Chameleon

Chameleon Svn Source Tree

Root/trunk/package/po/pl.po

1# SOME DESCRIPTIVE TITLE
2# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: Chameleon 2.3\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2015-05-23 13:27+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2015-02-13 18:32-0000\n"
12"Last-Translator: oswaldini <oswaldinimtb@gmail.com>\n"
13"Language-Team: pl <pl@li.org>\n"
14"Language: pl\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"X-Generator: Pootle 2.5.0-rc1\n"
19"X-POOTLE-MTIME: 1368280430.0\n"
20
21#. type: Content of: <html><body><div><p>
22#: Resources/templates/Welcome.html:22
23msgid "Chameleon"
24msgstr "Chameleon"
25
26#. type: Content of: <html><body><div><p>
27#: Resources/templates/Welcome.html:23
28msgid "v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
29msgstr "v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
30
31#. type: Content of: <html><body><div><p>
32#: Resources/templates/Welcome.html:25
33msgid "Do not install to an Apple Macintosh computer"
34msgstr "Nie instaluj na komputerze Apple Macintosh"
35
36#. type: Content of: <html><body><div><p>
37#: Resources/templates/Welcome.html:27
38msgid "Developers :"
39msgstr "Developerzy :"
40
41#. type: Content of: <html><body><div><p>
42#: Resources/templates/Welcome.html:28
43msgid "%DEVELOP%"
44msgstr "%DEVELOP%"
45
46#. type: Content of: <html><body><div><p>
47#: Resources/templates/Welcome.html:30
48msgid "Thanks to :"
49msgstr "Podziękowania dla :"
50
51#. type: Content of: <html><body><div><p>
52#: Resources/templates/Welcome.html:31
53msgid "%CREDITS%"
54msgstr "%CREDITS%"
55
56#. type: Content of: <html><body><div><p>
57#: Resources/templates/Welcome.html:33
58msgid "Package :"
59msgstr "Pakiet :"
60
61#. type: Content of: <html><body><div><p>
62#: Resources/templates/Welcome.html:34
63msgid "%PKGDEV%"
64msgstr "%PKGDEV%"
65
66#. type: Content of: <html><body><div><p>
67#: Resources/templates/Welcome.html:36 Resources/templates/Conclusion.html:30
68msgid "Package built by: %WHOBUILD%, language translated by: blackosx"
69msgstr "Package built by: %WHOBUILD%, language translated by: janek202"
70
71#. type: Content of: <html><body><div><p>
72#: Resources/templates/Welcome.html:37 Resources/templates/Conclusion.html:31
73msgid "Copyright © %CPRYEAR%"
74msgstr "Copyright © %CPRYEAR%"
75
76#. type: Content of: <html><body><p>
77#: Resources/templates/Description.html:18
78msgid ""
79"Chameleon is a boot loader built using a combination of components which "
80"evolved from the development of David Elliott's fake EFI implementation "
81"added to Apple's boot-132 project."
82msgstr ""
83"Chameleon jest połączeniem różnych komponentów boot loadera. Jest oparty na "
84"implementacji fake EFI Davida Elliotta dodanej do projektu boot-132 Apple'a."
85
86#. type: Content of: <html><body><p>
87#: Resources/templates/Description.html:20
88msgid "Chameleon v2 is extended with many features. For example:"
89msgstr ""
90"Chameleon jest rozszerzony o następujące funkcje. Nowe funkcje w Chameleonie "
91"2.0:"
92
93#. type: Content of: <html><body><p>
94#: Resources/templates/Description.html:22
95msgid "- Fully customizable GUI to bring some color to the Darwin Bootloader."
96msgstr ""
97"- Całkowicie konfigurowalne GUI by dodać trochę koloru do Bootloadera Darwin."
98
99#. type: Content of: <html><body><p>
100#: Resources/templates/Description.html:23
101msgid ""
102"- Load a ramdisk to directly boot retail DVDs without additional programs."
103msgstr ""
104"- Uruchamianie płyt Retail DVD przez bezpośrednie ładowanie obrazu ramdisk "
105"bez pomocy dodatkowych programów."
106
107#. type: Content of: <html><body><p>
108#: Resources/templates/Description.html:24
109msgid "- Hibernation. Enjoy resuming your Mac OS X with a preview image."
110msgstr ""
111"- Hibernacja. Ciesz się przywracaniem Twojego systemu Mac OS X z obrazu "
112"pamięci."
113
114#. type: Content of: <html><body><p>
115#: Resources/templates/Description.html:25
116msgid "- SMBIOS override to modify the factory SMBIOS values."
117msgstr "- Zastąpienie SMBIOS by zmodyfikować jego fabryczne wartości."
118
119#. type: Content of: <html><body><p>
120#: Resources/templates/Description.html:26
121msgid ""
122"- DSDT override to use a modified fixed DSDT which can solve several issues."
123msgstr ""
124"- Zastąpienie DSDT by móc używać zmodyfikowanego, poprawionego DSDT, który "
125"może rozwiązać parę problemów."
126
127#. type: Content of: <html><body><p>
128#: Resources/templates/Description.html:27
129msgid "- Device Property Injection via device-properties string."
130msgstr ""
131"- Wstrzykiwanie ustawień urządzeń (Device Property Injection) przez łańcuch "
132"device-properties."
133
134#. type: Content of: <html><body><p>
135#: Resources/templates/Description.html:28
136msgid "- hybrid boot0 / boot1h for MBR and GPT partitioned disks."
137msgstr "- Hybrydowe boot0 / boot1h dla dysków w układzie partycji MBR i GPT."
138
139#. type: Content of: <html><body><p>
140#: Resources/templates/Description.html:29
141msgid "- Automatic FSB detection code even for recent AMD CPUs."
142msgstr "- Automatyczne wykrywanie FSB nawet dla najnowszych procesorów AMD."
143
144#. type: Content of: <html><body><p>
145#: Resources/templates/Description.html:30
146msgid "- Apple Software RAID support."
147msgstr "- Obsługa Apple Software RAID."
148
149#. type: Content of: <html><body><p>
150#: Resources/templates/Description.html:31
151msgid "- Nvidia &amp; ATI/AMD Graphics Card Enabler."
152msgstr "- Automatyczne uruchamianie kart NVIDII oraz ATI/AMD."
153
154#. type: Content of: <html><body><p>
155#: Resources/templates/Description.html:32
156msgid "- Module support"
157msgstr "- Wsparcie dla modułów."
158
159#. type: Content of: <html><body><p>
160#: Resources/templates/Description.html:33
161msgid "- Memory detection adapted from memtest86:&nbsp;"
162msgstr "- Wykrywanie pamięci dostosowane z memtest86:&nbsp;"
163
164#. type: Content of: <html><body><p>
165#: Resources/templates/Description.html:34
166msgid ""
167"- Automatic P-State &amp; C-State generation for native power management."
168msgstr ""
169"- Automatyczne generowanie stanów P-State &amp; C-State w celu uzyskania "
170"natywnego zarządzania energią."
171
172#. type: Content of: <html><body><p>
173#: Resources/templates/Description.html:35
174msgid "- Message logging."
175msgstr "- Logownie komunikatów."
176
177#. type: Content of: <html><body><p>
178#: Resources/templates/Description.html:37
179msgid "The code is released under version 2 of the Gnu Public License."
180msgstr "Kod jest publikowany z licencją Gnu Public License w wersji 2."
181
182#. type: Content of: <html><body><p><span>
183#: Resources/templates/Description.html:40
184msgid "FAQ's:&nbsp;"
185msgstr "By uzyskać bardziej dokładne informacje, odwiedź:&nbsp;"
186
187#. type: Content of: <html><body><div><p>
188#: Resources/templates/Conclusion.html:22
189msgid "The scripts have completed and a file named&nbsp;"
190msgstr "Zakończono wykonywanie skryptów i plik logu&nbsp;"
191
192#. type: Content of: <html><body><div><p><span>
193#: Resources/templates/Conclusion.html:22
194msgid "@LOG_FILENAME@"
195msgstr "@LOG_FILENAME@"
196
197#. type: Content of: <html><body><div><p>
198#: Resources/templates/Conclusion.html:23
199msgid "&nbsp;has been written to the root of your chosen partition."
200msgstr "&nbsp;został zapisany na głównym katalogu wybranej partycji."
201
202#. type: Content of: <html><body><div><p>
203#: Resources/templates/Conclusion.html:25
204msgid "Please&nbsp;"
205msgstr "Proszę&nbsp;"
206
207#. type: Content of: <html><body><div><p><span>
208#: Resources/templates/Conclusion.html:25
209msgid "read it"
210msgstr "przeczytaj go"
211
212#. type: Content of: <html><body><div><p>
213#: Resources/templates/Conclusion.html:26
214msgid ""
215"&nbsp;to find out if the installation was successful and keep it for a "
216"record of what was done."
217msgstr ""
218"&nbsp;by dowiedzieć się, czy instalacja przebiegła pomyślnie i zachowaj go "
219"jako zapis, co zostało wykonane."
220
221#. type: Content of: <html><body><div><p>
222#: Resources/templates/Conclusion.html:28
223msgid "Chameleon v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
224msgstr "Chameleon v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
225
226#. type: "Chameleon_Package_Title"
227#: Resources/templates/Localizable.strings:4
228#, no-wrap
229msgid "Chameleon Bootloader Package"
230msgstr "Chameleon Bootloader"
231
232#. type: "ERROR_BOOTVOL"
233#: Resources/templates/Localizable.strings:9
234#, no-wrap
235msgid "This software must be installed on the startup volume."
236msgstr "To oprogramowanie musi być zainstalowane na woluminie startowym."
237
238#. type: "ERROR_INSTALL"
239#: Resources/templates/Localizable.strings:10
240#, no-wrap
241msgid "This volume does not meet the requirements for this update."
242msgstr "Ten wolumin nie spełnia wymagań dla tego uaktualnienia."
243
244#. type: "Newer_Package_Installed_message"
245#: Resources/templates/Localizable.strings:12
246#, no-wrap
247msgid "A newer version of Chameleon is already installed"
248msgstr "Nowsza wersja Chameleona jest już zainstalowana."
249
250#. type: "Intel_Mac_message"
251#: Resources/templates/Localizable.strings:13
252#, no-wrap
253msgid "This software cannot be installed on this computer."
254msgstr "To oprogramowanie nie może być zainstalowane na tym komputerze."
255
256#. type: "Chameleon_title"
257#: Resources/templates/Localizable.strings:19
258#, no-wrap
259msgid "Chameleon Bootloader"
260msgstr "Chameleon Bootloader"
261
262#. type: "Chameleon_description"
263#: Resources/templates/Localizable.strings:20
264#, no-wrap
265msgid ""
266"Chameleon requires three essential files. (in simple terms)\n"
267"boot0 (On the drive's MBR) responsible for loading boot1.\n"
268"boot1 (On the partition's boot-sector) to finding boot2.\n"
269"boot2 (On the partition's root directory) for loading kernel etc."
270msgstr ""
271"Chameleon wymaga trzech podstawowych plików. (mówiąc prosto)\n"
272"boot0 (Na MBR dysku) odpowiedzialne za ładowanie boot1.\n"
273"boot1 (Na boot-sektorze partycji) za znalezienie boot2.\n"
274"boot2 (W gównym katalogu partycji) za ładowanie kernela itp."
275
276#. type: "BootNo_title"
277#: Resources/templates/Localizable.strings:25
278#, no-wrap
279msgid "Don't install the Bootloader"
280msgstr "Nic"
281
282#. type: "BootNo_description"
283#: Resources/templates/Localizable.strings:26
284#, no-wrap
285msgid "Useful if you only want to install the extra's."
286msgstr "Nie instaluj Chameleona (Przydatne podczas instalacji tylko komponentów Extra)"
287
288#. type: "Stages_title"
289#: Resources/templates/Localizable.strings:28
290#, fuzzy, no-wrap
291#| msgid "Chameleon Bootloader Package"
292msgid "Bootloader Stages"
293msgstr "Chameleon Bootloader"
294
295#. type: "Stages_description"
296#: Resources/templates/Localizable.strings:29
297#, no-wrap
298msgid ""
299"Here you can chose to skip the bootloader installation completely or partially.\n"
300"This can be usefull if you want to write Extra's, or skip some stage (0,1 and activation of the target partition).\n"
301"Skipping all stages permit you to leave as is already working boot sectors, especially usefull with 4k drives.\n"
302"boot is always copied to the target partition when you are skipping one or more stages."
303msgstr ""
304
305#. type: "SkipStage0_title"
306#: Resources/templates/Localizable.strings:34
307#, no-wrap
308msgid "Skip Stage 0"
309msgstr ""
310
311#. type: "SkipStage0_description"
312#: Resources/templates/Localizable.strings:35
313#, no-wrap
314msgid ""
315"Avoid writing stage 0 to the target disk.\n"
316"Stage 2 is always copied/replaced."
317msgstr ""
318
319#. type: "SkipStage1_title"
320#: Resources/templates/Localizable.strings:38
321#, no-wrap
322msgid "Skip Stage 1"
323msgstr ""
324
325#. type: "SkipStage1_description"
326#: Resources/templates/Localizable.strings:39
327#, no-wrap
328msgid ""
329"Avoid writing stage 1 to the partition boot sector.\n"
330"Stage 2 is always copied/replaced."
331msgstr ""
332
333#. type: "SkipActivePartition_title"
334#: Resources/templates/Localizable.strings:42
335#, no-wrap
336msgid "Skip Activation"
337msgstr ""
338
339#. type: "SkipActivePartition_description"
340#: Resources/templates/Localizable.strings:43
341#, no-wrap
342msgid ""
343"Prevents activation of the target partition.\n"
344"Some old motherboards have a bad implementation of GPT in bios and they can not find partitions if marked active unger Guid Partition Table.\n"
345"Stage 2 is always copied/replaced."
346msgstr ""
347
348#. type: "Standard_title"
349#: Resources/templates/Localizable.strings:47
350#, fuzzy, no-wrap
351#| msgid "&nbsp;has been written to the root of your chosen partition."
352msgid "Install Chameleon in the chosen partition."
353msgstr "&nbsp;został zapisany na głównym katalogu wybranej partycji."
354
355#. type: "Standard_description"
356#: Resources/templates/Localizable.strings:48
357#, fuzzy, no-wrap
358#| msgid "Install Chameleon's files to the root of the selected partition using either boot0 or boot0md depending on your system without destroying any existing Windows installation if you have one."
359msgid "Install Chameleon's files to the root of the selected partition using either boot0, boot0md or boot0hfs depending on your system without destroying any existing Windows installation if you have one."
360msgstr ""
361"Ta opcja Instaluje trzy podstawowe pliki i zapisuje boot0 na pierwszych 440 bajtach MBR tak, aby nie zniszczyć istniejącego kodu Windows. Następnie boot0 szuka boot1h na pierwszej aktywnej partycji.\n"
362"* Ta metoda instalacji ustawia zaznaczoną partycję jako aktywną."
363
364#. type: "EFI_title"
365#: Resources/templates/Localizable.strings:50
366#, no-wrap
367msgid "Install Chameleon in the ESP"
368msgstr ""
369
370#. type: "EFI_description"
371#: Resources/templates/Localizable.strings:51
372#, fuzzy, no-wrap
373#| msgid "Install Chameleon's files in the ESP (EFI System Partition) of the target volume using either boot0 or boot0md depending on your system."
374msgid "Install Chameleon's files in the ESP (EFI System Partition) of the target volume using either boot0, boot0md or boot0hfs depending on your system."
375msgstr "Instaluj pliki Chameleona na domyślnie ukrytej partycji EFI, używając boot0 lub boot0md zależnie od Twojego systemu, bez niszczenia instalacji Windowsa, jeśli taką posiadasz."
376
377#. type: "Module_title"
378#: Resources/templates/Localizable.strings:56
379#, no-wrap
380msgid "Modules"
381msgstr "Moduły"
382
383#. type: "Module_description"
384#: Resources/templates/Localizable.strings:57
385#, no-wrap
386msgid "The modules system incorporated in chameleon allows for a user or developer to extend the core functionality of chameleon without replacing the main boot file."
387msgstr "The modules system incorporated in chameleon allows for a user or developer to extend the core functionality of chameleon without replacing the main boot file."
388
389#. type: "klibc_title"
390#: Resources/templates/Localizable.strings:59
391#, no-wrap
392msgid "klibc"
393msgstr "klibc"
394
395#. type: "klibc_description"
396#: Resources/templates/Localizable.strings:60
397#, no-wrap
398msgid ""
399"This module provides a standard c library for modules to link to if the library provided by chameleon is insufficient.\n"
400"This is currently only used by the uClibc++ library.\n"
401"Source: http://www.kernel.org/pub/linux/libs/klibc/"
402msgstr ""
403"Ten moduł dostarcza standardową bibliotekę c dla innych modułów, jeśli biblioteka w chameleonie jest niewystarczająca.\n"
404"Aktualnie jest używane tylko przez bibliotekę uClibc++.\n"
405"Source: http://www.kernel.org/pub/linux/libs/klibc/"
406
407#. type: "ACPICodec_title"
408#: Resources/templates/Localizable.strings:64
409#, no-wrap
410msgid "ACPICodec"
411msgstr "ACPICodec"
412
413#. type: "ACPICodec_description"
414#: Resources/templates/Localizable.strings:65
415#, no-wrap
416msgid ""
417"This module provides a substitute for the internal acpi patcher.\n"
418"Dependencies: none"
419msgstr ""
420
421#. type: "HDAEnabler_title"
422#: Resources/templates/Localizable.strings:68
423#, no-wrap
424msgid "HDAEnabler"
425msgstr "HDAEnabler"
426
427#. type: "HDAEnabler_description"
428#: Resources/templates/Localizable.strings:69
429#, no-wrap
430msgid ""
431"HDAEnabler module, this module provides a substitute for the Hight Definition Audio DSDT Edits.\n"
432"Dependencies: none"
433msgstr ""
434
435#. type: "FileNVRAM_title"
436#: Resources/templates/Localizable.strings:72
437#, no-wrap
438msgid "FileNVRAM"
439msgstr "FileNVRAM"
440
441#. type: "FileNVRAM_description"
442#: Resources/templates/Localizable.strings:73
443#, no-wrap
444msgid ""
445"FileNVRAM module for preloading NVRAM values.\n"
446"Dependencies: none"
447msgstr ""
448
449#. type: "Sata_title"
450#: Resources/templates/Localizable.strings:76
451#, no-wrap
452msgid "Sata"
453msgstr "Sata"
454
455#. type: "Sata_description"
456#: Resources/templates/Localizable.strings:77
457#, no-wrap
458msgid ""
459"Sata module, known as YellowIconFixer in cparm's branch.\n"
460"Useful to fix yellow icon issue (can also fix an issue with the Apple's dvd player application in Mountain lion).\n"
461"Dependencies: none"
462msgstr ""
463
464#. type: "Resolution_title"
465#: Resources/templates/Localizable.strings:81
466#: Resources/templates/Localizable.strings:813
467#, no-wrap
468msgid "Resolution"
469msgstr "Rozdzielczość"
470
471#. type: "AutoReso_description"
472#: Resources/templates/Localizable.strings:82
473#, no-wrap
474msgid ""
475"This module reads the edid information from the monitor attached to the main display.\n"
476"The module is currently not integrated into trunk and has minimal uses as it stands.\n"
477"Additionally, the module will patch the vesa modes available in pre intel hd graphics cards to provide proper resolution while booting."
478msgstr ""
479"Ten moduł odczytuje informacje edid z monitora podpiętego jako główny.\n"
480"Moduł aktualnie nie jest dołączony do głównego wydania chameleona (trunk) i ma minimalne zastosowanie.\n"
481"Dodatkowo, moduł zmodyfikuje tryby VESA na kartach Intela starszych niż HD, by umożliwić bootoowanie systemu z wyższą rozdzielczością."
482
483#. type: "uClibc_title"
484#: Resources/templates/Localizable.strings:86
485#, no-wrap
486msgid "uClibc++"
487msgstr "uClibc++"
488
489#. type: "uClibc_description"
490#: Resources/templates/Localizable.strings:87
491#, no-wrap
492msgid ""
493"This module provides a minimalistic c++ runtime library for use in other modules. This does not provide functionality by itself, instead it is used to allow for the c++ language to be used in other modules.\n"
494"*Please note that rtti and exceptions has both been disabled.\n"
495"Source: http://cxx.uclibc.org/\n"
496"Dependencies: klibc"
497msgstr ""
498"Ten moduł dostarcza minimalną bibliotekę uruchomieniową c++ dla innych modułów.\n"
499"Samo z siebie nie dodaje żadnej funkcjonalności, jest używana, by pozwolić na wykorzystanie języka c++ w innych modułach.\n"
500"Uwaga: rtti i exceptions zostały wyłączone.\n"
501"Źródło: http://cxx.uclibc.org/\n"
502"Zależności: klibc"
503
504#. type: "KernelPatcher_title"
505#: Resources/templates/Localizable.strings:92
506#, no-wrap
507msgid "Kernel Patcher"
508msgstr "Kernel Patcher"
509
510#. type: "KernelPatcher_description"
511#: Resources/templates/Localizable.strings:93
512#, no-wrap
513msgid ""
514"The KernelPatcher module provides patches for the following:\n"
515"*Enables the use of the kernelcache with /Extra/Extensions and /Extra/Extensions.mkext\n"
516"*Removed the CPUID check\n"
517"*Removes an LAPIC panic\n"
518"*Removes a panic in commpage_stuff_routine\n"
519"Dependencies: none"
520msgstr ""
521
522#. type: "KextPatcher_title"
523#: Resources/templates/Localizable.strings:100
524#, no-wrap
525msgid "Kext Patcher"
526msgstr "Kext Patcher"
527
528#. type: "KextPatcher_description"
529#: Resources/templates/Localizable.strings:101
530#, no-wrap
531msgid ""
532"The KextPatcher module provides patches for the following:\n"
533"Dependencies: none"
534msgstr ""
535
536#. type: "NVIDIAGraphicsEnabler_title"
537#: Resources/templates/Localizable.strings:104
538#, no-wrap
539msgid "NVIDIAGraphicsEnabler"
540msgstr "NVIDIAGraphicsEnabler"
541
542#. type: "NVIDIAGraphicsEnabler_description"
543#: Resources/templates/Localizable.strings:105
544#, no-wrap
545msgid ""
546"The GraphicsEnabler nVidia code ported to a module.\n"
547"Dependencies: none"
548msgstr ""
549
550#. type: "GraphicsEnablerModule_title"
551#: Resources/templates/Localizable.strings:108
552#, no-wrap
553msgid "GraphicsEnabler"
554msgstr "GraphicsEnabler"
555
556#. type: "GraphicsEnablerModule_description"
557#: Resources/templates/Localizable.strings:109
558#, no-wrap
559msgid ""
560"The GraphicsEnabler code ported to a module.\n"
561"Dependencies: none"
562msgstr ""
563
564#. type: "AMDGraphicsEnabler_title"
565#: Resources/templates/Localizable.strings:112
566#, no-wrap
567msgid "AMDGraphicsEnabler"
568msgstr "AMDGraphicsEnabler"
569
570#. type: "AMDGraphicsEnabler_description"
571#: Resources/templates/Localizable.strings:113
572#, no-wrap
573msgid ""
574"The GraphicsEnabler AMD/ATi code ported to a module.\n"
575"Dependencies: none"
576msgstr ""
577
578#. type: "IntelGraphicsEnabler_title"
579#: Resources/templates/Localizable.strings:116
580#, no-wrap
581msgid "IntelGraphicsEnabler"
582msgstr "IntelGraphicsEnabler"
583
584#. type: "IntelGraphicsEnabler_description"
585#: Resources/templates/Localizable.strings:117
586#, no-wrap
587msgid ""
588"The GraphicsEnabler gma(Intel) code ported to a module.\n"
589"Dependencies: none"
590msgstr ""
591
592#. type: "Options_title"
593#: Resources/templates/Localizable.strings:125
594#, no-wrap
595msgid "Settings"
596msgstr "Opcje Bootowania"
597
598#. type: "Options_description"
599#: Resources/templates/Localizable.strings:126
600#, no-wrap
601msgid "Create an /Extra/org.chameleon.Boot.plist by selecting any of these boot options and kernel flags."
602msgstr "Utwórz /Extra/com.apple.Boot.plist i wybierz swoje żądane opcje by kontrolować ustawienia Chameleona."
603
604#. type: "BootBanner_title"
605#: Resources/templates/Localizable.strings:128
606#, no-wrap
607msgid "BootBanner=No"
608msgstr "BootBanner=No"
609
610#. type: "BootBanner_description"
611#: Resources/templates/Localizable.strings:129
612#, no-wrap
613msgid "Hides Chameleon's boot banner in GUI. This is the text that is drawn at the top left corner of the screen displaying the release version etc."
614msgstr "Ukrywa boot banner Chameleona w GUI."
615
616#. type: "GUI_title"
617#: Resources/templates/Localizable.strings:131
618#, no-wrap
619msgid "GUI=No"
620msgstr "GUI=No"
621
622#. type: "GUI_description"
623#: Resources/templates/Localizable.strings:132
624#, no-wrap
625msgid "Disables the default enabled graphic user interface."
626msgstr "Wyłącza domyślnie włączony Graficzny Interfejs Użytkownika."
627
628#. type: "LegacyLogo_title"
629#: Resources/templates/Localizable.strings:134
630#, no-wrap
631msgid "LegacyLogo=Yes"
632msgstr "LegacyLogo=Yes"
633
634#. type: "LegacyLogo_description"
635#: Resources/templates/Localizable.strings:135
636#, no-wrap
637msgid "Use the legacy 'dark grey' apple logo on the light grey screen for the boot process rather than the boot.png in the theme."
638msgstr "Używa oryginalnego logo Apple (szare na białym) w ekranie ładowania, zamiast boot.png."
639
640#. type: "InstantMenu_title"
641#: Resources/templates/Localizable.strings:137
642#, no-wrap
643msgid "InstantMenu=Yes"
644msgstr "InstantMenu=Yes"
645
646#. type: "InstantMenu_description"
647#: Resources/templates/Localizable.strings:138
648#, no-wrap
649msgid "By default, when Chameleon loads you'll see the icon for the current default partition, along with a timeout progress bar which left alone will count down before Chameleon automatically boots that partition. This options skips that and takes you directly to the device selection screen."
650msgstr "Wyświetla ekran wyboru partycji od razu, bez pokazywania odliczania."
651
652#. type: "QuietBoot_title"
653#: Resources/templates/Localizable.strings:140
654#, no-wrap
655msgid "QuietBoot=Yes"
656msgstr "QuietBoot=Yes"
657
658#. type: "QuietBoot_description"
659#: Resources/templates/Localizable.strings:141
660#, no-wrap
661msgid "Enable quiet boot mode (no messages or prompt)."
662msgstr "Włącza cichy tryb uruchamiania (brak komunikatów i potwierdzeń)."
663
664#. type: "ShowInfo_title"
665#: Resources/templates/Localizable.strings:143
666#, no-wrap
667msgid "ShowInfo=Yes"
668msgstr "ShowInfo=Yes"
669
670#. type: "ShowInfo_description"
671#: Resources/templates/Localizable.strings:144
672#, no-wrap
673msgid "Enables display of partition and resolution details shown on the left side of the GUI under the boot banner. This is useful information for troubleshooting, though can clash with certain themes."
674msgstr "Enables display of partition and resolution details."
675
676#. type: "Wait_title"
677#: Resources/templates/Localizable.strings:146
678#, no-wrap
679msgid "Wait=Yes"
680msgstr "Wait=Yes"
681
682#. type: "Wait_description"
683#: Resources/templates/Localizable.strings:147
684#, no-wrap
685msgid "Pauses the boot process after Chameleon has finished it's setup then waits for a key press before it starts the mach kernel. Useful when combined with verbose boot for troubleshooting."
686msgstr "Wstrzymuje proces uruchamiania. Gdy Chameleon zakończy przygotowanie do uruchomienia kernela, będzie czekał na naciśnięcie klawisza zanim go uruchomi. Przydatne z opcją Verbose do wyszukiwania błędów."
687
688#. type: "PrivateData_title"
689#: Resources/templates/Localizable.strings:149
690#, no-wrap
691msgid "PrivateData=No"
692msgstr "PrivateData=No"
693
694#. type: "PrivateData_description"
695#: Resources/templates/Localizable.strings:150
696#, no-wrap
697msgid "Show masked data (serial number) in bdmesg log (enbaled by default)."
698msgstr ""
699
700#. type: "USBBusFix_title"
701#: Resources/templates/Localizable.strings:154
702#, no-wrap
703msgid "USBBusFix=Yes"
704msgstr "USBBusFix=Yes"
705
706#. type: "USBBusFix_description"
707#: Resources/templates/Localizable.strings:155
708#, no-wrap
709msgid "Enable the XHCI, EHCI and UHCI fixes (disabled by default)."
710msgstr ""
711
712#. type: "USBLegacyOff_title"
713#: Resources/templates/Localizable.strings:157
714#, no-wrap
715msgid "USBLegacyOff=Yes"
716msgstr "USBLegacyOff=Yes"
717
718#. type: "USBLegacyOff_description"
719#: Resources/templates/Localizable.strings:158
720#, no-wrap
721msgid "Force USB Legacy off for XHCI and EHCI (disabled by default)."
722msgstr ""
723
724#. type: "XHCILegacyOff_title"
725#: Resources/templates/Localizable.strings:160
726#, no-wrap
727msgid "XHCILegacyOff=Yes"
728msgstr "XHCILegacyOff=Yes"
729
730#. type: "XHCILegacyOff_description"
731#: Resources/templates/Localizable.strings:161
732#, no-wrap
733msgid "Force USB Legacy off for XHCI (disabled by default)."
734msgstr ""
735
736#. type: "UHCIreset_title"
737#: Resources/templates/Localizable.strings:163
738#, no-wrap
739msgid "UHCIreset=Yes"
740msgstr "UHCIreset=Yes"
741
742#. type: "UHCIreset_description"
743#: Resources/templates/Localizable.strings:164
744#, no-wrap
745msgid "Enables the option to reset UHCI controllers before starting OS X."
746msgstr "Włącza opcję resetu kontrolerów UHCI przed uruchomieniem OS X."
747
748#. type: "EHCIacquire_title"
749#: Resources/templates/Localizable.strings:166
750#, no-wrap
751msgid "EHCIacquire=Yes"
752msgstr "EHCIacquire=Yes"
753
754#. type: "EHCIacquire_description"
755#: Resources/templates/Localizable.strings:167
756#, no-wrap
757msgid "Enables the option to fix any EHCI ownership issues due to bad bioses."
758msgstr "Włącza opcję naprawy problemów własności EHCI na niepoprawnych biosach."
759
760#. type: "arch_title"
761#: Resources/templates/Localizable.strings:169
762#, no-wrap
763msgid "arch=i386"
764msgstr "arch=i386"
765
766#. type: "arch_description"
767#: Resources/templates/Localizable.strings:170
768#, no-wrap
769msgid "Boots the kernel in 32bit mode rather than the default 64bit mode."
770msgstr "Uruchamia kernela w trybie 32 bitowym zamiast domyślnego 64 bitowego."
771
772#. type: "EthernetBuiltIn_title"
773#: Resources/templates/Localizable.strings:172
774#, no-wrap
775msgid "EthernetBuiltIn=Yes"
776msgstr "EthernetBuiltIn=Yes"
777
778#. type: "EthernetBuiltIn_description"
779#: Resources/templates/Localizable.strings:173
780#, no-wrap
781msgid "Enables the option of adding 'built-in' to your ethernet devices."
782msgstr "Włącza opcję dodania: 'wbudowany' ('built-in') do twoich urządzeń Ethernetowych."
783
784#. type: "EnableWifi_title"
785#: Resources/templates/Localizable.strings:175
786#, no-wrap
787msgid "EnableWifi=Yes"
788msgstr "EnableWifi=Yes"
789
790#. type: "EnableWifi_description"
791#: Resources/templates/Localizable.strings:176
792#, no-wrap
793msgid "Enables the option of adding AirPort values to your wireless device."
794msgstr ""
795
796#. type: "ForceHPET_title"
797#: Resources/templates/Localizable.strings:178
798#, no-wrap
799msgid "ForceHPET=Yes"
800msgstr "ForceHPET=Yes"
801
802#. type: "ForceHPET_description"
803#: Resources/templates/Localizable.strings:179
804#, no-wrap
805msgid "Enables HPET on intel chipsets, for bioses that dont include the option."
806msgstr "Włącza HPET na chipsetach Intela, dla biosów, które nie zawierają tej opcji."
807
808#. type: "ForceWake_title"
809#: Resources/templates/Localizable.strings:181
810#, no-wrap
811msgid "ForceWake=Yes"
812msgstr "ForceWake=Yes"
813
814#. type: "ForceWake_description"
815#: Resources/templates/Localizable.strings:182
816#, no-wrap
817msgid "This option enables you to bypass bad sleep images."
818msgstr "Ta opcja pozwala obejść złe zrzuty pamięci hibernacji (sleep images)."
819
820#. type: "ForceFullMemInfo_title"
821#: Resources/templates/Localizable.strings:184
822#, no-wrap
823msgid "ForceFullMemInfo=Yes"
824msgstr "ForceFullMemInfo=Yes"
825
826#. type: "ForceFullMemInfo_description"
827#: Resources/templates/Localizable.strings:185
828#, no-wrap
829msgid "Force SMBIOS Table 17 to be 27 bytes long."
830msgstr ""
831
832#. type: "RestartFix_title"
833#: Resources/templates/Localizable.strings:187
834#, no-wrap
835msgid "RestartFix=No"
836msgstr "RestartFix=No"
837
838#. type: "RestartFix_description"
839#: Resources/templates/Localizable.strings:188
840#, no-wrap
841msgid "Disables the automatically enabled restart fix."
842msgstr "Wyłącza domyślnie włączoną poprawkę restartu."
843
844#. type: "UseMemDetect_title"
845#: Resources/templates/Localizable.strings:190
846#, no-wrap
847msgid "UseMemDetect=No"
848msgstr "UseMemDetect=No"
849
850#. type: "UseMemDetect_description"
851#: Resources/templates/Localizable.strings:191
852#, no-wrap
853msgid "Disables the automatically enabled RAM recognition."
854msgstr "Wyłącza domyślnie włączone rozpoznawanie pamięci RAM."
855
856#. type: "UseKernelCache_title"
857#: Resources/templates/Localizable.strings:193
858#, no-wrap
859msgid "UseKernelCache=Yes"
860msgstr "UseKernelCache=Yes"
861
862#. type: "UseKernelCache_description"
863#: Resources/templates/Localizable.strings:194
864#, no-wrap
865msgid "For Lion only. Enables loading of the pre-linked kernel. This will ignore /E/E and /S/L/E. ONLY use this is you have know it contains everything you need."
866msgstr "Tylko dla OS X Lion. Włącza ładowanie pre-linkownego kernela. Będzie ignorować zawartość /E/E i /S/L/E. Używaj TYLKO, jeśli wiesz gdzie i co masz."
867
868#. type: "Wake_title"
869#: Resources/templates/Localizable.strings:196
870#, no-wrap
871msgid "Wake=Yes"
872msgstr "Wake=Yes"
873
874#. type: "Wake_description"
875#: Resources/templates/Localizable.strings:197
876#, no-wrap
877msgid "Attempts to load the sleep image saved from last hibernation."
878msgstr "Próbuje wczytać zrzut pamięci (sleep image) zapisany podczas ostatniej hibernacji."
879
880#. type: "CSTUsingSystemIO_title"
881#: Resources/templates/Localizable.strings:201
882#, no-wrap
883msgid "CSTUsingSystemIO=Yes"
884msgstr "CSTUsingSystemIO=Yes"
885
886#. type: "CSTUsingSystemIO_description"
887#: Resources/templates/Localizable.strings:202
888#, no-wrap
889msgid "New C-State _CST generation method using SystemIO registers instead of FixedHW."
890msgstr "Nowa metoda generowania _CST C-State przy użyciu rejestrów SystemIO zamiast FixedHW."
891
892#. type: "DropSSDT_title"
893#: Resources/templates/Localizable.strings:204
894#, no-wrap
895msgid "DropSSDT=Yes"
896msgstr "DropSSDT=Yes"
897
898#. type: "DropSSDT_description"
899#: Resources/templates/Localizable.strings:205
900#, no-wrap
901msgid "Discard the motherboard's built-in SSDT tables."
902msgstr "Odrzuca wbudowane tablice SSDT płyty głównej."
903
904#. type: "DropHPET_title"
905#: Resources/templates/Localizable.strings:207
906#, no-wrap
907msgid "DropHPET=Yes"
908msgstr "DropHPET=Yes"
909
910#. type: "DropHPET_description"
911#: Resources/templates/Localizable.strings:208
912#, no-wrap
913msgid "Discard the motherboard's built-in HPET table."
914msgstr "Odrzuca wbudowane tablice HPET płyty głównej."
915
916#. type: "DropSBST_title"
917#: Resources/templates/Localizable.strings:210
918#, no-wrap
919msgid "DropSBST=Yes"
920msgstr "DropSBST=Yes"
921
922#. type: "DropSBST_description"
923#: Resources/templates/Localizable.strings:211
924#, no-wrap
925msgid "Discard the motherboard's built-in SBST table."
926msgstr "Odrzuca wbudowane tablice SBST płyty głównej."
927
928#. type: "DropECDT_title"
929#: Resources/templates/Localizable.strings:213
930#, no-wrap
931msgid "DropECDT=Yes"
932msgstr "DropECDT=Yes"
933
934#. type: "DropECDT_description"
935#: Resources/templates/Localizable.strings:214
936#, no-wrap
937msgid "Discard the motherboard's built-in ECDT table."
938msgstr "Odrzuca wbudowane tablice ECDT płyty głównej."
939
940#. type: "DropASFT_title"
941#: Resources/templates/Localizable.strings:216
942#, no-wrap
943msgid "DropASFT=Yes"
944msgstr "DropASFT=Yes"
945
946#. type: "DropASFT_description"
947#: Resources/templates/Localizable.strings:217
948#, no-wrap
949msgid "Discard the motherboard's built-in ASF! table."
950msgstr "Odrzuca wbudowane tablice ASF! płyty głównej."
951
952#. type: "DropDMAR_title"
953#: Resources/templates/Localizable.strings:219
954#, no-wrap
955msgid "DropDMAR=Yes"
956msgstr "DropDMAR=Yes"
957
958#. type: "DropDMAR_description"
959#: Resources/templates/Localizable.strings:220
960#, no-wrap
961msgid "Discard the motherboard's built-in DMAR table, this key action resolve the problem with VT-d panics."
962msgstr "Odrzuca wbudowane tablice DMAR płyty głównej."
963
964#. type: "EnableC2State_title"
965#: Resources/templates/Localizable.strings:222
966#, no-wrap
967msgid "EnableC2State=Yes"
968msgstr "EnableC2State=Yes"
969
970#. type: "EnableC2State_description"
971#: Resources/templates/Localizable.strings:223
972#, no-wrap
973msgid "Enable specific Processor power state, C2."
974msgstr "Włącza określony stan wydajności CPU, C2"
975
976#. type: "EnableC3State_title"
977#: Resources/templates/Localizable.strings:225
978#, no-wrap
979msgid "EnableC3State=Yes"
980msgstr "EnableC3State=Yes"
981
982#. type: "EnableC3State_description"
983#: Resources/templates/Localizable.strings:226
984#, no-wrap
985msgid "Enable specific Processor power state, C3."
986msgstr "Włącza określony stan wydajności CPU, C3"
987
988#. type: "EnableC4State_title"
989#: Resources/templates/Localizable.strings:228
990#, no-wrap
991msgid "EnableC4State=Yes"
992msgstr "EnableC4State=Yes"
993
994#. type: "EnableC4State_description"
995#: Resources/templates/Localizable.strings:229
996#, no-wrap
997msgid "Enable specific Processor power state, C4."
998msgstr "Włącza określony stan wydajności CPU, C4"
999
1000#. type: "EnableC6State_title"
1001#: Resources/templates/Localizable.strings:231
1002#, no-wrap
1003msgid "EnableC6State=Yes"
1004msgstr "EnableC6State=Yes"
1005
1006#. type: "EnableC6State_description"
1007#: Resources/templates/Localizable.strings:232
1008#, no-wrap
1009msgid "Enable specific Processor power state, C6."
1010msgstr "Włącza określony stan wydajności CPU, C6"
1011
1012#. type: "EnableC7State_title"
1013#: Resources/templates/Localizable.strings:234
1014#, no-wrap
1015msgid "EnableC7State=Yes"
1016msgstr "EnableC7State=Yes"
1017
1018#. type: "EnableC7State_description"
1019#: Resources/templates/Localizable.strings:235
1020#, no-wrap
1021msgid "Enable specific Processor power state, C7."
1022msgstr "Włącza określony stan wydajności CPU, C7"
1023
1024#. type: "GenerateCStates_title"
1025#: Resources/templates/Localizable.strings:237
1026#, no-wrap
1027msgid "GenerateCStates=Yes"
1028msgstr "GenerateCStates=Yes"
1029
1030#. type: "GenerateCStates_description"
1031#: Resources/templates/Localizable.strings:238
1032#, no-wrap
1033msgid "Enable auto generation of processor idle sleep states (C-States)."
1034msgstr "Włącza automatyczne generowanie stanów C-States procesora."
1035
1036#. type: "GeneratePStates_title"
1037#: Resources/templates/Localizable.strings:240
1038#, no-wrap
1039msgid "GeneratePStates=Yes"
1040msgstr "GeneratePStates=Yes"
1041
1042#. type: "GeneratePStates_description"
1043#: Resources/templates/Localizable.strings:241
1044#, no-wrap
1045msgid "Enable auto generation of processor power performance states (P-States)."
1046msgstr "Włącza automatyczne generowanie stanów P-States procesora."
1047
1048#. type: "GenerateTStates_title"
1049#: Resources/templates/Localizable.strings:243
1050#, no-wrap
1051msgid "GenerateTStates=Yes"
1052msgstr "GenerateTStates=Yes"
1053
1054#. type: "GenerateTStates_description"
1055#: Resources/templates/Localizable.strings:244
1056#, no-wrap
1057msgid "Enable auto generation of processor power performance states (T-States)."
1058msgstr "Włącza automatyczne generowanie stanów T-States procesora."
1059
1060#. type: "1024x600x32_title"
1061#: Resources/templates/Localizable.strings:248
1062#, no-wrap
1063msgid "1024x600x32"
1064msgstr "1024x600x32"
1065
1066#. type: "1024x600x32_description"
1067#: Resources/templates/Localizable.strings:249
1068#, no-wrap
1069msgid "Set Graphics Mode to 1024x600x32"
1070msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1024x600x32"
1071
1072#. type: "1024x768x32_title"
1073#: Resources/templates/Localizable.strings:251
1074#, no-wrap
1075msgid "1024x768x32"
1076msgstr "1024x768x32"
1077
1078#. type: "1024x768x32_description"
1079#: Resources/templates/Localizable.strings:252
1080#, no-wrap
1081msgid "Set Graphics Mode to 1024x768x32"
1082msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1024x768x32"
1083
1084#. type: "1280x768x32_title"
1085#: Resources/templates/Localizable.strings:254
1086#, no-wrap
1087msgid "1280x768x32"
1088msgstr "1280x768x32"
1089
1090#. type: "1280x768x32_description"
1091#: Resources/templates/Localizable.strings:255
1092#, no-wrap
1093msgid "Set Graphics Mode to 1280x768x32"
1094msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1280x768x32"
1095
1096#. type: "1280x800x32_title"
1097#: Resources/templates/Localizable.strings:257
1098#, no-wrap
1099msgid "1280x800x32"
1100msgstr "1280x800x32"
1101
1102#. type: "1280x800x32_description"
1103#: Resources/templates/Localizable.strings:258
1104#, no-wrap
1105msgid "Set Graphics Mode to 1280x800x32"
1106msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1280x800x32"
1107
1108#. type: "1280x1024x32_title"
1109#: Resources/templates/Localizable.strings:260
1110#, no-wrap
1111msgid "1280x1024x32"
1112msgstr "1280x1024x32"
1113
1114#. type: "1280x1024x32_description"
1115#: Resources/templates/Localizable.strings:261
1116#, no-wrap
1117msgid "Set Graphics Mode to 1280x1024x32"
1118msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1280x1024x32"
1119
1120#. type: "1280x960x32_title"
1121#: Resources/templates/Localizable.strings:263
1122#, no-wrap
1123msgid "1280x960x32"
1124msgstr "1280x960x32"
1125
1126#. type: "1280x960x32_description"
1127#: Resources/templates/Localizable.strings:264
1128#, no-wrap
1129msgid "Set Graphics Mode to 1280x960x32"
1130msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1280x960x32"
1131
1132#. type: "1366x768x32_title"
1133#: Resources/templates/Localizable.strings:266
1134#, no-wrap
1135msgid "1366x768x32"
1136msgstr "1366x768x32"
1137
1138#. type: "1366x768x32_description"
1139#: Resources/templates/Localizable.strings:267
1140#, no-wrap
1141msgid "Set Graphics Mode to 1366x768x32"
1142msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1366x768x32"
1143
1144#. type: "1440x900x32_title"
1145#: Resources/templates/Localizable.strings:269
1146#, no-wrap
1147msgid "1440x900x32"
1148msgstr "1440x900x32"
1149
1150#. type: "1440x900x32_description"
1151#: Resources/templates/Localizable.strings:270
1152#, no-wrap
1153msgid "Set Graphics Mode to 1440x900x32"
1154msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1440x900x32"
1155
1156#. type: "1600x900x32_title"
1157#: Resources/templates/Localizable.strings:272
1158#, no-wrap
1159msgid "1600x900x32"
1160msgstr "1600x900x32"
1161
1162#. type: "1600x900x32_description"
1163#: Resources/templates/Localizable.strings:273
1164#, no-wrap
1165msgid "Set Graphics Mode to 1600x900x32"
1166msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1600x900x32"
1167
1168#. type: "1600x1200x32_title"
1169#: Resources/templates/Localizable.strings:275
1170#, no-wrap
1171msgid "1600x1200x32"
1172msgstr "1600x1200x32"
1173
1174#. type: "1600x1200x32_description"
1175#: Resources/templates/Localizable.strings:276
1176#, no-wrap
1177msgid "Set Graphics Mode to 1600x1200x32"
1178msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1600x1200x32"
1179
1180#. type: "1680x1050x32_title"
1181#: Resources/templates/Localizable.strings:278
1182#, no-wrap
1183msgid "1680x1050x32"
1184msgstr "1680x1050x32"
1185
1186#. type: "1680x1050x32_description"
1187#: Resources/templates/Localizable.strings:279
1188#, no-wrap
1189msgid "Set Graphics Mode to 1680x1050x32"
1190msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1680x1050x32"
1191
1192#. type: "1920x1080x32_title"
1193#: Resources/templates/Localizable.strings:281
1194#, no-wrap
1195msgid "1920x1080x32"
1196msgstr "1920x1080x32"
1197
1198#. type: "1920x1080x32_description"
1199#: Resources/templates/Localizable.strings:282
1200#, no-wrap
1201msgid "Set Graphics Mode to 1920x1080x32"
1202msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1920x1080x32"
1203
1204#. type: "1920x1200x32_title"
1205#: Resources/templates/Localizable.strings:284
1206#, no-wrap
1207msgid "1920x1200x32"
1208msgstr "1920x1200x32"
1209
1210#. type: "1920x1200x32_description"
1211#: Resources/templates/Localizable.strings:285
1212#, no-wrap
1213msgid "Set Graphics Mode to 1920x1200x32"
1214msgstr "Ustawia tryb graficzny na 1920x1200x32"
1215
1216#. type: "HDAULayoutIDx01_title"
1217#: Resources/templates/Localizable.strings:289
1218#: Resources/templates/Localizable.strings:395
1219#, no-wrap
1220msgid "LayoutID=1"
1221msgstr "LayoutID=1"
1222
1223#. type: "HDEFLayoutIDx01_description"
1224#: Resources/templates/Localizable.strings:290
1225#, no-wrap
1226msgid ""
1227"Set HDEF layout-it to 1:\n"
1228"001 (0x01, 0x00, 0x00, 0x00)."
1229msgstr ""
1230
1231#. type: "HDAULayoutIDx02_title"
1232#: Resources/templates/Localizable.strings:293
1233#: Resources/templates/Localizable.strings:399
1234#, no-wrap
1235msgid "LayoutID=2"
1236msgstr "LayoutID=2"
1237
1238#. type: "HDEFLayoutIDx02_description"
1239#: Resources/templates/Localizable.strings:294
1240#, no-wrap
1241msgid ""
1242"Set HDEF layout-it to 2:\n"
1243"002 (0x02, 0x00, 0x00, 0x00)."
1244msgstr ""
1245
1246#. type: "HDAULayoutIDx03_title"
1247#: Resources/templates/Localizable.strings:297
1248#: Resources/templates/Localizable.strings:403
1249#, no-wrap
1250msgid "LayoutID=3"
1251msgstr "LayoutID=3"
1252
1253#. type: "HDEFLayoutIDx03_description"
1254#: Resources/templates/Localizable.strings:298
1255#, no-wrap
1256msgid ""
1257"Set HDEF layout-it to 3:\n"
1258"003 (0x03, 0x00, 0x00, 0x00)."
1259msgstr ""
1260
1261#. type: "HDAULayoutIDx05_title"
1262#: Resources/templates/Localizable.strings:301
1263#: Resources/templates/Localizable.strings:407
1264#, no-wrap
1265msgid "LayoutID=5"
1266msgstr "LayoutID=5"
1267
1268#. type: "HDEFLayoutIDx05_description"
1269#: Resources/templates/Localizable.strings:302
1270#, no-wrap
1271msgid ""
1272"Set HDEF layout-it to 5:\n"
1273"005 (0x05, 0x00, 0x00, 0x00)."
1274msgstr ""
1275
1276#. type: "HDAULayoutIDx07_title"
1277#: Resources/templates/Localizable.strings:305
1278#: Resources/templates/Localizable.strings:411
1279#, no-wrap
1280msgid "LayoutID=7"
1281msgstr "LayoutID=7"
1282
1283#. type: "HDEFLayoutIDx07_description"
1284#: Resources/templates/Localizable.strings:306
1285#, no-wrap
1286msgid ""
1287"Set HDEF layout-it to 7:\n"
1288"007 (0x07, 0x00, 0x00, 0x00)."
1289msgstr ""
1290
1291#. type: "HDAULayoutIDx12_title"
1292#: Resources/templates/Localizable.strings:309
1293#: Resources/templates/Localizable.strings:415
1294#, no-wrap
1295msgid "LayoutID=12"
1296msgstr "LayoutID=12"
1297
1298#. type: "HDEFLayoutIDx12_description"
1299#: Resources/templates/Localizable.strings:310
1300#, no-wrap
1301msgid ""
1302"Set HDEF layout-it to 12:\n"
1303"00C (0x0C, 0x00, 0x00, 0x00)."
1304msgstr ""
1305
1306#. type: "HDAULayoutIDx32_title"
1307#: Resources/templates/Localizable.strings:313
1308#: Resources/templates/Localizable.strings:419
1309#, no-wrap
1310msgid "LayoutID=32"
1311msgstr "LayoutID=32"
1312
1313#. type: "HDEFLayoutIDx32_description"
1314#: Resources/templates/Localizable.strings:314
1315#, no-wrap
1316msgid ""
1317"Set HDEF layout-it to 32:\n"
1318"020 (0x20, 0x00, 0x00, 0x00)."
1319msgstr ""
1320
1321#. type: "HDAULayoutIDx40_title"
1322#: Resources/templates/Localizable.strings:317
1323#: Resources/templates/Localizable.strings:423
1324#, no-wrap
1325msgid "LayoutID=40"
1326msgstr "LayoutID=40"
1327
1328#. type: "HDEFLayoutIDx40_description"
1329#: Resources/templates/Localizable.strings:318
1330#, no-wrap
1331msgid ""
1332"Set HDEF layout-it to 40:\n"
1333"028 (0x28, 0x00, 0x00, 0x00)."
1334msgstr ""
1335
1336#. type: "HDAULayoutIDx65_title"
1337#: Resources/templates/Localizable.strings:321
1338#: Resources/templates/Localizable.strings:427
1339#, no-wrap
1340msgid "LayoutID=65"
1341msgstr "LayoutID=65"
1342
1343#. type: "HDEFLayoutIDx65_description"
1344#: Resources/templates/Localizable.strings:322
1345#, no-wrap
1346msgid ""
1347"Set HDEF layout-it to 65:\n"
1348"041 (0x41, 0x00, 0x00, 0x00)."
1349msgstr ""
1350
1351#. type: "HDAULayoutIDx99_title"
1352#: Resources/templates/Localizable.strings:325
1353#: Resources/templates/Localizable.strings:431
1354#, no-wrap
1355msgid "LayoutID=99"
1356msgstr "LayoutID=99"
1357
1358#. type: "HDEFLayoutIDx99_description"
1359#: Resources/templates/Localizable.strings:326
1360#, no-wrap
1361msgid ""
1362"Set HDEF layout-it to 99:\n"
1363"063 (0x63, 0x00, 0x00, 0x00)."
1364msgstr ""
1365
1366#. type: "HDAULayoutIDx269_title"
1367#: Resources/templates/Localizable.strings:329
1368#: Resources/templates/Localizable.strings:435
1369#, no-wrap
1370msgid "LayoutID=269"
1371msgstr "LayoutID=269"
1372
1373#. type: "HDEFLayoutIDx269_description"
1374#: Resources/templates/Localizable.strings:330
1375#, no-wrap
1376msgid ""
1377"Set HDEF layout-it to 269:\n"
1378"10D (0x0D, 0x01, 0x00, 0x00)."
1379msgstr ""
1380
1381#. type: "HDAULayoutIDx387_title"
1382#: Resources/templates/Localizable.strings:333
1383#: Resources/templates/Localizable.strings:439
1384#, no-wrap
1385msgid "LayoutID=387"
1386msgstr "LayoutID=387"
1387
1388#. type: "HDEFLayoutIDx387_description"
1389#: Resources/templates/Localizable.strings:334
1390#, no-wrap
1391msgid ""
1392"Set HDEF layout-it to 387:\n"
1393"183 (0x83, 0x01, 0x00, 0x00)."
1394msgstr ""
1395
1396#. type: "HDAULayoutIDx388_title"
1397#: Resources/templates/Localizable.strings:337
1398#: Resources/templates/Localizable.strings:443
1399#, no-wrap
1400msgid "LayoutID=388"
1401msgstr "LayoutID=388"
1402
1403#. type: "HDEFLayoutIDx388_description"
1404#: Resources/templates/Localizable.strings:338
1405#, no-wrap
1406msgid ""
1407"Set HDEF layout-it to 388:\n"
1408"184 (0x84, 0x01, 0x00, 0x00)."
1409msgstr ""
1410
1411#. type: "HDAULayoutIDx389_title"
1412#: Resources/templates/Localizable.strings:341
1413#: Resources/templates/Localizable.strings:447
1414#, no-wrap
1415msgid "LayoutID=389"
1416msgstr "LayoutID=389"
1417
1418#. type: "HDEFLayoutIDx389_description"
1419#: Resources/templates/Localizable.strings:342
1420#, no-wrap
1421msgid ""
1422"Set HDEF layout-it to 389:\n"
1423"185 (0x85, 0x01, 0x00, 0x00)."
1424msgstr ""
1425
1426#. type: "HDAULayoutIDx392_title"
1427#: Resources/templates/Localizable.strings:345
1428#: Resources/templates/Localizable.strings:451
1429#, no-wrap
1430msgid "LayoutID=392"
1431msgstr "LayoutID=392"
1432
1433#. type: "HDEFLayoutIDx392_description"
1434#: Resources/templates/Localizable.strings:346
1435#, no-wrap
1436msgid ""
1437"Set HDEF layout-it to 392:\n"
1438"188 (0x88, 0x01, 0x00, 0x00)."
1439msgstr ""
1440
1441#. type: "HDAULayoutIDx398_title"
1442#: Resources/templates/Localizable.strings:349
1443#: Resources/templates/Localizable.strings:455
1444#, no-wrap
1445msgid "LayoutID=398"
1446msgstr "LayoutID=398"
1447
1448#. type: "HDEFLayoutIDx398_description"
1449#: Resources/templates/Localizable.strings:350
1450#, no-wrap
1451msgid ""
1452"Set HDEF layout-it to 398:\n"
1453"18E (0x8E, 0x01, 0x00, 0x00)."
1454msgstr ""
1455
1456#. type: "HDAULayoutIDx662_title"
1457#: Resources/templates/Localizable.strings:353
1458#: Resources/templates/Localizable.strings:459
1459#, no-wrap
1460msgid "LayoutID=662"
1461msgstr "LayoutID=662"
1462
1463#. type: "HDEFLayoutIDx662_description"
1464#: Resources/templates/Localizable.strings:354
1465#, no-wrap
1466msgid ""
1467"Set HDEF layout-it to 662:\n"
1468"296 (0x96, 0x02, 0x00, 0x00)."
1469msgstr ""
1470
1471#. type: "HDAULayoutIDx663_title"
1472#: Resources/templates/Localizable.strings:357
1473#: Resources/templates/Localizable.strings:463
1474#, no-wrap
1475msgid "LayoutID=663"
1476msgstr "LayoutID=663"
1477
1478#. type: "HDEFLayoutIDx663_description"
1479#: Resources/templates/Localizable.strings:358
1480#, no-wrap
1481msgid ""
1482"Set HDEF layout-it to 663:\n"
1483"297 (0x97, 0x02, 0x00, 0x00)."
1484msgstr ""
1485
1486#. type: "HDAULayoutIDx664_title"
1487#: Resources/templates/Localizable.strings:361
1488#: Resources/templates/Localizable.strings:467
1489#, no-wrap
1490msgid "LayoutID=664"
1491msgstr "LayoutID=664"
1492
1493#. type: "HDEFLayoutIDx664_description"
1494#: Resources/templates/Localizable.strings:362
1495#, no-wrap
1496msgid ""
1497"Set HDEF layout-it to 664:\n"
1498"298 (0x98, 0x02, 0x00, 0x00)."
1499msgstr ""
1500
1501#. type: "HDAULayoutIDx885_title"
1502#: Resources/templates/Localizable.strings:365
1503#: Resources/templates/Localizable.strings:471
1504#, no-wrap
1505msgid "LayoutID=885"
1506msgstr "LayoutID=885"
1507
1508#. type: "HDEFLayoutIDx885_description"
1509#: Resources/templates/Localizable.strings:366
1510#, no-wrap
1511msgid ""
1512"Set HDEF layout-it to 885:\n"
1513"375 (0x75, 0x03, 0x00, 0x00)."
1514msgstr ""
1515
1516#. type: "HDAULayoutIDx887_title"
1517#: Resources/templates/Localizable.strings:369
1518#: Resources/templates/Localizable.strings:475
1519#, no-wrap
1520msgid "LayoutID=887"
1521msgstr "LayoutID=887"
1522
1523#. type: "HDEFLayoutIDx887_description"
1524#: Resources/templates/Localizable.strings:370
1525#, no-wrap
1526msgid ""
1527"Set HDEF layout-it to 887:\n"
1528"377 (0x77, 0x03, 0x00, 0x00)."
1529msgstr ""
1530
1531#. type: "HDAULayoutIDx888_title"
1532#: Resources/templates/Localizable.strings:373
1533#: Resources/templates/Localizable.strings:479
1534#, no-wrap
1535msgid "LayoutID=888"
1536msgstr "LayoutID=888"
1537
1538#. type: "HDEFLayoutIDx888_description"
1539#: Resources/templates/Localizable.strings:374
1540#, no-wrap
1541msgid ""
1542"Set HDEF layout-it to 888:\n"
1543"378 (0x78, 0x03, 0x00, 0x00)."
1544msgstr ""
1545
1546#. type: "HDAULayoutIDx889_title"
1547#: Resources/templates/Localizable.strings:377
1548#: Resources/templates/Localizable.strings:483
1549#, no-wrap
1550msgid "LayoutID=889"
1551msgstr "LayoutID=889"
1552
1553#. type: "HDEFLayoutIDx889_description"
1554#: Resources/templates/Localizable.strings:378
1555#, no-wrap
1556msgid ""
1557"Set HDEF layout-it to 889:\n"
1558"379 (0x79, 0x03, 0x00, 0x00)."
1559msgstr ""
1560
1561#. type: "HDAULayoutIDx892_title"
1562#: Resources/templates/Localizable.strings:381
1563#: Resources/templates/Localizable.strings:487
1564#, no-wrap
1565msgid "LayoutID=892"
1566msgstr "LayoutID=892"
1567
1568#. type: "HDEFLayoutIDx892_description"
1569#: Resources/templates/Localizable.strings:382
1570#, no-wrap
1571msgid ""
1572"Set HDEF layout-it to 892:\n"
1573"37C (0x7C, 0x03, 0x00, 0x00)."
1574msgstr ""
1575
1576#. type: "HDAULayoutIDx898_title"
1577#: Resources/templates/Localizable.strings:385
1578#: Resources/templates/Localizable.strings:491
1579#, no-wrap
1580msgid "LayoutID=898"
1581msgstr "LayoutID=898"
1582
1583#. type: "HDEFLayoutIDx898_description"
1584#: Resources/templates/Localizable.strings:386
1585#, no-wrap
1586msgid ""
1587"Set HDEF layout-it to 898:\n"
1588"382 (0x82, 0x03, 0x00, 0x00)."
1589msgstr ""
1590
1591#. type: "HDAULayoutIDxBD7_title"
1592#: Resources/templates/Localizable.strings:389
1593#: Resources/templates/Localizable.strings:495
1594#, no-wrap
1595msgid "LayoutID=1981"
1596msgstr "LayoutID=1981"
1597
1598#. type: "HDEFLayoutIDxBD7_description"
1599#: Resources/templates/Localizable.strings:390
1600#, no-wrap
1601msgid ""
1602"Set HDEF layout-it to 1981:\n"
1603"7BD (0xBD, 0x07, 0x00, 0x00)."
1604msgstr ""
1605
1606#. type: "HDAULayoutIDx01_description"
1607#: Resources/templates/Localizable.strings:396
1608#, no-wrap
1609msgid ""
1610"Set HDAU layout-it to 1:\n"
1611"001 (0x01, 0x00, 0x00, 0x00)."
1612msgstr ""
1613
1614#. type: "HDAULayoutIDx02_description"
1615#: Resources/templates/Localizable.strings:400
1616#, no-wrap
1617msgid ""
1618"Set HDAU layout-it to 2:\n"
1619"002 (0x02, 0x00, 0x00, 0x00)."
1620msgstr ""
1621
1622#. type: "HDAULayoutIDx03_description"
1623#: Resources/templates/Localizable.strings:404
1624#, no-wrap
1625msgid ""
1626"Set HDAU layout-it to 3:\n"
1627"003 (0x03, 0x00, 0x00, 0x00)."
1628msgstr ""
1629
1630#. type: "HDAULayoutIDx05_description"
1631#: Resources/templates/Localizable.strings:408
1632#, no-wrap
1633msgid ""
1634"Set HDAU layout-it to 5:\n"
1635"005 (0x05, 0x00, 0x00, 0x00)."
1636msgstr ""
1637
1638#. type: "HDAULayoutIDx07_description"
1639#: Resources/templates/Localizable.strings:412
1640#, no-wrap
1641msgid ""
1642"Set HDAU layout-it to 7:\n"
1643"007 (0x07, 0x00, 0x00, 0x00)."
1644msgstr ""
1645
1646#. type: "HDAULayoutIDx12_description"
1647#: Resources/templates/Localizable.strings:416
1648#, no-wrap
1649msgid ""
1650"Set HDAU layout-it to 12:\n"
1651"00C (0x0C, 0x00, 0x00, 0x00)."
1652msgstr ""
1653
1654#. type: "HDAULayoutIDx32_description"
1655#: Resources/templates/Localizable.strings:420
1656#, no-wrap
1657msgid ""
1658"Set HDAU layout-it to 32:\n"
1659"020 (0x20, 0x00, 0x00, 0x00)."
1660msgstr ""
1661
1662#. type: "HDAULayoutIDx40_description"
1663#: Resources/templates/Localizable.strings:424
1664#, no-wrap
1665msgid ""
1666"Set HDAU layout-it to 40:\n"
1667"028 (0x28, 0x00, 0x00, 0x00)."
1668msgstr ""
1669
1670#. type: "HDAULayoutIDx65_description"
1671#: Resources/templates/Localizable.strings:428
1672#, no-wrap
1673msgid ""
1674"Set HDAU layout-it to 65:\n"
1675"041 (0x41, 0x00, 0x00, 0x00)."
1676msgstr ""
1677
1678#. type: "HDAULayoutIDx99_description"
1679#: Resources/templates/Localizable.strings:432
1680#, no-wrap
1681msgid ""
1682"Set HDAU layout-it to 99:\n"
1683"063 (0x63, 0x00, 0x00, 0x00)."
1684msgstr ""
1685
1686#. type: "HDAULayoutIDx269_description"
1687#: Resources/templates/Localizable.strings:436
1688#, no-wrap
1689msgid ""
1690"Set HDAU layout-it to 269:\n"
1691"10D (0x0D, 0x01, 0x00, 0x00)."
1692msgstr ""
1693
1694#. type: "HDAULayoutIDx387_description"
1695#: Resources/templates/Localizable.strings:440
1696#, no-wrap
1697msgid ""
1698"Set HDAU layout-it to 387:\n"
1699"183 (0x83, 0x01, 0x00, 0x00)."
1700msgstr ""
1701
1702#. type: "HDAULayoutIDx388_description"
1703#: Resources/templates/Localizable.strings:444
1704#, no-wrap
1705msgid ""
1706"Set HDAU layout-it to 388:\n"
1707"184 (0x84, 0x01, 0x00, 0x00)."
1708msgstr ""
1709
1710#. type: "HDAULayoutIDx389_description"
1711#: Resources/templates/Localizable.strings:448
1712#, no-wrap
1713msgid ""
1714"Set HDAU layout-it to 389:\n"
1715"185 (0x85, 0x01, 0x00, 0x00)."
1716msgstr ""
1717
1718#. type: "HDAULayoutIDx392_description"
1719#: Resources/templates/Localizable.strings:452
1720#, no-wrap
1721msgid ""
1722"Set HDAU layout-it to 392:\n"
1723"188 (0x88, 0x01, 0x00, 0x00)."
1724msgstr ""
1725
1726#. type: "HDAULayoutIDx398_description"
1727#: Resources/templates/Localizable.strings:456
1728#, no-wrap
1729msgid ""
1730"Set HDAU layout-it to 398:\n"
1731"18E (0x8E, 0x01, 0x00, 0x00)."
1732msgstr ""
1733
1734#. type: "HDAULayoutIDx662_description"
1735#: Resources/templates/Localizable.strings:460
1736#, no-wrap
1737msgid ""
1738"Set HDAU layout-it to 662:\n"
1739"296 (0x96, 0x02, 0x00, 0x00)."
1740msgstr ""
1741
1742#. type: "HDAULayoutIDx663_description"
1743#: Resources/templates/Localizable.strings:464
1744#, no-wrap
1745msgid ""
1746"Set HDAU layout-it to 663:\n"
1747"297 (0x97, 0x02, 0x00, 0x00)."
1748msgstr ""
1749
1750#. type: "HDAULayoutIDx664_description"
1751#: Resources/templates/Localizable.strings:468
1752#, no-wrap
1753msgid ""
1754"Set HDAU layout-it to 664:\n"
1755"298 (0x98, 0x02, 0x00, 0x00)."
1756msgstr ""
1757
1758#. type: "HDAULayoutIDx885_description"
1759#: Resources/templates/Localizable.strings:472
1760#, no-wrap
1761msgid ""
1762"Set HDAU layout-it to 885:\n"
1763"375 (0x75, 0x03, 0x00, 0x00)."
1764msgstr ""
1765
1766#. type: "HDAULayoutIDx887_description"
1767#: Resources/templates/Localizable.strings:476
1768#, no-wrap
1769msgid ""
1770"Set HDAU layout-it to 887:\n"
1771"377 (0x77, 0x03, 0x00, 0x00)."
1772msgstr ""
1773
1774#. type: "HDAULayoutIDx888_description"
1775#: Resources/templates/Localizable.strings:480
1776#, no-wrap
1777msgid ""
1778"Set HDAU layout-it to 888:\n"
1779"378 (0x78, 0x03, 0x00, 0x00)."
1780msgstr ""
1781
1782#. type: "HDAULayoutIDx889_description"
1783#: Resources/templates/Localizable.strings:484
1784#, no-wrap
1785msgid ""
1786"Set HDAU layout-it to 889:\n"
1787"379 (0x79, 0x03, 0x00, 0x00)."
1788msgstr ""
1789
1790#. type: "HDAULayoutIDx892_description"
1791#: Resources/templates/Localizable.strings:488
1792#, no-wrap
1793msgid ""
1794"Set HDAU layout-it to 892:\n"
1795"37C (0x7C, 0x03, 0x00, 0x00)."
1796msgstr ""
1797
1798#. type: "HDAULayoutIDx898_description"
1799#: Resources/templates/Localizable.strings:492
1800#, no-wrap
1801msgid ""
1802"Set HDAU layout-it to 898:\n"
1803"382 (0x82, 0x03, 0x00, 0x00)."
1804msgstr ""
1805
1806#. type: "HDAULayoutIDxBD7_description"
1807#: Resources/templates/Localizable.strings:496
1808#, no-wrap
1809msgid ""
1810"Set HDAU layout-it to 1981:\n"
1811"7BD (0xBD, 0x07, 0x00, 0x00)."
1812msgstr ""
1813
1814#. type: "IntelCaprix00_title"
1815#: Resources/templates/Localizable.strings:501
1816#, no-wrap
1817msgid "01660000"
1818msgstr "01660000"
1819
1820#. type: "IntelCaprix00_description"
1821#: Resources/templates/Localizable.strings:502
1822#, no-wrap
1823msgid "Set 01660000 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1824msgstr ""
1825
1826#. type: "IntelCaprix01_title"
1827#: Resources/templates/Localizable.strings:504
1828#, no-wrap
1829msgid "01660001"
1830msgstr "01660001"
1831
1832#. type: "IntelCaprix01_description"
1833#: Resources/templates/Localizable.strings:505
1834#, no-wrap
1835msgid "Set 01660001 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1836msgstr ""
1837
1838#. type: "IntelCaprix02_title"
1839#: Resources/templates/Localizable.strings:507
1840#, no-wrap
1841msgid "01660002"
1842msgstr "01660002"
1843
1844#. type: "IntelCaprix02_description"
1845#: Resources/templates/Localizable.strings:508
1846#, no-wrap
1847msgid "Set 01660002 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1848msgstr ""
1849
1850#. type: "IntelCaprix03_title"
1851#: Resources/templates/Localizable.strings:510
1852#, no-wrap
1853msgid "01660003"
1854msgstr "01660003"
1855
1856#. type: "IntelCaprix03_description"
1857#: Resources/templates/Localizable.strings:511
1858#, no-wrap
1859msgid "Set 01660003 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1860msgstr ""
1861
1862#. type: "IntelCaprix04_title"
1863#: Resources/templates/Localizable.strings:513
1864#, no-wrap
1865msgid "01660004"
1866msgstr "01660004"
1867
1868#. type: "IntelCaprix04_description"
1869#: Resources/templates/Localizable.strings:514
1870#, no-wrap
1871msgid "Set 01660004 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1872msgstr ""
1873
1874#. type: "IntelCaprix05_title"
1875#: Resources/templates/Localizable.strings:516
1876#, no-wrap
1877msgid "01620005"
1878msgstr "01620005"
1879
1880#. type: "IntelCaprix05_description"
1881#: Resources/templates/Localizable.strings:517
1882#, no-wrap
1883msgid "Set 01620005 for Intel HD4000 (Desktop) AAPL,ig-platform-id ."
1884msgstr ""
1885
1886#. type: "IntelCaprix06_title"
1887#: Resources/templates/Localizable.strings:519
1888#, no-wrap
1889msgid "01620006"
1890msgstr "01620006"
1891
1892#. type: "IntelCaprix06_description"
1893#: Resources/templates/Localizable.strings:520
1894#, no-wrap
1895msgid "Set 01620006 for Intel HD4000 (Desktop) AAPL,ig-platform-id ."
1896msgstr ""
1897
1898#. type: "IntelCaprix07_title"
1899#: Resources/templates/Localizable.strings:522
1900#, no-wrap
1901msgid "01620007"
1902msgstr "01620007"
1903
1904#. type: "IntelCaprix07_description"
1905#: Resources/templates/Localizable.strings:523
1906#, no-wrap
1907msgid "Set 01620007 for Intel HD4000 (Desktop) AAPL,ig-platform-id ."
1908msgstr ""
1909
1910#. type: "IntelCaprix08_title"
1911#: Resources/templates/Localizable.strings:525
1912#, no-wrap
1913msgid "01660008"
1914msgstr "01660008"
1915
1916#. type: "IntelCaprix08_description"
1917#: Resources/templates/Localizable.strings:526
1918#, no-wrap
1919msgid "Set 01660008 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1920msgstr ""
1921
1922#. type: "IntelCaprix09_title"
1923#: Resources/templates/Localizable.strings:528
1924#, no-wrap
1925msgid "01660009"
1926msgstr "01660009"
1927
1928#. type: "IntelCaprix09_description"
1929#: Resources/templates/Localizable.strings:529
1930#, no-wrap
1931msgid "Set 01660009 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1932msgstr ""
1933
1934#. type: "IntelCaprix10_title"
1935#: Resources/templates/Localizable.strings:531
1936#, no-wrap
1937msgid "0166000a"
1938msgstr "0166000a"
1939
1940#. type: "IntelCaprix10_description"
1941#: Resources/templates/Localizable.strings:532
1942#, no-wrap
1943msgid "Set 0166000a for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1944msgstr ""
1945
1946#. type: "IntelCaprix11_title"
1947#: Resources/templates/Localizable.strings:534
1948#, no-wrap
1949msgid "0166000b"
1950msgstr "0166000b"
1951
1952#. type: "IntelCaprix11_description"
1953#: Resources/templates/Localizable.strings:535
1954#, no-wrap
1955msgid "Set 0166000b for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1956msgstr ""
1957
1958#. type: "IntelAzulx00_title"
1959#: Resources/templates/Localizable.strings:539
1960#, no-wrap
1961msgid "00000604"
1962msgstr "00000604"
1963
1964#. type: "IntelAzulx00_description"
1965#: Resources/templates/Localizable.strings:540
1966#, no-wrap
1967msgid "Set 00000604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
1968msgstr ""
1969
1970#. type: "IntelAzulx01_title"
1971#: Resources/templates/Localizable.strings:542
1972#, no-wrap
1973msgid "0000060c"
1974msgstr "0000060c"
1975
1976#. type: "IntelAzulx01_description"
1977#: Resources/templates/Localizable.strings:543
1978#, no-wrap
1979msgid "Set 0000060c for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
1980msgstr ""
1981
1982#. type: "IntelAzulx02_title"
1983#: Resources/templates/Localizable.strings:545
1984#, no-wrap
1985msgid "00001604"
1986msgstr "00001604"
1987
1988#. type: "IntelAzulx02_description"
1989#: Resources/templates/Localizable.strings:546
1990#, no-wrap
1991msgid "Set 00001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
1992msgstr ""
1993
1994#. type: "IntelAzulx03_title"
1995#: Resources/templates/Localizable.strings:548
1996#, no-wrap
1997msgid "0000160a"
1998msgstr "0000160a"
1999
2000#. type: "IntelAzulx03_description"
2001#: Resources/templates/Localizable.strings:549
2002#, no-wrap
2003msgid "Set 0000160a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2004msgstr ""
2005
2006#. type: "IntelAzulx04_title"
2007#: Resources/templates/Localizable.strings:551
2008#, no-wrap
2009msgid "0000160c"
2010msgstr "0000160c"
2011
2012#. type: "IntelAzulx04_description"
2013#: Resources/templates/Localizable.strings:552
2014#, no-wrap
2015msgid "Set 0000160c for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2016msgstr ""
2017
2018#. type: "IntelAzulx05_title"
2019#: Resources/templates/Localizable.strings:554
2020#, no-wrap
2021msgid "00002604"
2022msgstr "00002604"
2023
2024#. type: "IntelAzulx05_description"
2025#: Resources/templates/Localizable.strings:555
2026#, no-wrap
2027msgid "Set 00002604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2028msgstr ""
2029
2030#. type: "IntelAzulx06_title"
2031#: Resources/templates/Localizable.strings:557
2032#, no-wrap
2033msgid "0000260a"
2034msgstr "0000260a"
2035
2036#. type: "IntelAzulx06_description"
2037#: Resources/templates/Localizable.strings:558
2038#, no-wrap
2039msgid "Set 0000260a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2040msgstr ""
2041
2042#. type: "IntelAzulx07_title"
2043#: Resources/templates/Localizable.strings:560
2044#, no-wrap
2045msgid "0000260c"
2046msgstr "0000260c"
2047
2048#. type: "IntelAzulx07_description"
2049#: Resources/templates/Localizable.strings:561
2050#, no-wrap
2051msgid "Set 0600260c for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2052msgstr ""
2053
2054#. type: "IntelAzulx08_title"
2055#: Resources/templates/Localizable.strings:563
2056#, no-wrap
2057msgid "0000260d"
2058msgstr "0000260d"
2059
2060#. type: "IntelAzulx08_description"
2061#: Resources/templates/Localizable.strings:564
2062#, no-wrap
2063msgid "Set 0000260d for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2064msgstr ""
2065
2066#. type: "IntelAzulx09_title"
2067#: Resources/templates/Localizable.strings:566
2068#, no-wrap
2069msgid "02001604"
2070msgstr "02001604"
2071
2072#. type: "IntelAzulx09_description"
2073#: Resources/templates/Localizable.strings:567
2074#, no-wrap
2075msgid "Set 02001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2076msgstr ""
2077
2078#. type: "IntelAzulx10_title"
2079#: Resources/templates/Localizable.strings:569
2080#, no-wrap
2081msgid "0300220d"
2082msgstr "0300220d"
2083
2084#. type: "IntelAzulx10_description"
2085#: Resources/templates/Localizable.strings:570
2086#, no-wrap
2087msgid "Set 0300220d for Intel Haswell (Desktop) AAPL,ig-platform-id."
2088msgstr ""
2089
2090#. type: "IntelAzulx11_title"
2091#: Resources/templates/Localizable.strings:572
2092#, no-wrap
2093msgid "0500260a"
2094msgstr "0500260a"
2095
2096#. type: "IntelAzulx11_description"
2097#: Resources/templates/Localizable.strings:573
2098#, no-wrap
2099msgid "Set 0500260a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2100msgstr ""
2101
2102#. type: "IntelAzulx12_title"
2103#: Resources/templates/Localizable.strings:575
2104#, no-wrap
2105msgid "0600260a"
2106msgstr "0600260a"
2107
2108#. type: "IntelAzulx12_description"
2109#: Resources/templates/Localizable.strings:576
2110#, no-wrap
2111msgid "Set 0600260a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2112msgstr ""
2113
2114#. type: "IntelAzulx13_title"
2115#: Resources/templates/Localizable.strings:578
2116#, no-wrap
2117msgid "0700260d"
2118msgstr "0700260d"
2119
2120#. type: "IntelAzulx13_description"
2121#: Resources/templates/Localizable.strings:579
2122#, no-wrap
2123msgid "Set 0700260d for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2124msgstr ""
2125
2126#. type: "IntelAzulx14_title"
2127#: Resources/templates/Localizable.strings:581
2128#, no-wrap
2129msgid "0800260a"
2130msgstr "0800260a"
2131
2132#. type: "IntelAzulx14_description"
2133#: Resources/templates/Localizable.strings:582
2134#, no-wrap
2135msgid "Set 0800260a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2136msgstr ""
2137
2138#. type: "IntelAzulx15_title"
2139#: Resources/templates/Localizable.strings:584
2140#, no-wrap
2141msgid "08002e0a"
2142msgstr "08002e0a"
2143
2144#. type: "IntelAzulx15_description"
2145#: Resources/templates/Localizable.strings:585
2146#, no-wrap
2147msgid "Set 08002e0a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2148msgstr ""
2149
2150#. type: "IntelAzulx16_title"
2151#: Resources/templates/Localizable.strings:587
2152#, no-wrap
2153msgid "04001204"
2154msgstr ""
2155
2156#. type: "IntelAzulx16_description"
2157#: Resources/templates/Localizable.strings:588
2158#, fuzzy, no-wrap
2159#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2160msgid "Set 04001204 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2161msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2162
2163#. type: "IntelBroadwellx00_title"
2164#: Resources/templates/Localizable.strings:592
2165#, fuzzy, no-wrap
2166#| msgid "00000604"
2167msgid "00000616"
2168msgstr "00000604"
2169
2170#. type: "IntelBroadwellx00_description"
2171#: Resources/templates/Localizable.strings:593
2172#, fuzzy, no-wrap
2173#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2174msgid "Set 00000616 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2175msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2176
2177#. type: "IntelBroadwellx01_title"
2178#: Resources/templates/Localizable.strings:595
2179#, fuzzy, no-wrap
2180#| msgid "00000604"
2181msgid "00000e16"
2182msgstr "00000604"
2183
2184#. type: "IntelBroadwellx01_description"
2185#: Resources/templates/Localizable.strings:596
2186#, fuzzy, no-wrap
2187#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2188msgid "Set 00000e16 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2189msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2190
2191#. type: "IntelBroadwellx02_title"
2192#: Resources/templates/Localizable.strings:598
2193#, fuzzy, no-wrap
2194#| msgid "00001604"
2195msgid "00001616"
2196msgstr "00001604"
2197
2198#. type: "IntelBroadwellx02_description"
2199#: Resources/templates/Localizable.strings:599
2200#, fuzzy, no-wrap
2201#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2202msgid "Set 00001616 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2203msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2204
2205#. type: "IntelBroadwellx03_title"
2206#: Resources/templates/Localizable.strings:601
2207#, fuzzy, no-wrap
2208#| msgid "00001604"
2209msgid "00001e16"
2210msgstr "00001604"
2211
2212#. type: "IntelBroadwellx03_description"
2213#: Resources/templates/Localizable.strings:602
2214#, fuzzy, no-wrap
2215#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2216msgid "Set 00001e16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2217msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2218
2219#. type: "IntelBroadwellx04_title"
2220#: Resources/templates/Localizable.strings:604
2221#, fuzzy, no-wrap
2222#| msgid "00002604"
2223msgid "00002616"
2224msgstr "00002604"
2225
2226#. type: "IntelBroadwellx04_description"
2227#: Resources/templates/Localizable.strings:605
2228#, fuzzy, no-wrap
2229#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2230msgid "Set 00002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2231msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2232
2233#. type: "IntelBroadwellx05_title"
2234#: Resources/templates/Localizable.strings:607
2235#, fuzzy, no-wrap
2236#| msgid "00002604"
2237msgid "00002b16"
2238msgstr "00002604"
2239
2240#. type: "IntelBroadwellx05_description"
2241#: Resources/templates/Localizable.strings:608
2242#, fuzzy, no-wrap
2243#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2244msgid "Set 00002b16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2245msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2246
2247#. type: "IntelBroadwellx06_title"
2248#: Resources/templates/Localizable.strings:610
2249#, fuzzy, no-wrap
2250#| msgid "00002604"
2251msgid "00002216"
2252msgstr "00002604"
2253
2254#. type: "IntelBroadwellx06_description"
2255#: Resources/templates/Localizable.strings:611
2256#, fuzzy, no-wrap
2257#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2258msgid "Set 00002216 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2259msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2260
2261#. type: "IntelBroadwellx07_title"
2262#: Resources/templates/Localizable.strings:613
2263#, no-wrap
2264msgid "01000e16"
2265msgstr ""
2266
2267#. type: "IntelBroadwellx07_description"
2268#: Resources/templates/Localizable.strings:614
2269#, fuzzy, no-wrap
2270#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2271msgid "Set 01000e16 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2272msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2273
2274#. type: "IntelBroadwellx08_title"
2275#: Resources/templates/Localizable.strings:616
2276#, no-wrap
2277msgid "01001e16"
2278msgstr ""
2279
2280#. type: "IntelBroadwellx08_description"
2281#: Resources/templates/Localizable.strings:617
2282#, fuzzy, no-wrap
2283#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2284msgid "Set 01001e16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2285msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2286
2287#. type: "IntelBroadwellx09_title"
2288#: Resources/templates/Localizable.strings:619
2289#, fuzzy, no-wrap
2290#| msgid "01620006"
2291msgid "02000616"
2292msgstr "01620006"
2293
2294#. type: "IntelBroadwellx09_description"
2295#: Resources/templates/Localizable.strings:620
2296#, fuzzy, no-wrap
2297#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2298msgid "Set 02000616 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2299msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2300
2301#. type: "IntelBroadwellx10_title"
2302#: Resources/templates/Localizable.strings:622
2303#, fuzzy, no-wrap
2304#| msgid "02001604"
2305msgid "02001616"
2306msgstr "02001604"
2307
2308#. type: "IntelBroadwellx10_description"
2309#: Resources/templates/Localizable.strings:623
2310#, fuzzy, no-wrap
2311#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2312msgid "Set 02001616 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2313msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2314
2315#. type: "IntelBroadwellx11_title"
2316#: Resources/templates/Localizable.strings:625
2317#, fuzzy, no-wrap
2318#| msgid "02001604"
2319msgid "02002616"
2320msgstr "02001604"
2321
2322#. type: "IntelBroadwellx11_description"
2323#: Resources/templates/Localizable.strings:626
2324#, fuzzy, no-wrap
2325#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2326msgid "Set 02002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2327msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2328
2329#. type: "IntelBroadwellx12_title"
2330#: Resources/templates/Localizable.strings:628
2331#, fuzzy, no-wrap
2332#| msgid "02001604"
2333msgid "02002216"
2334msgstr "02001604"
2335
2336#. type: "IntelBroadwellx12_description"
2337#: Resources/templates/Localizable.strings:629
2338#, fuzzy, no-wrap
2339#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2340msgid "Set 02002216 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2341msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2342
2343#. type: "IntelBroadwellx13_title"
2344#: Resources/templates/Localizable.strings:631
2345#, fuzzy, no-wrap
2346#| msgid "02001604"
2347msgid "02002b16"
2348msgstr "02001604"
2349
2350#. type: "IntelBroadwellx13_description"
2351#: Resources/templates/Localizable.strings:632
2352#, fuzzy, no-wrap
2353#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2354msgid "Set 02002b16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2355msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2356
2357#. type: "IntelBroadwellx14_title"
2358#: Resources/templates/Localizable.strings:634
2359#, fuzzy, no-wrap
2360#| msgid "0300220d"
2361msgid "03001216"
2362msgstr "0300220d"
2363
2364#. type: "IntelBroadwellx14_description"
2365#: Resources/templates/Localizable.strings:635
2366#, fuzzy, no-wrap
2367#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2368msgid "Set 03001216 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2369msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2370
2371#. type: "IntelBroadwellx15_title"
2372#: Resources/templates/Localizable.strings:637
2373#, no-wrap
2374msgid "04002b16"
2375msgstr ""
2376
2377#. type: "IntelBroadwellx15_description"
2378#: Resources/templates/Localizable.strings:638
2379#, fuzzy, no-wrap
2380#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2381msgid "Set 04002b16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2382msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2383
2384#. type: "IntelBroadwellx16_title"
2385#: Resources/templates/Localizable.strings:640
2386#, fuzzy, no-wrap
2387#| msgid "00002604"
2388msgid "04002616"
2389msgstr "00002604"
2390
2391#. type: "IntelBroadwellx16_description"
2392#: Resources/templates/Localizable.strings:641
2393#, fuzzy, no-wrap
2394#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2395msgid "Set 04002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2396msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2397
2398#. type: "IntelBroadwellx17_title"
2399#: Resources/templates/Localizable.strings:643
2400#, fuzzy, no-wrap
2401#| msgid "0500260a"
2402msgid "05002616"
2403msgstr "0500260a"
2404
2405#. type: "IntelBroadwellx17_description"
2406#: Resources/templates/Localizable.strings:644
2407#, fuzzy, no-wrap
2408#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2409msgid "Set 05002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2410msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2411
2412#. type: "IntelBroadwellx18_title"
2413#: Resources/templates/Localizable.strings:646
2414#, fuzzy, no-wrap
2415#| msgid "0600260a"
2416msgid "06002616"
2417msgstr "0600260a"
2418
2419#. type: "IntelBroadwellx18_description"
2420#: Resources/templates/Localizable.strings:647
2421#, fuzzy, no-wrap
2422#| msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2423msgid "Set 06002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2424msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2425
2426#. type: "AD2000B_PinConf_title"
2427#: Resources/templates/Localizable.strings:651
2428#, no-wrap
2429msgid "AD2000b"
2430msgstr "AD2000b"
2431
2432#. type: "AD2000B_PinConf_description"
2433#: Resources/templates/Localizable.strings:652
2434#, no-wrap
2435msgid "Set HDEF PinConfiguration for Analog Devices AD2000b."
2436msgstr ""
2437
2438#. type: "AD1981HD_PinConf_title"
2439#: Resources/templates/Localizable.strings:654
2440#, no-wrap
2441msgid "AD1981HD"
2442msgstr "AD1981HD"
2443
2444#. type: "AD1981HD_PinConf_description"
2445#: Resources/templates/Localizable.strings:655
2446#, no-wrap
2447msgid "Set HDEF PinConfiguration for Analog Devices AD1981HD."
2448msgstr ""
2449
2450#. type: "AD1988B_PinConf_title"
2451#: Resources/templates/Localizable.strings:657
2452#, no-wrap
2453msgid "AD1988b"
2454msgstr "AD1988b"
2455
2456#. type: "AD1988B_PinConf_description"
2457#: Resources/templates/Localizable.strings:658
2458#, no-wrap
2459msgid "Set HDEF PinConfiguration for Analog Devices AD1988b."
2460msgstr ""
2461
2462#. type: "ALC888_PinConf_title"
2463#: Resources/templates/Localizable.strings:660
2464#, no-wrap
2465msgid "ALC888"
2466msgstr "ALC888"
2467
2468#. type: "ALC888_PinConf_description"
2469#: Resources/templates/Localizable.strings:661
2470#, no-wrap
2471msgid "Set HDEF PinConfiguration for Realtek ALC888."
2472msgstr ""
2473
2474#. type: "ALC1200_PinConf_title"
2475#: Resources/templates/Localizable.strings:663
2476#, no-wrap
2477msgid "ALC1200"
2478msgstr "ALC1200"
2479
2480#. type: "ALC1200_PinConf_description"
2481#: Resources/templates/Localizable.strings:664
2482#, no-wrap
2483msgid "Set HDEF PinConfiguration for Realtek ALC1200."
2484msgstr ""
2485
2486#. type: "00_PinConf_title"
2487#: Resources/templates/Localizable.strings:666
2488#, no-wrap
2489msgid "00"
2490msgstr "00"
2491
2492#. type: "00_PinConf_description"
2493#: Resources/templates/Localizable.strings:667
2494#, no-wrap
2495msgid "Set HDEF PinConfiguration for ???."
2496msgstr ""
2497
2498#. type: "GraphicsEnabler_title"
2499#: Resources/templates/Localizable.strings:671
2500#, no-wrap
2501msgid "GraphicsEnabler=Yes"
2502msgstr "GraphicsEnabler=Yes"
2503
2504#. type: "GraphicsEnabler_description"
2505#: Resources/templates/Localizable.strings:672
2506#, no-wrap
2507msgid "Enables the option to autodetect NVIDIA, AMD/ATI or Intel based GPUs and inject the correct info."
2508msgstr "Włącza opcję automatycznego wykrywania GPU NVIDII i umieszczania odpowiednich informacji."
2509
2510#. type: "EnableHDMIAudio_title"
2511#: Resources/templates/Localizable.strings:674
2512#, no-wrap
2513msgid "EnableHDMIAudio=Yes"
2514msgstr "EnableHDMIAudio=Yes"
2515
2516#. type: "EnableHDMIAudio_description"
2517#: Resources/templates/Localizable.strings:675
2518#, no-wrap
2519msgid "Inject HDMi audio for NVIDIA or AMD/ATI."
2520msgstr "Włącz dźwięk po HDMI dla kart NVIDIA oraz AMD/ATI"
2521
2522#. type: "UseIntelHDMI_title"
2523#: Resources/templates/Localizable.strings:677
2524#, no-wrap
2525msgid "UseIntelHDMI=Yes"
2526msgstr "UseIntelHDMI=Yes"
2527
2528#. type: "UseIntelHDMI_description"
2529#: Resources/templates/Localizable.strings:678
2530#, no-wrap
2531msgid "If YES, hda-gfx=onboard-1 will be injected into the GFX0 and HDEF devices. Also, if an ATI or Nvidia HDMI device is present, they'll be assigned to onboard-2. If NO, then ATI or Nvidia devices will get onboard-1 as well as the HDAU device if present."
2532msgstr ""
2533
2534#. type: "UseAtiROM_title"
2535#: Resources/templates/Localizable.strings:680
2536#, no-wrap
2537msgid "UseAtiROM=Yes"
2538msgstr "UseAtiROM=Yes"
2539
2540#. type: "UseAtiROM_description"
2541#: Resources/templates/Localizable.strings:681
2542#, no-wrap
2543msgid "Enables UseAtiROM options."
2544msgstr "Włącza opcję UseAtiROM."
2545
2546#. type: "UseNvidiaROM_title"
2547#: Resources/templates/Localizable.strings:683
2548#, no-wrap
2549msgid "UseNvidiaROM=Yes"
2550msgstr "UseNvidiaROM=Yes"
2551
2552#. type: "UseNvidiaROM_description"
2553#: Resources/templates/Localizable.strings:684
2554#, no-wrap
2555msgid "Enables UseNvidiaROM options."
2556msgstr "Włącza opcję UseNvidiaROM."
2557
2558#. type: "VBIOS_title"
2559#: Resources/templates/Localizable.strings:686
2560#, no-wrap
2561msgid "VBIOS=Yes"
2562msgstr "VBIOS=Yes"
2563
2564#. type: "VBIOS_description"
2565#: Resources/templates/Localizable.strings:687
2566#, no-wrap
2567msgid "Enables VBIOS option"
2568msgstr "Włącza opcję VBIOS."
2569
2570#. type: "SkipIntelGfx_title"
2571#: Resources/templates/Localizable.strings:689
2572#, no-wrap
2573msgid "SkipIntelGfx=Yes"
2574msgstr "SkipIntelGfx=Yes"
2575
2576#. type: "SkipIntelGfx_description"
2577#: Resources/templates/Localizable.strings:690
2578#, no-wrap
2579msgid "Skip the GraphicsEnbaler autodetect for Intel based GPUs."
2580msgstr ""
2581
2582#. type: "SkipNvidiaGfx_title"
2583#: Resources/templates/Localizable.strings:692
2584#, no-wrap
2585msgid "SkipNvidiaGfx=Yes"
2586msgstr "SkipNvidiaGfx=Yes"
2587
2588#. type: "SkipNvidiaGfx_description"
2589#: Resources/templates/Localizable.strings:693
2590#, no-wrap
2591msgid "Skip the GraphicsEnbaler autodetect for NVIDIA based GPUs."
2592msgstr ""
2593
2594#. type: "SkipAtiGfx_title"
2595#: Resources/templates/Localizable.strings:695
2596#, no-wrap
2597msgid "SkipAtiGfx=Yes"
2598msgstr "SkipAtiGfx=Yes"
2599
2600#. type: "SkipAtiGfx_description"
2601#: Resources/templates/Localizable.strings:696
2602#, no-wrap
2603msgid "Skip the GraphicsEnbaler autodetect for AMD/ATI based GPUs."
2604msgstr ""
2605
2606#. type: "EnableBacklight_title"
2607#: Resources/templates/Localizable.strings:698
2608#, no-wrap
2609msgid "EnableBacklight=Yes"
2610msgstr "EnableBacklight=Yes"
2611
2612#. type: "EnableBacklight_description"
2613#: Resources/templates/Localizable.strings:699
2614#, no-wrap
2615msgid "Enables Backlight options for laptop with nVidia cards."
2616msgstr ""
2617
2618#. type: "EnableDualLink_title"
2619#: Resources/templates/Localizable.strings:701
2620#, no-wrap
2621msgid "EnableDualLink=Yes"
2622msgstr "EnableDualLink=Yes"
2623
2624#. type: "EnableDualLink_description"
2625#: Resources/templates/Localizable.strings:702
2626#, no-wrap
2627msgid "Enables DualLink options for nVidia and ATi cards."
2628msgstr ""
2629
2630#. type: "NvidiaGeneric_title"
2631#: Resources/templates/Localizable.strings:704
2632#, no-wrap
2633msgid "NvidiaGeneric=Yes"
2634msgstr "NvidiaGeneric=Yes"
2635
2636#. type: "NvidiaGeneric_description"
2637#: Resources/templates/Localizable.strings:705
2638#, no-wrap
2639msgid "Use the classic Nvidia name for the SystemProfiler (disabled by default)."
2640msgstr ""
2641
2642#. type: "Verbose_title"
2643#: Resources/templates/Localizable.strings:711
2644#, no-wrap
2645msgid "Verbose Mode"
2646msgstr "Verbose Mode (-v)"
2647
2648#. type: "Verbose_description"
2649#: Resources/templates/Localizable.strings:712
2650#, no-wrap
2651msgid "Turns on verbose logging and allows you to see messages from both Chameleon and the OS X kernel at boot time. Essential for troubleshooting."
2652msgstr "Włącza komunikaty diagnostyczne z kernela OS X oraz bootlodera. Niezbędne przy szukaniu problemów."
2653
2654#. type: "Singleusermode_title"
2655#: Resources/templates/Localizable.strings:714
2656#, no-wrap
2657msgid "Single User Mode"
2658msgstr "Single User Mode (-s)"
2659
2660#. type: "Singleusermode_description"
2661#: Resources/templates/Localizable.strings:715
2662#, no-wrap
2663msgid "A troubleshooting option used for booting into OS X's BSD/Unix command line."
2664msgstr "Opcja wykorzystywana przy naprawianiu problemów, Uruchamia system w trybie poleceń BSD/Unix."
2665
2666#. type: "Ignorecaches_title"
2667#: Resources/templates/Localizable.strings:717
2668#, no-wrap
2669msgid "Ignore Caches"
2670msgstr "Ignore Caches (-f)"
2671
2672#. type: "Ignorecaches_description"
2673#: Resources/templates/Localizable.strings:718
2674#, no-wrap
2675msgid "Not an option that's needed for everyday booting, but it can be useful if you want OS X to load all files from it's system folders, rather than relying on it's pre-built caches."
2676msgstr "Nie przydaje się przy każdym uruchamianiu, ale może być użyteczne jeśli chcesz, by system przeładował wszystkie pliki, zamiast ładowania cache."
2677
2678#. type: "Npci_title"
2679#: Resources/templates/Localizable.strings:720
2680#, no-wrap
2681msgid "npci=0x2000"
2682msgstr "npci=0x2000"
2683
2684#. type: "Npci_description"
2685#: Resources/templates/Localizable.strings:721
2686#, no-wrap
2687msgid "For overcoming a hang at 'PCI configuration begin' on some systems. 0x2000 is the kIOPCIConfiguratorPFM64 flag, as seen in the IOPCIFamily source code."
2688msgstr "Czasem naprawia błąd PCI Configuration Begin"
2689
2690#. type: "Npci3_title"
2691#: Resources/templates/Localizable.strings:723
2692#, no-wrap
2693msgid "npci=0x3000"
2694msgstr "npci=0x3000"
2695
2696#. type: "Npci3_description"
2697#: Resources/templates/Localizable.strings:724
2698#, no-wrap
2699msgid "For overcoming a hang at 'PCI configuration begin' on some systems. 0x3000 is the kIOPCIConfiguratorPFM64 flag, as seen in the IOPCIFamily source code."
2700msgstr "Czasem naprawia błąd PCI Configuration Begin"
2701
2702#. type: "WaitingRootDevice_title"
2703#: Resources/templates/Localizable.strings:726
2704#, no-wrap
2705msgid "ahcidisk=1 debug=8"
2706msgstr "ahcidisk=1 debug=8"
2707
2708#. type: "WaitingRootDevice_description"
2709#: Resources/templates/Localizable.strings:727
2710#, no-wrap
2711msgid ""
2712"Info here: Waiting for root device when kernel cache used only with some disks +FIX\n"
2713"http://www.insanelymac.com/forum/topic/280062-waiting-for-root-device-when-kernel-cache-used-only-with-some-disks-fix/\n"
2714"Findings credits to bcc9."
2715msgstr ""
2716
2717#. type: "Darkwake_title"
2718#: Resources/templates/Localizable.strings:731
2719#, no-wrap
2720msgid "darkwake=0"
2721msgstr "darkwake=0"
2722
2723#. type: "Darkwake_description"
2724#: Resources/templates/Localizable.strings:732
2725#, no-wrap
2726msgid "Lion only. Disables the 'low power wake' feature which can sometimes leave the screen black after wake from sleep."
2727msgstr "Tylko dla OSX Lion. Wyłącza budzenie z niskim użyciem energii 'low power wake', które czasem zostawia czarny ekran po uśpieniu."
2728
2729#. type: "NvdaDrv1_title"
2730#: Resources/templates/Localizable.strings:734
2731#, no-wrap
2732msgid "nvda_drv=1"
2733msgstr "nvda_drv=1"
2734
2735#. type: "NvdaDrv1_description"
2736#: Resources/templates/Localizable.strings:735
2737#, no-wrap
2738msgid ""
2739"It introduces a new Preference Pane under System Preferences that allows you to enable the Nvidia Web Driver.\n"
2740"Info here: New Nvidia Retail Driver Install Solution\n"
2741"http://www.insanelymac.com/forum/topic/288582-new-nvidia-retail-driver-install-solution/\n"
2742"Findings credits to meklort and Rampage Dev."
2743msgstr ""
2744
2745#. type: "kext-dev-mode1_title"
2746#: Resources/templates/Localizable.strings:740
2747#, no-wrap
2748msgid "kext-dev-mode=1"
2749msgstr "kext-dev-mode=1"
2750
2751#. type: "kext-dev-mode1_description"
2752#: Resources/templates/Localizable.strings:741
2753#, no-wrap
2754msgid "In Yosemite Developer Previews, unsigned or improperly signed kexts will not be loaded. To use unsigned kexts during development, this strict check can be disabled by adding a 'kext-dev-mode=1' boot arg."
2755msgstr ""
2756
2757#. type: "Dart0_title"
2758#: Resources/templates/Localizable.strings:743
2759#, no-wrap
2760msgid "dart=0"
2761msgstr "dart=0"
2762
2763#. type: "Dart0_description"
2764#: Resources/templates/Localizable.strings:744
2765#, no-wrap
2766msgid ""
2767"Avoiding the DMAR processing causing by VT-d function in Osx (Virtualization).\n"
2768"More information by bcc9 here: http://www.insanelymac.com/forum/topic/282989-vtd0-fault-after-1082-google-hasnt-heard-of-it-any-help/#entry1867000"
2769msgstr ""
2770
2771#. type: "mac-de_title"
2772#: Resources/templates/Localizable.strings:751
2773#, no-wrap
2774msgid "German Mac Keyboard"
2775msgstr "German Mac Keyboard"
2776
2777#. type: "mac-de_description"
2778#: Resources/templates/Localizable.strings:752
2779#, no-wrap
2780msgid "Use the keyboard layout for a German Mac keyboard"
2781msgstr "Użyj układu klawiatury: German Mac"
2782
2783#. type: "mac-es_title"
2784#: Resources/templates/Localizable.strings:754
2785#, no-wrap
2786msgid "Spanish Mac Keyboard"
2787msgstr "Spanish Mac Keyboard"
2788
2789#. type: "mac-es_description"
2790#: Resources/templates/Localizable.strings:755
2791#, no-wrap
2792msgid "Use the keyboard layout for a Spanish Mac keyboard"
2793msgstr "Użyj układu klawiatury: Spanish Mac"
2794
2795#. type: "mac-fr_title"
2796#: Resources/templates/Localizable.strings:757
2797#, no-wrap
2798msgid "French Mac Keyboard"
2799msgstr "French Mac Keyboard"
2800
2801#. type: "mac-fr_description"
2802#: Resources/templates/Localizable.strings:758
2803#, no-wrap
2804msgid "Use the keyboard layout for a French Mac keyboard"
2805msgstr "Użyj układu klawiatury: French Mac"
2806
2807#. type: "mac-it_title"
2808#: Resources/templates/Localizable.strings:760
2809#, no-wrap
2810msgid "Italian Mac Keyboard"
2811msgstr "Italian Mac Keyboard"
2812
2813#. type: "mac-it_description"
2814#: Resources/templates/Localizable.strings:761
2815#, no-wrap
2816msgid "Use the keyboard layout for an Italian Mac keyboard"
2817msgstr "Użyj układu klawiatury: Italian Mac"
2818
2819#. type: "mac-se_title"
2820#: Resources/templates/Localizable.strings:763
2821#, no-wrap
2822msgid "Swedish Mac Keyboard"
2823msgstr "Swedish Mac Keyboard"
2824
2825#. type: "mac-se_description"
2826#: Resources/templates/Localizable.strings:764
2827#, no-wrap
2828msgid "Use the keyboard layout for a Swedish Mac keyboard"
2829msgstr "Użyj układu klawiatury: Swedish Mac"
2830
2831#. type: "pc-fr_title"
2832#: Resources/templates/Localizable.strings:766
2833#, no-wrap
2834msgid "French PC Keyboard"
2835msgstr "French PC Keyboard"
2836
2837#. type: "pc-fr_description"
2838#: Resources/templates/Localizable.strings:767
2839#, no-wrap
2840msgid "Use the keyboard layout for a French PC keyboard"
2841msgstr "Użyj układu klawiatury: French PC"
2842
2843#. type: "Embed_title"
2844#: Resources/templates/Localizable.strings:774
2845#, no-wrap
2846msgid "Embed"
2847msgstr "Embed"
2848
2849#. type: "Embed_description"
2850#: Resources/templates/Localizable.strings:775
2851#, no-wrap
2852msgid "A smaller simple version of the new default theme used when building a version of Chameleon which requires an embedded theme."
2853msgstr "Mniejsza, prosta wersja nowego tematu, domyślnie używana podczas tworzenia wersji Chameleona, który wymaga osadzonych tematów. "
2854
2855#. type: "Legacy_title"
2856#: Resources/templates/Localizable.strings:777
2857#, no-wrap
2858msgid "Legacy"
2859msgstr "Legacy"
2860
2861#. type: "Legacy_description"
2862#: Resources/templates/Localizable.strings:778
2863#, no-wrap
2864msgid "Chameleon's original default theme introduced for v2.0 RC1"
2865msgstr "Poprzedni domyślny temat Chameleona."
2866
2867#. type: "Default_title"
2868#: Resources/templates/Localizable.strings:780
2869#, no-wrap
2870msgid "Standard"
2871msgstr "Chameleon Standard"
2872
2873#. type: "Default_description"
2874#: Resources/templates/Localizable.strings:781
2875#, no-wrap
2876msgid "Chameleon default theme introduced for v2.0 RC5"
2877msgstr "Nowy domyślny temat Chameleona."
2878
2879#. type: "Bullet_title"
2880#: Resources/templates/Localizable.strings:783
2881#, no-wrap
2882msgid "Bullet"
2883msgstr "Bullet"
2884
2885#. type: "Bullet_description"
2886#: Resources/templates/Localizable.strings:784
2887#, no-wrap
2888msgid "A lovely simple theme by NoSmokingBandit from April 2009."
2889msgstr "Piękny, prosty temat autorstwa NoSmokingBandit z kwietnia 2009."
2890
2891#. type: "Audio_title"
2892#: Resources/templates/Localizable.strings:793
2893#, no-wrap
2894msgid "Audio"
2895msgstr "Audio"
2896
2897#. type: "Audio_description"
2898#: Resources/templates/Localizable.strings:794
2899#, no-wrap
2900msgid "A selection of options that deal with audio."
2901msgstr ""
2902
2903#. type: "Control_title"
2904#: Resources/templates/Localizable.strings:797
2905#, no-wrap
2906msgid "Control Options"
2907msgstr "Kontrola chameleona"
2908
2909#. type: "Control_description"
2910#: Resources/templates/Localizable.strings:798
2911#, no-wrap
2912msgid "Settings to control how Chameleon works."
2913msgstr "Ustawienia działania Chameleona."
2914
2915#. type: "General_title"
2916#: Resources/templates/Localizable.strings:801
2917#, no-wrap
2918msgid "General Options"
2919msgstr "Ogólne opcje"
2920
2921#. type: "General_description"
2922#: Resources/templates/Localizable.strings:802
2923#, no-wrap
2924msgid "Choose from a selection of base options."
2925msgstr "Wybierz ogólne opcje."
2926
2927#. type: "KernelFlags_title"
2928#: Resources/templates/Localizable.strings:805
2929#, no-wrap
2930msgid "Kernel Flags"
2931msgstr "Flagi kernela"
2932
2933#. type: "KernelFlags_description"
2934#: Resources/templates/Localizable.strings:806
2935#, no-wrap
2936msgid "Choose from a selection of kernel flags."
2937msgstr "Wybierz flagi kernela."
2938
2939#. type: "PowerManagement_title"
2940#: Resources/templates/Localizable.strings:809
2941#, no-wrap
2942msgid "Power Management"
2943msgstr "Zarządzanie energią"
2944
2945#. type: "PowerManagement_description"
2946#: Resources/templates/Localizable.strings:810
2947#, no-wrap
2948msgid "A selection of options that deal with power management and speedstep."
2949msgstr "Wybierz ustawienia związane z zarządzaniem energią i SpeedSteepem."
2950
2951#. type: "Resolution_description"
2952#: Resources/templates/Localizable.strings:814
2953#, no-wrap
2954msgid "Set one resolution to use."
2955msgstr "Set one resolution to use."
2956
2957#. type: "HDEFLayout_title"
2958#: Resources/templates/Localizable.strings:817
2959#, no-wrap
2960msgid "HDEF Layout"
2961msgstr "HDEF Layout"
2962
2963#. type: "HDEFLayout_description"
2964#: Resources/templates/Localizable.strings:818
2965#, no-wrap
2966msgid "Set one HDEF Layout ID to use for your HDA controller."
2967msgstr ""
2968
2969#. type: "HDAULayout_title"
2970#: Resources/templates/Localizable.strings:821
2971#, no-wrap
2972msgid "HDAU Layout"
2973msgstr "HDAU Layout"
2974
2975#. type: "HDAULayout_description"
2976#: Resources/templates/Localizable.strings:822
2977#, no-wrap
2978msgid "Set one HDAU Layout ID to use for your HDMi controller."
2979msgstr ""
2980
2981#. type: "IntelCapri_title"
2982#: Resources/templates/Localizable.strings:825
2983#, no-wrap
2984msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2985msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
2986
2987#. type: "IntelCapri_description"
2988#: Resources/templates/Localizable.strings:826
2989#, no-wrap
2990msgid "Set one AAPL,ig-platform-id to use for your Intel HD4000."
2991msgstr ""
2992
2993#. type: "IntelAzul_title"
2994#: Resources/templates/Localizable.strings:829
2995#, no-wrap
2996msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2997msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
2998
2999#. type: "IntelAzul_description"
3000#: Resources/templates/Localizable.strings:830
3001#, no-wrap
3002msgid "Set one AAPL,ig-platform-id to use for your Intel Haswell."
3003msgstr ""
3004
3005#. type: "IntelBdw_title"
3006#: Resources/templates/Localizable.strings:833
3007#, fuzzy, no-wrap
3008#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3009msgid "Intel Bdw AAPL,ig-platform-id"
3010msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3011
3012#. type: "IntelBdw_description"
3013#: Resources/templates/Localizable.strings:834
3014#, no-wrap
3015msgid "Set one AAPL,ig-platform-id to use for your Intel Broadwell."
3016msgstr ""
3017
3018#. type: "HDEFPinConfiguration_title"
3019#: Resources/templates/Localizable.strings:837
3020#, no-wrap
3021msgid "HDEF PinConfiguration"
3022msgstr "HDEF PinConfiguration"
3023
3024#. type: "HDEFPinConfiguration_description"
3025#: Resources/templates/Localizable.strings:838
3026#, no-wrap
3027msgid "Set one HDEF PinConfiguration to use."
3028msgstr ""
3029
3030#. type: "Video_title"
3031#: Resources/templates/Localizable.strings:841
3032#, no-wrap
3033msgid "Video"
3034msgstr "Grafika"
3035
3036#. type: "Video_description"
3037#: Resources/templates/Localizable.strings:842
3038#, no-wrap
3039msgid "A selection of options that deal with video."
3040msgstr "Wybierz ustawienia związane z obsługą grafiki."
3041
3042#. type: "Keymaps_title"
3043#: Resources/templates/Localizable.strings:845
3044#, no-wrap
3045msgid "KeyLayout"
3046msgstr "KeyLayout"
3047
3048#. type: "Keymaps_description"
3049#: Resources/templates/Localizable.strings:846
3050#, no-wrap
3051msgid "Select one keylayout to use. This will also install the Keylayout module and keymaps."
3052msgstr "Select one keylayout to use. This will also install the Keylayout module and keymaps."
3053
3054#. type: "Themes_title"
3055#: Resources/templates/Localizable.strings:852
3056#, no-wrap
3057msgid "Themes"
3058msgstr "Tematy"
3059
3060#. type: "Themes_description"
3061#: Resources/templates/Localizable.strings:853
3062#, no-wrap
3063msgid ""
3064"A collection of sample themes\n"
3065"More themes can be found at http://forum.voodooprojects.org/index.php/board,7.0.html"
3066msgstr ""
3067"Kolekcja przykładowych tematów graficznych.\n"
3068"Więcej tematów znajdziesz na http://forum.voodooprojects.org/index.php/board,7.0.html"
3069
3070#, fuzzy
3071#~| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3072#~ msgid "Intel Bdw (Broadwell) AAPL,ig-platform-id"
3073#~ msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3074
3075#~ msgid "Install Type"
3076#~ msgstr "Typ Instalacji"
3077
3078#~ msgid ""
3079#~ "Choose to perform a new installation or upgrade an existing installation."
3080#~ msgstr ""
3081#~ "Wybierz, by przeprowadzić nową instalację, lub zaktualizować istniejącą."
3082
3083#~ msgid "New Installation"
3084#~ msgstr "Nowa Instalacja"
3085
3086#~ msgid ""
3087#~ "Backup an existing /Extra folder, if found on the target partition. A new "
3088#~ "one will be created if any options are chosen from the installer, other "
3089#~ "than the Bootloader."
3090#~ msgstr ""
3091#~ "Stwórz kopię istniejącego folderu /Extra, jeśli istnieje on na wybranej "
3092#~ "parycji. Zostanie utworzony nowy jeśli są wybrane jakiekolwiek opcje, "
3093#~ "inne niż z kategorii Bootloader."
3094
3095#~ msgid "Upgrade"
3096#~ msgstr "Aktualizacja"
3097
3098#~ msgid ""
3099#~ "Merge an existing /Extra folder, if found on the target, with any options "
3100#~ "chosen from the installer, other than the Bootloader. The original /Extra "
3101#~ "folder will be backed up."
3102#~ msgstr ""
3103#~ "Scal folder /Extra, jeśli istnieje on na wybranej parycji, z opcjami "
3104#~ "wybranymi w instalatorze, innymi niż z kategorii Bootloader."
3105
3106#~ msgid ""
3107#~ "This module permits the user to define the keyboard key mappings. This "
3108#~ "module and associated keymaps are installed by default."
3109#~ msgstr "Ten moduł pozwala użytkownikowi zdefiniować mapowania klawiatury."
3110
3111#~ msgid "Utilities"
3112#~ msgstr "Narzędzia"
3113
3114#~ msgid "Optional files to help setup"
3115#~ msgstr "Opcjonalne pliki przydatne w konfiguracji."
3116
3117#~ msgid "Preference Panel"
3118#~ msgstr "Panel Preferencji"
3119
3120#~ msgid "Installs Preference Panel for Chameleon."
3121#~ msgstr "Instaluje Panel Preferencji dla Chameleona."
3122
3123#~ msgid "Copies an example smbios.plist in /Extra/Configuration."
3124#~ msgstr "Kopiuje domyślne smbios.plist w /Extra/Configuration."
3125
3126#~ msgid "Documentation"
3127#~ msgstr "Dokumentacja"
3128
3129#~ msgid "Documentation for Chameleon manual install and use"
3130#~ msgstr "Dokumentacja dla użytkowania i instalacji ręcznej Chameleona."
3131
3132#~ msgid "None"
3133#~ msgstr "Żaden"
3134
3135#~ msgid "Don't choose a resolution."
3136#~ msgstr "Nie wybieraj rozdzielczości."
3137
3138#~ msgid "Don't choose a keylayout."
3139#~ msgstr "Nie wybieraj układu klawiatury."
3140

Archive Download this file

Revision: 2700