Chameleon

Chameleon Svn Source Tree

Root/trunk/package/po/cs.po

1# SOME DESCRIPTIVE TITLE
2# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the Chameleon package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: Chameleon 2.3\n"
9"POT-Creation-Date: 2015-07-12 19:02+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2015-02-13 18:19-0000\n"
11"Last-Translator: ErmaC <ErmaC@insanelymac.com>\n"
12"Language-Team: cs <cs@li.org>\n"
13"Language: cs\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
18"X-Generator: Pootle 2.5.0-rc1\n"
19"X-POOTLE-MTIME: 1388319197.0\n"
20
21#. type: Content of: <html><body><div><p>
22#: Resources/templates/Welcome.html:22
23msgid "Chameleon"
24msgstr "Chameleon"
25
26#. type: Content of: <html><body><div><p>
27#: Resources/templates/Welcome.html:23
28msgid "v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
29msgstr "v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
30
31#. type: Content of: <html><body><div><p>
32#: Resources/templates/Welcome.html:25
33msgid "Do not install to an Apple Macintosh computer"
34msgstr "Neinstalujte na počítač značky Apple Macintosh"
35
36#. type: Content of: <html><body><div><p>
37#: Resources/templates/Welcome.html:27
38msgid "Developers :"
39msgstr "Vývojáři :"
40
41#. type: Content of: <html><body><div><p>
42#: Resources/templates/Welcome.html:28
43msgid "%DEVELOP%"
44msgstr "%DEVELOP%"
45
46#. type: Content of: <html><body><div><p>
47#: Resources/templates/Welcome.html:30
48msgid "Thanks to :"
49msgstr "Poděkování :"
50
51#. type: Content of: <html><body><div><p>
52#: Resources/templates/Welcome.html:31
53msgid "%CREDITS%"
54msgstr "%CREDITS%"
55
56#. type: Content of: <html><body><div><p>
57#: Resources/templates/Welcome.html:33
58msgid "Package :"
59msgstr "Program :"
60
61#. type: Content of: <html><body><div><p>
62#: Resources/templates/Welcome.html:34
63msgid "%PKGDEV%"
64msgstr "%PKGDEV%"
65
66#. type: Content of: <html><body><div><p>
67#: Resources/templates/Welcome.html:36 Resources/templates/Conclusion.html:30
68msgid "Package built by: %WHOBUILD%, language translated by: blackosx"
69msgstr "Program sestavil: %WHOBUILD%, jazyk přeložil: vaLin, martin63"
70
71#. type: Content of: <html><body><div><p>
72#: Resources/templates/Welcome.html:37 Resources/templates/Conclusion.html:31
73msgid "Copyright © %CPRYEAR%"
74msgstr "Copyright © %CPRYEAR%"
75
76#. type: Content of: <html><body><p>
77#: Resources/templates/Description.html:18
78msgid ""
79"Chameleon is a boot loader built using a combination of components which "
80"evolved from the development of David Elliott's fake EFI implementation "
81"added to Apple's boot-132 project."
82msgstr ""
83"Chameleon je zavaděč systému který vznikl kombinací komponent, které vzešly "
84"z vývoje fake EFI implementace Davida Elliota použité v projektu Apple "
85"boot-132"
86
87#. type: Content of: <html><body><p>
88#: Resources/templates/Description.html:20
89msgid "Chameleon v2 is extended with many features. For example:"
90msgstr "Chameleon v2 je rozšířen o mnohé funkce. Například:"
91
92#. type: Content of: <html><body><p>
93#: Resources/templates/Description.html:22
94msgid "- Fully customizable GUI to bring some color to the Darwin Bootloader."
95msgstr "- Plně nastavitelné GUI, které přináší barvy do zavaděče Darwin"
96
97#. type: Content of: <html><body><p>
98#: Resources/templates/Description.html:23
99msgid ""
100"- Load a ramdisk to directly boot retail DVDs without additional programs."
101msgstr ""
102"- Načíst ramdisk k umožnění přímého bootu retail DVD bez potřeby dalších "
103"programů."
104
105#. type: Content of: <html><body><p>
106#: Resources/templates/Description.html:24
107msgid "- Hibernation. Enjoy resuming your Mac OS X with a preview image."
108msgstr ""
109"- Hybernace. Užijte si obnovení vašeho Mac OS X za použití preview image."
110
111#. type: Content of: <html><body><p>
112#: Resources/templates/Description.html:25
113msgid "- SMBIOS override to modify the factory SMBIOS values."
114msgstr "- Možnost změny továrních parametrů SMBIOS."
115
116#. type: Content of: <html><body><p>
117#: Resources/templates/Description.html:26
118msgid ""
119"- DSDT override to use a modified fixed DSDT which can solve several issues."
120msgstr ""
121"- Možnost změny parametrů DSDT, které mohou pomoct vyřešit některé problémy."
122
123#. type: Content of: <html><body><p>
124#: Resources/templates/Description.html:27
125msgid "- Device Property Injection via device-properties string."
126msgstr "- Injektování parametrů zařízení pomocí řetězce device-properties."
127
128#. type: Content of: <html><body><p>
129#: Resources/templates/Description.html:28
130msgid "- hybrid boot0 / boot1h for MBR and GPT partitioned disks."
131msgstr "- hybridní boot0 / boot1h pro disky rozdělené pomocí MBR a GPT."
132
133#. type: Content of: <html><body><p>
134#: Resources/templates/Description.html:29
135msgid "- Automatic FSB detection code even for recent AMD CPUs."
136msgstr "- Kód automaticky detekující FSB i u novějších procesorů AMD."
137
138#. type: Content of: <html><body><p>
139#: Resources/templates/Description.html:30
140msgid "- Apple Software RAID support."
141msgstr "- Podpora pro Apple Software RAID."
142
143#. type: Content of: <html><body><p>
144#: Resources/templates/Description.html:31
145msgid "- Nvidia &amp; ATI/AMD Graphics Card Enabler."
146msgstr "- Nvidia &amp; ATI/AMD Graphics Card Enabler."
147
148#. type: Content of: <html><body><p>
149#: Resources/templates/Description.html:32
150msgid "- Module support"
151msgstr "- Podpora modulů"
152
153#. type: Content of: <html><body><p>
154#: Resources/templates/Description.html:33
155msgid "- Memory detection adapted from memtest86:&nbsp;"
156msgstr "- Detekce paměťových modulů adaptovaná z memtest86:&nbsp;"
157
158#. type: Content of: <html><body><p>
159#: Resources/templates/Description.html:34
160msgid ""
161"- Automatic P-State &amp; C-State generation for native power management."
162msgstr ""
163"- Automatické generování P-State &amp; C-State pro nativní správu napájení."
164
165#. type: Content of: <html><body><p>
166#: Resources/templates/Description.html:35
167msgid "- Message logging."
168msgstr "- Logování zpráv."
169
170#. type: Content of: <html><body><p>
171#: Resources/templates/Description.html:37
172msgid "The code is released under version 2 of the Gnu Public License."
173msgstr "Kód je vydán pod licencí Gnu Public Licence verze 2."
174
175#. type: Content of: <html><body><p><span>
176#: Resources/templates/Description.html:40
177msgid "FAQ's:&nbsp;"
178msgstr "FAQ's:&nbsp;"
179
180#. type: Content of: <html><body><div><p>
181#: Resources/templates/Conclusion.html:22
182msgid "The scripts have completed and a file named&nbsp;"
183msgstr "Skripty byly dokončeny a soubor s názvem&nbsp;"
184
185#. type: Content of: <html><body><div><p><span>
186#: Resources/templates/Conclusion.html:22
187msgid "@LOG_FILENAME@"
188msgstr "@LOG_FILENAME@"
189
190#. type: Content of: <html><body><div><p>
191#: Resources/templates/Conclusion.html:23
192msgid "&nbsp;has been written to the root of your chosen partition."
193msgstr "&nbsp;byl zapsán do kořenového adresáře zvolené diskové oblasti."
194
195#. type: Content of: <html><body><div><p>
196#: Resources/templates/Conclusion.html:25
197msgid "Please&nbsp;"
198msgstr "Prosím&nbsp;"
199
200#. type: Content of: <html><body><div><p><span>
201#: Resources/templates/Conclusion.html:25
202msgid "read it"
203msgstr "přečtěte si ho"
204
205#. type: Content of: <html><body><div><p>
206#: Resources/templates/Conclusion.html:26
207msgid ""
208"&nbsp;to find out if the installation was successful and keep it for a "
209"record of what was done."
210msgstr ""
211"&nbsp;to find out if the installation was successful and keep it for a "
212"record of what was done.&nbsp;aby jste zjistili zda instalace proběhla v "
213"pořádku a uchovejte jej pro případnou potřebu."
214
215#. type: Content of: <html><body><div><p>
216#: Resources/templates/Conclusion.html:28
217msgid "Chameleon v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
218msgstr "Chameleon v%CHAMELEONVERSION% r%CHAMELEONREVISION%"
219
220#. type: "Chameleon_Package_Title"
221#: Resources/templates/Localizable.strings:4
222#, no-wrap
223msgid "Chameleon Bootloader Package"
224msgstr "Zavaděč systému Chameleon"
225
226#. type: "ERROR_BOOTVOL"
227#: Resources/templates/Localizable.strings:9
228#, no-wrap
229msgid "This software must be installed on the startup volume."
230msgstr "Tento software musí být nainstalován na spouštěcím oddílu."
231
232#. type: "ERROR_INSTALL"
233#: Resources/templates/Localizable.strings:10
234#, no-wrap
235msgid "This volume does not meet the requirements for this update."
236msgstr "Tento oddíl nesplňuje požadavky pro update."
237
238#. type: "Newer_Package_Installed_message"
239#: Resources/templates/Localizable.strings:12
240#, no-wrap
241msgid "A newer version of Chameleon is already installed"
242msgstr "Novější verze programu Chameleon je již nainstalována"
243
244#. type: "Intel_Mac_message"
245#: Resources/templates/Localizable.strings:13
246#, no-wrap
247msgid "This software cannot be installed on this computer."
248msgstr "Software nelze nainstalovat na tento počítač."
249
250#. type: "Chameleon_title"
251#: Resources/templates/Localizable.strings:19
252#, no-wrap
253msgid "Chameleon Bootloader"
254msgstr "Zavaděč Chameleon"
255
256#. type: "Chameleon_description"
257#: Resources/templates/Localizable.strings:20
258#, no-wrap
259msgid ""
260"Chameleon requires three essential files. (in simple terms)\n"
261"boot0 (On the drive's MBR) responsible for loading boot1.\n"
262"boot1 (On the partition's boot-sector) to finding boot2.\n"
263"boot2 (On the partition's root directory) for loading kernel etc."
264msgstr ""
265"Chameleon vyžaduje tři základní soubory. (jednoduše rečeno)\n"
266"boot0 (v MBR disku) zodpovědný za načtení boot1.\n"
267"boot1 (v boot-sektoru diskového oddílu) k nalezení boot2.\n"
268"boot2 (v kořenovém adresáři diskového oddílu) k načtení kernelu atd."
269
270#. type: "BootNo_title"
271#: Resources/templates/Localizable.strings:25
272#, no-wrap
273msgid "Don't install the Bootloader"
274msgstr "Neinstalovat zavaděč"
275
276#. type: "BootNo_description"
277#: Resources/templates/Localizable.strings:26
278#, no-wrap
279msgid "Useful if you only want to install the extra's."
280msgstr "Užitečné pokud chcete instalovat pouze doplňky."
281
282#. type: "Stages_title"
283#: Resources/templates/Localizable.strings:28
284#, fuzzy, no-wrap
285#| msgid "Chameleon Bootloader Package"
286msgid "Bootloader Stages"
287msgstr "Zavaděč systému Chameleon"
288
289#. type: "Stages_description"
290#: Resources/templates/Localizable.strings:29
291#, no-wrap
292msgid ""
293"Here you can chose to skip the bootloader installation completely or partially.\n"
294"This can be usefull if you want to write Extra's, or skip some stage (0,1 and activation of the target partition).\n"
295"Skipping all stages permit you to leave as is already working boot sectors, especially usefull with 4k drives.\n"
296"boot is always copied to the target partition when you are skipping one or more stages."
297msgstr ""
298
299#. type: "SkipStage0_title"
300#: Resources/templates/Localizable.strings:34
301#, no-wrap
302msgid "Skip Stage 0"
303msgstr ""
304
305#. type: "SkipStage0_description"
306#: Resources/templates/Localizable.strings:35
307#, no-wrap
308msgid ""
309"Avoid writing stage 0 to the target disk.\n"
310"Stage 2 is always copied/replaced."
311msgstr ""
312
313#. type: "SkipStage1_title"
314#: Resources/templates/Localizable.strings:38
315#, no-wrap
316msgid "Skip Stage 1"
317msgstr ""
318
319#. type: "SkipStage1_description"
320#: Resources/templates/Localizable.strings:39
321#, no-wrap
322msgid ""
323"Avoid writing stage 1 to the partition boot sector.\n"
324"Stage 2 is always copied/replaced."
325msgstr ""
326
327#. type: "SkipActivePartition_title"
328#: Resources/templates/Localizable.strings:42
329#, no-wrap
330msgid "Skip Activation"
331msgstr ""
332
333#. type: "SkipActivePartition_description"
334#: Resources/templates/Localizable.strings:43
335#, no-wrap
336msgid ""
337"Prevents activation of the target partition.\n"
338"Some old motherboards have a bad implementation of GPT in bios and they can not find partitions if marked active unger Guid Partition Table.\n"
339"Stage 2 is always copied/replaced."
340msgstr ""
341
342#. type: "Standard_title"
343#: Resources/templates/Localizable.strings:47
344#, fuzzy, no-wrap
345#| msgid "&nbsp;has been written to the root of your chosen partition."
346msgid "Install Chameleon in the chosen partition."
347msgstr "&nbsp;byl zapsán do kořenového adresáře zvolené diskové oblasti."
348
349#. type: "Standard_description"
350#: Resources/templates/Localizable.strings:48
351#, fuzzy, no-wrap
352#| msgid "Install Chameleon's files to the root of the selected partition using either boot0 or boot0md depending on your system without destroying any existing Windows installation if you have one."
353msgid "Install Chameleon's files to the root of the selected partition using either boot0, boot0md or boot0hfs depending on your system without destroying any existing Windows installation if you have one."
354msgstr "Nainstaluje soubory Chameleona do kořenového adresáře zvoleného oddílu za použití buď boot0 nebo boot0md, v závislosti na vašem systému, aniž by zničil existující instalaci Windows, pokud nějakou máte."
355
356#. type: "EFI_title"
357#: Resources/templates/Localizable.strings:50
358#, no-wrap
359msgid "Install Chameleon in the ESP"
360msgstr ""
361
362#. type: "EFI_description"
363#: Resources/templates/Localizable.strings:51
364#, fuzzy, no-wrap
365#| msgid "Install Chameleon's files in the ESP (EFI System Partition) of the target volume using either boot0 or boot0md depending on your system."
366msgid "Install Chameleon's files in the ESP (EFI System Partition) of the target volume using either boot0, boot0md or boot0hfs depending on your system."
367msgstr "Nainstaluje soubory Chameleona do kořenového adresáře zvoleného oddílu za použití buď boot0 nebo boot0md, v závislosti na vašem systému, aniž by zničil existující instalaci Windows, pokud nějakou máte."
368
369#. type: "Module_title"
370#: Resources/templates/Localizable.strings:56
371#, no-wrap
372msgid "Modules"
373msgstr "Moduly"
374
375#. type: "Module_description"
376#: Resources/templates/Localizable.strings:57
377#, no-wrap
378msgid "The modules system incorporated in chameleon allows for a user or developer to extend the core functionality of chameleon without replacing the main boot file."
379msgstr "Systém modulů, začleněný v Chameleonu, dovoluje uživateli či vývojáři rozšířit primární funkce zavaděče, bez nutnosti měnit základní boot soubor."
380
381#. type: "klibc_title"
382#: Resources/templates/Localizable.strings:59
383#, no-wrap
384msgid "klibc"
385msgstr "klibc"
386
387#. type: "klibc_description"
388#: Resources/templates/Localizable.strings:60
389#, no-wrap
390msgid ""
391"This module provides a standard c library for modules to link to if the library provided by chameleon is insufficient.\n"
392"This is currently only used by the uClibc++ library.\n"
393"Source: http://www.kernel.org/pub/linux/libs/klibc/"
394msgstr ""
395"Tento modul poskytuje standardní c knihovnu modulům ke slinkování v případě, že knihovna obsažená v chameleonu nedostačuje.\n"
396"Momentálně ji používá pouze knihovna uClibc++.\n"
397"Zdroj: http://www.kernel.org/pub/linux/libs/klibc/"
398
399#. type: "ACPICodec_title"
400#: Resources/templates/Localizable.strings:64
401#, no-wrap
402msgid "ACPICodec"
403msgstr "ACPICodec"
404
405#. type: "ACPICodec_description"
406#: Resources/templates/Localizable.strings:65
407#, no-wrap
408msgid ""
409"This module provides a substitute for the internal acpi patcher.\n"
410"Dependencies: none"
411msgstr ""
412"Tento modul poskytuje náhradu za vnitřní acpi Patcher.\n"
413"Závislosti: žádná"
414
415#. type: "HDAEnabler_title"
416#: Resources/templates/Localizable.strings:68
417#, no-wrap
418msgid "HDAEnabler"
419msgstr "HDAEnabler"
420
421#. type: "HDAEnabler_description"
422#: Resources/templates/Localizable.strings:69
423#, no-wrap
424msgid ""
425"HDAEnabler module, this module provides a substitute for the Hight Definition Audio DSDT Edits.\n"
426"Dependencies: none"
427msgstr ""
428"HDAEnabler modul, tento modul poskytuje náhradu za Hight Definition Audio DSDT úpravy. \n"
429"Závislosti: žiadne"
430
431#. type: "FileNVRAM_title"
432#: Resources/templates/Localizable.strings:72
433#, no-wrap
434msgid "FileNVRAM"
435msgstr "FileNVRAM"
436
437#. type: "FileNVRAM_description"
438#: Resources/templates/Localizable.strings:73
439#, no-wrap
440msgid ""
441"FileNVRAM module for preloading NVRAM values.\n"
442"Dependencies: none"
443msgstr ""
444
445#. type: "Sata_title"
446#: Resources/templates/Localizable.strings:76
447#, no-wrap
448msgid "Sata"
449msgstr "Sata"
450
451#. type: "Sata_description"
452#: Resources/templates/Localizable.strings:77
453#, no-wrap
454msgid ""
455"Sata module, known as YellowIconFixer in cparm's branch.\n"
456"Useful to fix yellow icon issue (can also fix an issue with the Apple's dvd player application in Mountain lion).\n"
457"Dependencies: none"
458msgstr ""
459
460#. type: "Resolution_title"
461#: Resources/templates/Localizable.strings:81
462#: Resources/templates/Localizable.strings:828
463#, no-wrap
464msgid "Resolution"
465msgstr "Rozlíšení"
466
467#. type: "AutoReso_description"
468#: Resources/templates/Localizable.strings:82
469#, no-wrap
470msgid ""
471"This module reads the edid information from the monitor attached to the main display.\n"
472"The module is currently not integrated into trunk and has minimal uses as it stands.\n"
473"Additionally, the module will patch the vesa modes available in pre intel hd graphics cards to provide proper resolution while booting."
474msgstr ""
475"Tento modul čte edid informace z monitoru připojeného k hlavní grafické kartě.\n"
476"Modul prozatím není součástí vývojové větve trunk a má v nynější podobě minimum využítí.\n"
477"Kromě toho modul zpřístupní vesa módy dostupné v grafických kartách předcházejících éře intel hd a poskytne tak korektní rozlišení obrazu během bootování."
478
479#. type: "uClibc_title"
480#: Resources/templates/Localizable.strings:86
481#, no-wrap
482msgid "uClibc++"
483msgstr "uClibc++"
484
485#. type: "uClibc_description"
486#: Resources/templates/Localizable.strings:87
487#, no-wrap
488msgid ""
489"This module provides a minimalistic c++ runtime library for use in other modules. This does not provide functionality by itself, instead it is used to allow for the c++ language to be used in other modules.\n"
490"*Please note that rtti and exceptions has both been disabled.\n"
491"Source: http://cxx.uclibc.org/\n"
492"Dependencies: klibc"
493msgstr ""
494"Tento modul poskytuje minimalistickou c++ runtime knihovnu pro použití v jiných modulech. To samo o sobě neposkytuje žádnou funkcionalitu, ale místo toho dovoluje použití jazyka c++ v jiných modulech.\n"
495"*Vemte prosím na vědomí, že rtti a vyjímky jsou vypnuty.\n"
496"Zdroj: http://cxx.uclibc.org/\n"
497"Závislosti: klibc"
498
499#. type: "KernelPatcher_title"
500#: Resources/templates/Localizable.strings:92
501#, no-wrap
502msgid "Kernel Patcher"
503msgstr "Kernel Patcher"
504
505#. type: "KernelPatcher_description"
506#: Resources/templates/Localizable.strings:93
507#, no-wrap
508msgid ""
509"The KernelPatcher module provides patches for the following:\n"
510"*Enables the use of the kernelcache with /Extra/Extensions and /Extra/Extensions.mkext\n"
511"*Removed the CPUID check\n"
512"*Removes an LAPIC panic\n"
513"*Removes a panic in commpage_stuff_routine\n"
514"Dependencies: none"
515msgstr ""
516"KernelPatcher modul poskytuje následující záplaty:\n"
517"* Umožňuje použití kernelcache s /Extra/Extensions a/Extra/Extensions.mkext\n"
518"* Odstraněna CPUID kontrolu\n"
519"* Odstraní LAPIC panic\n"
520"* Odstraní paniku commpage_stuff_routine\n"
521"Závislosti: žádná"
522
523#. type: "KextPatcher_title"
524#: Resources/templates/Localizable.strings:100
525#, no-wrap
526msgid "Kext Patcher"
527msgstr "Kext Patcher"
528
529#. type: "KextPatcher_description"
530#: Resources/templates/Localizable.strings:101
531#, no-wrap
532msgid ""
533"The KextPatcher module provides patches for the following:\n"
534"Dependencies: none"
535msgstr ""
536"KernelPatcher modul poskytuje následující záplaty:\n"
537"Závislosti: žádná"
538
539#. type: "NVIDIAGraphicsEnabler_title"
540#: Resources/templates/Localizable.strings:104
541#, no-wrap
542msgid "NVIDIAGraphicsEnabler"
543msgstr "NVIDIAGraphicsEnabler"
544
545#. type: "NVIDIAGraphicsEnabler_description"
546#: Resources/templates/Localizable.strings:105
547#, no-wrap
548msgid ""
549"The GraphicsEnabler nVidia code ported to a module.\n"
550"Dependencies: none"
551msgstr ""
552
553#. type: "GraphicsEnablerModule_title"
554#: Resources/templates/Localizable.strings:108
555#, no-wrap
556msgid "GraphicsEnabler"
557msgstr "GraphicsEnabler"
558
559#. type: "GraphicsEnablerModule_description"
560#: Resources/templates/Localizable.strings:109
561#, fuzzy, no-wrap
562#| msgid ""
563#| "The KextPatcher module provides patches for the following:\n"
564#| "Dependencies: none"
565msgid ""
566"The GraphicsEnabler code ported to a module.\n"
567"Dependencies: none"
568msgstr ""
569"KernelPatcher modul poskytuje následující záplaty:\n"
570"Závislosti: žádná"
571
572#. type: "AMDGraphicsEnabler_title"
573#: Resources/templates/Localizable.strings:112
574#, no-wrap
575msgid "AMDGraphicsEnabler"
576msgstr "AMDGraphicsEnabler"
577
578#. type: "AMDGraphicsEnabler_description"
579#: Resources/templates/Localizable.strings:113
580#, no-wrap
581msgid ""
582"The GraphicsEnabler AMD/ATi code ported to a module.\n"
583"Dependencies: none"
584msgstr ""
585
586#. type: "IntelGraphicsEnabler_title"
587#: Resources/templates/Localizable.strings:116
588#, no-wrap
589msgid "IntelGraphicsEnabler"
590msgstr "IntelGraphicsEnabler"
591
592#. type: "IntelGraphicsEnabler_description"
593#: Resources/templates/Localizable.strings:117
594#, no-wrap
595msgid ""
596"The GraphicsEnabler gma(Intel) code ported to a module.\n"
597"Dependencies: none"
598msgstr ""
599
600#. type: "Options_title"
601#: Resources/templates/Localizable.strings:125
602#, no-wrap
603msgid "Settings"
604msgstr "Nastavení"
605
606#. type: "Options_description"
607#: Resources/templates/Localizable.strings:126
608#, no-wrap
609msgid "Create an /Extra/org.chameleon.Boot.plist by selecting any of these boot options and kernel flags."
610msgstr "Soubor /Extra/org.chameleon.Boot.plist se vytvoří zvolením kterékoliv z těchto boot a kernel možností."
611
612#. type: "BootBanner_title"
613#: Resources/templates/Localizable.strings:128
614#, no-wrap
615msgid "BootBanner=No"
616msgstr "BootBanner=No"
617
618#. type: "BootBanner_description"
619#: Resources/templates/Localizable.strings:129
620#, no-wrap
621msgid "Hides Chameleon's boot banner in GUI. This is the text that is drawn at the top left corner of the screen displaying the release version etc."
622msgstr "Schová Chameleonův boot banner v GUI. To je text který je vykreslen v horním levém rohu obrazovky zobrazující verzi release atd."
623
624#. type: "GUI_title"
625#: Resources/templates/Localizable.strings:131
626#, no-wrap
627msgid "GUI=No"
628msgstr "GUI=No"
629
630#. type: "GUI_description"
631#: Resources/templates/Localizable.strings:132
632#, no-wrap
633msgid "Disables the default enabled graphic user interface."
634msgstr "Vypne standartně zapnuté grafické uživatelské rohraní."
635
636#. type: "LegacyLogo_title"
637#: Resources/templates/Localizable.strings:134
638#, no-wrap
639msgid "LegacyLogo=Yes"
640msgstr "LegacyLogo=Yes"
641
642#. type: "LegacyLogo_description"
643#: Resources/templates/Localizable.strings:135
644#, no-wrap
645msgid "Use the legacy 'dark grey' apple logo on the light grey screen for the boot process rather than the boot.png in the theme."
646msgstr "Použije pro bootování původní 'tmavošedé' apple logo na světlešedém pozadí namísto souboru boot.png ze zvoleného téma."
647
648#. type: "RebootOnPanic_title"
649#: Resources/templates/Localizable.strings:137
650#, no-wrap
651msgid "RebootOnPanic=No"
652msgstr ""
653
654#. type: "RebootOnPanic_description"
655#: Resources/templates/Localizable.strings:138
656#, no-wrap
657msgid "Reboot On Panic."
658msgstr ""
659
660#. type: "EnableHiDPI_title"
661#: Resources/templates/Localizable.strings:140
662#, fuzzy, no-wrap
663#| msgid "EnableHDMIAudio=Yes"
664msgid "EnableHiDPI=Yes"
665msgstr "EnableHDMIAudio=Yes"
666
667#. type: "EnableHiDPI_description"
668#: Resources/templates/Localizable.strings:141
669#, no-wrap
670msgid "Enable High resolution display (aka retina)."
671msgstr ""
672
673#. type: "BlackMode_title"
674#: Resources/templates/Localizable.strings:143
675#, fuzzy, no-wrap
676#| msgid "Wake=Yes"
677msgid "BlackMode=Yes"
678msgstr "Wake=Yes"
679
680#. type: "BlackMode_description"
681#: Resources/templates/Localizable.strings:144
682#, no-wrap
683msgid "The new BlackMode loads the white Apple logo, instead of the gray Apple logo, on a black background."
684msgstr ""
685
686#. type: "InstantMenu_title"
687#: Resources/templates/Localizable.strings:146
688#, no-wrap
689msgid "InstantMenu=Yes"
690msgstr "InstantMenu=Yes"
691
692#. type: "InstantMenu_description"
693#: Resources/templates/Localizable.strings:147
694#, no-wrap
695msgid "By default, when Chameleon loads you'll see the icon for the current default partition, along with a timeout progress bar which left alone will count down before Chameleon automatically boots that partition. This options skips that and takes you directly to the device selection screen."
696msgstr "Ve výchozím nastavení, když se Chameleon spustí, uvidíte ikonu výchozího oddílu spolu s ukazatelem zbývajícího času, který, pokud nevyvoláte žádnou akci, bude odpočítávat než Chameleon automaticky začne bootovat tento oddíl. Tato volba to zruší a zobrazí se přímo obrazovka s výběrem oddílů."
697
698#. type: "QuietBoot_title"
699#: Resources/templates/Localizable.strings:149
700#, no-wrap
701msgid "QuietBoot=Yes"
702msgstr "QuietBoot=Yes"
703
704#. type: "QuietBoot_description"
705#: Resources/templates/Localizable.strings:150
706#, no-wrap
707msgid "Enable quiet boot mode (no messages or prompt)."
708msgstr "Zapne tichý boot mód (žádné výpisy nebo nápověda)."
709
710#. type: "ShowInfo_title"
711#: Resources/templates/Localizable.strings:152
712#, no-wrap
713msgid "ShowInfo=Yes"
714msgstr "ShowInfo=Yes"
715
716#. type: "ShowInfo_description"
717#: Resources/templates/Localizable.strings:153
718#, no-wrap
719msgid "Enables display of partition and resolution details shown on the left side of the GUI under the boot banner. This is useful information for troubleshooting, though can clash with certain themes."
720msgstr "Zapne zobrazení detailů o oddílu a rozlišení obrazu na levé straně GUI pod boot bannerem. To je užitečné při řešení problémů, ale nemusí fungovat správně s některými tématy."
721
722#. type: "Wait_title"
723#: Resources/templates/Localizable.strings:155
724#, no-wrap
725msgid "Wait=Yes"
726msgstr "Wait=Yes"
727
728#. type: "Wait_description"
729#: Resources/templates/Localizable.strings:156
730#, no-wrap
731msgid "Pauses the boot process after Chameleon has finished it's setup then waits for a key press before it starts the mach kernel. Useful when combined with verbose boot for troubleshooting."
732msgstr "Pozastaví proces zavádění po té co Chameleon dokončí své nastavení a pak čeká na stisk klávesy než spustí mach kernel. Užitečné v kombinaci s verbose boot při řešení problémů."
733
734#. type: "PrivateData_title"
735#: Resources/templates/Localizable.strings:158
736#, no-wrap
737msgid "PrivateData=No"
738msgstr "PrivateData=No"
739
740#. type: "PrivateData_description"
741#: Resources/templates/Localizable.strings:159
742#, no-wrap
743msgid "Show masked data (serial number) in bdmesg log (enbaled by default)."
744msgstr ""
745
746#. type: "USBBusFix_title"
747#: Resources/templates/Localizable.strings:163
748#, no-wrap
749msgid "USBBusFix=Yes"
750msgstr "USBBusFix=Yes"
751
752#. type: "USBBusFix_description"
753#: Resources/templates/Localizable.strings:164
754#, no-wrap
755msgid "Enable the XHCI, EHCI and UHCI fixes (disabled by default)."
756msgstr ""
757
758#. type: "USBLegacyOff_title"
759#: Resources/templates/Localizable.strings:166
760#, no-wrap
761msgid "USBLegacyOff=Yes"
762msgstr "USBLegacyOff=Yes"
763
764#. type: "USBLegacyOff_description"
765#: Resources/templates/Localizable.strings:167
766#, no-wrap
767msgid "Force USB Legacy off for XHCI and EHCI (disabled by default)."
768msgstr ""
769
770#. type: "XHCILegacyOff_title"
771#: Resources/templates/Localizable.strings:169
772#, no-wrap
773msgid "XHCILegacyOff=Yes"
774msgstr "XHCILegacyOff=Yes"
775
776#. type: "XHCILegacyOff_description"
777#: Resources/templates/Localizable.strings:170
778#, no-wrap
779msgid "Force USB Legacy off for XHCI (disabled by default)."
780msgstr ""
781
782#. type: "UHCIreset_title"
783#: Resources/templates/Localizable.strings:172
784#, no-wrap
785msgid "UHCIreset=Yes"
786msgstr "UHCIreset=Yes"
787
788#. type: "UHCIreset_description"
789#: Resources/templates/Localizable.strings:173
790#, no-wrap
791msgid "Enables the option to reset UHCI controllers before starting OS X."
792msgstr "Povolí možnost resetu UHCI řadiče před startem OS X."
793
794#. type: "EHCIacquire_title"
795#: Resources/templates/Localizable.strings:175
796#, no-wrap
797msgid "EHCIacquire=Yes"
798msgstr "EHCIacquire=Yes"
799
800#. type: "EHCIacquire_description"
801#: Resources/templates/Localizable.strings:176
802#, no-wrap
803msgid "Enables the option to fix any EHCI ownership issues due to bad bioses."
804msgstr "Povolí možnost opravit problémy týkající se vlastnických práv v EHCI způsobené vadnými BIOSy."
805
806#. type: "arch_title"
807#: Resources/templates/Localizable.strings:178
808#, no-wrap
809msgid "arch=i386"
810msgstr "arch=i386"
811
812#. type: "arch_description"
813#: Resources/templates/Localizable.strings:179
814#, no-wrap
815msgid "Boots the kernel in 32bit mode rather than the default 64bit mode."
816msgstr "Spustí kernel ve 32bit módu namísto výchozího 64bit módu."
817
818#. type: "EthernetBuiltIn_title"
819#: Resources/templates/Localizable.strings:181
820#, no-wrap
821msgid "EthernetBuiltIn=Yes"
822msgstr "EthernetBuiltIn=Yes"
823
824#. type: "EthernetBuiltIn_description"
825#: Resources/templates/Localizable.strings:182
826#, no-wrap
827msgid "Enables the option of adding 'built-in' to your ethernet devices."
828msgstr "Povolí možnost přidání 'built-in' do vašich síťových karet."
829
830#. type: "EnableWifi_title"
831#: Resources/templates/Localizable.strings:184
832#, no-wrap
833msgid "EnableWifi=Yes"
834msgstr "EnableWifi=Yes"
835
836#. type: "EnableWifi_description"
837#: Resources/templates/Localizable.strings:185
838#, no-wrap
839msgid "Enables the option of adding AirPort values to your wireless device."
840msgstr "Povolí možnost přidání AirPort hodnoty do vašeho bezdrátového zažízení."
841
842#. type: "ForceHPET_title"
843#: Resources/templates/Localizable.strings:187
844#, no-wrap
845msgid "ForceHPET=Yes"
846msgstr "ForceHPET=Yes"
847
848#. type: "ForceHPET_description"
849#: Resources/templates/Localizable.strings:188
850#, no-wrap
851msgid "Enables HPET on intel chipsets, for bioses that dont include the option."
852msgstr "Povolí HPET na intel chipsetech, pro BIOSy které tuto možnost neobsahují."
853
854#. type: "ForceWake_title"
855#: Resources/templates/Localizable.strings:190
856#, no-wrap
857msgid "ForceWake=Yes"
858msgstr "ForceWake=Yes"
859
860#. type: "ForceWake_description"
861#: Resources/templates/Localizable.strings:191
862#, no-wrap
863msgid "This option enables you to bypass bad sleep images."
864msgstr "Tato možnost vám dovolí obejít vadné sleep images."
865
866#. type: "ForceFullMemInfo_title"
867#: Resources/templates/Localizable.strings:193
868#, no-wrap
869msgid "ForceFullMemInfo=Yes"
870msgstr "ForceFullMemInfo=Yes"
871
872#. type: "ForceFullMemInfo_description"
873#: Resources/templates/Localizable.strings:194
874#, no-wrap
875msgid "Force SMBIOS Table 17 to be 27 bytes long."
876msgstr ""
877
878#. type: "RestartFix_title"
879#: Resources/templates/Localizable.strings:196
880#, no-wrap
881msgid "RestartFix=No"
882msgstr "RestartFix=No"
883
884#. type: "RestartFix_description"
885#: Resources/templates/Localizable.strings:197
886#, no-wrap
887msgid "Disables the automatically enabled restart fix."
888msgstr "Vypne automaticky povolenou opravu restartu."
889
890#. type: "UseMemDetect_title"
891#: Resources/templates/Localizable.strings:199
892#, no-wrap
893msgid "UseMemDetect=No"
894msgstr "UseMemDetect=No"
895
896#. type: "UseMemDetect_description"
897#: Resources/templates/Localizable.strings:200
898#, no-wrap
899msgid "Disables the automatically enabled RAM recognition."
900msgstr "Vypne automaticky povolené rozpoznávání RAM."
901
902#. type: "UseKernelCache_title"
903#: Resources/templates/Localizable.strings:202
904#, no-wrap
905msgid "UseKernelCache=Yes"
906msgstr "UseKernelCache=Yes"
907
908#. type: "UseKernelCache_description"
909#: Resources/templates/Localizable.strings:203
910#, no-wrap
911msgid "For Lion only. Enables loading of the pre-linked kernel. This will ignore /E/E and /S/L/E. ONLY use this is you have know it contains everything you need."
912msgstr "Pouze pro Lion. Povolí načtení pre-linked kernelu. Ignoruje /E/E a /S/L/E. NEPOUŽÍVEJTE pokud nevíte zda obsahuje vše co potřebujete."
913
914#. type: "Wake_title"
915#: Resources/templates/Localizable.strings:205
916#, no-wrap
917msgid "Wake=Yes"
918msgstr "Wake=Yes"
919
920#. type: "Wake_description"
921#: Resources/templates/Localizable.strings:206
922#, no-wrap
923msgid "Attempts to load the sleep image saved from last hibernation."
924msgstr "Pokusí se načíst sleep image uložený z poslední hibernace."
925
926#. type: "CSTUsingSystemIO_title"
927#: Resources/templates/Localizable.strings:210
928#, no-wrap
929msgid "CSTUsingSystemIO=Yes"
930msgstr "CSTUsingSystemIO=Yes"
931
932#. type: "CSTUsingSystemIO_description"
933#: Resources/templates/Localizable.strings:211
934#, no-wrap
935msgid "New C-State _CST generation method using SystemIO registers instead of FixedHW."
936msgstr "Nová metoda generování C-State _CST za použití SystemIO registrů namísto FixedHW."
937
938#. type: "DropSSDT_title"
939#: Resources/templates/Localizable.strings:213
940#, no-wrap
941msgid "DropSSDT=Yes"
942msgstr "DropSSDT=Yes"
943
944#. type: "DropSSDT_description"
945#: Resources/templates/Localizable.strings:214
946#, no-wrap
947msgid "Discard the motherboard's built-in SSDT tables."
948msgstr "Vyřadí SSDT tabulky obsažené v základní desce."
949
950#. type: "DropHPET_title"
951#: Resources/templates/Localizable.strings:216
952#, no-wrap
953msgid "DropHPET=Yes"
954msgstr "DropHPET=Yes"
955
956#. type: "DropHPET_description"
957#: Resources/templates/Localizable.strings:217
958#, no-wrap
959msgid "Discard the motherboard's built-in HPET table."
960msgstr "Vyřadí HPET tabulky obsažené v základní desce."
961
962#. type: "DropSBST_title"
963#: Resources/templates/Localizable.strings:219
964#, no-wrap
965msgid "DropSBST=Yes"
966msgstr "DropSBST=Yes"
967
968#. type: "DropSBST_description"
969#: Resources/templates/Localizable.strings:220
970#, no-wrap
971msgid "Discard the motherboard's built-in SBST table."
972msgstr "Vyřadí SBST tabulky obsažené v základní desce."
973
974#. type: "DropECDT_title"
975#: Resources/templates/Localizable.strings:222
976#, no-wrap
977msgid "DropECDT=Yes"
978msgstr "DropECDT=Yes"
979
980#. type: "DropECDT_description"
981#: Resources/templates/Localizable.strings:223
982#, no-wrap
983msgid "Discard the motherboard's built-in ECDT table."
984msgstr "Vyřadí ECDT tabulky obsažené v základní desce."
985
986#. type: "DropASFT_title"
987#: Resources/templates/Localizable.strings:225
988#, no-wrap
989msgid "DropASFT=Yes"
990msgstr "DropASFT=Yes"
991
992#. type: "DropASFT_description"
993#: Resources/templates/Localizable.strings:226
994#, no-wrap
995msgid "Discard the motherboard's built-in ASF! table."
996msgstr "Vyřadí ASF! tabulky obsažené v základní desce."
997
998#. type: "DropDMAR_title"
999#: Resources/templates/Localizable.strings:228
1000#, no-wrap
1001msgid "DropDMAR=Yes"
1002msgstr "DropDMAR=Yes"
1003
1004#. type: "DropDMAR_description"
1005#: Resources/templates/Localizable.strings:229
1006#, no-wrap
1007msgid "Discard the motherboard's built-in DMAR table, this key action resolve the problem with VT-d panics."
1008msgstr ""
1009
1010#. type: "EnableC2State_title"
1011#: Resources/templates/Localizable.strings:231
1012#, no-wrap
1013msgid "EnableC2State=Yes"
1014msgstr "EnableC2State=Yes"
1015
1016#. type: "EnableC2State_description"
1017#: Resources/templates/Localizable.strings:232
1018#, no-wrap
1019msgid "Enable specific Processor power state, C2."
1020msgstr "Povolí specifický stav napájení procesoru, C2."
1021
1022#. type: "EnableC3State_title"
1023#: Resources/templates/Localizable.strings:234
1024#, no-wrap
1025msgid "EnableC3State=Yes"
1026msgstr "EnableC3State=Yes"
1027
1028#. type: "EnableC3State_description"
1029#: Resources/templates/Localizable.strings:235
1030#, no-wrap
1031msgid "Enable specific Processor power state, C3."
1032msgstr "Povolí specifický stav napájení procesoru, C3."
1033
1034#. type: "EnableC4State_title"
1035#: Resources/templates/Localizable.strings:237
1036#, no-wrap
1037msgid "EnableC4State=Yes"
1038msgstr "EnableC4State=Yes"
1039
1040#. type: "EnableC4State_description"
1041#: Resources/templates/Localizable.strings:238
1042#, no-wrap
1043msgid "Enable specific Processor power state, C4."
1044msgstr "Povolí specifický stav napájení procesoru, C4."
1045
1046#. type: "EnableC6State_title"
1047#: Resources/templates/Localizable.strings:240
1048#, no-wrap
1049msgid "EnableC6State=Yes"
1050msgstr "EnableC6State=Yes"
1051
1052#. type: "EnableC6State_description"
1053#: Resources/templates/Localizable.strings:241
1054#, no-wrap
1055msgid "Enable specific Processor power state, C6."
1056msgstr "Povolí specifický stav napájení procesoru, C6."
1057
1058#. type: "EnableC7State_title"
1059#: Resources/templates/Localizable.strings:243
1060#, no-wrap
1061msgid "EnableC7State=Yes"
1062msgstr "EnableC7State=Yes"
1063
1064#. type: "EnableC7State_description"
1065#: Resources/templates/Localizable.strings:244
1066#, no-wrap
1067msgid "Enable specific Processor power state, C7."
1068msgstr "Povolí specifický stav napájení procesoru, C7."
1069
1070#. type: "GenerateCStates_title"
1071#: Resources/templates/Localizable.strings:246
1072#, no-wrap
1073msgid "GenerateCStates=Yes"
1074msgstr "GenerateCStates=Yes"
1075
1076#. type: "GenerateCStates_description"
1077#: Resources/templates/Localizable.strings:247
1078#, no-wrap
1079msgid "Enable auto generation of processor idle sleep states (C-States)."
1080msgstr "Zapne automatické generování procesorových idle sleep stavů (C-States)."
1081
1082#. type: "GeneratePStates_title"
1083#: Resources/templates/Localizable.strings:249
1084#, no-wrap
1085msgid "GeneratePStates=Yes"
1086msgstr "GeneratePStates=Yes"
1087
1088#. type: "GeneratePStates_description"
1089#: Resources/templates/Localizable.strings:250
1090#, no-wrap
1091msgid "Enable auto generation of processor power performance states (P-States)."
1092msgstr "Zapne automatické generování procesorových power performance stavů (P-States)."
1093
1094#. type: "GenerateTStates_title"
1095#: Resources/templates/Localizable.strings:252
1096#, no-wrap
1097msgid "GenerateTStates=Yes"
1098msgstr "GenerateTStates=Yes"
1099
1100#. type: "GenerateTStates_description"
1101#: Resources/templates/Localizable.strings:253
1102#, no-wrap
1103msgid "Enable auto generation of processor power performance states (T-States)."
1104msgstr "Zapne automatické generování procesorových power performance stavů (T-States)."
1105
1106#. type: "1024x600x32_title"
1107#: Resources/templates/Localizable.strings:257
1108#, no-wrap
1109msgid "1024x600x32"
1110msgstr "1024x600x32"
1111
1112#. type: "1024x600x32_description"
1113#: Resources/templates/Localizable.strings:258
1114#, no-wrap
1115msgid "Set Graphics Mode to 1024x600x32"
1116msgstr "Nastavit rozlišení na 1024x600x32"
1117
1118#. type: "1024x768x32_title"
1119#: Resources/templates/Localizable.strings:260
1120#, no-wrap
1121msgid "1024x768x32"
1122msgstr "1024x768x32"
1123
1124#. type: "1024x768x32_description"
1125#: Resources/templates/Localizable.strings:261
1126#, no-wrap
1127msgid "Set Graphics Mode to 1024x768x32"
1128msgstr "Nastavit rozlišení na 1024x768x32"
1129
1130#. type: "1280x768x32_title"
1131#: Resources/templates/Localizable.strings:263
1132#, no-wrap
1133msgid "1280x768x32"
1134msgstr "1280x768x32"
1135
1136#. type: "1280x768x32_description"
1137#: Resources/templates/Localizable.strings:264
1138#, no-wrap
1139msgid "Set Graphics Mode to 1280x768x32"
1140msgstr "Nastavit rozlišení na 1280x768x32"
1141
1142#. type: "1280x800x32_title"
1143#: Resources/templates/Localizable.strings:266
1144#, no-wrap
1145msgid "1280x800x32"
1146msgstr "1280x800x32"
1147
1148#. type: "1280x800x32_description"
1149#: Resources/templates/Localizable.strings:267
1150#, no-wrap
1151msgid "Set Graphics Mode to 1280x800x32"
1152msgstr "Nastavit rozlišení na 1280x800x32"
1153
1154#. type: "1280x1024x32_title"
1155#: Resources/templates/Localizable.strings:269
1156#, no-wrap
1157msgid "1280x1024x32"
1158msgstr "1280x1024x32"
1159
1160#. type: "1280x1024x32_description"
1161#: Resources/templates/Localizable.strings:270
1162#, no-wrap
1163msgid "Set Graphics Mode to 1280x1024x32"
1164msgstr "Nastavit rozlišení na 1280x1024x32"
1165
1166#. type: "1280x960x32_title"
1167#: Resources/templates/Localizable.strings:272
1168#, no-wrap
1169msgid "1280x960x32"
1170msgstr "1280x960x32"
1171
1172#. type: "1280x960x32_description"
1173#: Resources/templates/Localizable.strings:273
1174#, no-wrap
1175msgid "Set Graphics Mode to 1280x960x32"
1176msgstr "Nastavit rozlišení na 1280x960x32"
1177
1178#. type: "1366x768x32_title"
1179#: Resources/templates/Localizable.strings:275
1180#, no-wrap
1181msgid "1366x768x32"
1182msgstr "1366x768x32"
1183
1184#. type: "1366x768x32_description"
1185#: Resources/templates/Localizable.strings:276
1186#, no-wrap
1187msgid "Set Graphics Mode to 1366x768x32"
1188msgstr "Nastavit rozlišení na 1366x768x32"
1189
1190#. type: "1440x900x32_title"
1191#: Resources/templates/Localizable.strings:278
1192#, no-wrap
1193msgid "1440x900x32"
1194msgstr "1440x900x32"
1195
1196#. type: "1440x900x32_description"
1197#: Resources/templates/Localizable.strings:279
1198#, no-wrap
1199msgid "Set Graphics Mode to 1440x900x32"
1200msgstr "Nastavit rozlišení na 1440x900x32"
1201
1202#. type: "1600x900x32_title"
1203#: Resources/templates/Localizable.strings:281
1204#, no-wrap
1205msgid "1600x900x32"
1206msgstr "1600x900x32"
1207
1208#. type: "1600x900x32_description"
1209#: Resources/templates/Localizable.strings:282
1210#, no-wrap
1211msgid "Set Graphics Mode to 1600x900x32"
1212msgstr "Nastavit rozlišení na 1600x900x32"
1213
1214#. type: "1600x1200x32_title"
1215#: Resources/templates/Localizable.strings:284
1216#, no-wrap
1217msgid "1600x1200x32"
1218msgstr "1600x1200x32"
1219
1220#. type: "1600x1200x32_description"
1221#: Resources/templates/Localizable.strings:285
1222#, no-wrap
1223msgid "Set Graphics Mode to 1600x1200x32"
1224msgstr "Nastavit rozlišení na 1600x1200x32"
1225
1226#. type: "1680x1050x32_title"
1227#: Resources/templates/Localizable.strings:287
1228#, no-wrap
1229msgid "1680x1050x32"
1230msgstr "1680x1050x32"
1231
1232#. type: "1680x1050x32_description"
1233#: Resources/templates/Localizable.strings:288
1234#, no-wrap
1235msgid "Set Graphics Mode to 1680x1050x32"
1236msgstr "Nastavit rozlišení na 1680x1050x32"
1237
1238#. type: "1920x1080x32_title"
1239#: Resources/templates/Localizable.strings:290
1240#, no-wrap
1241msgid "1920x1080x32"
1242msgstr "1920x1080x32"
1243
1244#. type: "1920x1080x32_description"
1245#: Resources/templates/Localizable.strings:291
1246#, no-wrap
1247msgid "Set Graphics Mode to 1920x1080x32"
1248msgstr "Nastavit rozlišení na 1920x1080x32"
1249
1250#. type: "1920x1200x32_title"
1251#: Resources/templates/Localizable.strings:293
1252#, no-wrap
1253msgid "1920x1200x32"
1254msgstr "1920x1200x32"
1255
1256#. type: "1920x1200x32_description"
1257#: Resources/templates/Localizable.strings:294
1258#, no-wrap
1259msgid "Set Graphics Mode to 1920x1200x32"
1260msgstr "Nastavit rozlišení na 1920x1200x32"
1261
1262#. type: "HDAULayoutIDx01_title"
1263#: Resources/templates/Localizable.strings:298
1264#: Resources/templates/Localizable.strings:404
1265#, no-wrap
1266msgid "LayoutID=1"
1267msgstr "LayoutID=1"
1268
1269#. type: "HDEFLayoutIDx01_description"
1270#: Resources/templates/Localizable.strings:299
1271#, no-wrap
1272msgid ""
1273"Set HDEF layout-id to 1:\n"
1274"001 (0x01, 0x00, 0x00, 0x00)."
1275msgstr ""
1276"Nastavit HDEF layout na 1:\n"
1277"001 (0x01, 0x00, 0x00, 0x00)."
1278
1279#. type: "HDAULayoutIDx02_title"
1280#: Resources/templates/Localizable.strings:302
1281#: Resources/templates/Localizable.strings:408
1282#, no-wrap
1283msgid "LayoutID=2"
1284msgstr "LayoutID=2"
1285
1286#. type: "HDEFLayoutIDx02_description"
1287#: Resources/templates/Localizable.strings:303
1288#, no-wrap
1289msgid ""
1290"Set HDEF layout-id to 2:\n"
1291"002 (0x02, 0x00, 0x00, 0x00)."
1292msgstr ""
1293"Nastavit HDEF layout na 2:\n"
1294"002 (0x02, 0x00, 0x00, 0x00)."
1295
1296#. type: "HDAULayoutIDx03_title"
1297#: Resources/templates/Localizable.strings:306
1298#: Resources/templates/Localizable.strings:412
1299#, no-wrap
1300msgid "LayoutID=3"
1301msgstr "LayoutID=3"
1302
1303#. type: "HDEFLayoutIDx03_description"
1304#: Resources/templates/Localizable.strings:307
1305#, no-wrap
1306msgid ""
1307"Set HDEF layout-id to 3:\n"
1308"003 (0x03, 0x00, 0x00, 0x00)."
1309msgstr ""
1310"Nastavit HDEF layout na 3:\n"
1311"003 (0x03, 0x00, 0x00, 0x00)."
1312
1313#. type: "HDAULayoutIDx05_title"
1314#: Resources/templates/Localizable.strings:310
1315#: Resources/templates/Localizable.strings:416
1316#, no-wrap
1317msgid "LayoutID=5"
1318msgstr "LayoutID=5"
1319
1320#. type: "HDEFLayoutIDx05_description"
1321#: Resources/templates/Localizable.strings:311
1322#, no-wrap
1323msgid ""
1324"Set HDEF layout-id to 5:\n"
1325"005 (0x05, 0x00, 0x00, 0x00)."
1326msgstr ""
1327"Nastavit HDEF layout na 5:\n"
1328"005 (0x05, 0x00, 0x00, 0x00)."
1329
1330#. type: "HDAULayoutIDx07_title"
1331#: Resources/templates/Localizable.strings:314
1332#: Resources/templates/Localizable.strings:420
1333#, no-wrap
1334msgid "LayoutID=7"
1335msgstr "LayoutID=7"
1336
1337#. type: "HDEFLayoutIDx07_description"
1338#: Resources/templates/Localizable.strings:315
1339#, no-wrap
1340msgid ""
1341"Set HDEF layout-id to 7:\n"
1342"007 (0x07, 0x00, 0x00, 0x00)."
1343msgstr ""
1344"Nastavit HDEF layout na 7:\n"
1345"007 (0x07, 0x00, 0x00, 0x00)."
1346
1347#. type: "HDAULayoutIDx12_title"
1348#: Resources/templates/Localizable.strings:318
1349#: Resources/templates/Localizable.strings:424
1350#, no-wrap
1351msgid "LayoutID=12"
1352msgstr "LayoutID=12"
1353
1354#. type: "HDEFLayoutIDx12_description"
1355#: Resources/templates/Localizable.strings:319
1356#, no-wrap
1357msgid ""
1358"Set HDEF layout-id to 12:\n"
1359"00C (0x0C, 0x00, 0x00, 0x00)."
1360msgstr ""
1361"Nastavit HDEF layout na 12:\n"
1362"00C (0x0C, 0x00, 0x00, 0x00)."
1363
1364#. type: "HDAULayoutIDx32_title"
1365#: Resources/templates/Localizable.strings:322
1366#: Resources/templates/Localizable.strings:428
1367#, no-wrap
1368msgid "LayoutID=32"
1369msgstr "LayoutID=32"
1370
1371#. type: "HDEFLayoutIDx32_description"
1372#: Resources/templates/Localizable.strings:323
1373#, no-wrap
1374msgid ""
1375"Set HDEF layout-id to 32:\n"
1376"020 (0x20, 0x00, 0x00, 0x00)."
1377msgstr ""
1378"Nastavit HDEF layout na 32:\n"
1379"020 (0x20, 0x00, 0x00, 0x00)."
1380
1381#. type: "HDAULayoutIDx40_title"
1382#: Resources/templates/Localizable.strings:326
1383#: Resources/templates/Localizable.strings:432
1384#, no-wrap
1385msgid "LayoutID=40"
1386msgstr "LayoutID=40"
1387
1388#. type: "HDEFLayoutIDx40_description"
1389#: Resources/templates/Localizable.strings:327
1390#, no-wrap
1391msgid ""
1392"Set HDEF layout-id to 40:\n"
1393"028 (0x28, 0x00, 0x00, 0x00)."
1394msgstr ""
1395"Nastavit HDEF layout na 40:\n"
1396"028 (0x28, 0x00, 0x00, 0x00)."
1397
1398#. type: "HDAULayoutIDx65_title"
1399#: Resources/templates/Localizable.strings:330
1400#: Resources/templates/Localizable.strings:436
1401#, no-wrap
1402msgid "LayoutID=65"
1403msgstr "LayoutID=65"
1404
1405#. type: "HDEFLayoutIDx65_description"
1406#: Resources/templates/Localizable.strings:331
1407#, no-wrap
1408msgid ""
1409"Set HDEF layout-id to 65:\n"
1410"041 (0x41, 0x00, 0x00, 0x00)."
1411msgstr ""
1412"Nastavit HDEF layout na 65:\n"
1413"041 (0x41, 0x00, 0x00, 0x00)."
1414
1415#. type: "HDAULayoutIDx99_title"
1416#: Resources/templates/Localizable.strings:334
1417#: Resources/templates/Localizable.strings:440
1418#, no-wrap
1419msgid "LayoutID=99"
1420msgstr "LayoutID=99"
1421
1422#. type: "HDEFLayoutIDx99_description"
1423#: Resources/templates/Localizable.strings:335
1424#, no-wrap
1425msgid ""
1426"Set HDEF layout-id to 99:\n"
1427"063 (0x63, 0x00, 0x00, 0x00)."
1428msgstr ""
1429"Nastavit HDEF layout na 99:\n"
1430"063 (0x63, 0x00, 0x00, 0x00)."
1431
1432#. type: "HDAULayoutIDx269_title"
1433#: Resources/templates/Localizable.strings:338
1434#: Resources/templates/Localizable.strings:444
1435#, no-wrap
1436msgid "LayoutID=269"
1437msgstr "LayoutID=269"
1438
1439#. type: "HDEFLayoutIDx269_description"
1440#: Resources/templates/Localizable.strings:339
1441#, no-wrap
1442msgid ""
1443"Set HDEF layout-id to 269:\n"
1444"10D (0x0D, 0x01, 0x00, 0x00)."
1445msgstr ""
1446"Nastavit HDEF layout na 269:\n"
1447"10D (0x0D, 0x01, 0x00, 0x00)."
1448
1449#. type: "HDAULayoutIDx387_title"
1450#: Resources/templates/Localizable.strings:342
1451#: Resources/templates/Localizable.strings:448
1452#, no-wrap
1453msgid "LayoutID=387"
1454msgstr "LayoutID=387"
1455
1456#. type: "HDEFLayoutIDx387_description"
1457#: Resources/templates/Localizable.strings:343
1458#, no-wrap
1459msgid ""
1460"Set HDEF layout-id to 387:\n"
1461"183 (0x83, 0x01, 0x00, 0x00)."
1462msgstr ""
1463"Nastavit HDEF layout na 387:\n"
1464"183 (0x83, 0x01, 0x00, 0x00)."
1465
1466#. type: "HDAULayoutIDx388_title"
1467#: Resources/templates/Localizable.strings:346
1468#: Resources/templates/Localizable.strings:452
1469#, no-wrap
1470msgid "LayoutID=388"
1471msgstr "LayoutID=388"
1472
1473#. type: "HDEFLayoutIDx388_description"
1474#: Resources/templates/Localizable.strings:347
1475#, no-wrap
1476msgid ""
1477"Set HDEF layout-id to 388:\n"
1478"184 (0x84, 0x01, 0x00, 0x00)."
1479msgstr ""
1480"Nastavit HDEF layout na 388:\n"
1481"184 (0x84, 0x01, 0x00, 0x00)."
1482
1483#. type: "HDAULayoutIDx389_title"
1484#: Resources/templates/Localizable.strings:350
1485#: Resources/templates/Localizable.strings:456
1486#, no-wrap
1487msgid "LayoutID=389"
1488msgstr "LayoutID=389"
1489
1490#. type: "HDEFLayoutIDx389_description"
1491#: Resources/templates/Localizable.strings:351
1492#, no-wrap
1493msgid ""
1494"Set HDEF layout-id to 389:\n"
1495"185 (0x85, 0x01, 0x00, 0x00)."
1496msgstr ""
1497"Nastavit HDEF layout na 389:\n"
1498"185 (0x85, 0x01, 0x00, 0x00)."
1499
1500#. type: "HDAULayoutIDx392_title"
1501#: Resources/templates/Localizable.strings:354
1502#: Resources/templates/Localizable.strings:460
1503#, no-wrap
1504msgid "LayoutID=392"
1505msgstr "LayoutID=392"
1506
1507#. type: "HDEFLayoutIDx392_description"
1508#: Resources/templates/Localizable.strings:355
1509#, no-wrap
1510msgid ""
1511"Set HDEF layout-id to 392:\n"
1512"188 (0x88, 0x01, 0x00, 0x00)."
1513msgstr ""
1514"Nastavit HDEF layout na 392:\n"
1515"188 (0x88, 0x01, 0x00, 0x00)."
1516
1517#. type: "HDAULayoutIDx398_title"
1518#: Resources/templates/Localizable.strings:358
1519#: Resources/templates/Localizable.strings:464
1520#, no-wrap
1521msgid "LayoutID=398"
1522msgstr "LayoutID=398"
1523
1524#. type: "HDEFLayoutIDx398_description"
1525#: Resources/templates/Localizable.strings:359
1526#, no-wrap
1527msgid ""
1528"Set HDEF layout-id to 398:\n"
1529"18E (0x8E, 0x01, 0x00, 0x00)."
1530msgstr ""
1531"Nastavit HDEF layout na 398:\n"
1532"18E (0x8E, 0x01, 0x00, 0x00)."
1533
1534#. type: "HDAULayoutIDx662_title"
1535#: Resources/templates/Localizable.strings:362
1536#: Resources/templates/Localizable.strings:468
1537#, no-wrap
1538msgid "LayoutID=662"
1539msgstr "LayoutID=662"
1540
1541#. type: "HDEFLayoutIDx662_description"
1542#: Resources/templates/Localizable.strings:363
1543#, no-wrap
1544msgid ""
1545"Set HDEF layout-id to 662:\n"
1546"296 (0x96, 0x02, 0x00, 0x00)."
1547msgstr ""
1548"Nastavit HDEF layout na 662:\n"
1549"296 (0x96, 0x02, 0x00, 0x00)."
1550
1551#. type: "HDAULayoutIDx663_title"
1552#: Resources/templates/Localizable.strings:366
1553#: Resources/templates/Localizable.strings:472
1554#, no-wrap
1555msgid "LayoutID=663"
1556msgstr "LayoutID=663"
1557
1558#. type: "HDEFLayoutIDx663_description"
1559#: Resources/templates/Localizable.strings:367
1560#, no-wrap
1561msgid ""
1562"Set HDEF layout-id to 663:\n"
1563"297 (0x97, 0x02, 0x00, 0x00)."
1564msgstr ""
1565"Nastavit HDEF layout na 663:\n"
1566"297 (0x97, 0x02, 0x00, 0x00)."
1567
1568#. type: "HDAULayoutIDx664_title"
1569#: Resources/templates/Localizable.strings:370
1570#: Resources/templates/Localizable.strings:476
1571#, no-wrap
1572msgid "LayoutID=664"
1573msgstr "LayoutID=664"
1574
1575#. type: "HDEFLayoutIDx664_description"
1576#: Resources/templates/Localizable.strings:371
1577#, no-wrap
1578msgid ""
1579"Set HDEF layout-id to 664:\n"
1580"298 (0x98, 0x02, 0x00, 0x00)."
1581msgstr ""
1582"Nastavit HDEF layout na 664:\n"
1583"298 (0x98, 0x02, 0x00, 0x00)."
1584
1585#. type: "HDAULayoutIDx885_title"
1586#: Resources/templates/Localizable.strings:374
1587#: Resources/templates/Localizable.strings:480
1588#, no-wrap
1589msgid "LayoutID=885"
1590msgstr "LayoutID=885"
1591
1592#. type: "HDEFLayoutIDx885_description"
1593#: Resources/templates/Localizable.strings:375
1594#, no-wrap
1595msgid ""
1596"Set HDEF layout-id to 885:\n"
1597"375 (0x75, 0x03, 0x00, 0x00)."
1598msgstr ""
1599"Nastavit HDEF layout na 885:\n"
1600"375 (0x75, 0x03, 0x00, 0x00)."
1601
1602#. type: "HDAULayoutIDx887_title"
1603#: Resources/templates/Localizable.strings:378
1604#: Resources/templates/Localizable.strings:484
1605#, no-wrap
1606msgid "LayoutID=887"
1607msgstr "LayoutID=887"
1608
1609#. type: "HDEFLayoutIDx887_description"
1610#: Resources/templates/Localizable.strings:379
1611#, no-wrap
1612msgid ""
1613"Set HDEF layout-id to 887:\n"
1614"377 (0x77, 0x03, 0x00, 0x00)."
1615msgstr ""
1616"Nastavit HDEF layout na 887:\n"
1617"377 (0x77, 0x03, 0x00, 0x00)."
1618
1619#. type: "HDAULayoutIDx888_title"
1620#: Resources/templates/Localizable.strings:382
1621#: Resources/templates/Localizable.strings:488
1622#, no-wrap
1623msgid "LayoutID=888"
1624msgstr "LayoutID=888"
1625
1626#. type: "HDEFLayoutIDx888_description"
1627#: Resources/templates/Localizable.strings:383
1628#, no-wrap
1629msgid ""
1630"Set HDEF layout-id to 888:\n"
1631"378 (0x78, 0x03, 0x00, 0x00)."
1632msgstr ""
1633"Nastavit HDEF layout na 888:\n"
1634"378 (0x78, 0x03, 0x00, 0x00)."
1635
1636#. type: "HDAULayoutIDx889_title"
1637#: Resources/templates/Localizable.strings:386
1638#: Resources/templates/Localizable.strings:492
1639#, no-wrap
1640msgid "LayoutID=889"
1641msgstr "LayoutID=889"
1642
1643#. type: "HDEFLayoutIDx889_description"
1644#: Resources/templates/Localizable.strings:387
1645#, no-wrap
1646msgid ""
1647"Set HDEF layout-id to 889:\n"
1648"379 (0x79, 0x03, 0x00, 0x00)."
1649msgstr ""
1650"Nastavit HDEF layout na 889:\n"
1651"379 (0x79, 0x03, 0x00, 0x00)."
1652
1653#. type: "HDAULayoutIDx892_title"
1654#: Resources/templates/Localizable.strings:390
1655#: Resources/templates/Localizable.strings:496
1656#, no-wrap
1657msgid "LayoutID=892"
1658msgstr "LayoutID=892"
1659
1660#. type: "HDEFLayoutIDx892_description"
1661#: Resources/templates/Localizable.strings:391
1662#, no-wrap
1663msgid ""
1664"Set HDEF layout-id to 892:\n"
1665"37C (0x7C, 0x03, 0x00, 0x00)."
1666msgstr ""
1667"Nastavit HDEF layout na 892:\n"
1668"37C (0x7C, 0x03, 0x00, 0x00)."
1669
1670#. type: "HDAULayoutIDx898_title"
1671#: Resources/templates/Localizable.strings:394
1672#: Resources/templates/Localizable.strings:500
1673#, no-wrap
1674msgid "LayoutID=898"
1675msgstr "LayoutID=898"
1676
1677#. type: "HDEFLayoutIDx898_description"
1678#: Resources/templates/Localizable.strings:395
1679#, no-wrap
1680msgid ""
1681"Set HDEF layout-id to 898:\n"
1682"382 (0x82, 0x03, 0x00, 0x00)."
1683msgstr ""
1684"Nastavit HDEF layout na 898:\n"
1685"382 (0x82, 0x03, 0x00, 0x00)."
1686
1687#. type: "HDAULayoutIDxBD7_title"
1688#: Resources/templates/Localizable.strings:398
1689#: Resources/templates/Localizable.strings:504
1690#, no-wrap
1691msgid "LayoutID=1981"
1692msgstr "LayoutID=1981"
1693
1694#. type: "HDEFLayoutIDxBD7_description"
1695#: Resources/templates/Localizable.strings:399
1696#, no-wrap
1697msgid ""
1698"Set HDEF layout-id to 1981:\n"
1699"7BD (0xBD, 0x07, 0x00, 0x00)."
1700msgstr ""
1701"Nastavit HDEF layout na 1981:\n"
1702"7BD (0xBD, 0x07, 0x00, 0x00)."
1703
1704#. type: "HDAULayoutIDx01_description"
1705#: Resources/templates/Localizable.strings:405
1706#, no-wrap
1707msgid ""
1708"Set HDAU layout-id to 1:\n"
1709"001 (0x01, 0x00, 0x00, 0x00)."
1710msgstr ""
1711"Nastavit HDAU layout na 1:\n"
1712"001 (0x01, 0x00, 0x00, 0x00)."
1713
1714#. type: "HDAULayoutIDx02_description"
1715#: Resources/templates/Localizable.strings:409
1716#, no-wrap
1717msgid ""
1718"Set HDAU layout-id to 2:\n"
1719"002 (0x02, 0x00, 0x00, 0x00)."
1720msgstr ""
1721"Nastavit HDAU layout na 0:\n"
1722"002 (0x02, 0x00, 0x00, 0x00)."
1723
1724#. type: "HDAULayoutIDx03_description"
1725#: Resources/templates/Localizable.strings:413
1726#, no-wrap
1727msgid ""
1728"Set HDAU layout-id to 3:\n"
1729"003 (0x03, 0x00, 0x00, 0x00)."
1730msgstr ""
1731"Nastavit HDAU layout na 3:\n"
1732"003 (0x03, 0x00, 0x00, 0x00)."
1733
1734#. type: "HDAULayoutIDx05_description"
1735#: Resources/templates/Localizable.strings:417
1736#, no-wrap
1737msgid ""
1738"Set HDAU layout-id to 5:\n"
1739"005 (0x05, 0x00, 0x00, 0x00)."
1740msgstr ""
1741"Nastavit HDAU layout na 5:\n"
1742"005 (0x05, 0x00, 0x00, 0x00)."
1743
1744#. type: "HDAULayoutIDx07_description"
1745#: Resources/templates/Localizable.strings:421
1746#, no-wrap
1747msgid ""
1748"Set HDAU layout-id to 7:\n"
1749"007 (0x07, 0x00, 0x00, 0x00)."
1750msgstr ""
1751"Nastavit HDAU layout na 7:\n"
1752"007 (0x07, 0x00, 0x00, 0x00)."
1753
1754#. type: "HDAULayoutIDx12_description"
1755#: Resources/templates/Localizable.strings:425
1756#, no-wrap
1757msgid ""
1758"Set HDAU layout-id to 12:\n"
1759"00C (0x0C, 0x00, 0x00, 0x00)."
1760msgstr ""
1761"Nastavit HDAU layout na 12:\n"
1762"00C (0x0C, 0x00, 0x00, 0x00)."
1763
1764#. type: "HDAULayoutIDx32_description"
1765#: Resources/templates/Localizable.strings:429
1766#, no-wrap
1767msgid ""
1768"Set HDAU layout-id to 32:\n"
1769"020 (0x20, 0x00, 0x00, 0x00)."
1770msgstr ""
1771"Nastavit HDAU layout na 32:\n"
1772"020 (0x20, 0x00, 0x00, 0x00)."
1773
1774#. type: "HDAULayoutIDx40_description"
1775#: Resources/templates/Localizable.strings:433
1776#, no-wrap
1777msgid ""
1778"Set HDAU layout-id to 40:\n"
1779"028 (0x28, 0x00, 0x00, 0x00)."
1780msgstr ""
1781"Nastavit HDAU layout na 40:\n"
1782"028 (0x28, 0x00, 0x00, 0x00)."
1783
1784#. type: "HDAULayoutIDx65_description"
1785#: Resources/templates/Localizable.strings:437
1786#, no-wrap
1787msgid ""
1788"Set HDAU layout-id to 65:\n"
1789"041 (0x41, 0x00, 0x00, 0x00)."
1790msgstr ""
1791"Nastavit HDAU layout na 65:\n"
1792"041 (0x41, 0x00, 0x00, 0x00)."
1793
1794#. type: "HDAULayoutIDx99_description"
1795#: Resources/templates/Localizable.strings:441
1796#, no-wrap
1797msgid ""
1798"Set HDAU layout-id to 99:\n"
1799"063 (0x63, 0x00, 0x00, 0x00)."
1800msgstr ""
1801"Nastavit HDAU layout na 99:\n"
1802"063 (0x63, 0x00, 0x00, 0x00)."
1803
1804#. type: "HDAULayoutIDx269_description"
1805#: Resources/templates/Localizable.strings:445
1806#, no-wrap
1807msgid ""
1808"Set HDAU layout-id to 269:\n"
1809"10D (0x0D, 0x01, 0x00, 0x00)."
1810msgstr ""
1811"Nastavit HDAU layout na 269:\n"
1812"10D (0x0D, 0x01, 0x00, 0x00)."
1813
1814#. type: "HDAULayoutIDx387_description"
1815#: Resources/templates/Localizable.strings:449
1816#, no-wrap
1817msgid ""
1818"Set HDAU layout-id to 387:\n"
1819"183 (0x83, 0x01, 0x00, 0x00)."
1820msgstr ""
1821"Nastavit HDAU layout na 387:\n"
1822"183 (0x83, 0x01, 0x00, 0x00)."
1823
1824#. type: "HDAULayoutIDx388_description"
1825#: Resources/templates/Localizable.strings:453
1826#, no-wrap
1827msgid ""
1828"Set HDAU layout-id to 388:\n"
1829"184 (0x84, 0x01, 0x00, 0x00)."
1830msgstr ""
1831"Nastavit HDAU layout na 388:\n"
1832"184 (0x84, 0x01, 0x00, 0x00)."
1833
1834#. type: "HDAULayoutIDx389_description"
1835#: Resources/templates/Localizable.strings:457
1836#, no-wrap
1837msgid ""
1838"Set HDAU layout-id to 389:\n"
1839"185 (0x85, 0x01, 0x00, 0x00)."
1840msgstr ""
1841"Nastavit HDAU layout na 389:\n"
1842"185 (0x85, 0x01, 0x00, 0x00)."
1843
1844#. type: "HDAULayoutIDx392_description"
1845#: Resources/templates/Localizable.strings:461
1846#, no-wrap
1847msgid ""
1848"Set HDAU layout-id to 392:\n"
1849"188 (0x88, 0x01, 0x00, 0x00)."
1850msgstr ""
1851"Nastavit HDAU layout na 392:\n"
1852"188 (0x88, 0x01, 0x00, 0x00)."
1853
1854#. type: "HDAULayoutIDx398_description"
1855#: Resources/templates/Localizable.strings:465
1856#, no-wrap
1857msgid ""
1858"Set HDAU layout-id to 398:\n"
1859"18E (0x8E, 0x01, 0x00, 0x00)."
1860msgstr ""
1861"Nastavit HDAU layout na 398:\n"
1862"18E (0x8E, 0x01, 0x00, 0x00)."
1863
1864#. type: "HDAULayoutIDx662_description"
1865#: Resources/templates/Localizable.strings:469
1866#, no-wrap
1867msgid ""
1868"Set HDAU layout-id to 662:\n"
1869"296 (0x96, 0x02, 0x00, 0x00)."
1870msgstr ""
1871"Nastavit HDAU layout na 662:\n"
1872"296 (0x96, 0x02, 0x00, 0x00)."
1873
1874#. type: "HDAULayoutIDx663_description"
1875#: Resources/templates/Localizable.strings:473
1876#, no-wrap
1877msgid ""
1878"Set HDAU layout-id to 663:\n"
1879"297 (0x97, 0x02, 0x00, 0x00)."
1880msgstr ""
1881"Nastavit HDAU layout na 663:\n"
1882"297 (0x97, 0x02, 0x00, 0x00)."
1883
1884#. type: "HDAULayoutIDx664_description"
1885#: Resources/templates/Localizable.strings:477
1886#, no-wrap
1887msgid ""
1888"Set HDAU layout-id to 664:\n"
1889"298 (0x98, 0x02, 0x00, 0x00)."
1890msgstr ""
1891"Nastavit HDAU layout na 664:\n"
1892"298 (0x98, 0x02, 0x00, 0x00)."
1893
1894#. type: "HDAULayoutIDx885_description"
1895#: Resources/templates/Localizable.strings:481
1896#, no-wrap
1897msgid ""
1898"Set HDAU layout-id to 885:\n"
1899"375 (0x75, 0x03, 0x00, 0x00)."
1900msgstr ""
1901"Nastavit HDAU layout na 885:\n"
1902"375 (0x75, 0x03, 0x00, 0x00)."
1903
1904#. type: "HDAULayoutIDx887_description"
1905#: Resources/templates/Localizable.strings:485
1906#, no-wrap
1907msgid ""
1908"Set HDAU layout-id to 887:\n"
1909"377 (0x77, 0x03, 0x00, 0x00)."
1910msgstr ""
1911"Nastavit HDAU layout na 887:\n"
1912"377 (0x77, 0x03, 0x00, 0x00)."
1913
1914#. type: "HDAULayoutIDx888_description"
1915#: Resources/templates/Localizable.strings:489
1916#, no-wrap
1917msgid ""
1918"Set HDAU layout-id to 888:\n"
1919"378 (0x78, 0x03, 0x00, 0x00)."
1920msgstr ""
1921"Nastavit HDAU layout na 888:\n"
1922"378 (0x78, 0x03, 0x00, 0x00)."
1923
1924#. type: "HDAULayoutIDx889_description"
1925#: Resources/templates/Localizable.strings:493
1926#, no-wrap
1927msgid ""
1928"Set HDAU layout-id to 889:\n"
1929"379 (0x79, 0x03, 0x00, 0x00)."
1930msgstr ""
1931"Nastavit HDAU layout na 889:\n"
1932"379 (0x79, 0x03, 0x00, 0x00)."
1933
1934#. type: "HDAULayoutIDx892_description"
1935#: Resources/templates/Localizable.strings:497
1936#, no-wrap
1937msgid ""
1938"Set HDAU layout-id to 892:\n"
1939"37C (0x7C, 0x03, 0x00, 0x00)."
1940msgstr ""
1941"Nastavit HDAU layout na 892:\n"
1942"37C (0x7C, 0x03, 0x00, 0x00)."
1943
1944#. type: "HDAULayoutIDx898_description"
1945#: Resources/templates/Localizable.strings:501
1946#, no-wrap
1947msgid ""
1948"Set HDAU layout-id to 898:\n"
1949"382 (0x82, 0x03, 0x00, 0x00)."
1950msgstr ""
1951"Nastavit HDAU layout na 898:\n"
1952"382 (0x82, 0x03, 0x00, 0x00)."
1953
1954#. type: "HDAULayoutIDxBD7_description"
1955#: Resources/templates/Localizable.strings:505
1956#, no-wrap
1957msgid ""
1958"Set HDAU layout-id to 1981:\n"
1959"7BD (0xBD, 0x07, 0x00, 0x00)."
1960msgstr ""
1961"Nastavit HDAU layout na 1981:\n"
1962"7BD (0xBD, 0x07, 0x00, 0x00)."
1963
1964#. type: "IntelCaprix00_title"
1965#: Resources/templates/Localizable.strings:510
1966#, no-wrap
1967msgid "01660000"
1968msgstr "01660000"
1969
1970#. type: "IntelCaprix00_description"
1971#: Resources/templates/Localizable.strings:511
1972#, no-wrap
1973msgid "Set 01660000 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1974msgstr "Nastavit 01660000 pro Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
1975
1976#. type: "IntelCaprix01_title"
1977#: Resources/templates/Localizable.strings:513
1978#, no-wrap
1979msgid "01660001"
1980msgstr "01660001"
1981
1982#. type: "IntelCaprix01_description"
1983#: Resources/templates/Localizable.strings:514
1984#, no-wrap
1985msgid "Set 01660001 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1986msgstr "Nastavit 01660001 pro Intel HD4000 (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
1987
1988#. type: "IntelCaprix02_title"
1989#: Resources/templates/Localizable.strings:516
1990#, no-wrap
1991msgid "01660002"
1992msgstr "01660002"
1993
1994#. type: "IntelCaprix02_description"
1995#: Resources/templates/Localizable.strings:517
1996#, no-wrap
1997msgid "Set 01660002 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
1998msgstr "Nastavit 01660002 pro Intel HD4000 (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
1999
2000#. type: "IntelCaprix03_title"
2001#: Resources/templates/Localizable.strings:519
2002#, no-wrap
2003msgid "01660003"
2004msgstr "01660003"
2005
2006#. type: "IntelCaprix03_description"
2007#: Resources/templates/Localizable.strings:520
2008#, no-wrap
2009msgid "Set 01660003 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
2010msgstr "Nastavit 01660003 pro Intel HD4000 (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2011
2012#. type: "IntelCaprix04_title"
2013#: Resources/templates/Localizable.strings:522
2014#, no-wrap
2015msgid "01660004"
2016msgstr "01660004"
2017
2018#. type: "IntelCaprix04_description"
2019#: Resources/templates/Localizable.strings:523
2020#, no-wrap
2021msgid "Set 01660004 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
2022msgstr "Nastavit 01660004 pro Intel HD4000 (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2023
2024#. type: "IntelCaprix05_title"
2025#: Resources/templates/Localizable.strings:525
2026#, no-wrap
2027msgid "01620005"
2028msgstr "01620005"
2029
2030#. type: "IntelCaprix05_description"
2031#: Resources/templates/Localizable.strings:526
2032#, no-wrap
2033msgid "Set 01620005 for Intel HD4000 (Desktop) AAPL,ig-platform-id ."
2034msgstr "Nastavit 01620005 pro Intel HD4000 (Desktop) AAPL, ig-platform-id."
2035
2036#. type: "IntelCaprix06_title"
2037#: Resources/templates/Localizable.strings:528
2038#, no-wrap
2039msgid "01620006"
2040msgstr "01620006"
2041
2042#. type: "IntelCaprix06_description"
2043#: Resources/templates/Localizable.strings:529
2044#, no-wrap
2045msgid "Set 01620006 for Intel HD4000 (Desktop) AAPL,ig-platform-id ."
2046msgstr "Nastavit 01620006 pro Intel HD4000 (Desktop) AAPL, ig-platform-id."
2047
2048#. type: "IntelCaprix07_title"
2049#: Resources/templates/Localizable.strings:531
2050#, no-wrap
2051msgid "01620007"
2052msgstr "01620007"
2053
2054#. type: "IntelCaprix07_description"
2055#: Resources/templates/Localizable.strings:532
2056#, no-wrap
2057msgid "Set 01620007 for Intel HD4000 (Desktop) AAPL,ig-platform-id ."
2058msgstr "Nastavit 01620007 pro Intel HD4000 (Desktop) AAPL, ig-platform-id."
2059
2060#. type: "IntelCaprix08_title"
2061#: Resources/templates/Localizable.strings:534
2062#, no-wrap
2063msgid "01660008"
2064msgstr "01660008"
2065
2066#. type: "IntelCaprix08_description"
2067#: Resources/templates/Localizable.strings:535
2068#, no-wrap
2069msgid "Set 01660008 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
2070msgstr "Nastavit 01660008 pro Intel HD4000 (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2071
2072#. type: "IntelCaprix09_title"
2073#: Resources/templates/Localizable.strings:537
2074#, no-wrap
2075msgid "01660009"
2076msgstr "01660009"
2077
2078#. type: "IntelCaprix09_description"
2079#: Resources/templates/Localizable.strings:538
2080#, no-wrap
2081msgid "Set 01660009 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
2082msgstr "Nastavit 01660009 pro Intel HD4000 (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2083
2084#. type: "IntelCaprix10_title"
2085#: Resources/templates/Localizable.strings:540
2086#, no-wrap
2087msgid "0166000a"
2088msgstr "0166000a"
2089
2090#. type: "IntelCaprix10_description"
2091#: Resources/templates/Localizable.strings:541
2092#, no-wrap
2093msgid "Set 0166000a for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
2094msgstr "Nastavit 0166000a pro Intel HD4000 (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2095
2096#. type: "IntelCaprix11_title"
2097#: Resources/templates/Localizable.strings:543
2098#, no-wrap
2099msgid "0166000b"
2100msgstr "0166000b"
2101
2102#. type: "IntelCaprix11_description"
2103#: Resources/templates/Localizable.strings:544
2104#, no-wrap
2105msgid "Set 0166000b for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
2106msgstr "Nastavit 0166000b pro Intel HD4000 (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2107
2108#. type: "IntelAzulx00_title"
2109#: Resources/templates/Localizable.strings:548
2110#, no-wrap
2111msgid "00000604"
2112msgstr "00000604"
2113
2114#. type: "IntelAzulx00_description"
2115#: Resources/templates/Localizable.strings:549
2116#, no-wrap
2117msgid "Set 00000604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2118msgstr "Nastavit 00000604 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2119
2120#. type: "IntelAzulx01_title"
2121#: Resources/templates/Localizable.strings:551
2122#, no-wrap
2123msgid "0000060c"
2124msgstr "0000060c"
2125
2126#. type: "IntelAzulx01_description"
2127#: Resources/templates/Localizable.strings:552
2128#, no-wrap
2129msgid "Set 0000060c for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2130msgstr "Nastavit 0000060c pro Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2131
2132#. type: "IntelAzulx02_title"
2133#: Resources/templates/Localizable.strings:554
2134#, no-wrap
2135msgid "00001604"
2136msgstr "00001604"
2137
2138#. type: "IntelAzulx02_description"
2139#: Resources/templates/Localizable.strings:555
2140#, no-wrap
2141msgid "Set 00001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2142msgstr "Nastavit 01660004 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2143
2144#. type: "IntelAzulx03_title"
2145#: Resources/templates/Localizable.strings:557
2146#, no-wrap
2147msgid "0000160a"
2148msgstr "0000160a"
2149
2150#. type: "IntelAzulx03_description"
2151#: Resources/templates/Localizable.strings:558
2152#, no-wrap
2153msgid "Set 0000160a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2154msgstr "Nastavit 0000160a pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2155
2156#. type: "IntelAzulx04_title"
2157#: Resources/templates/Localizable.strings:560
2158#, no-wrap
2159msgid "0000160c"
2160msgstr "0000160c"
2161
2162#. type: "IntelAzulx04_description"
2163#: Resources/templates/Localizable.strings:561
2164#, no-wrap
2165msgid "Set 0000160c for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2166msgstr "Nastavit 0000160c pro Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2167
2168#. type: "IntelAzulx05_title"
2169#: Resources/templates/Localizable.strings:563
2170#, no-wrap
2171msgid "00002604"
2172msgstr "00002604"
2173
2174#. type: "IntelAzulx05_description"
2175#: Resources/templates/Localizable.strings:564
2176#, no-wrap
2177msgid "Set 00002604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2178msgstr "Nastavit 00002604 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2179
2180#. type: "IntelAzulx06_title"
2181#: Resources/templates/Localizable.strings:566
2182#, no-wrap
2183msgid "0000260a"
2184msgstr "0000260a"
2185
2186#. type: "IntelAzulx06_description"
2187#: Resources/templates/Localizable.strings:567
2188#, no-wrap
2189msgid "Set 0000260a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2190msgstr "Nastavit 0000260a pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2191
2192#. type: "IntelAzulx07_title"
2193#: Resources/templates/Localizable.strings:569
2194#, no-wrap
2195msgid "0000260c"
2196msgstr "0000260c"
2197
2198#. type: "IntelAzulx07_description"
2199#: Resources/templates/Localizable.strings:570
2200#, no-wrap
2201msgid "Set 0600260c for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2202msgstr "Nastavit 0600260c pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2203
2204#. type: "IntelAzulx08_title"
2205#: Resources/templates/Localizable.strings:572
2206#, no-wrap
2207msgid "0000260d"
2208msgstr "0000260d"
2209
2210#. type: "IntelAzulx08_description"
2211#: Resources/templates/Localizable.strings:573
2212#, no-wrap
2213msgid "Set 0000260d for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2214msgstr "Nastavit 0000260d pro Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2215
2216#. type: "IntelAzulx09_title"
2217#: Resources/templates/Localizable.strings:575
2218#, no-wrap
2219msgid "02001604"
2220msgstr "02001604"
2221
2222#. type: "IntelAzulx09_description"
2223#: Resources/templates/Localizable.strings:576
2224#, no-wrap
2225msgid "Set 02001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2226msgstr "Nastavit 02001604 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2227
2228#. type: "IntelAzulx10_title"
2229#: Resources/templates/Localizable.strings:578
2230#, no-wrap
2231msgid "0300220d"
2232msgstr "0300220d"
2233
2234#. type: "IntelAzulx10_description"
2235#: Resources/templates/Localizable.strings:579
2236#, no-wrap
2237msgid "Set 0300220d for Intel Haswell (Desktop) AAPL,ig-platform-id."
2238msgstr "Nastavit 0300220d pro Intel Haswell (Desktop) AAPL, ig-platform-id."
2239
2240#. type: "IntelAzulx11_title"
2241#: Resources/templates/Localizable.strings:581
2242#, no-wrap
2243msgid "0500260a"
2244msgstr "0500260a"
2245
2246#. type: "IntelAzulx11_description"
2247#: Resources/templates/Localizable.strings:582
2248#, no-wrap
2249msgid "Set 0500260a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2250msgstr "Nastavit 0500260a pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2251
2252#. type: "IntelAzulx12_title"
2253#: Resources/templates/Localizable.strings:584
2254#, no-wrap
2255msgid "0600260a"
2256msgstr "0600260a"
2257
2258#. type: "IntelAzulx12_description"
2259#: Resources/templates/Localizable.strings:585
2260#, no-wrap
2261msgid "Set 0600260a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2262msgstr "Nastavit 0600260a pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2263
2264#. type: "IntelAzulx13_title"
2265#: Resources/templates/Localizable.strings:587
2266#, no-wrap
2267msgid "0700260d"
2268msgstr "0700260d"
2269
2270#. type: "IntelAzulx13_description"
2271#: Resources/templates/Localizable.strings:588
2272#, no-wrap
2273msgid "Set 0700260d for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2274msgstr "Nastavit 0700260d pro Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2275
2276#. type: "IntelAzulx14_title"
2277#: Resources/templates/Localizable.strings:590
2278#, no-wrap
2279msgid "0800260a"
2280msgstr "0800260a"
2281
2282#. type: "IntelAzulx14_description"
2283#: Resources/templates/Localizable.strings:591
2284#, no-wrap
2285msgid "Set 0800260a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2286msgstr "Nastavit 0800260a pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2287
2288#. type: "IntelAzulx15_title"
2289#: Resources/templates/Localizable.strings:593
2290#, no-wrap
2291msgid "08002e0a"
2292msgstr "08002e0a"
2293
2294#. type: "IntelAzulx15_description"
2295#: Resources/templates/Localizable.strings:594
2296#, no-wrap
2297msgid "Set 08002e0a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2298msgstr "Nastavit 08002e0a pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2299
2300#. type: "IntelAzulx16_title"
2301#: Resources/templates/Localizable.strings:596
2302#, no-wrap
2303msgid "04001204"
2304msgstr ""
2305
2306#. type: "IntelAzulx16_description"
2307#: Resources/templates/Localizable.strings:597
2308#, fuzzy, no-wrap
2309#| msgid "Set 00001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2310msgid "Set 04001204 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2311msgstr "Nastavit 01660004 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2312
2313#. type: "IntelBroadwellx00_title"
2314#: Resources/templates/Localizable.strings:601
2315#, fuzzy, no-wrap
2316#| msgid "00000604"
2317msgid "00000616"
2318msgstr "00000604"
2319
2320#. type: "IntelBroadwellx00_description"
2321#: Resources/templates/Localizable.strings:602
2322#, fuzzy, no-wrap
2323#| msgid "Set 00000604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2324msgid "Set 00000616 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2325msgstr "Nastavit 00000604 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2326
2327#. type: "IntelBroadwellx01_title"
2328#: Resources/templates/Localizable.strings:604
2329#, fuzzy, no-wrap
2330#| msgid "00000604"
2331msgid "00000e16"
2332msgstr "00000604"
2333
2334#. type: "IntelBroadwellx01_description"
2335#: Resources/templates/Localizable.strings:605
2336#, fuzzy, no-wrap
2337#| msgid "Set 00000604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2338msgid "Set 00000e16 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2339msgstr "Nastavit 00000604 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2340
2341#. type: "IntelBroadwellx02_title"
2342#: Resources/templates/Localizable.strings:607
2343#, fuzzy, no-wrap
2344#| msgid "00001604"
2345msgid "00001616"
2346msgstr "00001604"
2347
2348#. type: "IntelBroadwellx02_description"
2349#: Resources/templates/Localizable.strings:608
2350#, fuzzy, no-wrap
2351#| msgid "Set 00001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2352msgid "Set 00001616 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2353msgstr "Nastavit 01660004 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2354
2355#. type: "IntelBroadwellx03_title"
2356#: Resources/templates/Localizable.strings:610
2357#, fuzzy, no-wrap
2358#| msgid "00001604"
2359msgid "00001e16"
2360msgstr "00001604"
2361
2362#. type: "IntelBroadwellx03_description"
2363#: Resources/templates/Localizable.strings:611
2364#, fuzzy, no-wrap
2365#| msgid "Set 00001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2366msgid "Set 00001e16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2367msgstr "Nastavit 01660004 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2368
2369#. type: "IntelBroadwellx04_title"
2370#: Resources/templates/Localizable.strings:613
2371#, fuzzy, no-wrap
2372#| msgid "00002604"
2373msgid "00002616"
2374msgstr "00002604"
2375
2376#. type: "IntelBroadwellx04_description"
2377#: Resources/templates/Localizable.strings:614
2378#, fuzzy, no-wrap
2379#| msgid "Set 00002604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2380msgid "Set 00002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2381msgstr "Nastavit 00002604 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2382
2383#. type: "IntelBroadwellx05_title"
2384#: Resources/templates/Localizable.strings:616
2385#, fuzzy, no-wrap
2386#| msgid "00002604"
2387msgid "00002b16"
2388msgstr "00002604"
2389
2390#. type: "IntelBroadwellx05_description"
2391#: Resources/templates/Localizable.strings:617
2392#, fuzzy, no-wrap
2393#| msgid "Set 00002604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2394msgid "Set 00002b16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2395msgstr "Nastavit 00002604 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2396
2397#. type: "IntelBroadwellx06_title"
2398#: Resources/templates/Localizable.strings:619
2399#, fuzzy, no-wrap
2400#| msgid "00002604"
2401msgid "00002216"
2402msgstr "00002604"
2403
2404#. type: "IntelBroadwellx06_description"
2405#: Resources/templates/Localizable.strings:620
2406#, fuzzy, no-wrap
2407#| msgid "Set 00002604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2408msgid "Set 00002216 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2409msgstr "Nastavit 00002604 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2410
2411#. type: "IntelBroadwellx07_title"
2412#: Resources/templates/Localizable.strings:622
2413#, no-wrap
2414msgid "01000e16"
2415msgstr ""
2416
2417#. type: "IntelBroadwellx07_description"
2418#: Resources/templates/Localizable.strings:623
2419#, fuzzy, no-wrap
2420#| msgid "Set 00001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2421msgid "Set 01000e16 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2422msgstr "Nastavit 01660004 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2423
2424#. type: "IntelBroadwellx08_title"
2425#: Resources/templates/Localizable.strings:625
2426#, no-wrap
2427msgid "01001e16"
2428msgstr ""
2429
2430#. type: "IntelBroadwellx08_description"
2431#: Resources/templates/Localizable.strings:626
2432#, fuzzy, no-wrap
2433#| msgid "Set 00001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2434msgid "Set 01001e16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2435msgstr "Nastavit 01660004 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2436
2437#. type: "IntelBroadwellx09_title"
2438#: Resources/templates/Localizable.strings:628
2439#, fuzzy, no-wrap
2440#| msgid "01620006"
2441msgid "02000616"
2442msgstr "01620006"
2443
2444#. type: "IntelBroadwellx09_description"
2445#: Resources/templates/Localizable.strings:629
2446#, fuzzy, no-wrap
2447#| msgid "Set 02001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2448msgid "Set 02000616 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2449msgstr "Nastavit 02001604 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2450
2451#. type: "IntelBroadwellx10_title"
2452#: Resources/templates/Localizable.strings:631
2453#, fuzzy, no-wrap
2454#| msgid "02001604"
2455msgid "02001616"
2456msgstr "02001604"
2457
2458#. type: "IntelBroadwellx10_description"
2459#: Resources/templates/Localizable.strings:632
2460#, fuzzy, no-wrap
2461#| msgid "Set 02001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2462msgid "Set 02001616 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2463msgstr "Nastavit 02001604 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2464
2465#. type: "IntelBroadwellx11_title"
2466#: Resources/templates/Localizable.strings:634
2467#, fuzzy, no-wrap
2468#| msgid "02001604"
2469msgid "02002616"
2470msgstr "02001604"
2471
2472#. type: "IntelBroadwellx11_description"
2473#: Resources/templates/Localizable.strings:635
2474#, fuzzy, no-wrap
2475#| msgid "Set 02001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2476msgid "Set 02002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2477msgstr "Nastavit 02001604 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2478
2479#. type: "IntelBroadwellx12_title"
2480#: Resources/templates/Localizable.strings:637
2481#, fuzzy, no-wrap
2482#| msgid "02001604"
2483msgid "02002216"
2484msgstr "02001604"
2485
2486#. type: "IntelBroadwellx12_description"
2487#: Resources/templates/Localizable.strings:638
2488#, fuzzy, no-wrap
2489#| msgid "Set 02001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2490msgid "Set 02002216 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2491msgstr "Nastavit 02001604 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2492
2493#. type: "IntelBroadwellx13_title"
2494#: Resources/templates/Localizable.strings:640
2495#, fuzzy, no-wrap
2496#| msgid "02001604"
2497msgid "02002b16"
2498msgstr "02001604"
2499
2500#. type: "IntelBroadwellx13_description"
2501#: Resources/templates/Localizable.strings:641
2502#, fuzzy, no-wrap
2503#| msgid "Set 02001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2504msgid "Set 02002b16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2505msgstr "Nastavit 02001604 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2506
2507#. type: "IntelBroadwellx14_title"
2508#: Resources/templates/Localizable.strings:643
2509#, fuzzy, no-wrap
2510#| msgid "0300220d"
2511msgid "03001216"
2512msgstr "0300220d"
2513
2514#. type: "IntelBroadwellx14_description"
2515#: Resources/templates/Localizable.strings:644
2516#, fuzzy, no-wrap
2517#| msgid "Set 00001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2518msgid "Set 03001216 for Intel Broadwell AAPL,ig-platform-id."
2519msgstr "Nastavit 01660004 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2520
2521#. type: "IntelBroadwellx15_title"
2522#: Resources/templates/Localizable.strings:646
2523#, no-wrap
2524msgid "04002b16"
2525msgstr ""
2526
2527#. type: "IntelBroadwellx15_description"
2528#: Resources/templates/Localizable.strings:647
2529#, fuzzy, no-wrap
2530#| msgid "Set 00001604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2531msgid "Set 04002b16 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2532msgstr "Nastavit 01660004 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2533
2534#. type: "IntelBroadwellx16_title"
2535#: Resources/templates/Localizable.strings:649
2536#, fuzzy, no-wrap
2537#| msgid "00002604"
2538msgid "04002616"
2539msgstr "00002604"
2540
2541#. type: "IntelBroadwellx16_description"
2542#: Resources/templates/Localizable.strings:650
2543#, fuzzy, no-wrap
2544#| msgid "Set 00002604 for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2545msgid "Set 04002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2546msgstr "Nastavit 00002604 pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2547
2548#. type: "IntelBroadwellx17_title"
2549#: Resources/templates/Localizable.strings:652
2550#, fuzzy, no-wrap
2551#| msgid "0500260a"
2552msgid "05002616"
2553msgstr "0500260a"
2554
2555#. type: "IntelBroadwellx17_description"
2556#: Resources/templates/Localizable.strings:653
2557#, fuzzy, no-wrap
2558#| msgid "Set 0500260a for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2559msgid "Set 05002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2560msgstr "Nastavit 0500260a pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2561
2562#. type: "IntelBroadwellx18_title"
2563#: Resources/templates/Localizable.strings:655
2564#, fuzzy, no-wrap
2565#| msgid "0600260a"
2566msgid "06002616"
2567msgstr "0600260a"
2568
2569#. type: "IntelBroadwellx18_description"
2570#: Resources/templates/Localizable.strings:656
2571#, fuzzy, no-wrap
2572#| msgid "Set 0600260c for Intel Haswell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2573msgid "Set 06002616 for Intel Broadwell (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
2574msgstr "Nastavit 0600260c pro Intel Haswell (Mobile) AAPL, ig-platform-id."
2575
2576#. type: "AD2000B_PinConf_title"
2577#: Resources/templates/Localizable.strings:660
2578#, no-wrap
2579msgid "AD2000b"
2580msgstr "AD2000b"
2581
2582#. type: "AD2000B_PinConf_description"
2583#: Resources/templates/Localizable.strings:661
2584#, no-wrap
2585msgid "Set HDEF PinConfiguration for Analog Devices AD2000b."
2586msgstr "Nastavit HDEF PinConfiguration pro Analog Devices AD2000b."
2587
2588#. type: "AD1981HD_PinConf_title"
2589#: Resources/templates/Localizable.strings:663
2590#, no-wrap
2591msgid "AD1981HD"
2592msgstr "AD1981HD"
2593
2594#. type: "AD1981HD_PinConf_description"
2595#: Resources/templates/Localizable.strings:664
2596#, no-wrap
2597msgid "Set HDEF PinConfiguration for Analog Devices AD1981HD."
2598msgstr "Nastavit HDEF PinConfiguration pro Analog Devices AD1981HD."
2599
2600#. type: "AD1988B_PinConf_title"
2601#: Resources/templates/Localizable.strings:666
2602#, no-wrap
2603msgid "AD1988b"
2604msgstr "AD1988b"
2605
2606#. type: "AD1988B_PinConf_description"
2607#: Resources/templates/Localizable.strings:667
2608#, no-wrap
2609msgid "Set HDEF PinConfiguration for Analog Devices AD1988b."
2610msgstr "Nastavit HDEF PinConfiguration pro Analog Devices AD1988b."
2611
2612#. type: "ALC888_PinConf_title"
2613#: Resources/templates/Localizable.strings:669
2614#, no-wrap
2615msgid "ALC888"
2616msgstr "ALC888"
2617
2618#. type: "ALC888_PinConf_description"
2619#: Resources/templates/Localizable.strings:670
2620#, no-wrap
2621msgid "Set HDEF PinConfiguration for Realtek ALC888."
2622msgstr "Nastavit HDEF PinConfiguration pro Realtek ALC888."
2623
2624#. type: "ALC1200_PinConf_title"
2625#: Resources/templates/Localizable.strings:672
2626#, no-wrap
2627msgid "ALC1200"
2628msgstr "ALC1200"
2629
2630#. type: "ALC1200_PinConf_description"
2631#: Resources/templates/Localizable.strings:673
2632#, no-wrap
2633msgid "Set HDEF PinConfiguration for Realtek ALC1200."
2634msgstr "Nastavit HDEF PinConfiguration pro Realtek ALC1200."
2635
2636#. type: "00_PinConf_title"
2637#: Resources/templates/Localizable.strings:675
2638#, no-wrap
2639msgid "00"
2640msgstr "00"
2641
2642#. type: "00_PinConf_description"
2643#: Resources/templates/Localizable.strings:676
2644#, no-wrap
2645msgid "Set HDEF PinConfiguration for ???."
2646msgstr "Nastavit HDEF PinConfiguration pro ???."
2647
2648#. type: "GraphicsEnabler_title"
2649#: Resources/templates/Localizable.strings:680
2650#, no-wrap
2651msgid "GraphicsEnabler=Yes"
2652msgstr "GraphicsEnabler=Yes"
2653
2654#. type: "GraphicsEnabler_description"
2655#: Resources/templates/Localizable.strings:681
2656#, no-wrap
2657msgid "Enables the option to autodetect NVIDIA, AMD/ATI or Intel based GPUs and inject the correct info."
2658msgstr "Povolí možnost autodetekce graf. karet NVIDIA, AMD/ATI nebo Intel a vloží o ní korektní informace."
2659
2660#. type: "EnableHDMIAudio_title"
2661#: Resources/templates/Localizable.strings:683
2662#, no-wrap
2663msgid "EnableHDMIAudio=Yes"
2664msgstr "EnableHDMIAudio=Yes"
2665
2666#. type: "EnableHDMIAudio_description"
2667#: Resources/templates/Localizable.strings:684
2668#, no-wrap
2669msgid "Inject HDMi audio for NVIDIA or AMD/ATI."
2670msgstr "Aplikujte HDMI pro NVIDIA nebo AMD / ATI."
2671
2672#. type: "UseIntelHDMI_title"
2673#: Resources/templates/Localizable.strings:686
2674#, no-wrap
2675msgid "UseIntelHDMI=Yes"
2676msgstr "UseIntelHDMI=Yes"
2677
2678#. type: "UseIntelHDMI_description"
2679#: Resources/templates/Localizable.strings:687
2680#, no-wrap
2681msgid "If YES, hda-gfx=onboard-1 will be injected into the GFX0 and HDEF devices. Also, if an ATI or Nvidia HDMI device is present, they'll be assigned to onboard-2. If NO, then ATI or Nvidia devices will get onboard-1 as well as the HDAU device if present."
2682msgstr ""
2683
2684#. type: "UseAtiROM_title"
2685#: Resources/templates/Localizable.strings:689
2686#, no-wrap
2687msgid "UseAtiROM=Yes"
2688msgstr "UseAtiROM=Yes"
2689
2690#. type: "UseAtiROM_description"
2691#: Resources/templates/Localizable.strings:690
2692#, no-wrap
2693msgid "Enables UseAtiROM options."
2694msgstr "Zapnout UseAtiROM nastavení"
2695
2696#. type: "UseNvidiaROM_title"
2697#: Resources/templates/Localizable.strings:692
2698#, no-wrap
2699msgid "UseNvidiaROM=Yes"
2700msgstr "UseNvidiaROM=Yes"
2701
2702#. type: "UseNvidiaROM_description"
2703#: Resources/templates/Localizable.strings:693
2704#, no-wrap
2705msgid "Enables UseNvidiaROM options."
2706msgstr "Zapnout UseNvidiaROM nastavení"
2707
2708#. type: "VBIOS_title"
2709#: Resources/templates/Localizable.strings:695
2710#, no-wrap
2711msgid "VBIOS=Yes"
2712msgstr "VBIOS=Yes"
2713
2714#. type: "VBIOS_description"
2715#: Resources/templates/Localizable.strings:696
2716#, no-wrap
2717msgid "Enables VBIOS option"
2718msgstr "Zapnout VBIOS nastavení"
2719
2720#. type: "SkipIntelGfx_title"
2721#: Resources/templates/Localizable.strings:698
2722#, no-wrap
2723msgid "SkipIntelGfx=Yes"
2724msgstr "SkipIntelGfx=Yes"
2725
2726#. type: "SkipIntelGfx_description"
2727#: Resources/templates/Localizable.strings:699
2728#, no-wrap
2729msgid "Skip the GraphicsEnbaler autodetect for Intel based GPUs."
2730msgstr "Přeskočit GraphicsEnbaler autodetekci pro graf. karty Intel."
2731
2732#. type: "SkipNvidiaGfx_title"
2733#: Resources/templates/Localizable.strings:701
2734#, no-wrap
2735msgid "SkipNvidiaGfx=Yes"
2736msgstr "SkipNvidiaGfx=Yes"
2737
2738#. type: "SkipNvidiaGfx_description"
2739#: Resources/templates/Localizable.strings:702
2740#, no-wrap
2741msgid "Skip the GraphicsEnbaler autodetect for NVIDIA based GPUs."
2742msgstr "Přeskočit GraphicsEnbaler autodetekci pro graf. karty NVIDIA."
2743
2744#. type: "SkipAtiGfx_title"
2745#: Resources/templates/Localizable.strings:704
2746#, no-wrap
2747msgid "SkipAtiGfx=Yes"
2748msgstr "SkipAtiGfx=Yes"
2749
2750#. type: "SkipAtiGfx_description"
2751#: Resources/templates/Localizable.strings:705
2752#, no-wrap
2753msgid "Skip the GraphicsEnbaler autodetect for AMD/ATI based GPUs."
2754msgstr "Přeskočit GraphicsEnbaler autodetekci pro graf. karty AMD/ATI."
2755
2756#. type: "EnableBacklight_title"
2757#: Resources/templates/Localizable.strings:707
2758#, no-wrap
2759msgid "EnableBacklight=Yes"
2760msgstr "EnableBacklight=Yes"
2761
2762#. type: "EnableBacklight_description"
2763#: Resources/templates/Localizable.strings:708
2764#, no-wrap
2765msgid "Enables Backlight options for laptop with nVidia cards."
2766msgstr "Povolí nastavení podsvícení pro notebook s graf. kartou nVidia."
2767
2768#. type: "EnableDualLink_title"
2769#: Resources/templates/Localizable.strings:710
2770#, no-wrap
2771msgid "EnableDualLink=Yes"
2772msgstr "EnableDualLink=Yes"
2773
2774#. type: "EnableDualLink_description"
2775#: Resources/templates/Localizable.strings:711
2776#, no-wrap
2777msgid "Enables DualLink options for nVidia and ATi cards."
2778msgstr "Povolí nastavení DualLink pro graf. karty nVidia a ATI."
2779
2780#. type: "NvidiaGeneric_title"
2781#: Resources/templates/Localizable.strings:713
2782#, no-wrap
2783msgid "NvidiaGeneric=Yes"
2784msgstr "NvidiaGeneric=Yes"
2785
2786#. type: "NvidiaGeneric_description"
2787#: Resources/templates/Localizable.strings:714
2788#, no-wrap
2789msgid "Use the classic Nvidia name for the SystemProfiler (disabled by default)."
2790msgstr ""
2791
2792#. type: "NvidiaSingle_title"
2793#: Resources/templates/Localizable.strings:716
2794#, no-wrap
2795msgid "NvidiaSingle=No"
2796msgstr ""
2797
2798#. type: "NvidiaSingle_description"
2799#: Resources/templates/Localizable.strings:717
2800#, no-wrap
2801msgid "If you have two cards Nvidia and wants to inject only first one then you can set this parameter (enabled by default)."
2802msgstr ""
2803
2804#. type: "Verbose_title"
2805#: Resources/templates/Localizable.strings:723
2806#, no-wrap
2807msgid "Verbose Mode"
2808msgstr "Podrobný režim"
2809
2810#. type: "Verbose_description"
2811#: Resources/templates/Localizable.strings:724
2812#, no-wrap
2813msgid "Turns on verbose logging and allows you to see messages from both Chameleon and the OS X kernel at boot time. Essential for troubleshooting."
2814msgstr ""
2815
2816#. type: "Singleusermode_title"
2817#: Resources/templates/Localizable.strings:726
2818#, no-wrap
2819msgid "Single User Mode"
2820msgstr "Jeden uživatelský režim"
2821
2822#. type: "Singleusermode_description"
2823#: Resources/templates/Localizable.strings:727
2824#, no-wrap
2825msgid "A troubleshooting option used for booting into OS X's BSD/Unix command line."
2826msgstr ""
2827
2828#. type: "Ignorecaches_title"
2829#: Resources/templates/Localizable.strings:729
2830#, no-wrap
2831msgid "Ignore Caches"
2832msgstr "Ignorovat Caches"
2833
2834#. type: "Ignorecaches_description"
2835#: Resources/templates/Localizable.strings:730
2836#, no-wrap
2837msgid "Not an option that's needed for everyday booting, but it can be useful if you want OS X to load all files from it's system folders, rather than relying on it's pre-built caches."
2838msgstr ""
2839
2840#. type: "Npci_title"
2841#: Resources/templates/Localizable.strings:732
2842#, no-wrap
2843msgid "npci=0x2000"
2844msgstr "npci=0x2000"
2845
2846#. type: "Npci_description"
2847#: Resources/templates/Localizable.strings:733
2848#, no-wrap
2849msgid "For overcoming a hang at 'PCI configuration begin' on some systems. 0x2000 is the kIOPCIConfiguratorPFM64 flag, as seen in the IOPCIFamily source code."
2850msgstr ""
2851
2852#. type: "Npci3_title"
2853#: Resources/templates/Localizable.strings:735
2854#, no-wrap
2855msgid "npci=0x3000"
2856msgstr "npci=0x3000"
2857
2858#. type: "Npci3_description"
2859#: Resources/templates/Localizable.strings:736
2860#, no-wrap
2861msgid "For overcoming a hang at 'PCI configuration begin' on some systems. 0x3000 is the kIOPCIConfiguratorPFM64 flag, as seen in the IOPCIFamily source code."
2862msgstr ""
2863
2864#. type: "WaitingRootDevice_title"
2865#: Resources/templates/Localizable.strings:738
2866#, no-wrap
2867msgid "ahcidisk=1 debug=8"
2868msgstr "ahcidisk=1 debug=8"
2869
2870#. type: "WaitingRootDevice_description"
2871#: Resources/templates/Localizable.strings:739
2872#, no-wrap
2873msgid ""
2874"Info here: Waiting for root device when kernel cache used only with some disks +FIX\n"
2875"http://www.insanelymac.com/forum/topic/280062-waiting-for-root-device-when-kernel-cache-used-only-with-some-disks-fix/\n"
2876"Findings credits to bcc9."
2877msgstr ""
2878
2879#. type: "Darkwake_title"
2880#: Resources/templates/Localizable.strings:743
2881#, no-wrap
2882msgid "darkwake=0"
2883msgstr "darkwake=0"
2884
2885#. type: "Darkwake_description"
2886#: Resources/templates/Localizable.strings:744
2887#, no-wrap
2888msgid "Lion only. Disables the 'low power wake' feature which can sometimes leave the screen black after wake from sleep."
2889msgstr ""
2890
2891#. type: "NvdaDrv1_title"
2892#: Resources/templates/Localizable.strings:746
2893#, no-wrap
2894msgid "nvda_drv=1"
2895msgstr "nvda_drv=1"
2896
2897#. type: "NvdaDrv1_description"
2898#: Resources/templates/Localizable.strings:747
2899#, no-wrap
2900msgid ""
2901"It introduces a new Preference Pane under System Preferences that allows you to enable the Nvidia Web Driver.\n"
2902"Info here: New Nvidia Retail Driver Install Solution\n"
2903"http://www.insanelymac.com/forum/topic/288582-new-nvidia-retail-driver-install-solution/\n"
2904"Findings credits to meklort and Rampage Dev."
2905msgstr ""
2906
2907#. type: "kext-dev-mode1_title"
2908#: Resources/templates/Localizable.strings:752
2909#, no-wrap
2910msgid "kext-dev-mode=1"
2911msgstr "kext-dev-mode=1"
2912
2913#. type: "kext-dev-mode1_description"
2914#: Resources/templates/Localizable.strings:753
2915#, no-wrap
2916msgid "In Yosemite Developer Previews, unsigned or improperly signed kexts will not be loaded. To use unsigned kexts during development, this strict check can be disabled by adding a 'kext-dev-mode=1' boot arg."
2917msgstr ""
2918
2919#. type: "rootless0_title"
2920#: Resources/templates/Localizable.strings:755
2921#, no-wrap
2922msgid "rootless=0"
2923msgstr ""
2924
2925#. type: "rootless0_description"
2926#: Resources/templates/Localizable.strings:756
2927#, no-wrap
2928msgid "Rootless is a new feature introduced in OS X 10.11 (El Capitan), and it disallows modifying system files. To by-passing this restriction, this strict feature can be disabled by adding a 'rootless=0' boot arg. ('rootless=1' enable it)"
2929msgstr ""
2930
2931#. type: "Dart0_title"
2932#: Resources/templates/Localizable.strings:758
2933#, no-wrap
2934msgid "dart=0"
2935msgstr "dart=0"
2936
2937#. type: "Dart0_description"
2938#: Resources/templates/Localizable.strings:759
2939#, no-wrap
2940msgid ""
2941"Avoiding the DMAR processing causing by VT-d function in Osx (Virtualization).\n"
2942"More information by bcc9 here: http://www.insanelymac.com/forum/topic/282989-vtd0-fault-after-1082-google-hasnt-heard-of-it-any-help/#entry1867000"
2943msgstr ""
2944
2945#. type: "mac-de_title"
2946#: Resources/templates/Localizable.strings:766
2947#, no-wrap
2948msgid "German Mac Keyboard"
2949msgstr "Německý Mac klávesnice"
2950
2951#. type: "mac-de_description"
2952#: Resources/templates/Localizable.strings:767
2953#, no-wrap
2954msgid "Use the keyboard layout for a German Mac keyboard"
2955msgstr "Použití rozložení klávesnice pro německou klávesnici Mac"
2956
2957#. type: "mac-es_title"
2958#: Resources/templates/Localizable.strings:769
2959#, no-wrap
2960msgid "Spanish Mac Keyboard"
2961msgstr "Španělská Mac klávesnice"
2962
2963#. type: "mac-es_description"
2964#: Resources/templates/Localizable.strings:770
2965#, no-wrap
2966msgid "Use the keyboard layout for a Spanish Mac keyboard"
2967msgstr "Použití rozložení klávesnice pro španělskou klávesnici Mac"
2968
2969#. type: "mac-fr_title"
2970#: Resources/templates/Localizable.strings:772
2971#, no-wrap
2972msgid "French Mac Keyboard"
2973msgstr "Francouzsky Mac klávesnice"
2974
2975#. type: "mac-fr_description"
2976#: Resources/templates/Localizable.strings:773
2977#, no-wrap
2978msgid "Use the keyboard layout for a French Mac keyboard"
2979msgstr "Použití rozložení klávesnice pro francouzskou klávesnici Mac"
2980
2981#. type: "mac-it_title"
2982#: Resources/templates/Localizable.strings:775
2983#, no-wrap
2984msgid "Italian Mac Keyboard"
2985msgstr "Italská Mac klávesnice"
2986
2987#. type: "mac-it_description"
2988#: Resources/templates/Localizable.strings:776
2989#, no-wrap
2990msgid "Use the keyboard layout for an Italian Mac keyboard"
2991msgstr "Použití rozložení klávesnice pro italskou klávesnici Mac"
2992
2993#. type: "mac-se_title"
2994#: Resources/templates/Localizable.strings:778
2995#, no-wrap
2996msgid "Swedish Mac Keyboard"
2997msgstr "Švédská Mac klávesnice"
2998
2999#. type: "mac-se_description"
3000#: Resources/templates/Localizable.strings:779
3001#, no-wrap
3002msgid "Use the keyboard layout for a Swedish Mac keyboard"
3003msgstr "Použití rozložení klávesnice pro švédskou klávesnici Mac"
3004
3005#. type: "pc-fr_title"
3006#: Resources/templates/Localizable.strings:781
3007#, no-wrap
3008msgid "French PC Keyboard"
3009msgstr "Francouzsky PC klávesnice"
3010
3011#. type: "pc-fr_description"
3012#: Resources/templates/Localizable.strings:782
3013#, no-wrap
3014msgid "Use the keyboard layout for a French PC keyboard"
3015msgstr "Použití rozložení klávesnice pro francouzskou klávesnici Mac"
3016
3017#. type: "Embed_title"
3018#: Resources/templates/Localizable.strings:789
3019#, no-wrap
3020msgid "Embed"
3021msgstr "Embed"
3022
3023#. type: "Embed_description"
3024#: Resources/templates/Localizable.strings:790
3025#, no-wrap
3026msgid "A smaller simple version of the new default theme used when building a version of Chameleon which requires an embedded theme."
3027msgstr ""
3028
3029#. type: "Legacy_title"
3030#: Resources/templates/Localizable.strings:792
3031#, no-wrap
3032msgid "Legacy"
3033msgstr "Legacy"
3034
3035#. type: "Legacy_description"
3036#: Resources/templates/Localizable.strings:793
3037#, no-wrap
3038msgid "Chameleon's original default theme introduced for v2.0 RC1"
3039msgstr "Púvodní Chameleon téma navedena pro v2.0 RC1"
3040
3041#. type: "Default_title"
3042#: Resources/templates/Localizable.strings:795
3043#, no-wrap
3044msgid "Standard"
3045msgstr "Standartní"
3046
3047#. type: "Default_description"
3048#: Resources/templates/Localizable.strings:796
3049#, no-wrap
3050msgid "Chameleon default theme introduced for v2.0 RC5"
3051msgstr "Púvodní Chameleon téma navedena pro v2.0 RC5"
3052
3053#. type: "Bullet_title"
3054#: Resources/templates/Localizable.strings:798
3055#, no-wrap
3056msgid "Bullet"
3057msgstr "Bullet"
3058
3059#. type: "Bullet_description"
3060#: Resources/templates/Localizable.strings:799
3061#, no-wrap
3062msgid "A lovely simple theme by NoSmokingBandit from April 2009."
3063msgstr "Krásná jednoduchá téma NoSmokingBandit z dubna 2009."
3064
3065#. type: "Audio_title"
3066#: Resources/templates/Localizable.strings:808
3067#, no-wrap
3068msgid "Audio"
3069msgstr "Audio"
3070
3071#. type: "Audio_description"
3072#: Resources/templates/Localizable.strings:809
3073#, no-wrap
3074msgid "A selection of options that deal with audio."
3075msgstr "Výběr možností, které se zabývají zvukem."
3076
3077#. type: "Control_title"
3078#: Resources/templates/Localizable.strings:812
3079#, no-wrap
3080msgid "Control Options"
3081msgstr "Možnosti ovládání"
3082
3083#. type: "Control_description"
3084#: Resources/templates/Localizable.strings:813
3085#, no-wrap
3086msgid "Settings to control how Chameleon works."
3087msgstr "Nastavení určuje, jak Chameleon funguje."
3088
3089#. type: "General_title"
3090#: Resources/templates/Localizable.strings:816
3091#, no-wrap
3092msgid "General Options"
3093msgstr "Obecné možnosti"
3094
3095#. type: "General_description"
3096#: Resources/templates/Localizable.strings:817
3097#, no-wrap
3098msgid "Choose from a selection of base options."
3099msgstr "Vyberte si z nabídky základních možností."
3100
3101#. type: "KernelFlags_title"
3102#: Resources/templates/Localizable.strings:820
3103#, no-wrap
3104msgid "Kernel Flags"
3105msgstr "Kernel Flags"
3106
3107#. type: "KernelFlags_description"
3108#: Resources/templates/Localizable.strings:821
3109#, no-wrap
3110msgid "Choose from a selection of kernel flags."
3111msgstr "Vyberte si z nabídky kernel flags."
3112
3113#. type: "PowerManagement_title"
3114#: Resources/templates/Localizable.strings:824
3115#, no-wrap
3116msgid "Power Management"
3117msgstr "Power Management"
3118
3119#. type: "PowerManagement_description"
3120#: Resources/templates/Localizable.strings:825
3121#, no-wrap
3122msgid "A selection of options that deal with power management and speedstep."
3123msgstr "Výběr možností, které se zabývají správou napájení a SpeedStep."
3124
3125#. type: "Resolution_description"
3126#: Resources/templates/Localizable.strings:829
3127#, no-wrap
3128msgid "Set one resolution to use."
3129msgstr "Nastavit jedno použitelné rozlišení."
3130
3131#. type: "HDEFLayout_title"
3132#: Resources/templates/Localizable.strings:832
3133#, no-wrap
3134msgid "HDEF Layout"
3135msgstr "HDEF Layout"
3136
3137#. type: "HDEFLayout_description"
3138#: Resources/templates/Localizable.strings:833
3139#, no-wrap
3140msgid "Set one HDEF Layout ID to use for your HDA controller."
3141msgstr "Nastavit jednu HDEF Layout ID pužitelný pro váš řadič HDA."
3142
3143#. type: "HDAULayout_title"
3144#: Resources/templates/Localizable.strings:836
3145#, no-wrap
3146msgid "HDAU Layout"
3147msgstr "HDAU Layout"
3148
3149#. type: "HDAULayout_description"
3150#: Resources/templates/Localizable.strings:837
3151#, no-wrap
3152msgid "Set one HDAU Layout ID to use for your HDMi controller."
3153msgstr "Nastavit jednu HDAU Layout ID použitelný pro váš řadič HDMI."
3154
3155#. type: "IntelCapri_title"
3156#: Resources/templates/Localizable.strings:840
3157#, no-wrap
3158msgid "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
3159msgstr "Intel Capri AAPL,ig-platform-id"
3160
3161#. type: "IntelCapri_description"
3162#: Resources/templates/Localizable.strings:841
3163#, no-wrap
3164msgid "Set one AAPL,ig-platform-id to use for your Intel HD4000."
3165msgstr "Nastavit jednu AAPL,ig-platform-id požitelnú pro vaši Intel HD4000."
3166
3167#. type: "IntelAzul_title"
3168#: Resources/templates/Localizable.strings:844
3169#, no-wrap
3170msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3171msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3172
3173#. type: "IntelAzul_description"
3174#: Resources/templates/Localizable.strings:845
3175#, fuzzy, no-wrap
3176#| msgid "Set one AAPL,ig-platform-id to use for your Intel HD4000."
3177msgid "Set one AAPL,ig-platform-id to use for your Intel Haswell."
3178msgstr "Nastavit jednu AAPL,ig-platform-id požitelnú pro vaši Intel HD4000."
3179
3180#. type: "IntelBdw_title"
3181#: Resources/templates/Localizable.strings:848
3182#, fuzzy, no-wrap
3183#| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3184msgid "Intel Bdw AAPL,ig-platform-id"
3185msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3186
3187#. type: "IntelBdw_description"
3188#: Resources/templates/Localizable.strings:849
3189#, fuzzy, no-wrap
3190#| msgid "Set one AAPL,ig-platform-id to use for your Intel HD4000."
3191msgid "Set one AAPL,ig-platform-id to use for your Intel Broadwell."
3192msgstr "Nastavit jednu AAPL,ig-platform-id požitelnú pro vaši Intel HD4000."
3193
3194#. type: "HDEFPinConfiguration_title"
3195#: Resources/templates/Localizable.strings:852
3196#, no-wrap
3197msgid "HDEF PinConfiguration"
3198msgstr "HDEF PinConfiguration"
3199
3200#. type: "HDEFPinConfiguration_description"
3201#: Resources/templates/Localizable.strings:853
3202#, no-wrap
3203msgid "Set one HDEF PinConfiguration to use."
3204msgstr ""
3205
3206#. type: "Video_title"
3207#: Resources/templates/Localizable.strings:856
3208#, no-wrap
3209msgid "Video"
3210msgstr "Video"
3211
3212#. type: "Video_description"
3213#: Resources/templates/Localizable.strings:857
3214#, no-wrap
3215msgid "A selection of options that deal with video."
3216msgstr "Výběr možností, které se zabývají s videem."
3217
3218#. type: "Keymaps_title"
3219#: Resources/templates/Localizable.strings:860
3220#, no-wrap
3221msgid "KeyLayout"
3222msgstr "KeyLayout"
3223
3224#. type: "Keymaps_description"
3225#: Resources/templates/Localizable.strings:861
3226#, no-wrap
3227msgid "Select one keylayout to use. This will also install the Keylayout module and keymaps."
3228msgstr ""
3229
3230#. type: "Patches_title"
3231#: Resources/templates/Localizable.strings:870
3232#, fuzzy, no-wrap
3233#| msgid "Kext Patcher"
3234msgid "Patches"
3235msgstr "Kext Patcher"
3236
3237#. type: "Patches_description"
3238#: Resources/templates/Localizable.strings:871
3239#, fuzzy, no-wrap
3240#| msgid "A selection of options that deal with video."
3241msgid "A selection of options to patch the kernel."
3242msgstr "Výběr možností, které se zabývají s videem."
3243
3244#. type: "kernelPatcher_title"
3245#: Resources/templates/Localizable.strings:873
3246#, fuzzy, no-wrap
3247#| msgid "Kernel Patcher"
3248msgid "kernel Patcher"
3249msgstr "Kernel Patcher"
3250
3251#. type: "kernelPatcher_description"
3252#: Resources/templates/Localizable.strings:874
3253#, no-wrap
3254msgid "Select one patch for your kernel."
3255msgstr ""
3256
3257#. type: "KernelBooter_kexts_title"
3258#: Resources/templates/Localizable.strings:877
3259#, no-wrap
3260msgid "KernelBooter_kexts"
3261msgstr ""
3262
3263#. type: "KernelBooter_kexts_description"
3264#: Resources/templates/Localizable.strings:878
3265#, no-wrap
3266msgid "Re-enable /Extra/Extensions kexts on newer OSes."
3267msgstr ""
3268
3269#. type: "KernelPm_title"
3270#: Resources/templates/Localizable.strings:881
3271#, fuzzy, no-wrap
3272#| msgid "Kernel Patcher"
3273msgid "KernelPm"
3274msgstr "Kernel Patcher"
3275
3276#. type: "KernelPm_description"
3277#: Resources/templates/Localizable.strings:882
3278#, fuzzy, no-wrap
3279#| msgid "Power Management"
3280msgid "Kernel Power Management patch."
3281msgstr "Power Management"
3282
3283#. type: "KernelLapicError_title"
3284#: Resources/templates/Localizable.strings:885
3285#, fuzzy, no-wrap
3286#| msgid "Kernel Patcher"
3287msgid "KernelLapicError"
3288msgstr "Kernel Patcher"
3289
3290#. type: "KernelLapicError_description"
3291#: Resources/templates/Localizable.strings:886
3292#, no-wrap
3293msgid "Remove the Local Apic Error panic."
3294msgstr ""
3295
3296#. type: "KernelLapicVersion_title"
3297#: Resources/templates/Localizable.strings:889
3298#, fuzzy, no-wrap
3299#| msgid "Kernel Patcher"
3300msgid "KernelLapicVersion"
3301msgstr "Kernel Patcher"
3302
3303#. type: "KernelLapicVersion_description"
3304#: Resources/templates/Localizable.strings:890
3305#, no-wrap
3306msgid "Remove the Local Apic Version panic."
3307msgstr ""
3308
3309#. type: "KernelHaswell_title"
3310#: Resources/templates/Localizable.strings:893
3311#, fuzzy, no-wrap
3312#| msgid "Kernel Flags"
3313msgid "KernelHaswell"
3314msgstr "Kernel Flags"
3315
3316#. type: "KernelHaswell_description"
3317#: Resources/templates/Localizable.strings:894
3318#, no-wrap
3319msgid "Patch for Haswell \\\"E\\\" and \\\"ULT\\\" support on older OSes."
3320msgstr ""
3321
3322#. type: "KernelcpuFamily_title"
3323#: Resources/templates/Localizable.strings:897
3324#, no-wrap
3325msgid "KernelcpuFamily"
3326msgstr ""
3327
3328#. type: "KernelcpuFamily_description"
3329#: Resources/templates/Localizable.strings:898
3330#, no-wrap
3331msgid "Patch the cpuid_family address to remove the _cpuid_set_info _panic and _tsc_init _panic. For unsupported CPUs"
3332msgstr ""
3333
3334#. type: "KernelSSE3_title"
3335#: Resources/templates/Localizable.strings:901
3336#, no-wrap
3337msgid "KernelSSE3"
3338msgstr ""
3339
3340#. type: "KernelSSE3_description"
3341#: Resources/templates/Localizable.strings:902
3342#, no-wrap
3343msgid "Patch to enable more SSE3 instructions on older CPUs to run newer OSes."
3344msgstr ""
3345
3346#. type: "Themes_title"
3347#: Resources/templates/Localizable.strings:907
3348#, no-wrap
3349msgid "Themes"
3350msgstr "Témata"
3351
3352#. type: "Themes_description"
3353#: Resources/templates/Localizable.strings:908
3354#, no-wrap
3355msgid ""
3356"A collection of sample themes\n"
3357"More themes can be found at http://forum.voodooprojects.org/index.php/board,7.0.html"
3358msgstr "Sbírka vzorku témata \\ nDalší styly lze nalézt na http://forum.voodooprojects.org/index.php/board,7.0.html"
3359
3360#, fuzzy
3361#~| msgid "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3362#~ msgid "Intel Bdw (Broadwell) AAPL,ig-platform-id"
3363#~ msgstr "Intel Azul AAPL,ig-platform-id"
3364
3365#~ msgid "Set one AAPL,ig-platform-id to use for your Intel HD5000."
3366#~ msgstr "Nastavit jednu AAPL,ig-platform-id požitelnú pro vaši Intel HD5000."
3367
3368#, fuzzy
3369#~| msgid "Set 01660000 for Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id ."
3370#~ msgid "Set 0000260c for Intel HD5000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
3371#~ msgstr "Nastavit 01660000 pro Intel HD4000 (Mobile) AAPL,ig-platform-id."
3372

Archive Download this file

Revision: 2766