Chameleon

Chameleon Svn Source Tree

Root/trunk/package/po/pl.po

1# SOME DESCRIPTIVE TITLE
2# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: Chameleon 2.3\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2015-07-12 19:02+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2015-02-13 18:32-0000\n"
12"Last-Translator: oswaldini <oswaldinimtb@gmail.com>\n"
13"Language-Team: pl <pl@li.org>\n"
14"Language: pl\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"X-Generator: Pootle 2.5.0-rc1\n"
19"X-POOTLE-MTIME: 1368280430.0\n"
20
21#. type: Content of: <html><body><div><p>
22#: Resources/templates/Welcome.html:22
23msgid "Chameleon"
24msgstr "Chameleon"
25
26#. type: Content of: <html><body><div><p>
27#: Resources/templates/Welcome.html:23
28msgid "v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
29msgstr "v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
30
31#. type: Content of: <html><body><div><p>
32#: Resources/templates/Welcome.html:25
33msgid "Do not install to an Apple Macintosh computer"
34msgstr "Nie instaluj na komputerze Apple Macintosh"
35
36#. type: Content of: <html><body><div><p>
37#: Resources/templates/Welcome.html:27
38msgid "Developers :"
39msgstr "Developerzy :"
40
41#. type: Content of: <html><body><div><p>
42#: Resources/templates/Welcome.html:28
43msgid "%DEVELOP%"
44msgstr "%DEVELOP%"
45
46#. type: Content of: <html><body><div><p>
47#: Resources/templates/Welcome.html:30
48msgid "Thanks to :"
49msgstr "Podziękowania dla :"
50
51#. type: Content of: <html><body><div><p>
52#: Resources/templates/Welcome.html:31
53msgid "%CREDITS%"
54msgstr "%CREDITS%"
55
56#. type: Content of: <html><body><div><p>
57#: Resources/templates/Welcome.html:33
58msgid "Package :"
59msgstr "Pakiet :"
60
61#. type: Content of: <html><body><div><p>
62#: Resources/templates/Welcome.html:34
63msgid "%PKGDEV%"
64msgstr "%PKGDEV%"
65
66#. type: Content of: <html><body><div><p>
67#: Resources/templates/Welcome.html:36 Resources/templates/Conclusion.html:30
68msgid "Package built by: %WHOBUILD%, language translated by: blackosx"
69msgstr "Package built by: %WHOBUILD%, language translated by: janek202"
70
71#. type: Content of: <html><body><div><p>
72#: Resources/templates/Welcome.html:37 Resources/templates/Conclusion.html:31
73msgid "Copyright © %CPRYEAR%"
74msgstr "Copyright © %CPRYEAR%"
75
76#. type: Content of: <html><body><p>
77#: Resources/templates/Description.html:18
78msgid ""
79"Chameleon is a boot loader built using a combination of components which "
80"evolved from the development of David Elliott's fake EFI implementation "
81"added to Apple's boot-132 project."
82msgstr ""
83"Chameleon jest połączeniem różnych komponentów boot loadera. Jest oparty na "
84"implementacji fake EFI Davida Elliotta dodanej do projektu boot-132 Apple'a."
85
86#. type: Content of: <html><body><p>
87#: Resources/templates/Description.html:20
88msgid "Chameleon v2 is extended with many features. For example:"
89msgstr ""
90"Chameleon jest rozszerzony o następujące funkcje. Nowe funkcje w Chameleonie "
91"2.0:"
92
93#. type: Content of: <html><body><p>
94#: Resources/templates/Description.html:22
95msgid "- Fully customizable GUI to bring some color to the Darwin Bootloader."
96msgstr ""
97"- Całkowicie konfigurowalne GUI by dodać trochę koloru do Bootloadera Darwin."
98
99#. type: Content of: <html><body><p>
100#: Resources/templates/Description.html:23
101msgid ""
102"- Load a ramdisk to directly boot retail DVDs without additional programs."
103msgstr ""
104"- Uruchamianie płyt Retail DVD przez bezpośrednie ładowanie obrazu ramdisk "
105"bez pomocy dodatkowych programów."
106
107#. type: Content of: <html><body><p>
108#: Resources/templates/Description.html:24
109msgid "- Hibernation. Enjoy resuming your Mac OS X with a preview image."
110msgstr ""
111"- Hibernacja. Ciesz się przywracaniem Twojego systemu Mac OS X z obrazu "
112"pamięci."
113
114#. type: Content of: <html><body><p>
115#: Resources/templates/Description.html:25
116msgid "- SMBIOS override to modify the factory SMBIOS values."
117msgstr "- Zastąpienie SMBIOS by zmodyfikować jego fabryczne wartości."
118
119#. type: Content of: <html><body><p>
120#: Resources/templates/Description.html:26
121msgid ""
122"- DSDT override to use a modified fixed DSDT which can solve several issues."
123msgstr ""
124"- Zastąpienie DSDT by móc używać zmodyfikowanego, poprawionego DSDT, który "
125"może rozwiązać parę problemów."
126
127#. type: Content of: <html><body><p>
128#: Resources/templates/Description.html:27
129msgid "- Device Property Injection via device-properties string."
130msgstr ""
131"- Wstrzykiwanie ustawień urządzeń (Device Property Injection) przez łańcuch "
132"device-properties."
133
134#. type: Content of: <html><body><p>
135#: Resources/templates/Description.html:28
136msgid "- hybrid boot0 / boot1h for MBR and GPT partitioned disks."
137msgstr "- Hybrydowe boot0 / boot1h dla dysków w układzie partycji MBR i GPT."
138
139#. type: Content of: <html><body><p>
140#: Resources/templates/Description.html:29
141msgid "- Automatic FSB detection code even for recent AMD CPUs."
142msgstr "- Automatyczne wykrywanie FSB nawet dla najnowszych procesorów AMD."
143
144#. type: Content of: <html><body><p>
145#: Resources/templates/Description.html:30
146msgid "- Apple Software RAID support."
147msgstr "- Obsługa Apple Software RAID."
148
149#. type: Content of: <html><body><p>
150#: Resources/templates/Description.html:31
151msgid "- Nvidia &amp; ATI/AMD Graphics Card Enabler."
152msgstr "- Automatyczne uruchamianie kart NVIDII oraz ATI/AMD."
153
154#. type: Content of: <html><body><p>
155#: Resources/templates/Description.html:32
156msgid "- Module support"
157msgstr "- Wsparcie dla modułów."
158
159#. type: Content of: <html><body><p>
160#: Resources/templates/Description.html:33
161msgid "- Memory detection adapted from memtest86:&nbsp;"
162msgstr "- Wykrywanie pamięci dostosowane z memtest86:&nbsp;"
163
164#. type: Content of: <html><body><p>
165#: Resources/templates/Description.html:34
166msgid ""
167"- Automatic P-State &amp; C-State generation for native power management."
168msgstr ""
169"- Automatyczne generowanie stanów P-State &amp; C-State w celu uzyskania "
170"natywnego zarządzania energią."
171
172#. type: Content of: <html><body><p>
173#: Resources/templates/Description.html:35
174msgid "- Message logging."
175msgstr "- Logownie komunikatów."
176
177#. type: Content of: <html><body><p>
178#: Resources/templates/Description.html:37
179msgid "The code is released under version 2 of the Gnu Public License."
180msgstr "Kod jest publikowany z licencją Gnu Public License w wersji 2."
181
182#. type: Content of: <html><body><p><span>
183#: Resources/templates/Description.html:40
184msgid "FAQ's:&nbsp;"
185msgstr "By uzyskać bardziej dokładne informacje, odwiedź:&nbsp;"
186
187#. type: Content of: <html><body><div><p>
188#: Resources/templates/Conclusion.html:22
189msgid "The scripts have completed and a file named&nbsp;"
190msgstr "Zakończono wykonywanie skryptów i plik logu&nbsp;"
191
192#. type: Content of: <html><body><div><p><span>
193#: Resources/templates/Conclusion.html:22
194msgid "@LOG_FILENAME@"
195msgstr "@LOG_FILENAME@"
196
197#. type: Content of: <html><body><div><p>
198#: Resources/templates/Conclusion.html:23
199msgid "&nbsp;has been written to the root of your chosen partition."
200msgstr "&nbsp;został zapisany na głównym katalogu wybranej partycji."
201
202#. type: Content of: <html><body><div><p>
203#: Resources/templates/Conclusion.html:25
204msgid "Please&nbsp;"
205msgstr "Proszę&nbsp;"
206
207#. type: Content of: <html><body><div><p><span>
208#: Resources/templates/Conclusion.html:25
209msgid "read it"
210msgstr "przeczytaj go"
211
212#. type: Content of: <html><body><div><p>
213#: Resources/templates/Conclusion.html:26
214msgid ""
215"&nbsp;to find out if the installation was successful and keep it for a "
216"record of what was done."
217msgstr ""
218"&nbsp;by dowiedzieć się, czy instalacja przebiegła pomyślnie i zachowaj go "
219"jako zapis, co zostało wykonane."
220
221#. type: Content of: <html><body><div><p>
222#: Resources/templates/Conclusion.html:28
223msgid "Chameleon v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
224msgstr "Chameleon v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
225
226#. type: "Chameleon_Package_Title"
227#: Resources/templates/Localizable.strings:4
228#, no-wrap
229msgid "Chameleon Bootloader Package"
230msgstr "Chameleon Bootloader"
231
232#. type: "ERROR_BOOTVOL"
233#: Resources/templates/Localizable.strings:9
234#, no-wrap
235msgid "This software must be installed on the startup volume."
236msgstr "To oprogramowanie musi być zainstalowane na woluminie startowym."
237
238#. type: "ERROR_INSTALL"
239#: Resources/templates/Localizable.strings:10
240#, no-wrap
241msgid "This volume does not meet the requirements for this update."
242msgstr "Ten wolumin nie spełnia wymagań dla tego uaktualnienia."
243
244#. type: "Newer_Package_Installed_message"
245#: Resources/templates/Localizable.strings:12
246#, no-wrap
247msgid "A newer version of Chameleon is already installed"
248msgstr "Nowsza wersja Chameleona jest już zainstalowana."
249
250#. type: "Intel_Mac_message"
251#: Resources/templates/Localizable.strings:13
252#, no-wrap
253msgid "This software cannot be installed on this computer."
254msgstr "To oprogramowanie nie może być zainstalowane na tym komputerze."
255
256#. type: "Chameleon_title"
257#: Resources/templates/Localizable.strings:19
258#, no-wrap
259msgid "Chameleon Bootloader"
260msgstr "Chameleon Bootloader"
261
262#. type: "Chameleon_description"
263#: Resources/templates/Localizable.strings:20
264#, no-wrap
265msgid ""
266"Chameleon requires three essential files. (in simple terms)\n"
267"boot0 (On the drive's MBR) responsible for loading boot1.\n"
268"boot1 (On the partition's boot-sector) to finding boot2.\n"
269"boot2 (On the partition's root directory) for loading kernel etc."
270msgstr ""
271"Chameleon wymaga trzech podstawowych plików. (mówiąc prosto)\n"
272"boot0 (Na MBR dysku) odpowiedzialne za ładowanie boot1.\n"
273"boot1 (Na boot-sektorze partycji) za znalezienie boot2.\n"
274"boot2 (W gównym katalogu partycji) za ładowanie kernela itp."
275
276#. type: "BootNo_title"
277#: Resources/templates/Localizable.strings:25
278#, no-wrap
279msgid "Don't install the Bootloader"
280msgstr "Nic"
281
282#. type: "BootNo_description"
283#: Resources/templates/Localizable.strings:26
284#, no-wrap
285msgid "Useful if you only want to install the extra's."
286msgstr "Nie instaluj Chameleona (Przydatne podczas instalacji tylko komponentów Extra)"
287
288#. type: "Stages_title"
289#: Resources/templates/Localizable.strings:28
290#, fuzzy, no-wrap
291#| msgid "Chameleon Bootloader Package"
292msgid "Bootloader Stages"
293msgstr "Chameleon Bootloader"
294
295#. type: "Stages_description"
296#: Resources/templates/Localizable.strings:29
297#, no-wrap
298msgid ""
299"Here you can chose to skip the bootloader installation completely or partially.\n"
300"This can be usefull if you want to write Extra's, or skip some stage (0,1 and activation of the target partition).\n"
301"Skipping all stages permit you to leave as is already working boot sectors, especially usefull with 4k drives.\n"
302"boot is always copied to the target partition when you are skipping one or more stages."
303msgstr ""
304
305#. type: "SkipStage0_title"
306#: Resources/templates/Localizable.strings:34
307#, no-wrap
308msgid "Skip Stage 0"
309msgstr ""
310
311#. type: "SkipStage0_description"
312#: Resources/templates/Localizable.strings:35
313#, no-wrap
314msgid ""
315"Avoid writing stage 0 to the target disk.\n"
316"Stage 2 is always copied/replaced."
317msgstr ""
318
319#. type: "SkipStage1_title"
320#: Resources/templates/Localizable.strings:38
321#, no-wrap
322msgid "Skip Stage 1"
323msgstr ""
324
325#. type: "SkipStage1_description"
326#: Resources/templates/Localizable.strings:39
327#, no-wrap
328msgid ""
329"Avoid writing stage 1 to the partition boot sector.\n"
330"Stage 2 is always copied/replaced."
331msgstr ""
332
333#. type: "SkipActivePartition_title"
334#: Resources/templates/Localizable.strings:42
335#, no-wrap
336msgid "Skip Activation"
337msgstr ""
338
339#. type: "SkipActivePartition_description"
340#: Resources/templates/Localizable.strings:43
341#, no-wrap
342msgid ""
343"Prevents activation of the target partition.\n"
344"Some old motherboards have a bad implementation of GPT in bios and they can not find partitions if marked active unger Guid Partition Table.\n"
345"Stage 2 is always copied/replaced."
346msgstr ""
347
348#. type: "Standard_title"
349#: Resources/templates/Localizable.strings:47
350#, fuzzy, no-wrap
351#| msgid "&nbsp;has been written to the root of your chosen partition."
352msgid "Install Chameleon in the chosen partition."
353msgstr "&nbsp;został zapisany na głównym katalogu wybranej partycji."
354
355#. type: "Standard_description"
356#: Resources/templates/Localizable.strings:48
357#, fuzzy, no-wrap
358#| msgid "Install Chameleon's files to the root of the selected partition using either boot0 or boot0md depending on your system without destroying any existing Windows installation if you have one."
359msgid "Install Chameleon's files to the root of the selected partition using either boot0, boot0md or boot0hfs depending on your system without destroying any existing Windows installation if you have one."
360msgstr ""
361"Ta opcja Instaluje trzy podstawowe pliki i zapisuje boot0 na pierwszych 440 bajtach MBR tak, aby nie zniszczyć istniejącego kodu Windows. Następnie boot0 szuka boot1h na pierwszej aktywnej partycji.\n"
362"* Ta metoda instalacji ustawia zaznaczoną partycję jako aktywną."
363
364#. type: "EFI_title"
365#: Resources/templates/Localizable.strings:50
366#, no-wrap
367msgid "Install Chameleon in the ESP"
368msgstr ""
369
370#. type: "EFI_description"
371#: Resources/templates/Localizable.strings:51
372#, fuzzy, no-wrap
373#| msgid "Install Chameleon's files in the ESP (EFI System Partition) of the target volume using either boot0 or boot0md depending on your system."
374msgid "Install Chameleon's files in the ESP (EFI System Partition) of the target volume using either boot0, boot0md or boot0hfs depending on your system."
375msgstr "Instaluj pliki Chameleona na domyślnie ukrytej partycji EFI, używając boot0 lub boot0md zależnie od Twojego systemu, bez niszczenia instalacji Windowsa, jeśli taką posiadasz."
376
377#. type: "Module_title"
378#: Resources/templates/Localizable.strings:56
379#, no-wrap
380msgid "Modules"
381msgstr "Moduły"
382
383#. type: "Module_description"
384#: Resources/templates/Localizable.strings:57
385#, no-wrap
386msgid "The modules system incorporated in chameleon allows for a user or developer to extend the core functionality of chameleon without replacing the main boot file."
387msgstr "The modules system incorporated in chameleon allows for a user or developer to extend the core functionality of chameleon without replacing the main boot file."
388
389#. type: "klibc_title"
390#: Resources/templates/Localizable.strings:59
391#, no-wrap
392msgid "klibc"
393msgstr "klibc"
394
395#. type: "klibc_description"
396#: Resources/templates/Localizable.strings:60
397#, no-wrap
398msgid ""
399"This module provides a standard c library for modules to link to if the library provided by chameleon is insufficient.\n"
400"This is currently only used by the uClibc++ library.\n"
401"Source: http://www.kernel.org/pub/linux/libs/klibc/"
402msgstr ""
403"Ten moduł dostarcza standardową bibliotekę c dla innych modułów, jeśli biblioteka w chameleonie jest niewystarczająca.\n"
404"Aktualnie jest używane tylko przez bibliotekę uClibc++.\n"
405"Source: http://www.kernel.org/pub/linux/libs/klibc/"
406
407#. type: "ACPICodec_title"
408#: Resources/templates/Localizable.strings:64
409#, no-wrap
410msgid "ACPICodec"
411msgstr "ACPICodec"
412
413#. type: "ACPICodec_description"
414#: Resources/templates/Localizable.strings:65
415#, no-wrap
416msgid ""
417"This module provides a substitute for the internal acpi patcher.\n"
418"Dependencies: none"
419msgstr ""
420
421#. type: "HDAEnabler_title"
422#: Resources/templates/Localizable.strings:68
423#, no-wrap
424msgid "HDAEnabler"
425msgstr "HDAEnabler"
426
427#. type: "HDAEnabler_description"
428#: Resources/templates/Localizable.strings:69
429#, no-wrap
430msgid ""
431"HDAEnabler module, this module provides a substitute for the Hight Definition Audio DSDT Edits.\n"
432"Dependencies: none"
433msgstr ""
434
435#. type: "FileNVRAM_title"
436#: Resources/templates/Localizable.strings:72
437#, no-wrap
438msgid "FileNVRAM"
439msgstr "FileNVRAM"
440
441#. type: "FileNVRAM_description"
442#: Resources/templates/Localizable.strings:73
443#, no-wrap
444msgid ""
445"FileNVRAM module for preloading NVRAM values.\n"
446"Dependencies: none"
447msgstr ""
448
449#. type: "Sata_title"
450#: Resources/templates/Localizable.strings:76
451#, no-wrap
452msgid "Sata"
453msgstr "Sata"
454
455#. type: "Sata_description"
456#: Resources/templates/Localizable.strings:77
457#, no-wrap
458msgid ""
459"Sata module, known as YellowIconFixer in cparm's branch.\n"
460"Useful to fix yellow icon issue (can also fix an issue with the Apple's dvd player application in Mountain lion).\n"
461"Dependencies: none"
462msgstr ""
463
464#. type: "Resolution_title"
465#: Resources/templates/Localizable.strings:81
466#: Resources/templates/Localizable.strings:828
467#, no-wrap
468msgid "Resolution"
469msgstr "Rozdzielczość"
470
471#. type: "AutoReso_description"
472#: Resources/templates/Localizable.strings:82
473#, no-wrap
474msgid ""
475"This module reads the edid information from the monitor attached to the main display.\n"
476"The module is currently not integrated into trunk and has minimal uses as it stands.\n"
477"Additionally, the module will patch the vesa modes available in pre intel hd graphics cards to provide proper resolution while booting."
478msgstr ""
479"Ten moduł odczytuje informacje edid z monitora podpiętego jako główny.\n"
480"Moduł aktualnie nie jest dołączony do głównego wydania chameleona (trunk) i ma minimalne zastosowanie.\n"
481"Dodatkowo, moduł zmodyfikuje tryby VESA na kartach Intela starszych niż HD, by umożliwić bootoowanie systemu z wyższą rozdzielczością."
482
483#. type: "uClibc_title"
484#: Resources/templates/Localizable.strings:86
485#, no-wrap
486msgid "uClibc++"
487msgstr "uClibc++"
488
489#. type: "uClibc_description"
490#: Resources/templates/Localizable.strings:87
491#, no-wrap
492msgid ""
493"This module provides a minimalistic c++ runtime library for use in other modules. This does not provide functionality by itself, instead it is used to allow for the c++ language to be used in other modules.\n"
494"*Please note that rtti and exceptions has both been disabled.\n"
495"Source: http://cxx.uclibc.org/\n"
496"Dependencies: klibc"
497msgstr ""
498"Ten moduł dostarcza minimalną bibliotekę uruchomieniową c++ dla innych modułów.\n"
499"Samo z siebie nie dodaje żadnej funkcjonalności, jest używana, by pozwolić na wykorzystanie języka c++ w innych modułach.\n"
500"Uwaga: rtti i exceptions zostały wyłączone.\n"
501"Źródło: http://cxx.uclibc.org/\n"
502"Zależności: klibc"
503
504#. type: "KernelPatcher_title"
505#: Resources/templates/Localizable.strings:92
506#, no-wrap
507msgid "Kernel Patcher"
508msgstr "Kernel Patcher"
509
510#. type: "KernelPatcher_description"
511#: Resources/templates/Localizable.strings:93
512#, no-wrap
513msgid ""
514"The KernelPatcher module provides patches for the following:\n"
515"*Enables the use of the kernelcache with /Extra/Extensions and /Extra/Extensions.mkext\n"
516"*Removed the CPUID check\n"
517"*Removes an LAPIC panic\n"
518"*Removes a panic in commpage_stuff_routine\n"
519"Dependencies: none"
520msgstr ""
521
522#. type: "KextPatcher_title"
523#: Resources/templates/Localizable.strings:100
524#, no-wrap
525msgid "Kext Patcher"
526msgstr "Kext Patcher"
527
528#. type: "KextPatcher_description"
529#: Resources/templates/Localizable.strings:101
530#, no-wrap
531msgid ""
532"The KextPatcher module provides patches for the following:\n"
533"Dependencies: none"
534msgstr ""
535
536#. type: "NVIDIAGraphicsEnabler_title"
537#: Resources/templates/Localizable.strings:104
538#, no-wrap
539msgid "NVIDIAGraphicsEnabler"
540msgstr "NVIDIAGraphicsEnabler"
541
542#. type: "NVIDIAGraphicsEnabler_description"
543#: Resources/templates/Localizable.strings:105
544#, no-wrap
545msgid ""
546"The GraphicsEnabler nVidia code ported to a module.\n"
547"Dependencies: none"
548msgstr ""
549
550#. type: "GraphicsEnablerModule_title"
551#: Resources/templates/Localizable.strings:108
552#, no-wrap
553msgid "GraphicsEnabler"
554msgstr "GraphicsEnabler"
555
556#. type: "GraphicsEnablerModule_description"
557#: Resources/templates/Localizable.strings:109
558#, no-wrap
559msgid ""
560"The GraphicsEnabler code ported to a module.\n"
561"Dependencies: none"
562msgstr ""
563
564#. type: "AMDGraphicsEnabler_title"
565#: Resources/templates/Localizable.strings:112
566#, no-wrap
567msgid "AMDGraphicsEnabler"
568msgstr "AMDGraphicsEnabler"
569
570#. type: "AMDGraphicsEnabler_description"
571#: Resources/templates/Localizable.strings:113
572#, no-wrap
573msgid ""
574"The GraphicsEnabler AMD/ATi code ported to a module.\n"
575"Dependencies: none"
576msgstr ""
577
578#. type: "IntelGraphicsEnabler_title"
579#: Resources/templates/Localizable.strings:116
580#, no-wrap
581msgid "IntelGraphicsEnabler"
582msgstr "IntelGraphicsEnabler"
583
584#. type: "IntelGraphicsEnabler_description"
585#: Resources/templates/Localizable.strings:117
586#, no-wrap
587msgid ""
588"The GraphicsEnabler gma(Intel) code ported to a module.\n"
589"Dependencies: none"
590msgstr ""
591
592#. type: "Options_title"
593#: Resources/templates/Localizable.strings:125
594#, no-wrap
595msgid "Settings"
596msgstr "Opcje Bootowania"
597
598#. type: "Options_description"
599#: Resources/templates/Localizable.strings:126
600#, no-wrap
601msgid "Create an /Extra/org.chameleon.Boot.plist by selecting any of these boot options and kernel flags."
602msgstr "Utwórz /Extra/com.apple.Boot.plist i wybierz swoje żądane opcje by kontrolować ustawienia Chameleona."
603
604#. type: "BootBanner_title"
605#: Resources/templates/Localizable.strings:128
606#, no-wrap
607msgid "BootBanner=No"
608msgstr "BootBanner=No"
609
610#. type: "BootBanner_description"
611#: Resources/templates/Localizable.strings:129
612#, no-wrap
613msgid "Hides Chameleon's boot banner in GUI. This is the text that is drawn at the top left corner of the screen displaying the release version etc."
614msgstr "Ukrywa boot banner Chameleona w GUI."
615
616#. type: "GUI_title"
617#: Resources/templates/Localizable.strings:131
618#, no-wrap
619msgid "GUI=No"
620msgstr "GUI=No"
621
622#. type: "GUI_description"
623#: Resources/templates/Localizable.strings:132
624#, no-wrap
625msgid "Disables the default enabled graphic user interface."
626msgstr "Wyłącza domyślnie włączony Graficzny Interfejs Użytkownika."
627
628#. type: "LegacyLogo_title"
629#: Resources/templates/Localizable.strings:134
630#, no-wrap
631msgid "LegacyLogo=Yes"
632msgstr "LegacyLogo=Yes"
633
634#. type: "LegacyLogo_description"
635#: Resources/templates/Localizable.strings:135
636#, no-wrap
637msgid "Use the legacy 'dark grey' apple logo on the light grey screen for the boot process rather than the boot.png in the theme."
638msgstr "Używa oryginalnego logo Apple (szare na białym) w ekranie ładowania, zamiast boot.png."
639
640#. type: "RebootOnPanic_title"
641#: Resources/templates/Localizable.strings:137
642#, no-wrap
643msgid "RebootOnPanic=No"
644msgstr ""
645
646#. type: "RebootOnPanic_description"
647#: Resources/templates/Localizable.strings:138
648#, no-wrap
649msgid "Reboot On Panic."
650msgstr ""
651
652#. type: "EnableHiDPI_title"
653#: Resources/templates/Localizable.strings:140
654#, fuzzy, no-wrap
655#| msgid "EnableHDMIAudio=Yes"
656msgid "EnableHiDPI=Yes"
657msgstr "EnableHDMIAudio=Yes"
658
659#. type: "EnableHiDPI_description"
660#: Resources/templates/Localizable.strings:141
661#, no-wrap
662msgid "Enable High resolution display (aka retina)."
663msgstr ""
664
665#. type: "BlackMode_title"
666#: Resources/templates/Localizable.strings:143
667#, fuzzy, no-wrap
668#| msgid "Wake=Yes"
669msgid "BlackMode=Yes"
670msgstr "Wake=Yes"
671
672#. type: "BlackMode_description"
673#: Resources/templates/Localizable.strings:144
674#, no-wrap
675msgid "The new BlackMode loads the white Apple logo, instead of the gray Apple logo, on a black background."
676msgstr ""
677
678#. type: "InstantMenu_title"
679#: Resources/templates/Localizable.strings:146
680#, no-wrap
681msgid "InstantMenu=Yes"
682msgstr "InstantMenu=Yes"
683
684#. type: "InstantMenu_description"
685#: Resources/templates/Localizable.strings:147
686#, no-wrap
687msgid "By default, when Chameleon loads you'll see the icon for the current default partition, along with a timeout progress bar which left alone will count down before Chameleon automatically boots that partition. This options skips that and takes you directly to the device selection screen."
688msgstr "Wyświetla ekran wyboru partycji od razu, bez pokazywania odliczania."
689
690#. type: "QuietBoot_title"
691#: Resources/templates/Localizable.strings:149
692#, no-wrap
693msgid "QuietBoot=Yes"
694msgstr "QuietBoot=Yes"
695
696#. type: "QuietBoot_description"
697#: Resources/templates/Localizable.strings:150
698#, no-wrap
699msgid "Enable quiet boot mode (no messages or prompt)."
700msgstr "Włącza cichy tryb uruchamiania (brak komunikatów i potwierdzeń)."
701
702#. type: "ShowInfo_title"
703#: Resources/templates/Localizable.strings:152
704#, no-wrap
705msgid "ShowInfo=Yes"
706msgstr "ShowInfo=Yes"
707
708#. type: "ShowInfo_description"
709#: Resources/templates/Localizable.strings:153
710#, no-wrap
711msgid "Enables display of partition and resolution details shown on the left side of the GUI under the boot banner. This is useful information for troubleshooting, though can clash with certain themes."
712msgstr "Enables display of partition and resolution details."
713
714#. type: "Wait_title"
715#: Resources/templates/Localizable.strings:155
716#, no-wrap
717msgid "Wait=Yes"
718msgstr "Wait=Yes"
719
720#. type: "Wait_description"
721#: Resources/templates/Localizable.strings:156
722#, no-wrap
723msgid "Pauses the boot process after Chameleon has finished it's setup then waits for a key press before it starts the mach kernel. Useful when combined with verbose boot for troubleshooting."
724msgstr "Wstrzymuje proces uruchamiania. Gdy Chameleon zakończy przygotowanie do uruchomienia kernela, będzie czekał na naciśnięcie klawisza zanim go uruchomi. Przydatne z opcją Verbose do wyszukiwania błędów."
725
726#. type: "PrivateData_title"
727#: Resources/templates/Localizable.strings:158
728#, no-wrap
729msgid "PrivateData=No"
730msgstr "PrivateData=No"
731
732#. type: "PrivateData_description"
733#: Resources/templates/Localizable.strings:159
734#, no-wrap
735msgid "Show masked data (serial number) in bdmesg log (enbaled by default)."
736msgstr ""
737
738#. type: "USBBusFix_title"
739#: Resources/templates/Localizable.strings:163
740#, no-wrap
741msgid "USBBusFix=Yes"
742msgstr "USBBusFix=Yes"
743
744#. type: "USBBusFix_description"
745#: Resources/templates/Localizable.strings:164
746#, no-wrap
747msgid "Enable the XHCI, EHCI and UHCI fixes (disabled by default)."
748msgstr ""
749
750#. type: "USBLegacyOff_title"
751#: Resources/templates/Localizable.strings:166
752#, no-wrap
753msgid "USBLegacyOff=Yes"
754msgstr "USBLegacyOff=Yes"
755
756#. type: "USBLegacyOff_description"
757#: Resources/templates/Localizable.strings:167
758#, no-wrap
759msgid "Force USB Legacy off for XHCI and EHCI (disabled by default)."
760msgstr ""
761
762#. type: "XHCILegacyOff_title"
763#: Resources/templates/Localizable.strings:169
764#, no-wrap
765msgid "XHCILegacyOff=Yes"
766msgstr "XHCILegacyOff=Yes"
767
768#. type: "XHCILegacyOff_description"
769#: Resources/templates/Localizable.strings:170
770#, no-wrap
771msgid "Force USB Legacy off for XHCI (disabled by default)."
772msgstr ""
773
774#. type: "UHCIreset_title"
775#: Resources/templates/Localizable.strings:172
776#, no-wrap
777msgid "UHCIreset=Yes"
778msgstr "UHCIreset=Yes"
779
780#. type: "UHCIreset_description"
781#: Resources/templates/Localizable.strings:173
782#, no-wrap
783msgid "Enables the option to reset UHCI controllers before starting OS X."
784msgstr "Włącza opcję resetu kontrolerów UHCI przed uruchomieniem OS X."
785
786#. type: "EHCIacquire_title"
787#: Resources/templates/Localizable.strings:175
788#, no-wrap
789msgid "EHCIacquire=Yes"
790msgstr "EHCIacquire=Yes"
791
792#. type: "EHCIacquire_description"
793#: Resources/templates/Localizable.strings:176
794#, no-wrap
795msgid "Enables the option to fix any EHCI ownership issues due to bad bioses."
796msgstr "Włącza opcję naprawy problemów własności EHCI na niepoprawnych biosach."
797
798#. type: "arch_title"
799#: Resources/templates/Localizable.strings:178
800#, no-wrap
801msgid "arch=i386"
802msgstr "arch=i386"
803
804#. type: "arch_description"
805#: Resources/templates/Localizable.strings:179
806#, no-wrap
807msgid "Boots the kernel in 32bit mode rather than the default 64bit mode."
808msgstr "Uruchamia kernela w trybie 32 bitowym zamiast domyślnego 64 bitowego."
809
810#. type: "EthernetBuiltIn_title"
811#: Resources/templates/Localizable.strings:181
812#, no-wrap
813msgid "EthernetBuiltIn=Yes"
814msgstr "EthernetBuiltIn=Yes"
815
816#. type: "EthernetBuiltIn_description"
817#: Resources/templates/Localizable.strings:182
818#, no-wrap
819msgid "Enables the option of adding 'built-in' to your ethernet devices."
820msgstr "Włącza opcję dodania: 'wbudowany' ('built-in') do twoich urządzeń Ethernetowych."
821
822#. type: "EnableWifi_title"
823#: Resources/templates/Localizable.strings:184
824#, no-wrap
825msgid "EnableWifi=Yes"
826msgstr "EnableWifi=Yes"
827
828#. type: "EnableWifi_description"
829#: Resources/templates/Localizable.strings:185
830#, no-wrap
831msgid "Enables the option of adding AirPort values to your wireless device."
832msgstr ""
833
834#. type: "ForceHPET_title"
835#: Resources/templates/Localizable.strings:187
836#, no-wrap
837msgid "ForceHPET=Yes"
838msgstr "ForceHPET=Yes"
839
840#. type: "ForceHPET_description"
841#: Resources/templates/Localizable.strings:188
842#, no-wrap
843msgid "Enables HPET on intel chipsets, for bioses that dont include the option."
844msgstr "Włącza HPET na chipsetach Intela, dla biosów, które nie zawierają tej opcji."
845
846#. type: "ForceWake_title"
847#: Resources/templates/Localizable.strings:190
848#, no-wrap
849msgid "ForceWake=Yes"
850msgstr "ForceWake=Yes"
851
852#. type: "ForceWake_description"
853#: Resources/templates/Localizable.strings:191
854#, no-wrap
855msgid "This option enables you to bypass bad sleep images."
856msgstr "Ta opcja pozwala obejść złe zrzuty pamięci hibernacji (sleep images)."
857
858#. type: "ForceFullMemInfo_title"
859#: Resources/templates/Localizable.strings:193
860#, no-wrap
861msgid "ForceFullMemInfo=Yes"
862msgstr "ForceFullMemInfo=Yes"
863
864#. type: "ForceFullMemInfo_description"
865#: Resources/templates/Localizable.strings:194
866#, no-wrap
867msgid "Force SMBIOS Table 17 to be 27 bytes long."
868msgstr ""
869
870#. type: "RestartFix_title"
871#: Resources/templates/Localizable.strings:196
872#, no-wrap
873msgid "RestartFix=No"
874msgstr "RestartFix=No"
875
876#. type: "RestartFix_description"
877#: Resources/templates/Localizable.strings:197
878#, no-wrap
879msgid "Disables the automatically enabled restart fix."
880msgstr "Wyłącza domyślnie włączoną poprawkę restartu."
881
882#. type: "UseMemDetect_title"
883#: Resources/templates/Localizable.strings:199
884#, no-wrap
885msgid "UseMemDetect=No"
886msgstr "UseMemDetect=No"
887
888#. type: "UseMemDetect_description"
889#: Resources/templates/Localizable.strings:200
890#, no-wrap
891msgid "Disables the automatically enabled RAM recognition."
892msgstr "Wyłącza domyślnie włączone rozpoznawanie pamięci RAM."
893
894#. type: "UseKernelCache_title"
895#: Resources/templates/Localizable.strings:202
896#, no-wrap
897msgid "UseKernelCache=Yes"
898msgstr "UseKernelCache=Yes"
899
900#. type: "UseKernelCache_description"
901#: Resources/templates/Localizable.strings:203
902#, no-wrap
903msgid "For Lion only. Enables loading of the pre-linked kernel. This will ignore /E/E and /S/L/E. ONLY use this is you have know it contains everything you need."
904msgstr "Tylko dla OS X Lion. Włącza ładowanie pre-linkownego kernela. Będzie ignorować zawartość /E/E i /S/L/E. Używaj TYLKO, jeśli wiesz gdzie i co masz."
905
906#. type: "Wake_title"
907#: Resources/templates/Localizable.strings:205
908#, no-wrap
909msgid "Wake=Yes"
910msgstr "Wake=Yes"
911
912#. type: "Wake_description"
913#: Resources/templates/Localizable.strings:206
914#, no-wrap
915msgid "Attempts to load the sleep image saved from last hibernation."
916msgstr "Próbuje wczytać zrzut pamięci (sleep image) zapisany podczas ostatniej hibernacji."
917
918#. type: "CSTUsingSystemIO_title"
919#: Resources/templates/Localizable.strings:210
920#, no-wrap
921msgid "CSTUsingSystemIO=Yes"
922msgstr "CSTUsingSystemIO=Yes"
923
924#. type: "CSTUsingSystemIO_description"
925#: Resources/templates/Localizable.strings:211
926#, no-wrap
927msgid "New C-State _CST generation method using SystemIO registers instead of FixedHW."
928msgstr "Nowa metoda generowania _CST C-State przy użyciu rejestrów SystemIO zamiast FixedHW."
929
930#. type: "DropSSDT_title"
931#: Resources/templates/Localizable.strings:213
932#, no-wrap
933msgid "DropSSDT=Yes"
934msgstr "DropSSDT=Yes"
935
936#. type: "DropSSDT_description"
937#: Resources/templates/Localizable.strings:214
938#, no-wrap
939msgid "Discard the motherboard's built-in SSDT tables."
940msgstr "Odrzuca wbudowane tablice SSDT płyty głównej."
941
942#. type: "DropHPET_title"
943#: Resources/templates/Localizable.strings:216
944#, no-wrap
945msgid "DropHPET=Yes"
946msgstr "DropHPET=Yes"
947
948#. type: "DropHPET_description"
949#: Resources/templates/Localizable.strings:217
950#, no-wrap
951msgid "Discard the motherboard's built-in HPET table."
952msgstr "Odrzuca wbudowane tablice HPET płyty głównej."
953
954#. type: "DropSBST_title"
955#: Resources/templates/Localizable.strings:219
956#, no-wrap
957msgid "DropSBST=Yes"
958msgstr "DropSBST=Yes"
959
960#. type: "DropSBST_description"
961#: Resources/templates/Localizable.strings:220
962#, no-wrap
963msgid "Discard the motherboard's built-in SBST table."
964msgstr "Odrzuca wbudowane tablice SBST płyty głównej."
965
966#. type: "DropECDT_title"
967#: Resources/templates/Localizable.strings:222
968#, no-wrap
969msgid "DropECDT=Yes"
970msgstr "DropECDT=Yes"
971
972#. type: "DropECDT_description"
973#: Resources/templates/Localizable.strings:223
974#, no-wrap
975msgid "Discard the motherboard's built-in ECDT table."
976msgstr "Odrzuca wbudowane tablice ECDT płyty głównej."
977
978#. type: "DropASFT_title"
979#: Resources/templates/Localizable.strings:225
980#, no-wrap
981msgid "DropASFT=Yes"
982msgstr "DropASFT=Yes"
983
984#. type: "DropASFT_description"
985#: Resources/templates/Localizable.strings:226
986#, no-wrap
987msgid "Discard the motherboard's built-in ASF! table."
988msgstr "Odrzuca wbudowane tablice ASF! płyty głównej."
989
990#. type: "DropDMAR_title"
991#: Resources/templates/Localizable.strings:228
992#, no-wrap
993msgid "DropDMAR=Yes"
994msgstr "DropDMAR=Yes"
995
996#. type: "DropDMAR_description"
997#: Resources/templates/Localizable.strings:229
998#, no-wrap
999msgid "Discard the motherboard's built-in DMAR table, this key action resolve the problem with VT-d panics."
1000msgstr "Odrzuca wbudowane tablice DMAR płyty głównej."
1001
1002#. type: "EnableC2State_title"
1003#: Resources/templates/Localizable.strings:231
1004#, no-wrap
1005msgid "EnableC2State=Yes"
1006msgstr "EnableC2State=Yes"
1007
1008#. type: "EnableC2State_description"
1009#: Resources/templates/Localizable.strings:232
1010#, no-wrap
1011msgid "Enable specific Processor power state, C2."
1012msgstr "Włącza określony stan wydajności CPU, C2"
1013
1014#. type: "EnableC3State_title"
1015#: Resources/templates/Localizable.strings:234
1016#, no-wrap
1017msgid "EnableC3State=Yes"
1018msgstr "EnableC3State=Yes"
1019
1020#. type: "EnableC3State_description"
1021#: Resources/templates/Localizable.strings:235
1022#, no-wrap
1023msgid "Enable specific Processor power state, C3."
1024msgstr "Włącza określony stan wydajności CPU, C3"
1025
1026#. type: "EnableC4State_title"
1027#: Resources/templates/Localizable.strings:237
1028#, no-wrap
1029msgid "EnableC4State=Yes"
1030msgstr "EnableC4State=Yes"
1031
1032#. type: "EnableC4State_description"
1033#: Resources/templates/Localizable.strings:238
1034#, no-wrap
1035msgid "Enable specific Processor power state, C4."
1036msgstr "Włącza określony stan wydajności CPU, C4"
1037
1038#. type: "EnableC6State_title"
1039#: Resources/templates/Localizable.strings:240
1040#, no-wrap
1041msgid "EnableC6State=Yes"
1042msgstr "EnableC6State=Yes"
1043
1044#. type: "EnableC6State_description"
1045#: Resources/templates/Localizable.strings:241
1046#, no-wrap
1047msgid "Enable specific Processor power state, C6."
1048msgstr "Włącza określony stan wydajności CPU, C6"
1049
1050#. type: "EnableC7State_title"
1051#: Resources/templates/Localizable.strings:243
1052#, no-wrap
1053msgid "EnableC7State=Yes"
1054msgstr "EnableC7State=Yes"
1055
1056#. type: "EnableC7State_description"
1057#: Resources/templates/Localizable.strings:244
1058#, no-wrap
1059msgid "Enable specific Processor power state, C7."
1060msgstr "Włącza określony stan wydajności CPU, C7"
1061
1062#. type: "GenerateCStates_title"
1063#: Resources/templates/Localizable.strings:246
1064#, no-wrap
1065msgid "GenerateCStates=Yes"
1066msgstr "GenerateCStates=Yes"
1067
1068#. type: "GenerateCStates_description"
1069#: Resources/templates/Localizable.strings:247
1070#, no-wrap
1071msgid "Enable auto generation of processor idle sleep states (C-States)."
1072msgstr "Włącza automatyczne generowanie stanów C-States procesora."
1073
1074#. type: "GeneratePStates_title"
1075#: Resources/templates/Localizable.strings:249
1076#, no-wrap
1077msgid "GeneratePStates=Yes"
1078msgstr "GeneratePStates=Yes"
1079
1080#. type: "GeneratePStates_description"
1081#: Resources/templates/Localizable.strings:250
1082#, no-wrap
1083msgid "Enable auto generation of processor power performance states (P-States)."
1084msgstr "Włącza automatyczne generowanie stanów P-States procesora."
1085
1086#. type: "GenerateTStates_title"
1087#: Resources/templates/Localizable.strings:252
1088#, no-wrap
1089msgid "GenerateTStates=Yes"
1090msgstr "GenerateTStates=Yes"
1091
1092#. type: "GenerateTStates_description"
1093#: Resources/templates/Localizable.strings:253
1094#, no-wrap
1095msgid "Enable auto generation of processor power performance states (T-States)."
1096msgstr "Włącza automatyczne generowanie stanów T-States procesora."
1097
1098#. type: "1024x600x32_title"
1099#: Resources/templates/Localizable.strings:257
1100#, no-wrap
1101msgid "1024x600x32"
1102msgstr "1024x600x32"
1103
1104#. type: "1024x600x32_description"
1105#: Resources/templates/Localizable.strings:258
1106#, no-wrap
1107msgid "Set Graphics Mode to 1024x600x32"
1108msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1024x600x32"
1109
1110#. type: "1024x768x32_title"
1111#: Resources/templates/Localizable.strings:260
1112#, no-wrap
1113msgid "1024x768x32"
1114msgstr "1024x768x32"
1115
1116#. type: "1024x768x32_description"
1117#: Resources/templates/Localizable.strings:261
1118#, no-wrap
1119msgid "Set Graphics Mode to 1024x768x32"
1120msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1024x768x32"
1121
1122#. type: "1280x768x32_title"
1123#: Resources/templates/Localizable.strings:263
1124#, no-wrap
1125msgid "1280x768x32"
1126msgstr "1280x768x32"
1127
1128#. type: "1280x768x32_description"
1129#: Resources/templates/Localizable.strings:264
1130#, no-wrap
1131msgid "Set Graphics Mode to 1280x768x32"
1132msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1280x768x32"
1133
1134#. type: "1280x800x32_title"
1135#: Resources/templates/Localizable.strings:266
1136#, no-wrap
1137msgid "1280x800x32"
1138msgstr "1280x800x32"
1139
1140#. type: "1280x800x32_description"
1141#: Resources/templates/Localizable.strings:267
1142#, no-wrap
1143msgid "Set Graphics Mode to 1280x800x32"
1144msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1280x800x32"
1145
1146#. type: "1280x1024x32_title"
1147#: Resources/templates/Localizable.strings:269
1148#, no-wrap
1149msgid "1280x1024x32"
1150msgstr "1280x1024x32"
1151
1152#. type: "1280x1024x32_description"
1153#: Resources/templates/Localizable.strings:270
1154#, no-wrap
1155msgid "Set Graphics Mode to 1280x1024x32"
1156msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1280x1024x32"
1157
1158#. type: "1280x960x32_title"
1159#: Resources/templates/Localizable.strings:272
1160#, no-wrap
1161msgid "1280x960x32"
1162msgstr "1280x960x32"
1163
1164#. type: "1280x960x32_description"
1165#: Resources/templates/Localizable.strings:273
1166#, no-wrap
1167msgid "Set Graphics Mode to 1280x960x32"
1168msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1280x960x32"
1169
1170#. type: "1366x768x32_title"
1171#: Resources/templates/Localizable.strings:275
1172#, no-wrap
1173msgid "1366x768x32"
1174msgstr "1366x768x32"
1175
1176#. type: "1366x768x32_description"
1177#: Resources/templates/Localizable.strings:276
1178#, no-wrap
1179msgid "Set Graphics Mode to 1366x768x32"
1180msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1366x768x32"
1181
1182#. type: "1440x900x32_title"
1183#: Resources/templates/Localizable.strings:278
1184#, no-wrap
1185msgid "1440x900x32"
1186msgstr "1440x900x32"
1187
1188#. type: "1440x900x32_description"
1189#: Resources/templates/Localizable.strings:279
1190#, no-wrap
1191msgid "Set Graphics Mode to 1440x900x32"
1192msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1440x900x32"
1193
1194#. type: "1600x900x32_title"
1195#: Resources/templates/Localizable.strings:281
1196#, no-wrap
1197msgid "1600x900x32"
1198msgstr "1600x900x32"
1199
1200#. type: "1600x900x32_description"
1201#: Resources/templates/Localizable.strings:282
1202#, no-wrap
1203msgid "Set Graphics Mode to 1600x900x32"
1204msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1600x900x32"
1205
1206#. type: "1600x1200x32_title"
1207#: Resources/templates/Localizable.strings:284
1208#, no-wrap
1209msgid "1600x1200x32"
1210msgstr "1600x1200x32"
1211
1212#. type: "1600x1200x32_description"
1213#: Resources/templates/Localizable.strings:285
1214#, no-wrap
1215msgid "Set Graphics Mode to 1600x1200x32"
1216msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1600x1200x32"
1217
1218#. type: "1680x1050x32_title"
1219#: Resources/templates/Localizable.strings:287
1220#, no-wrap
1221msgid "1680x1050x32"
1222msgstr "1680x1050x32"
1223
1224#. type: "1680x1050x32_description"
1225#: Resources/templates/Localizable.strings:288
1226#, no-wrap
1227msgid "Set Graphics Mode to 1680x1050x32"
1228msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1680x1050x32"
1229
1230#. type: "1920x1080x32_title"
1231#: Resources/templates/Localizable.strings:290
1232#, no-wrap
1233msgid "1920x1080x32"
1234msgstr "1920x1080x32"
1235
1236#. type: "1920x1080x32_description"
1237#: Resources/templates/Localizable.strings:291
1238#, no-wrap
1239msgid "Set Graphics Mode to 1920x1080x32"
1240msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1920x1080x32"
1241
1242#. type: "1920x1200x32_title"
1243#: Resources/templates/Localizable.strings:293
1244#, no-wrap
1245msgid "1920x1200x32"
1246msgstr "1920x1200x32"
1247
1248#. type: "1920x1200x32_description"
1249#: Resources/templates/Localizable.strings:294
1250#, no-wrap
1251msgid "Set Graphics Mode to 1920x1200x32"
1252msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1920x1200x32"
1253
1254#. type: "HDAULayoutIDx01_title"
1255#: Resources/templates/Localizable.strings:298
1256#: Resources/templates/Localizable.strings:404
1257#, no-wrap
1258msgid "LayoutID=1"
1259msgstr "LayoutID=1"
1260
1261#. type: "HDEFLayoutIDx01_description"
1262#: Resources/templates/Localizable.strings:299
1263#, no-wrap
1264msgid ""
1265"Set HDEF layout-id to 1:\n"
1266"001 (0x01, 0x00, 0x00, 0x00)."
1267msgstr ""
1268
1269#. type: "HDAULayoutIDx02_title"
1270#: Resources/templates/Localizable.strings:302
1271#: Resources/templates/Localizable.strings:408
1272#, no-wrap
1273msgid "LayoutID=2"
1274msgstr "LayoutID=2"
1275
1276#. type: "HDEFLayoutIDx02_description"
1277#: Resources/templates/Localizable.strings:303
1278#, no-wrap
1279msgid ""
1280"Set HDEF layout-id to 2:\n"
1281"002 (0x02, 0x00, 0x00, 0x00)."
1282msgstr ""
1283
1284#. type: "HDAULayoutIDx03_title"
1285#: Resources/templates/Localizable.strings:306
1286#: Resources/templates/Localizable.strings:412
1287#, no-wrap
1288msgid "LayoutID=3"
1289msgstr "LayoutID=3"
1290
1291#. type: "HDEFLayoutIDx03_description"
1292#: Resources/templates/Localizable.strings:307
1293#, no-wrap
1294msgid ""
1295"Set HDEF layout-id to 3:\n"
1296"003 (0x03, 0x00, 0x00, 0x00)."
1297msgstr ""
1298
1299#. type: "HDAULayoutIDx05_title"
1300#: Resources/templates/Localizable.strings:310
1301#: Resources/templates/Localizable.strings:416
1302#, no-wrap
1303msgid "LayoutID=5"
1304msgstr "LayoutID=5"
1305
1306#. type: "HDEFLayoutIDx05_description"
1307#: Resources/templates/Localizable.strings:311
1308#, no-wrap
1309msgid ""
1310"Set HDEF layout-id to 5:\n"
1311"005 (0x05, 0x00, 0x00, 0x00)."
1312msgstr ""
1313
1314#. type: "HDAULayoutIDx07_title"
1315#: Resources/templates/Localizable.strings:314
1316#: Resources/templates/Localizable.strings:420
1317#, no-wrap
1318msgid "LayoutID=7"
1319msgstr "LayoutID=7"
1320
1321#. type: "HDEFLayoutIDx07_description"
1322#: Resources/templates/Localizable.strings:315
1323#, no-wrap
1324msgid ""
1325"Set HDEF layout-id to 7:\n"
1326"007 (0x07, 0x00, 0x00, 0x00)."
1327msgstr ""
1328
1329#. type: "HDAULayoutIDx12_title"
1330#: Resources/templates/Localizable.strings:318
1331#: Resources/templates/Localizable.strings:424
1332#, no-wrap
1333msgid "LayoutID=12"
1334msgstr "LayoutID=12"
1335
1336#. type: "HDEFLayoutIDx12_description"
1337#: Resources/templates/Localizable.strings:319
1338#, no-wrap
1339msgid ""
1340"Set HDEF layout-id to 12:\n"
1341"00C (0x0C, 0x00, 0x00, 0x00)."
1342msgstr ""
1343
1344#. type: "HDAULayoutIDx32_title"
1345#: Resources/templates/Localizable.strings:322
1346#: Resources/templates/Localizable.strings:428
1347#, no-wrap
1348msgid "LayoutID=32"
1349msgstr "LayoutID=32"
1350
1351#. type: "HDEFLayoutIDx32_description"
1352#: Resources/templates/Localizable.strings:323
1353#, no-wrap
1354msgid ""
1355"Set HDEF layout-id to 32:\n"
1356"020 (0x20, 0x00, 0x00, 0x00)."
1357msgstr ""
1358
1359#. type: "HDAULayoutIDx40_title"
1360#: Resources/templates/Localizable.strings:326
1361#: Resources/templates/Localizable.strings:432
1362#, no-wrap
1363msgid "LayoutID=40"
1364msgstr "LayoutID=40"
1365
1366#. type: "HDEFLayoutIDx40_description"
1367#: Resources/templates/Localizable.strings:327
1368#, no-wrap
1369msgid ""
1370"Set HDEF layout-id to 40:\n"
1371"028 (0x28, 0x00, 0x00, 0x00)."
1372msgstr ""
1373
1374#. type: "HDAULayoutIDx65_title"
1375#: Resources/templates/Localizable.strings:330
1376#: Resources/templates/Localizable.strings:436
1377#, no-wrap
1378msgid "LayoutID=65"
1379msgstr "LayoutID=65"
1380
1381#. type: "HDEFLayoutIDx65_description"
1382#: Resources/templates/Localizable.strings:331
1383#, no-wrap
1384msgid ""
1385"Set HDEF layout-id to 65:\n"
1386"041 (0x41, 0x00, 0x00, 0x00)."
1387msgstr ""
1388
1389#. type: "HDAULayoutIDx99_title"
1390#: Resources/templates/Localizable.strings:334
1391#: Resources/templates/Localizable.strings:440
1392#, no-wrap
1393msgid "LayoutID=99"
1394msgstr "LayoutID=99"
1395
1396#. type: "HDEFLayoutIDx99_description"
1397#: Resources/templates/Localizable.strings:335
1398#, no-wrap
1399msgid ""
1400"Set HDEF layout-id to 99:\n"
1401"063 (0x63, 0x00, 0x00, 0x00)."
1402msgstr ""
1403
1404#. type: "HDAULayoutIDx269_title"
1405#: Resources/templates/Localizable.strings:338
1406#: Resources/templates/Localizable.strings:444
1407#, no-wrap
1408msgid "LayoutID=269"
1409msgstr "LayoutID=269"
1410
1411#. type: "HDEFLayoutIDx269_description"
1412#: Resources/templates/Localizable.strings:339
1413#, no-wrap
1414msgid ""
1415"Set HDEF layout-id to 269:\n"
1416"10D (0x0D, 0x01, 0x00, 0x00)."
1417msgstr ""
1418
1419#. type: "HDAULayoutIDx387_title"
1420#: Resources/templates/Localizable.strings:342
1421#: Resources/templates/Localizable.strings:448
1422#, no-wrap
1423msgid "LayoutID=387"
1424msgstr "LayoutID=387"
1425
1426#. type: "HDEFLayoutIDx387_description"
1427#: Resources/templates/Localizable.strings:343
1428#, no-wrap
1429msgid ""
1430"Set HDEF layout-id to 387:\n"
1431"183 (0x83, 0x01, 0x00, 0x00)."
1432msgstr ""
1433
1434#. type: "HDAULayoutIDx388_title"
1435#: Resources/templates/Localizable.strings:346
1436#: Resources/templates/Localizable.strings:452
1437#, no-wrap
1438msgid "LayoutID=388"
1439msgstr "LayoutID=388"
1440
1441#. type: "HDEFLayoutIDx388_description"
1442#: Resources/templates/Localizable.strings:347
1443#, no-wrap
1444msgid ""
1445"Set HDEF layout-id to 388:\n"
1446"184 (0x84, 0x01, 0x00, 0x00)."
1447msgstr ""
1448
1449#. type: "HDAULayoutIDx389_title"
1450#: Resources/templates/Localizable.strings:350
1451#: Resources/templates/Localizable.strings:456
1452#, no-wrap
1453msgid "LayoutID=389"
1454msgstr "LayoutID=389"
1455
1456#. type: "HDEFLayoutIDx389_description"
1457#: Resources/templates/Localizable.strings:351
1458#, no-wrap
1459msgid ""
1460"Set HDEF layout-id to 389:\n"
1461"185 (0x85, 0x01, 0x00, 0x00)."
1462msgstr ""
1463
1464#. type: "HDAULayoutIDx392_title"
1465#: Resources/templates/Localizable.strings:354
1466#: Resources/templates/Localizable.strings:460
1467#, no-wrap
1468msgid "LayoutID=392"
1469msgstr "LayoutID=392"
1470
1471#. type: "HDEFLayoutIDx392_description"
1472#: Resources/templates/Localizable.strings:355
1473#, no-wrap
1474msgid ""
1475"Set HDEF layout-id to 392:\n"
1476"188 (0x88, 0x01, 0x00, 0x00)."
1477msgstr ""
1478
1479#. type: "HDAULayoutIDx398_title"
1480#: Resources/templates/Localizable.strings:358
1481#: Resources/templates/Localizable.strings:464
1482#, no-wrap
1483msgid "LayoutID=398"
1484msgstr "LayoutID=398"
1485
1486#. type: "HDEFLayoutIDx398_description"
1487#: Resources/templates/Localizable.strings:359
1488#, no-wrap
1489msgid ""
1490"Set HDEF layout-id to 398:\n"
1491"18E (0x8E, 0x01, 0x00, 0x00)."
1492msgstr ""
1493
1494#. type: "HDAULayoutIDx662_title"
1495#: Resources/templates/Localizable.strings:362
1496#: Resources/templates/Localizable.strings:468
1497#, no-wrap
1498msgid "LayoutID=662"
1499msgstr "LayoutID=662"
1500
1501#. type: "HDEFLayoutIDx662_description"
1502#: Resources/templates/Localizable.strings:363
1503#, no-wrap
1504msgid ""
1505"Set HDEF layout-id to 662:\n"
1506"296 (0x96, 0x02, 0x00, 0x00)."
1507msgstr ""
1508
1509#. type: "HDAULayoutIDx663_title"
1510#: Resources/templates/Localizable.strings:366
1511#: Resources/templates/Localizable.strings:472
1512#, no-wrap
1513msgid "LayoutID=663"
1514msgstr "LayoutID=663"
1515
1516#. type: "HDEFLayoutIDx663_description"
1517#: Resources/templates/Localizable.strings:367
1518#, no-wrap
1519msgid ""
1520"Set HDEF layout-id to 663:\n"
1521"297 (0x97, 0x02, 0x00, 0x00)."
1522msgstr ""
1523
1524#. type: "HDAULayoutIDx664_title"
1525#: Resources/templates/Localizable.strings:370
1526#: Resources/templates/Localizable.strings:476
1527#, no-wrap
1528msgid "LayoutID=664"
1529msgstr "LayoutID=664"
1530
1531#. type: "HDEFLayoutIDx664_description"
1532#: Resources/templates/Localizable.strings:371
1533#, no-wrap
1534msgid ""
1535"Set HDEF layout-id to 664:\n"
1536"298 (0x98, 0x02, 0x00, 0x00)."
1537msgstr ""
1538
1539#. type: "HDAULayoutIDx885_title"
1540#: Resources/templates/Localizable.strings:374
1541#: Resources/templates/Localizable.strings:480
1542#, no-wrap
1543msgid "LayoutID=885"
1544msgstr "LayoutID=885"
1545
1546#. type: "HDEFLayoutIDx885_description"
1547#: Resources/templates/Localizable.strings:375
1548#, no-wrap
1549msgid ""
1550"Set HDEF layout-id to 885:\n"
1551"375 (0x75, 0x03, 0x00, 0x00)."
1552msgstr ""
1553
1554#. type: "HDAULayoutIDx887_title"
1555#: Resources/templates/Localizable.strings:378
1556#: Resources/templates/Localizable.strings:484
1557#, no-wrap
1558msgid "LayoutID=887"
1559msgstr "LayoutID=887"
1560
1561#. type: "HDEFLayoutIDx887_description"
1562#: Resources/templates/Localizable.strings:379
1563#, no-wrap
1564msgid ""
1565"Set HDEF layout-id to 887:\n"
1566"377 (0x77, 0x03, 0x00, 0x00)."
1567msgstr ""
1568
1569#. type: "HDAULayoutIDx888_title"
1570#: Resources/templates/Localizable.strings:382
1571#: Resources/templates/Localizable.strings:488
1572#, no-wrap
1573msgid "LayoutID=888"
1574msgstr "LayoutID=888"
1575
1576#. type: "HDEFLayoutIDx888_description"
1577#: Resources/templates/Localizable.strings:383
1578#, no-wrap
1579msgid ""
1580"Set HDEF layout-id to 888:\n"
1581"378 (0x78, 0x03, 0x00, 0x00)."
1582msgstr ""
1583
1584#. type: "HDAULayoutIDx889_title"
1585#: Resources/templates/Localizable.strings:386
1586#: Resources/templates/Localizable.strings:492
1587#, no-wrap
1588msgid "LayoutID=889"
1589msgstr "LayoutID=889"
1590
1591#. type: "HDEFLayoutIDx889_description"
1592#: Resources/templates/Localizable.strings:387
1593#, no-wrap
1594msgid ""
1595"Set HDEF layout-id to 889:\n"
1596"379 (0x79, 0x03, 0x00, 0x00)."
1597msgstr ""
1598
1599#. type: "HDAULayoutIDx892_title"
1600#: Resources/templates/Localizable.strings:390
1601#: Resources/templates/Localizable.strings:496
1602#, no-wrap
1603msgid "LayoutID=892"
1604msgstr "LayoutID=892"
1605
1606#. type: "HDEFLayoutIDx892_description"
1607#: Resources/templates/Localizable.strings:391
1608#, no-wrap
1609msgid ""
1610"Set HDEF layout-id to 892:\n"
1611"37C (0x7C, 0x03, 0x00, 0x00)."
1612msgstr ""
1613
1614#. type: "HDAULayoutIDx898_title"
1615#: Resources/templates/Localizable.strings:394
1616#: Resources/templates/Localizable.strings:500
1617#, no-wrap
1618msgid "LayoutID=898"
1619msgstr "LayoutID=898"
1620
1621#. type: "HDEFLayoutIDx898_description"
1622#: Resources/templates/Localizable.strings:395
1623#, no-wrap
1624msgid ""
1625"Set HDEF layout-id to 898:\n"
1626"382 (0x82, 0x03, 0x00, 0x00)."
1627msgstr ""
1628
1629#. type: "HDAULayoutIDxBD7_title"
1630#: Resources/templates/Localizable.strings:398
1631#: Resources/templates/Localizable.strings:504
1632#, no-wrap
1633msgid "LayoutID=1981"
1634msgstr "LayoutID=1981"
1635
1636#. type: "HDEFLayoutIDxBD7_description"
1637#: Resources/templates/Localizable.strings:399
1638#, no-wrap
1639msgid ""
1640"Set HDEF layout-id to 1981:\n"
1641"7BD (0xBD, 0x07, 0x00, 0x00)."
1642msgstr ""
1643
1644#. type: "HDAULayoutIDx01_description"
1645#: Resources/templates/Localizable.strings:405
1646#, no-wrap
1647msgid ""
1648"Set HDAU layout-id to 1:\n"
1649"001 (0x01, 0x00, 0x00, 0x00)."
1650msgstr ""
1651
1652#. type: "HDAULayoutIDx02_description"
1653#: Resources/templates/Localizable.strings:409
1654#, no-wrap
1655msgid ""
1656"Set HDAU layout-id to 2:\n"
1657"002 (0x02, 0x00, 0x00, 0x00)."
1658msgstr ""
1659
1660#. type: "HDAULayoutIDx03_description"
1661#: Resources/templates/Localizable.strings:413
1662#, no-wrap
1663msgid ""
1664"Set HDAU layout-id to 3:\n"
1665"003 (0x03, 0x00, 0x00, 0x00)."
1666msgstr ""
1667
1668#. type: "HDAULayoutIDx05_description"
1669#: Resources/templates/Localizable.strings:417
1670#, no-wrap
1671msgid ""
1672"Set HDAU layout-id to 5:\n"
1673"005 (0x05, 0x00, 0x00, 0x00)."
1674msgstr ""
1675
1676#. type: "HDAULayoutIDx07_description"
1677#: Resources/templates/Localizable.strings:421
1678#, no-wrap
1679msgid ""
1680"Set HDAU layout-id to 7:\n"
1681"007 (0x07, 0x00, 0x00, 0x00)."
1682msgstr ""
1683
1684#. type: "HDAULayoutIDx12_description"
1685#: Resources/templates/Localizable.strings:425
1686#, no-wrap
1687msgid ""
1688"Set HDAU layout-id to 12:\n"
1689"00C (0x0C, 0x00, 0x00, 0x00)."
1690msgstr ""
1691
1692#. type: "HDAULayoutIDx32_description"
1693#: Resources/templates/Localizable.strings:429
1694#, no-wrap
1695msgid ""
1696"Set HDAU layout-id to 32:\n"
1697"020 (0x20, 0x00, 0x00, 0x00)."
1698msgstr ""
1699
1700#. type: "HDAULayoutIDx40_description"
1701#: Resources/templates/Localizable.strings:433
1702#, no-wrap
1703msgid ""
1704"Set HDAU layout-id to 40:\n"
1705"028 (0x28, 0x00, 0x00, 0x00)."
1706msgstr ""
1707
1708#. type: "HDAULayoutIDx65_description"
1709#: Resources/templates/Localizable.strings:437
1710#, no-wrap
1711msgid ""
1712"Set HDAU layout-id to 65:\n"
1713"041 (0x41, 0x00, 0x00, 0x00)."
1714msgstr ""
1715
1716#. type: "HDAULayoutIDx99_description"
1717#: Resources/templates/Localizable.strings:441
1718#, no-wrap
1719msgid ""
1720"Set HDAU layout-id to 99:\n"
1721"063 (0x63, 0x00, 0x00, 0x00)."
1722msgstr ""
1723
1724#. type: "HDAULayoutIDx269_description"
1725#: Resources/templates/Localizable.strings:445
1726#, no-wrap
1727msgid ""
1728"Set HDAU layout-id to 269:\n"
1729"10D (0x0D, 0x01, 0x00, 0x00)."
1730msgstr ""
1731
1732#. type: "HDAULayoutIDx387_description"
1733#: Resources/templates/Localizable.strings:449
1734#, no-wrap
1735msgid ""
1736"Set HDAU layout-id to 387:\n"
1737"183 (0x83, 0x01, 0x00, 0x00)."
1738msgstr ""
1739
1740#. type: "HDAULayoutIDx388_description"
1741#: Resources/templates/Localizable.strings:453
1742#, no-wrap
1743msgid ""
1744"Set HDAU layout-id to 388:\n"
1745"184 (0x84, 0x01, 0x00, 0x00)."
1746msgstr ""
1747
1748#. type: "HDAULayoutIDx389_description"
1749#: Resources/templates/Localizable.strings:457
1750#, no-wrap
1751msgid ""
1752"Set HDAU layout-id to 389:\n"
1753"185 (0x85, 0x01, 0x00, 0x00)."
1754msgstr ""
1755
1756#. type: "HDAULayoutIDx392_description"
1757#: Resources/templates/Localizable.strings:461
1758#, no-wrap
1759msgid ""
1760"Set HDAU layout-id to 392:\n"
1761"188 (0x88, 0x01, 0x00, 0x00)."
1762msgstr ""
1763
1764#. type: "HDAULayoutIDx398_description"
1765#: Resources/templates/Localizable.strings:465
1766#, no-wrap
1767msgid ""
1768"Set HDAU layout-id to 398:\n"
1769"18E (0x8E, 0x01, 0x00, 0x00)."
1770msgstr ""
1771
1772#. type: "HDAULayoutIDx662_description"
1773#: Resources/templates/Localizable.strings:469
1774#, no-wrap
1775msgid ""
1776"Set HDAU layout-id to 662:\n"
1777"296 (0x96, 0x02, 0x00, 0x00)."
1778msgstr ""
1779
1780#. type: "HDAULayoutIDx663_description"
1781#: Resources/templates/Localizable.strings:473
1782#, no-wrap
1783msgid ""
1784"Set HDAU layout-id to 663:\n"
1785"297 (0x97, 0x02, 0x00, 0x00)."
1786msgstr ""
1787
1788#. type: "HDAULayoutIDx664_description"
1789#: Resources/templates/Localizable.strings:477
1790#, no-wrap
1791msgid ""
1792"Set HDAU layout-id to 664:\n"
1793"298 (0x98, 0x02, 0x00, 0x00)."
1794msgstr ""
1795
1796#. type: "HDAULayoutIDx885_description"
1797#: Resources/templates/Localizable.strings:481
1798#, no-wrap
1799msgid ""
1800"Set HDAU layout-id to 885:\n"
1801"375 (0x75, 0x03, 0x00, 0x00)."
1802msgstr ""
1803
1804#. type: "HDAULayoutIDx887_description"
1805#: Resources/templates/Localizable.strings:485
1806#, no-wrap
1807msgid ""
1808"Set HDAU layout-id to 887:\n"
1809"377 (0x77, 0x03, 0x00, 0x00)."
1810msgstr ""
1811
1812#. type: "HDAULayoutIDx888_description"
1813#: Resources/templates/Localizable.strings:489
1814#, no-wrap
1815msgid ""
1816"Set HDAU layout-id to 888:\n"
1817"378 (0x78, 0x03, 0x00, 0x00)."
1818msgstr ""
1819
1820#. type: "HDAULayoutIDx889_description"
1821#: Resources/templates/Localizable.strings:493
1822#, no-wrap
1823msgid ""
1824"Set HDAU layout-id to 889:\n"
1825"379 (0x79, 0x03, 0x00, 0x00)."
1826msgstr ""
1827
1828#. type: "HDAULayoutIDx892_description"
1829#: Resources/templates/Localizable.strings:497
1830#, no-wrap
1831msgid ""
1832"Set HDAU layout-id to 892:\n"
1833"37C (0x7C, 0x03, 0x00, 0x00)."
1834msgstr ""
1835
1836#. type: "HDAULayoutIDx898_description"
1837#: Resources/templates/Localizable.strings:501
1838#, no-wrap
1839msgid ""
1840"Set HDAU layout-id to 898:\n"
1841"382 (0x82, 0x03, 0x00, 0x00)."
1842msgstr ""
1843
1844#. type: "HDAULayoutIDxBD7_description"
1845#: Resources/templates/Localizable.strings:505
1846#, no-wrap
1847msgid ""
1848"Set HDAU layout-id to 1981:\n"
1849"7BD (0xBD, 0x07, 0x00, 0x00)."
1850msgstr ""
1851
1852#. type: "IntelCaprix00_title"
1853#: Resources/templates/Localizable.strings:510
1854#, no-wrap
1855msgid "01660000"
1856msgstr "01660000"
1857
1858#. type: "IntelCaprix00_description"
1859#: Resources/templates/Localizable.strings:511
1860#, no-wrap
1861msgid "Set 01660000 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1862msgstr ""
1863
1864#. type: "IntelCaprix01_title"
1865#: Resources/templates/Localizable.strings:513
1866#, no-wrap
1867msgid "01660001"
1868msgstr "01660001"
1869
1870#. type: "IntelCaprix01_description"
1871#: Resources/templates/Localizable.strings:514
1872#, no-wrap
1873msgid "Set 01660001 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1874msgstr ""
1875
1876#. type: "IntelCaprix02_title"
1877#: Resources/templates/Localizable.strings:516
1878#, no-wrap
1879msgid "01660002"
1880msgstr "01660002"
1881
1882#. type: "IntelCaprix02_description"
1883#: Resources/templates/Localizable.strings:517
1884#, no-wrap
1885msgid "Set 01660002 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1886msgstr ""
1887
1888#. type: "IntelCaprix03_title"
1889#: Resources/templates/Localizable.strings:519
1890#, no-wrap
1891msgid "01660003"
1892msgstr "01660003"
1893
1894#. type: "IntelCaprix03_description"
1895#: Resources/templates/Localizable.strings:520
1896#, no-wrap
1897msgid "Set 01660003 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1898msgstr ""
1899
1900#. type: "IntelCaprix04_title"
1901#: Resources/templates/Localizable.strings:522
1902#, no-wrap
1903msgid "01660004"
1904msgstr "01660004"
1905
1906#. type: "IntelCaprix04_description"
1907#: Resources/templates/Localizable.strings:523
1908#, no-wrap
1909msgid "Set 01660004 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1910msgstr ""
1911
1912#. type: "IntelCaprix05_title"
1913#: Resources/templates/Localizable.strings:525
1914#, no-wrap
1915msgid "01620005"
1916msgstr "01620005"
1917
1918#. type: "IntelCaprix05_description"
1919#: Resources/templates/Localizable.strings:526
1920#, no-wrap
1921msgid "Set 01620005 for Intel HD4000 (Desktop) AAPL,ig-platform-id ."
1922msgstr ""
1923
1924#. type: "IntelCaprix06_title"
1925#: Resources/templates/Localizable.strings:528
1926#, no-wrap
1927msgid "01620006"
1928msgstr "01620006"
1929
1930#. type: "IntelCaprix06_description"
1931#: Resources/templates/Localizable.strings:529
1932#, no-wrap
1933msgid "Set 01620006 for Intel HD4000 (Desktop) AAPL,ig-platform-id ."
1934msgstr ""
1935
1936#. type: "IntelCaprix07_title"
1937#: Resources/templates/Localizable.strings:531
1938#, no-wrap
1939msgid "01620007"
1940msgstr "01620007"
1941
1942#. type: "IntelCaprix07_description"
1943#: Resources/templates/Localizable.strings:532
1944#, no-wrap
1945msgid "Set 01620007 for Intel HD4000 (Desktop) AAPL,ig-platform-id ."
1946msgstr ""
1947
1948#. type: "IntelCaprix08_title"
1949#: Resources/templates/Localizable.strings:534
1950#, no-wrap
1951msgid "01660008"
1952msgstr "01660008"
1953
1954#. type: "IntelCaprix08_description"
1955#: Resources/templates/Localizable.strings:535
1956#, no-wrap
1957msgid "Set 01660008 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1958msgstr ""
1959
1960#. type: "IntelCaprix09_title"
1961#: Resources/templates/Localizable.strings:537
1962#, no-wrap
1963msgid "01660009"
1964msgstr "01660009"
1965
1966#. type: "IntelCaprix09_description"
1967#: Resources/templates/Localizable.strings:538
1968#, no-wrap
1969msgid "Set 01660009 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1970msgstr ""
1971
1972#. type: "IntelCaprix10_title"
1973#: Resources/templates/Localizable.strings:540
1974#, no-wrap
1975msgid "0166000a"
1976msgstr "0166000a"
1977
1978#. type: "IntelCaprix10_description"
1979#: Resources/templates/Localizable.strings:541
1980#, no-wrap
1981msgid "Set 0166000a for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1982msgstr ""
1983
1984#. type: "IntelCaprix11_title"
1985#: Resources/templates/Localizable.strings:543
1986#, no-wrap
1987msgid "0166000b"
1988msgstr "0166000b"
1989
1990#. type: "IntelCaprix11_description"
1991#: Resources/templates/Localizable.strings:544
1992#, no-wrap
1993msgid "Set 0166000b for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1994msgstr ""
1995
1996#. type: "IntelAzulx00_title"
1997#: Resources/templates/Localizable.strings:548
1998#, no-wrap
1999msgid "00000604"
2000msgstr "00000604"
2001
2002#. type: "IntelAzulx00_description"
2003#: Resources/templates/Localizable.strings:549
2004#, no-wrap
2005msgid "Set 00000604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2006msgstr ""
2007
2008#. type: "IntelAzulx01_title"
2009#: Resources/templates/Localizable.strings:551
2010#, no-wrap
2011msgid "0000060c"
2012msgstr "0000060c"
2013
2014#. type: "IntelAzulx01_description"
2015#: Resources/templates/Localizable.strings:552
2016#, no-wrap
2017msgid "Set 0000060c for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2018msgstr ""
2019
2020#. type: "IntelAzulx02_title"
2021#: Resources/templates/Localizable.strings:554
2022#, no-wrap
2023msgid "00001604"
2024msgstr "00001604"
2025
2026#. type: "IntelAzulx02_description"
2027#: Resources/templates/Localizable.strings:555
2028#, no-wrap
2029msgid "Set 00001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2030msgstr ""
2031
2032#. type: "IntelAzulx03_title"
2033#: Resources/templates/Localizable.strings:557
2034#, no-wrap
2035msgid "0000160a"
2036msgstr "0000160a"
2037
2038#. type: "IntelAzulx03_description"
2039#: Resources/templates/Localizable.strings:558
2040#, no-wrap
2041msgid "Set 0000160a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2042msgstr ""
2043
2044#. type: "IntelAzulx04_title"
2045#: Resources/templates/Localizable.strings:560
2046#, no-wrap
2047msgid "0000160c"
2048msgstr "0000160c"
2049
2050#. type: "IntelAzulx04_description"
2051#: Resources/templates/Localizable.strings:561
2052#, no-wrap
2053msgid "Set 0000160c for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2054msgstr ""
2055
2056#. type: "IntelAzulx05_title"
2057#: Resources/templates/Localizable.strings:563
2058#, no-wrap
2059msgid "00002604"
2060msgstr "00002604"
2061
2062#. type: "IntelAzulx05_description"
2063#: Resources/templates/Localizable.strings:564
2064#, no-wrap
2065msgid "Set 00002604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2066msgstr ""
2067
2068#. type: "IntelAzulx06_title"
2069#: Resources/templates/Localizable.strings:566
2070#, no-wrap
2071msgid "0000260a"
2072msgstr "0000260a"
2073
2074#. type: "IntelAzulx06_description"
2075#: Resources/templates/Localizable.strings:567
2076#, no-wrap
2077msgid "Set 0000260a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2078msgstr ""
2079
2080#. type: "IntelAzulx07_title"
2081#: Resources/templates/Localizable.strings:569
2082#, no-wrap
2083msgid "0000260c"
2084msgstr "0000260c"
2085
2086#. type: "IntelAzulx07_description"
2087#: Resources/templates/Localizable.strings:570
2088#, no-wrap
2089msgid "Set 0600260c for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2090msgstr ""
2091
2092#. type: "IntelAzulx08_title"
2093#: Resources/templates/Localizable.strings:572
2094#, no-wrap
2095msgid "0000260d"
2096msgstr "0000260d"
2097
2098#. type: "IntelAzulx08_description"
2099#: Resources/templates/Localizable.strings:573
2100#, no-wrap
2101msgid "Set 0000260d for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2102msgstr ""
2103
2104#. type: "IntelAzulx09_title"
2105#: Resources/templates/Localizable.strings:575
2106#, no-wrap
2107msgid "02001604"
2108msgstr "02001604"
2109
2110#. type: "IntelAzulx09_description"
2111#: Resources/templates/Localizable.strings:576
2112#, no-wrap
2113msgid "Set 02001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2114msgstr ""
2115
2116#. type: "IntelAzulx10_title"
2117#: Resources/templates/Localizable.strings:578
2118#, no-wrap
2119msgid "0300220d"
2120msgstr "0300220d"
2121
2122#. type: "IntelAzulx10_description"
2123#: Resources/templates/Localizable.strings:579
2124#, no-wrap
2125msgid "Set 0300220d for Intel Haswell (Desktop) AAPL,ig-platform-id."
2126msgstr ""
2127
2128#. type: "IntelAzulx11_title"
2129#: Resources/templates/Localizable.strings:581
2130#, no-wrap
2131msgid "0500260a"
2132msgstr "0500260a"
2133
2134#. type: "IntelAzulx11_description"
2135#: Resources/templates/Localizable.strings:582
2136#, no-wrap
2137msgid "Set 0500260a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2138msgstr ""
2139
2140#. type: "IntelAzulx12_title"
2141#: Resources/templates/Localizable.strings:584
2142#, no-wrap
2143msgid "0600260a"
2144msgstr "0600260a"
2145
2146#. type: "IntelAzulx12_description"
2147#: Resources/templates/Localizable.strings:585
2148#, no-wrap
2149msgid "Set 0600260a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2150msgstr ""
2151
2152#. type: "IntelAzulx13_title"
2153#: Resources/templates/Localizable.strings:587
2154#, no-wrap
2155msgid "0700260d"
2156msgstr "0700260d"
2157
2158#. type: "IntelAzulx13_description"
2159#: Resources/templates/Localizable.strings:588
2160#, no-wrap
2161msgid "Set 0700260d for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2162msgstr ""
2163
2164#. type: "IntelAzulx14_title"
2165#: Resources/templates/Localizable.strings:590
2166#, no-wrap
2167msgid "0800260a"
2168msgstr "0800260a"
2169
2170#. type: "IntelAzulx14_description"
2171#: Resources/templates/Localizable.strings:591
2172#, no-wrap
2173msgid "Set 0800260a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2174msgstr ""
2175
2176#. type: "IntelAzulx15_title"
2177#: Resources/templates/Localizable.strings:593
2178#, no-wrap
2179msgid "08002e0a"
2180msgstr "08002e0a"
2181
2182#. type: "IntelAzulx15_description"
2183#: Resources/templates/Localizable.strings:594
2184#, no-wrap
2185msgid "Set 08002e0a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2186msgstr ""
2187
2188#. type: "IntelAzulx16_title"
2189#: Resources/templates/Localizable.strings:596
2190#, no-wrap
2191msgid "04001204"
2192msgstr ""
2193
2194#. type: "IntelAzulx16_description"
2195#: Resources/templates/Localizable.strings:597
2196#, fuzzy, no-wrap
2197#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2198msgid "Set 04001204 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2199msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2200
2201#. type: "IntelBroadwellx00_title"
2202#: Resources/templates/Localizable.strings:601
2203#, fuzzy, no-wrap
2204#| msgid "00000604"
2205msgid "00000616"
2206msgstr "00000604"
2207
2208#. type: "IntelBroadwellx00_description"
2209#: Resources/templates/Localizable.strings:602
2210#, fuzzy, no-wrap
2211#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2212msgid "Set 00000616 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2213msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2214
2215#. type: "IntelBroadwellx01_title"
2216#: Resources/templates/Localizable.strings:604
2217#, fuzzy, no-wrap
2218#| msgid "00000604"
2219msgid "00000e16"
2220msgstr "00000604"
2221
2222#. type: "IntelBroadwellx01_description"
2223#: Resources/templates/Localizable.strings:605
2224#, fuzzy, no-wrap
2225#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2226msgid "Set 00000e16 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2227msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2228
2229#. type: "IntelBroadwellx02_title"
2230#: Resources/templates/Localizable.strings:607
2231#, fuzzy, no-wrap
2232#| msgid "00001604"
2233msgid "00001616"
2234msgstr "00001604"
2235
2236#. type: "IntelBroadwellx02_description"
2237#: Resources/templates/Localizable.strings:608
2238#, fuzzy, no-wrap
2239#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2240msgid "Set 00001616 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2241msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2242
2243#. type: "IntelBroadwellx03_title"
2244#: Resources/templates/Localizable.strings:610
2245#, fuzzy, no-wrap
2246#| msgid "00001604"
2247msgid "00001e16"
2248msgstr "00001604"
2249
2250#. type: "IntelBroadwellx03_description"
2251#: Resources/templates/Localizable.strings:611
2252#, fuzzy, no-wrap
2253#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2254msgid "Set 00001e16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2255msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2256
2257#. type: "IntelBroadwellx04_title"
2258#: Resources/templates/Localizable.strings:613
2259#, fuzzy, no-wrap
2260#| msgid "00002604"
2261msgid "00002616"
2262msgstr "00002604"
2263
2264#. type: "IntelBroadwellx04_description"
2265#: Resources/templates/Localizable.strings:614
2266#, fuzzy, no-wrap
2267#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2268msgid "Set 00002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2269msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2270
2271#. type: "IntelBroadwellx05_title"
2272#: Resources/templates/Localizable.strings:616
2273#, fuzzy, no-wrap
2274#| msgid "00002604"
2275msgid "00002b16"
2276msgstr "00002604"
2277
2278#. type: "IntelBroadwellx05_description"
2279#: Resources/templates/Localizable.strings:617
2280#, fuzzy, no-wrap
2281#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2282msgid "Set 00002b16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2283msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2284
2285#. type: "IntelBroadwellx06_title"
2286#: Resources/templates/Localizable.strings:619
2287#, fuzzy, no-wrap
2288#| msgid "00002604"
2289msgid "00002216"
2290msgstr "00002604"
2291
2292#. type: "IntelBroadwellx06_description"
2293#: Resources/templates/Localizable.strings:620
2294#, fuzzy, no-wrap
2295#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2296msgid "Set 00002216 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2297msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2298
2299#. type: "IntelBroadwellx07_title"
2300#: Resources/templates/Localizable.strings:622
2301#, no-wrap
2302msgid "01000e16"
2303msgstr ""
2304
2305#. type: "IntelBroadwellx07_description"
2306#: Resources/templates/Localizable.strings:623
2307#, fuzzy, no-wrap
2308#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2309msgid "Set 01000e16 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2310msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2311
2312#. type: "IntelBroadwellx08_title"
2313#: Resources/templates/Localizable.strings:625
2314#, no-wrap
2315msgid "01001e16"
2316msgstr ""
2317
2318#. type: "IntelBroadwellx08_description"
2319#: Resources/templates/Localizable.strings:626
2320#, fuzzy, no-wrap
2321#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2322msgid "Set 01001e16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2323msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2324
2325#. type: "IntelBroadwellx09_title"
2326#: Resources/templates/Localizable.strings:628
2327#, fuzzy, no-wrap
2328#| msgid "01620006"
2329msgid "02000616"
2330msgstr "01620006"
2331
2332#. type: "IntelBroadwellx09_description"
2333#: Resources/templates/Localizable.strings:629
2334#, fuzzy, no-wrap
2335#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2336msgid "Set 02000616 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2337msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2338
2339#. type: "IntelBroadwellx10_title"
2340#: Resources/templates/Localizable.strings:631
2341#, fuzzy, no-wrap
2342#| msgid "02001604"
2343msgid "02001616"
2344msgstr "02001604"
2345
2346#. type: "IntelBroadwellx10_description"
2347#: Resources/templates/Localizable.strings:632
2348#, fuzzy, no-wrap
2349#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2350msgid "Set 02001616 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2351msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2352
2353#. type: "IntelBroadwellx11_title"
2354#: Resources/templates/Localizable.strings:634
2355#, fuzzy, no-wrap
2356#| msgid "02001604"
2357msgid "02002616"
2358msgstr "02001604"
2359
2360#. type: "IntelBroadwellx11_description"
2361#: Resources/templates/Localizable.strings:635
2362#, fuzzy, no-wrap
2363#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2364msgid "Set 02002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2365msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2366
2367#. type: "IntelBroadwellx12_title"
2368#: Resources/templates/Localizable.strings:637
2369#, fuzzy, no-wrap
2370#| msgid "02001604"
2371msgid "02002216"
2372msgstr "02001604"
2373
2374#. type: "IntelBroadwellx12_description"
2375#: Resources/templates/Localizable.strings:638
2376#, fuzzy, no-wrap
2377#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2378msgid "Set 02002216 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2379msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2380
2381#. type: "IntelBroadwellx13_title"
2382#: Resources/templates/Localizable.strings:640
2383#, fuzzy, no-wrap
2384#| msgid "02001604"
2385msgid "02002b16"
2386msgstr "02001604"
2387
2388#. type: "IntelBroadwellx13_description"
2389#: Resources/templates/Localizable.strings:641
2390#, fuzzy, no-wrap
2391#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2392msgid "Set 02002b16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2393msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2394
2395#. type: "IntelBroadwellx14_title"
2396#: Resources/templates/Localizable.strings:643
2397#, fuzzy, no-wrap
2398#| msgid "0300220d"
2399msgid "03001216"
2400msgstr "0300220d"
2401
2402#. type: "IntelBroadwellx14_description"
2403#: Resources/templates/Localizable.strings:644
2404#, fuzzy, no-wrap
2405#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2406msgid "Set 03001216 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2407msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2408
2409#. type: "IntelBroadwellx15_title"
2410#: Resources/templates/Localizable.strings:646
2411#, no-wrap
2412msgid "04002b16"
2413msgstr ""
2414
2415#. type: "IntelBroadwellx15_description"
2416#: Resources/templates/Localizable.strings:647
2417#, fuzzy, no-wrap
2418#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2419msgid "Set 04002b16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2420msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2421
2422#. type: "IntelBroadwellx16_title"
2423#: Resources/templates/Localizable.strings:649
2424#, fuzzy, no-wrap
2425#| msgid "00002604"
2426msgid "04002616"
2427msgstr "00002604"
2428
2429#. type: "IntelBroadwellx16_description"
2430#: Resources/templates/Localizable.strings:650
2431#, fuzzy, no-wrap
2432#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2433msgid "Set 04002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2434msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2435
2436#. type: "IntelBroadwellx17_title"
2437#: Resources/templates/Localizable.strings:652
2438#, fuzzy, no-wrap
2439#| msgid "0500260a"
2440msgid "05002616"
2441msgstr "0500260a"
2442
2443#. type: "IntelBroadwellx17_description"
2444#: Resources/templates/Localizable.strings:653
2445#, fuzzy, no-wrap
2446#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2447msgid "Set 05002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2448msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2449
2450#. type: "IntelBroadwellx18_title"
2451#: Resources/templates/Localizable.strings:655
2452#, fuzzy, no-wrap
2453#| msgid "0600260a"
2454msgid "06002616"
2455msgstr "0600260a"
2456
2457#. type: "IntelBroadwellx18_description"
2458#: Resources/templates/Localizable.strings:656
2459#, fuzzy, no-wrap
2460#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2461msgid "Set 06002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2462msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2463
2464#. type: "AD2000B_PinConf_title"
2465#: Resources/templates/Localizable.strings:660
2466#, no-wrap
2467msgid "AD2000b"
2468msgstr "AD2000b"
2469
2470#. type: "AD2000B_PinConf_description"
2471#: Resources/templates/Localizable.strings:661
2472#, no-wrap
2473msgid "Set HDEF PinConfiguration for Analog Devices AD2000b."
2474msgstr ""
2475
2476#. type: "AD1981HD_PinConf_title"
2477#: Resources/templates/Localizable.strings:663
2478#, no-wrap
2479msgid "AD1981HD"
2480msgstr "AD1981HD"
2481
2482#. type: "AD1981HD_PinConf_description"
2483#: Resources/templates/Localizable.strings:664
2484#, no-wrap
2485msgid "Set HDEF PinConfiguration for Analog Devices AD1981HD."
2486msgstr ""
2487
2488#. type: "AD1988B_PinConf_title"
2489#: Resources/templates/Localizable.strings:666
2490#, no-wrap
2491msgid "AD1988b"
2492msgstr "AD1988b"
2493
2494#. type: "AD1988B_PinConf_description"
2495#: Resources/templates/Localizable.strings:667
2496#, no-wrap
2497msgid "Set HDEF PinConfiguration for Analog Devices AD1988b."
2498msgstr ""
2499
2500#. type: "ALC888_PinConf_title"
2501#: Resources/templates/Localizable.strings:669
2502#, no-wrap
2503msgid "ALC888"
2504msgstr "ALC888"
2505
2506#. type: "ALC888_PinConf_description"
2507#: Resources/templates/Localizable.strings:670
2508#, no-wrap
2509msgid "Set HDEF PinConfiguration for Realtek ALC888."
2510msgstr ""
2511
2512#. type: "ALC1200_PinConf_title"
2513#: Resources/templates/Localizable.strings:672
2514#, no-wrap
2515msgid "ALC1200"
2516msgstr "ALC1200"
2517
2518#. type: "ALC1200_PinConf_description"
2519#: Resources/templates/Localizable.strings:673
2520#, no-wrap
2521msgid "Set HDEF PinConfiguration for Realtek ALC1200."
2522msgstr ""
2523
2524#. type: "00_PinConf_title"
2525#: Resources/templates/Localizable.strings:675
2526#, no-wrap
2527msgid "00"
2528msgstr "00"
2529
2530#. type: "00_PinConf_description"
2531#: Resources/templates/Localizable.strings:676
2532#, no-wrap
2533msgid "Set HDEF PinConfiguration for ???."
2534msgstr ""
2535
2536#. type: "GraphicsEnabler_title"
2537#: Resources/templates/Localizable.strings:680
2538#, no-wrap
2539msgid "GraphicsEnabler=Yes"
2540msgstr "GraphicsEnabler=Yes"
2541
2542#. type: "GraphicsEnabler_description"
2543#: Resources/templates/Localizable.strings:681
2544#, no-wrap
2545msgid "Enables the option to autodetect NVIDIA, AMD/ATI or Intel based GPUs and inject the correct info."
2546msgstr "Włącza opcję automatycznego wykrywania GPU NVIDII i umieszczania odpowiednich informacji."
2547
2548#. type: "EnableHDMIAudio_title"
2549#: Resources/templates/Localizable.strings:683
2550#, no-wrap
2551msgid "EnableHDMIAudio=Yes"
2552msgstr "EnableHDMIAudio=Yes"
2553
2554#. type: "EnableHDMIAudio_description"
2555#: Resources/templates/Localizable.strings:684
2556#, no-wrap
2557msgid "Inject HDMi audio for NVIDIA or AMD/ATI."
2558msgstr "Włącz dźwięk po HDMI dla kart NVIDIA oraz AMD/ATI"
2559
2560#. type: "UseIntelHDMI_title"
2561#: Resources/templates/Localizable.strings:686
2562#, no-wrap
2563msgid "UseIntelHDMI=Yes"
2564msgstr "UseIntelHDMI=Yes"
2565
2566#. type: "UseIntelHDMI_description"
2567#: Resources/templates/Localizable.strings:687
2568#, no-wrap
2569msgid "If YES, hda-gfx=onboard-1 will be injected into the GFX0 and HDEF devices. Also, if an ATI or Nvidia HDMI device is present, they'll be assigned to onboard-2. If NO, then ATI or Nvidia devices will get onboard-1 as well as the HDAU device if present."
2570msgstr ""
2571
2572#. type: "UseAtiROM_title"
2573#: Resources/templates/Localizable.strings:689
2574#, no-wrap
2575msgid "UseAtiROM=Yes"
2576msgstr "UseAtiROM=Yes"
2577
2578#. type: "UseAtiROM_description"
2579#: Resources/templates/Localizable.strings:690
2580#, no-wrap
2581msgid "Enables UseAtiROM options."
2582msgstr "Włącza opcję UseAtiROM."
2583
2584#. type: "UseNvidiaROM_title"
2585#: Resources/templates/Localizable.strings:692
2586#, no-wrap
2587msgid "UseNvidiaROM=Yes"
2588msgstr "UseNvidiaROM=Yes"
2589
2590#. type: "UseNvidiaROM_description"
2591#: Resources/templates/Localizable.strings:693
2592#, no-wrap
2593msgid "Enables UseNvidiaROM options."
2594msgstr "Włącza opcję UseNvidiaROM."
2595
2596#. type: "VBIOS_title"
2597#: Resources/templates/Localizable.strings:695
2598#, no-wrap
2599msgid "VBIOS=Yes"
2600msgstr "VBIOS=Yes"
2601
2602#. type: "VBIOS_description"
2603#: Resources/templates/Localizable.strings:696
2604#, no-wrap
2605msgid "Enables VBIOS option"
2606msgstr "Włącza opcję VBIOS."
2607
2608#. type: "SkipIntelGfx_title"
2609#: Resources/templates/Localizable.strings:698
2610#, no-wrap
2611msgid "SkipIntelGfx=Yes"
2612msgstr "SkipIntelGfx=Yes"
2613
2614#. type: "SkipIntelGfx_description"
2615#: Resources/templates/Localizable.strings:699
2616#, no-wrap
2617msgid "Skip the GraphicsEnbaler autodetect for Intel based GPUs."
2618msgstr ""
2619
2620#. type: "SkipNvidiaGfx_title"
2621#: Resources/templates/Localizable.strings:701
2622#, no-wrap
2623msgid "SkipNvidiaGfx=Yes"
2624msgstr "SkipNvidiaGfx=Yes"
2625
2626#. type: "SkipNvidiaGfx_description"
2627#: Resources/templates/Localizable.strings:702
2628#, no-wrap
2629msgid "Skip the GraphicsEnbaler autodetect for NVIDIA based GPUs."
2630msgstr ""
2631
2632#. type: "SkipAtiGfx_title"
2633#: Resources/templates/Localizable.strings:704
2634#, no-wrap
2635msgid "SkipAtiGfx=Yes"
2636msgstr "SkipAtiGfx=Yes"
2637
2638#. type: "SkipAtiGfx_description"
2639#: Resources/templates/Localizable.strings:705
2640#, no-wrap
2641msgid "Skip the GraphicsEnbaler autodetect for AMD/ATI based GPUs."
2642msgstr ""
2643
2644#. type: "EnableBacklight_title"
2645#: Resources/templates/Localizable.strings:707
2646#, no-wrap
2647msgid "EnableBacklight=Yes"
2648msgstr "EnableBacklight=Yes"
2649
2650#. type: "EnableBacklight_description"
2651#: Resources/templates/Localizable.strings:708
2652#, no-wrap
2653msgid "Enables Backlight options for laptop with nVidia cards."
2654msgstr ""
2655
2656#. type: "EnableDualLink_title"
2657#: Resources/templates/Localizable.strings:710
2658#, no-wrap
2659msgid "EnableDualLink=Yes"
2660msgstr "EnableDualLink=Yes"
2661
2662#. type: "EnableDualLink_description"
2663#: Resources/templates/Localizable.strings:711
2664#, no-wrap
2665msgid "Enables DualLink options for nVidia and ATi cards."
2666msgstr ""
2667
2668#. type: "NvidiaGeneric_title"
2669#: Resources/templates/Localizable.strings:713
2670#, no-wrap
2671msgid "NvidiaGeneric=Yes"
2672msgstr "NvidiaGeneric=Yes"
2673
2674#. type: "NvidiaGeneric_description"
2675#: Resources/templates/Localizable.strings:714
2676#, no-wrap
2677msgid "Use the classic Nvidia name for the SystemProfiler (disabled by default)."
2678msgstr ""
2679
2680#. type: "NvidiaSingle_title"
2681#: Resources/templates/Localizable.strings:716
2682#, no-wrap
2683msgid "NvidiaSingle=No"
2684msgstr ""
2685
2686#. type: "NvidiaSingle_description"
2687#: Resources/templates/Localizable.strings:717
2688#, no-wrap
2689msgid "If you have two cards Nvidia and wants to inject only first one then you can set this parameter (enabled by default)."
2690msgstr ""
2691
2692#. type: "Verbose_title"
2693#: Resources/templates/Localizable.strings:723
2694#, no-wrap
2695msgid "Verbose Mode"
2696msgstr "Verbose Mode (-v)"
2697
2698#. type: "Verbose_description"
2699#: Resources/templates/Localizable.strings:724
2700#, no-wrap
2701msgid "Turns on verbose logging and allows you to see messages from both Chameleon and the OS X kernel at boot time. Essential for troubleshooting."
2702msgstr "Włącza komunikaty diagnostyczne z kernela OS X oraz bootlodera. Niezbędne przy szukaniu problemów."
2703
2704#. type: "Singleusermode_title"
2705#: Resources/templates/Localizable.strings:726
2706#, no-wrap
2707msgid "Single User Mode"
2708msgstr "Single User Mode (-s)"
2709
2710#. type: "Singleusermode_description"
2711#: Resources/templates/Localizable.strings:727
2712#, no-wrap
2713msgid "A troubleshooting option used for booting into OS X's BSD/Unix command line."
2714msgstr "Opcja wykorzystywana przy naprawianiu problemów, Uruchamia system w trybie poleceń BSD/Unix."
2715
2716#. type: "Ignorecaches_title"
2717#: Resources/templates/Localizable.strings:729
2718#, no-wrap
2719msgid "Ignore Caches"
2720msgstr "Ignore Caches (-f)"
2721
2722#. type: "Ignorecaches_description"
2723#: Resources/templates/Localizable.strings:730
2724#, no-wrap
2725msgid "Not an option that's needed for everyday booting, but it can be useful if you want OS X to load all files from it's system folders, rather than relying on it's pre-built caches."
2726msgstr "Nie przydaje się przy każdym uruchamianiu, ale może być użyteczne jeśli chcesz, by system przeładował wszystkie pliki, zamiast ładowania cache."
2727
2728#. type: "Npci_title"
2729#: Resources/templates/Localizable.strings:732
2730#, no-wrap
2731msgid "npci=0x2000"
2732msgstr "npci=0x2000"
2733
2734#. type: "Npci_description"
2735#: Resources/templates/Localizable.strings:733
2736#, no-wrap
2737msgid "For overcoming a hang at 'PCI configuration begin' on some systems. 0x2000 is the kIOPCIConfiguratorPFM64 flag, as seen in the IOPCIFamily source code."
2738msgstr "Czasem naprawia błąd PCI Configuration Begin"
2739
2740#. type: "Npci3_title"
2741#: Resources/templates/Localizable.strings:735
2742#, no-wrap
2743msgid "npci=0x3000"
2744msgstr "npci=0x3000"
2745
2746#. type: "Npci3_description"
2747#: Resources/templates/Localizable.strings:736
2748#, no-wrap
2749msgid "For overcoming a hang at 'PCI configuration begin' on some systems. 0x3000 is the kIOPCIConfiguratorPFM64 flag, as seen in the IOPCIFamily source code."
2750msgstr "Czasem naprawia błąd PCI Configuration Begin"
2751
2752#. type: "WaitingRootDevice_title"
2753#: Resources/templates/Localizable.strings:738
2754#, no-wrap
2755msgid "ahcidisk=1 debug=8"
2756msgstr "ahcidisk=1 debug=8"
2757
2758#. type: "WaitingRootDevice_description"
2759#: Resources/templates/Localizable.strings:739
2760#, no-wrap
2761msgid ""
2762"Info here: Waiting for root device when kernel cache used only with some disks +FIX\n"
2763"http://www.insanelymac.com/forum/topic/280062-waiting-for-root-device-when-kernel-cache-used-only-with-some-disks-fix/\n"
2764"Findings credits to bcc9."
2765msgstr ""
2766
2767#. type: "Darkwake_title"
2768#: Resources/templates/Localizable.strings:743
2769#, no-wrap
2770msgid "darkwake=0"
2771msgstr "darkwake=0"
2772
2773#. type: "Darkwake_description"
2774#: Resources/templates/Localizable.strings:744
2775#, no-wrap
2776msgid "Lion only. Disables the 'low power wake' feature which can sometimes leave the screen black after wake from sleep."
2777msgstr "Tylko dla OSX Lion. Wyłącza budzenie z niskim użyciem energii 'low power wake', które czasem zostawia czarny ekran po uśpieniu."
2778
2779#. type: "NvdaDrv1_title"
2780#: Resources/templates/Localizable.strings:746
2781#, no-wrap
2782msgid "nvda_drv=1"
2783msgstr "nvda_drv=1"
2784
2785#. type: "NvdaDrv1_description"
2786#: Resources/templates/Localizable.strings:747
2787#, no-wrap
2788msgid ""
2789"It introduces a new Preference Pane under System Preferences that allows you to enable the Nvidia Web Driver.\n"
2790"Info here: New Nvidia Retail Driver Install Solution\n"
2791"http://www.insanelymac.com/forum/topic/288582-new-nvidia-retail-driver-install-solution/\n"
2792"Findings credits to meklort and Rampage Dev."
2793msgstr ""
2794
2795#. type: "kext-dev-mode1_title"
2796#: Resources/templates/Localizable.strings:752
2797#, no-wrap
2798msgid "kext-dev-mode=1"
2799msgstr "kext-dev-mode=1"
2800
2801#. type: "kext-dev-mode1_description"
2802#: Resources/templates/Localizable.strings:753
2803#, no-wrap
2804msgid "In Yosemite Developer Previews, unsigned or improperly signed kexts will not be loaded. To use unsigned kexts during development, this strict check can be disabled by adding a 'kext-dev-mode=1' boot arg."
2805msgstr ""
2806
2807#. type: "rootless0_title"
2808#: Resources/templates/Localizable.strings:755
2809#, no-wrap
2810msgid "rootless=0"
2811msgstr ""
2812
2813#. type: "rootless0_description"
2814#: Resources/templates/Localizable.strings:756
2815#, no-wrap
2816msgid "Rootless is a new feature introduced in OS X 10.11 (El Capitan), and it disallows modifying system files. To by-passing this restriction, this strict feature can be disabled by adding a 'rootless=0' boot arg. ('rootless=1' enable it)"
2817msgstr ""
2818
2819#. type: "Dart0_title"
2820#: Resources/templates/Localizable.strings:758
2821#, no-wrap
2822msgid "dart=0"
2823msgstr "dart=0"
2824
2825#. type: "Dart0_description"
2826#: Resources/templates/Localizable.strings:759
2827#, no-wrap
2828msgid ""
2829"Avoiding the DMAR processing causing by VT-d function in Osx (Virtualization).\n"
2830"More information by bcc9 here: http://www.insanelymac.com/forum/topic/282989-vtd0-fault-after-1082-google-hasnt-heard-of-it-any-help/#entry1867000"
2831msgstr ""
2832
2833#. type: "mac-de_title"
2834#: Resources/templates/Localizable.strings:766
2835#, no-wrap
2836msgid "German Mac Keyboard"
2837msgstr "German Mac Keyboard"
2838
2839#. type: "mac-de_description"
2840#: Resources/templates/Localizable.strings:767
2841#, no-wrap
2842msgid "Use the keyboard layout for a German Mac keyboard"
2843msgstr "Użyj układu klawiatury: German Mac"
2844
2845#. type: "mac-es_title"
2846#: Resources/templates/Localizable.strings:769
2847#, no-wrap
2848msgid "Spanish Mac Keyboard"
2849msgstr "Spanish Mac Keyboard"
2850
2851#. type: "mac-es_description"
2852#: Resources/templates/Localizable.strings:770
2853#, no-wrap
2854msgid "Use the keyboard layout for a Spanish Mac keyboard"
2855msgstr "Użyj układu klawiatury: Spanish Mac"
2856
2857#. type: "mac-fr_title"
2858#: Resources/templates/Localizable.strings:772
2859#, no-wrap
2860msgid "French Mac Keyboard"
2861msgstr "French Mac Keyboard"
2862
2863#. type: "mac-fr_description"
2864#: Resources/templates/Localizable.strings:773
2865#, no-wrap
2866msgid "Use the keyboard layout for a French Mac keyboard"
2867msgstr "Użyj układu klawiatury: French Mac"
2868
2869#. type: "mac-it_title"
2870#: Resources/templates/Localizable.strings:775
2871#, no-wrap
2872msgid "Italian Mac Keyboard"
2873msgstr "Italian Mac Keyboard"
2874
2875#. type: "mac-it_description"
2876#: Resources/templates/Localizable.strings:776
2877#, no-wrap
2878msgid "Use the keyboard layout for an Italian Mac keyboard"
2879msgstr "Użyj układu klawiatury: Italian Mac"
2880
2881#. type: "mac-se_title"
2882#: Resources/templates/Localizable.strings:778
2883#, no-wrap
2884msgid "Swedish Mac Keyboard"
2885msgstr "Swedish Mac Keyboard"
2886
2887#. type: "mac-se_description"
2888#: Resources/templates/Localizable.strings:779
2889#, no-wrap
2890msgid "Use the keyboard layout for a Swedish Mac keyboard"
2891msgstr "Użyj układu klawiatury: Swedish Mac"
2892
2893#. type: "pc-fr_title"
2894#: Resources/templates/Localizable.strings:781
2895#, no-wrap
2896msgid "French PC Keyboard"
2897msgstr "French PC Keyboard"
2898
2899#. type: "pc-fr_description"
2900#: Resources/templates/Localizable.strings:782
2901#, no-wrap
2902msgid "Use the keyboard layout for a French PC keyboard"
2903msgstr "Użyj układu klawiatury: French PC"
2904
2905#. type: "Embed_title"
2906#: Resources/templates/Localizable.strings:789
2907#, no-wrap
2908msgid "Embed"
2909msgstr "Embed"
2910
2911#. type: "Embed_description"
2912#: Resources/templates/Localizable.strings:790
2913#, no-wrap
2914msgid "A smaller simple version of the new default theme used when building a version of Chameleon which requires an embedded theme."
2915msgstr "Mniejsza, prosta wersja nowego tematu, domyślnie używana podczas tworzenia wersji Chameleona, który wymaga osadzonych tematów. "
2916
2917#. type: "Legacy_title"
2918#: Resources/templates/Localizable.strings:792
2919#, no-wrap
2920msgid "Legacy"
2921msgstr "Legacy"
2922
2923#. type: "Legacy_description"
2924#: Resources/templates/Localizable.strings:793
2925#, no-wrap
2926msgid "Chameleon's original default theme introduced for v2.0 RC1"
2927msgstr "Poprzedni domyślny temat Chameleona."
2928
2929#. type: "Default_title"
2930#: Resources/templates/Localizable.strings:795
2931#, no-wrap
2932msgid "Standard"
2933msgstr "Chameleon Standard"
2934
2935#. type: "Default_description"
2936#: Resources/templates/Localizable.strings:796
2937#, no-wrap
2938msgid "Chameleon default theme introduced for v2.0 RC5"
2939msgstr "Nowy domyślny temat Chameleona."
2940
2941#. type: "Bullet_title"
2942#: Resources/templates/Localizable.strings:798
2943#, no-wrap
2944msgid "Bullet"
2945msgstr "Bullet"
2946
2947#. type: "Bullet_description"
2948#: Resources/templates/Localizable.strings:799
2949#, no-wrap
2950msgid "A lovely simple theme by NoSmokingBandit from April 2009."
2951msgstr "Piękny, prosty temat autorstwa NoSmokingBandit z kwietnia 2009."
2952
2953#. type: "Audio_title"
2954#: Resources/templates/Localizable.strings:808
2955#, no-wrap
2956msgid "Audio"
2957msgstr "Audio"
2958
2959#. type: "Audio_description"
2960#: Resources/templates/Localizable.strings:809
2961#, no-wrap
2962msgid "A selection of options that deal with audio."
2963msgstr ""
2964
2965#. type: "Control_title"
2966#: Resources/templates/Localizable.strings:812
2967#, no-wrap
2968msgid "Control Options"
2969msgstr "Kontrola chameleona"
2970
2971#. type: "Control_description"
2972#: Resources/templates/Localizable.strings:813
2973#, no-wrap
2974msgid "Settings to control how Chameleon works."
2975msgstr "Ustawienia działania Chameleona."
2976
2977#. type: "General_title"
2978#: Resources/templates/Localizable.strings:816
2979#, no-wrap
2980msgid "General Options"
2981msgstr "Ogólne opcje"
2982
2983#. type: "General_description"
2984#: Resources/templates/Localizable.strings:817
2985#, no-wrap
2986msgid "Choose from a selection of base options."
2987msgstr "Wybierz ogólne opcje."
2988
2989#. type: "KernelFlags_title"
2990#: Resources/templates/Localizable.strings:820
2991#, no-wrap
2992msgid "Kernel Flags"
2993msgstr "Flagi kernela"
2994
2995#. type: "KernelFlags_description"
2996#: Resources/templates/Localizable.strings:821
2997#, no-wrap
2998msgid "Choose from a selection of kernel flags."
2999msgstr "Wybierz flagi kernela."
3000
3001#. type: "PowerManagement_title"
3002#: Resources/templates/Localizable.strings:824
3003#, no-wrap
3004msgid "Power Management"
3005msgstr "Zarządzanie energią"
3006
3007#. type: "PowerManagement_description"
3008#: Resources/templates/Localizable.strings:825
3009#, no-wrap
3010msgid "A selection of options that deal with power management and speedstep."
3011msgstr "Wybierz ustawienia związane z zarządzaniem energią i SpeedSteepem."
3012
3013#. type: "Resolution_description"
3014#: Resources/templates/Localizable.strings:829
3015#, no-wrap
3016msgid "Set one resolution to use."
3017msgstr "Set one resolution to use."
3018
3019#. type: "HDEFLayout_title"
3020#: Resources/templates/Localizable.strings:832
3021#, no-wrap
3022msgid "HDEF Layout"
3023msgstr "HDEF Layout"
3024
3025#. type: "HDEFLayout_description"
3026#: Resources/templates/Localizable.strings:833
3027#, no-wrap
3028msgid "Set one HDEF Layout ID to use for your HDA controller."
3029msgstr ""
3030
3031#. type: "HDAULayout_title"
3032#: Resources/templates/Localizable.strings:836
3033#, no-wrap
3034msgid "HDAU Layout"
3035msgstr "HDAU Layout"
3036
3037#. type: "HDAULayout_description"
3038#: Resources/templates/Localizable.strings:837
3039#, no-wrap
3040msgid "Set one HDAU Layout ID to use for your HDMi controller."
3041msgstr ""
3042
3043#. type: "IntelCapri_title"
3044#: Resources/templates/Localizable.strings:840
3045#, no-wrap
3046msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
3047msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
3048
3049#. type: "IntelCapri_description"
3050#: Resources/templates/Localizable.strings:841
3051#, no-wrap
3052msgid "Set one AAPL,ig-platform-id to use for your Intel HD4000."
3053msgstr ""
3054
3055#. type: "IntelAzul_title"
3056#: Resources/templates/Localizable.strings:844
3057#, no-wrap
3058msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3059msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3060
3061#. type: "IntelAzul_description"
3062#: Resources/templates/Localizable.strings:845
3063#, no-wrap
3064msgid "Set one AAPL,ig-platform-id to use for your Intel Haswell."
3065msgstr ""
3066
3067#. type: "IntelBdw_title"
3068#: Resources/templates/Localizable.strings:848
3069#, fuzzy, no-wrap
3070#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3071msgid "Intel Bdw AAPL,ig-platform-id"
3072msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3073
3074#. type: "IntelBdw_description"
3075#: Resources/templates/Localizable.strings:849
3076#, no-wrap
3077msgid "Set one AAPL,ig-platform-id to use for your Intel Broadwell."
3078msgstr ""
3079
3080#. type: "HDEFPinConfiguration_title"
3081#: Resources/templates/Localizable.strings:852
3082#, no-wrap
3083msgid "HDEF PinConfiguration"
3084msgstr "HDEF PinConfiguration"
3085
3086#. type: "HDEFPinConfiguration_description"
3087#: Resources/templates/Localizable.strings:853
3088#, no-wrap
3089msgid "Set one HDEF PinConfiguration to use."
3090msgstr ""
3091
3092#. type: "Video_title"
3093#: Resources/templates/Localizable.strings:856
3094#, no-wrap
3095msgid "Video"
3096msgstr "Grafika"
3097
3098#. type: "Video_description"
3099#: Resources/templates/Localizable.strings:857
3100#, no-wrap
3101msgid "A selection of options that deal with video."
3102msgstr "Wybierz ustawienia związane z obsługą grafiki."
3103
3104#. type: "Keymaps_title"
3105#: Resources/templates/Localizable.strings:860
3106#, no-wrap
3107msgid "KeyLayout"
3108msgstr "KeyLayout"
3109
3110#. type: "Keymaps_description"
3111#: Resources/templates/Localizable.strings:861
3112#, no-wrap
3113msgid "Select one keylayout to use. This will also install the Keylayout module and keymaps."
3114msgstr "Select one keylayout to use. This will also install the Keylayout module and keymaps."
3115
3116#. type: "Patches_title"
3117#: Resources/templates/Localizable.strings:870
3118#, fuzzy, no-wrap
3119#| msgid "Kext Patcher"
3120msgid "Patches"
3121msgstr "Kext Patcher"
3122
3123#. type: "Patches_description"
3124#: Resources/templates/Localizable.strings:871
3125#, fuzzy, no-wrap
3126#| msgid "A selection of options that deal with video."
3127msgid "A selection of options to patch the kernel."
3128msgstr "Wybierz ustawienia związane z obsługą grafiki."
3129
3130#. type: "kernelPatcher_title"
3131#: Resources/templates/Localizable.strings:873
3132#, fuzzy, no-wrap
3133#| msgid "Kernel Patcher"
3134msgid "kernel Patcher"
3135msgstr "Kernel Patcher"
3136
3137#. type: "kernelPatcher_description"
3138#: Resources/templates/Localizable.strings:874
3139#, no-wrap
3140msgid "Select one patch for your kernel."
3141msgstr ""
3142
3143#. type: "KernelBooter_kexts_title"
3144#: Resources/templates/Localizable.strings:877
3145#, no-wrap
3146msgid "KernelBooter_kexts"
3147msgstr ""
3148
3149#. type: "KernelBooter_kexts_description"
3150#: Resources/templates/Localizable.strings:878
3151#, no-wrap
3152msgid "Re-enable /Extra/Extensions kexts on newer OSes."
3153msgstr ""
3154
3155#. type: "KernelPm_title"
3156#: Resources/templates/Localizable.strings:881
3157#, fuzzy, no-wrap
3158#| msgid "Kernel Patcher"
3159msgid "KernelPm"
3160msgstr "Kernel Patcher"
3161
3162#. type: "KernelPm_description"
3163#: Resources/templates/Localizable.strings:882
3164#, fuzzy, no-wrap
3165#| msgid "Power Management"
3166msgid "Kernel Power Management patch."
3167msgstr "Zarządzanie energią"
3168
3169#. type: "KernelLapicError_title"
3170#: Resources/templates/Localizable.strings:885
3171#, fuzzy, no-wrap
3172#| msgid "Kernel Patcher"
3173msgid "KernelLapicError"
3174msgstr "Kernel Patcher"
3175
3176#. type: "KernelLapicError_description"
3177#: Resources/templates/Localizable.strings:886
3178#, no-wrap
3179msgid "Remove the Local Apic Error panic."
3180msgstr ""
3181
3182#. type: "KernelLapicVersion_title"
3183#: Resources/templates/Localizable.strings:889
3184#, fuzzy, no-wrap
3185#| msgid "Kernel Patcher"
3186msgid "KernelLapicVersion"
3187msgstr "Kernel Patcher"
3188
3189#. type: "KernelLapicVersion_description"
3190#: Resources/templates/Localizable.strings:890
3191#, no-wrap
3192msgid "Remove the Local Apic Version panic."
3193msgstr ""
3194
3195#. type: "KernelHaswell_title"
3196#: Resources/templates/Localizable.strings:893
3197#, fuzzy, no-wrap
3198#| msgid "Kernel Flags"
3199msgid "KernelHaswell"
3200msgstr "Flagi kernela"
3201
3202#. type: "KernelHaswell_description"
3203#: Resources/templates/Localizable.strings:894
3204#, no-wrap
3205msgid "Patch for Haswell \\\"E\\\" and \\\"ULT\\\" support on older OSes."
3206msgstr ""
3207
3208#. type: "KernelcpuFamily_title"
3209#: Resources/templates/Localizable.strings:897
3210#, no-wrap
3211msgid "KernelcpuFamily"
3212msgstr ""
3213
3214#. type: "KernelcpuFamily_description"
3215#: Resources/templates/Localizable.strings:898
3216#, no-wrap
3217msgid "Patch the cpuid_family address to remove the _cpuid_set_info _panic and _tsc_init _panic. For unsupported CPUs"
3218msgstr ""
3219
3220#. type: "KernelSSE3_title"
3221#: Resources/templates/Localizable.strings:901
3222#, no-wrap
3223msgid "KernelSSE3"
3224msgstr ""
3225
3226#. type: "KernelSSE3_description"
3227#: Resources/templates/Localizable.strings:902
3228#, no-wrap
3229msgid "Patch to enable more SSE3 instructions on older CPUs to run newer OSes."
3230msgstr ""
3231
3232#. type: "Themes_title"
3233#: Resources/templates/Localizable.strings:907
3234#, no-wrap
3235msgid "Themes"
3236msgstr "Tematy"
3237
3238#. type: "Themes_description"
3239#: Resources/templates/Localizable.strings:908
3240#, no-wrap
3241msgid ""
3242"A collection of sample themes\n"
3243"More themes can be found at http://forum.voodooprojects.org/index.php/board,7.0.html"
3244msgstr ""
3245"Kolekcja przykładowych tematów graficznych.\n"
3246"Więcej tematów znajdziesz na http://forum.voodooprojects.org/index.php/board,7.0.html"
3247
3248#, fuzzy
3249#~| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3250#~ msgid "Intel Bdw (Broadwell) AAPL,ig-platform-id"
3251#~ msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3252
3253#~ msgid "Install Type"
3254#~ msgstr "Typ Instalacji"
3255
3256#~ msgid ""
3257#~ "Choose to perform a new installation or upgrade an existing installation."
3258#~ msgstr ""
3259#~ "Wybierz, by przeprowadzić nową instalację, lub zaktualizować istniejącą."
3260
3261#~ msgid "New Installation"
3262#~ msgstr "Nowa Instalacja"
3263
3264#~ msgid ""
3265#~ "Backup an existing /Extra folder, if found on the target partition. A new "
3266#~ "one will be created if any options are chosen from the installer, other "
3267#~ "than the Bootloader."
3268#~ msgstr ""
3269#~ "Stwórz kopię istniejącego folderu /Extra, jeśli istnieje on na wybranej "
3270#~ "parycji. Zostanie utworzony nowy jeśli są wybrane jakiekolwiek opcje, "
3271#~ "inne niż z kategorii Bootloader."
3272
3273#~ msgid "Upgrade"
3274#~ msgstr "Aktualizacja"
3275
3276#~ msgid ""
3277#~ "Merge an existing /Extra folder, if found on the target, with any options "
3278#~ "chosen from the installer, other than the Bootloader. The original /Extra "
3279#~ "folder will be backed up."
3280#~ msgstr ""
3281#~ "Scal folder /Extra, jeśli istnieje on na wybranej parycji, z opcjami "
3282#~ "wybranymi w instalatorze, innymi niż z kategorii Bootloader."
3283
3284#~ msgid ""
3285#~ "This module permits the user to define the keyboard key mappings. This "
3286#~ "module and associated keymaps are installed by default."
3287#~ msgstr "Ten moduł pozwala użytkownikowi zdefiniować mapowania klawiatury."
3288
3289#~ msgid "Utilities"
3290#~ msgstr "Narzędzia"
3291
3292#~ msgid "Optional files to help setup"
3293#~ msgstr "Opcjonalne pliki przydatne w konfiguracji."
3294
3295#~ msgid "Preference Panel"
3296#~ msgstr "Panel Preferencji"
3297
3298#~ msgid "Installs Preference Panel for Chameleon."
3299#~ msgstr "Instaluje Panel Preferencji dla Chameleona."
3300
3301#~ msgid "Copies an example smbios.plist in /Extra/Configuration."
3302#~ msgstr "Kopiuje domyślne smbios.plist w /Extra/Configuration."
3303
3304#~ msgid "Documentation"
3305#~ msgstr "Dokumentacja"
3306
3307#~ msgid "Documentation for Chameleon manual install and use"
3308#~ msgstr "Dokumentacja dla użytkowania i instalacji ręcznej Chameleona."
3309
3310#~ msgid "None"
3311#~ msgstr "Żaden"
3312
3313#~ msgid "Don't choose a resolution."
3314#~ msgstr "Nie wybieraj rozdzielczości."
3315
3316#~ msgid "Don't choose a keylayout."
3317#~ msgstr "Nie wybieraj układu klawiatury."
3318

Archive Download this file

Revision: 2766