Chameleon

Chameleon Svn Source Tree

Root/branches/ErmaC/package/Resources/Bulgarian.lproj/Description.html

  • Property svn:executable set to *
1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2<html>
3<head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
5 <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
6 <title></title>
7 <style type="text/css">
8 p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Lucida Grande;}
9 </style>
10</head>
11<body>
12<p class="p1">Chameleon е комбинация от разбични boot loader компоненти.<br />Базиран е на fake EFI изпълнението на Дейвид Ейлиът добавено към проекта boot-132 на Apple.<br />Chameleon е разширен със следните ключови функции:</p>
13<br />
14<p class="p1">Нови функции в Chameleon 2.0</p>
15<br>
16<p class="p1"> - Напълно управляем графичен интерфейс за добавяне на живи цветове към Darwin Bootloader.</p>
17<p class="p1"> - Boot-ва retail DVD-та чрез директно зареждане на ramdisk image без помоща на допълнителни програми.</p>
18<p class="p1"> - Хибернация.</p>
19<p class="p1"> - SMBIOS заместване, за да бъдат модифицирани оригиналните SMBIOS стойности.</p>
20<p class="p1"> - DSDT заместване, за да бъде използвано модифицирано DSDT, което решава множество проблеми.</p>
21<br>
22<p class="p1"> - Вграждане на особеностите на различни хардуерни устройства посредством device-properties стрингове.</p>
23<p class="p1"> - Хибридни boot0 / boot1h за MBR и GPT разделени дискове..</p>
24<p class="p1"> - Автоматично разпознаване на FSB за новите AMD процесори.</p>
25<p class="p1"> - Поддръжка на Apple Software RAID..</p>
26<br />
27<p class="p1">За повече информация посетете: <a href="http://chameleon.osx86.hu">http://chameleon.osx86.hu</a></p>
28</body>
29</html>
30</html>
31

Archive Download this file

Revision: 1350