. type: "UseNvidiaROM_title"
849#: Resources/templates/Localizable.strings:186
850#, no-wrap
851msgid "UseNvidiaROM=Yes"
852msgstr "UseNvidiaROM=Yes"
853
854#. type: "UseNvidiaROM_description"
855#: Resources/templates/Localizable.strings:187
856#, no-wrap
857msgid "Enables UseNvidiaROM options."
858msgstr "Zapnout UseNvidiaROM nastavení"
859
860#. type: "VBIOS_title"
861#: Resources/templates/Localizable.strings:189
862#, no-wrap
863msgid "VBIOS=Yes"
864msgstr "VBIOS=Yes"
865
866#. type: "VBIOS_description"
867#: Resources/templates/Localizable.strings:190
868#, no-wrap
869msgid "Enables VBIOS option"
870msgstr "Zapnout VBIOS nastavení"
871
872#. type: "Verbose_title"
873#: Resources/templates/Localizable.strings:195
874#, no-wrap
875msgid "Verbose Mode"
876msgstr "Podrobný režim"
877
878#. type: "Verbose_description"
879#: Resources/templates/Localizable.strings:196
880#, no-wrap
881msgid "Turns on verbose logging and allows you to see messages from both Chameleon and the OS X kernel at boot time. Essential for troubleshooting."
882msgstr ""
883
884#. type: "Singleusermode_title"
885#: Resources/templates/Localizable.strings:198
886#, no-wrap
887msgid "Single User Mode"
888msgstr ""
889
890#. type: "Singleusermode_description"
891#: Resources/templates/Localizable.strings:199
892#, no-wrap
893msgid "A troubleshooting option used for booting into OS X's BSD/Unix command line."
894msgstr ""
895
896#. type: "Ignorecaches_title"
897#: Resources/templates/Localizable.strings:201
898#, no-wrap
899msgid "Ignore Caches"
900msgstr "Ignorovat Caches"
901
902#. type: "Ignorecaches_description"
903#: Resources/templates/Localizable.strings:202
904#, no-wrap
905msgid "Not an option that's needed for everyday booting, but it can be useful if you want OS X to load all files from it's system folders, rather than relying on it's pre-built caches."
906msgstr ""
907
908#. type: "Npci_title"
909#: Resources/templates/Localizable.strings:204
910#, no-wrap
911msgid "npci=0x2000"
912msgstr "npci=0x2000"
913
914#. type: "Npci_description"
915#: Resources/templates/Localizable.strings:205
916#, no-wrap
917msgid "For overcoming a hang at 'PCI configuration begin' on some systems. 0x2000 is the kIOPCIConfiguratorPFM64 flag, as seen in the IOPCIFamily source code."
918msgstr ""
919
920#. type: "Npci3_title"
921#: Resources/templates/Localizable.strings:207
922#, no-wrap
923msgid "npci=0x3000"
924msgstr "npci=0x3000"
925
926#. type: "Npci3_description"
927#: Resources/templates/Localizable.strings:208
928#, no-wrap
929msgid "For overcoming a hang at 'PCI configuration begin' on some systems. 0x3000 is the kIOPCIConfiguratorPFM64 flag, as seen in the IOPCIFamily source code."
930msgstr ""
931
932#. type: "Darkwake_title"
933#: Resources/templates/Localizable.strings:210
934#, no-wrap
935msgid "darkwake=0"
936msgstr "darkwake=0"
937
938#. type: "Darkwake_description"
939#: Resources/templates/Localizable.strings:211
940#, no-wrap
941msgid "Lion only. Disables the 'low power wake' feature which can sometimes leave the screen black after wake from sleep."
942msgstr ""
943
944#. type: "mac-de_title"
945#: Resources/templates/Localizable.strings:217
946#, no-wrap
947msgid "German Mac Keyboard"
948msgstr "Německý Mac klávesnice"
949
950#. type: "mac-de_description"
951#: Resources/templates/Localizable.strings:218
952#, no-wrap
953msgid "Use the keyboard layout for a German Mac keyboard"
954msgstr "Použití rozložení klávesnice pro německou klávesnici Mac"
955
956#. type: "mac-es_title"
957#: Resources/templates/Localizable.strings:220
958#, no-wrap
959msgid "Spanish Mac Keyboard"
960msgstr "Španělská Mac klávesnice"
961
962#. type: "mac-es_description"
963#: Resources/templates/Localizable.strings:221
964#, no-wrap
965msgid "Use the keyboard layout for a Spanish Mac keyboard"
966msgstr "Použití rozložení klávesnice pro španělskou klávesnici Mac"
967
968#. type: "mac-fr_title"
969#: Resources/templates/Localizable.strings:223
970#, no-wrap
971msgid "French Mac Keyboard"
972msgstr "Francouzsky Mac klávesnice"
973
974#. type: "mac-fr_description"
975#: Resources/templates/Localizable.strings:224
976#, no-wrap
977msgid "Use the keyboard layout for a French Mac keyboard"
978msgstr "Použití rozložení klávesnice pro francouzskou klávesnici Mac"
979
980#. type: "mac-it_title"
981#: Resources/templates/Localizable.strings:226
982#, no-wrap
983msgid "Italian Mac Keyboard"
984msgstr "Italská Mac klávesnice"
985
986#. type: "mac-it_description"
987#: Resources/templates/Localizable.strings:227
988#, no-wrap
989msgid "Use the keyboard layout for an Italian Mac keyboard"
990msgstr "Použití rozložení klávesnice pro italskou klávesnici Mac"
991
992#. type: "mac-se_title"
993#: Resources/templates/Localizable.strings:229
994#, no-wrap
995msgid "Swedish Mac Keyboard"
996msgstr "Švédská Mac klávesnice"
997
998#. type: "mac-se_description"
999#: Resources/templates/Localizable.strings:230
1000#, no-wrap
1001msgid "Use the keyboard layout for a Swedish Mac keyboard"
1002msgstr "Použití rozložení klávesnice pro švédskou klávesnici Mac"
1003
1004#. type: "pc-fr_title"
1005#: Resources/templates/Localizable.strings:232
1006#, no-wrap
1007msgid "French PC Keyboard"
1008msgstr "Francouzsky PC klávesnice"
1009
1010#. type: "pc-fr_description"
1011#: Resources/templates/Localizable.strings:233
1012#, no-wrap
1013msgid "Use the keyboard layout for a French PC keyboard"
1014msgstr "Použití rozložení klávesnice pro francouzskou klávesnici Mac"
1015
1016#. type: "Embed_title"
1017#: Resources/templates/Localizable.strings:239
1018#, no-wrap
1019msgid "Embed"
1020msgstr ""
1021
1022#. type: "Embed_description"
1023#: Resources/templates/Localizable.strings:240
1024#, no-wrap
1025msgid "A smaller simple version of the new default theme used when building a version of Chameleon which requires an embedded theme."
1026msgstr ""
1027
1028#. type: "Legacy_title"
1029#: Resources/templates/Localizable.strings:242
1030#, no-wrap
1031msgid "Legacy"
1032msgstr ""
1033
1034#. type: "Legacy_description"
1035#: Resources/templates/Localizable.strings:243
1036#, no-wrap
1037msgid "Chameleon's original default theme introduced for v2.0 RC1"
1038msgstr ""
1039
1040#. type: "Default_description"
1041#: Resources/templates/Localizable.strings:246
1042#, no-wrap
1043msgid "Chameleon default theme introduced for v2.0 RC5"
1044msgstr ""
1045
1046#. type: "Bullet_title"
1047#: Resources/templates/Localizable.strings:248
1048#, no-wrap
1049msgid "Bullet"
1050msgstr ""
1051
1052#. type: "Bullet_description"
1053#: Resources/templates/Localizable.strings:249
1054#, no-wrap
1055msgid "A lovely simple theme by NoSmokingBandit from April 2009."
1056msgstr ""
1057
1058#. type: "Control_title"
1059#: Resources/templates/Localizable.strings:257
1060#, no-wrap
1061msgid "Control Options"
1062msgstr ""
1063
1064#. type: "Control_description"
1065#: Resources/templates/Localizable.strings:258
1066#, no-wrap
1067msgid "Settings to control how Chameleon works."
1068msgstr ""
1069
1070#. type: "General_title"
1071#: Resources/templates/Localizable.strings:261
1072#, no-wrap
1073msgid "General Options"
1074msgstr ""
1075
1076#. type: "General_description"
1077#: Resources/templates/Localizable.strings:262
1078#, no-wrap
1079msgid "Choose from a selection of base options."
1080msgstr ""
1081
1082#. type: "KernelFlags_title"
1083#: Resources/templates/Localizable.strings:265
1084#, no-wrap
1085msgid "Kernel Flags"
1086msgstr ""
1087
1088#. type: "KernelFlags_description"
1089#: Resources/templates/Localizable.strings:266
1090#, no-wrap
1091msgid "Choose from a selection of kernel flags."
1092msgstr ""
1093
1094#. type: "PowerManagement_title"
1095#: Resources/templates/Localizable.strings:269
1096#, no-wrap
1097msgid "Power Management"
1098msgstr ""
1099
1100#. type: "PowerManagement_description"
1101#: Resources/templates/Localizable.strings:270
1102#, no-wrap
1103msgid "A selection of options that deal with power management and speedstep."
1104msgstr ""
1105
1106#. type: "Resolution_description"
1107#: Resources/templates/Localizable.strings:274
1108#, no-wrap
1109msgid "Set one resolution to use."
1110msgstr ""
1111
1112#. type: "Video_title"
1113#: Resources/templates/Localizable.strings:277
1114#, no-wrap
1115msgid "Video"
1116msgstr "Video"
1117
1118#. type: "Video_description"
1119#: Resources/templates/Localizable.strings:278
1120#, no-wrap
1121msgid "A selection of options that deal with video."
1122msgstr ""
1123
1124#. type: "Keymaps_title"
1125#: Resources/templates/Localizable.strings:281
1126#, no-wrap
1127msgid "KeyLayout"
1128msgstr "KeyLayout"
1129
1130#. type: "Keymaps_description"
1131#: Resources/templates/Localizable.strings:282
1132#, no-wrap
1133msgid "Select one keylayout to use. This will also install the Keylayout module and keymaps."
1134msgstr ""
1135
1136#. type: "Themes_title"
1137#: Resources/templates/Localizable.strings:285
1138#, no-wrap
1139msgid "Themes"
1140msgstr "Témata"
1141
1142#. type: "Themes_description"
1143#: Resources/templates/Localizable.strings:286
1144#, no-wrap
1145msgid ""
1146"A collection of sample themes\n"
1147"More themes can be found at http://forum.voodooprojects.org/index.php/board,7.0.html"
1148msgstr ""
1149

Archive Download this file

Revision: 1974